ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./1023 26 มิ.ย. 2560 ไฟฟ้าชำรุด จุดที่1 หน้าบ้านเลขที่ 144/16 หลอดขุนมัว ซอยสวัสดี 1 จุดที่2 ซอยพจนา ซอยแยกที่1 เสาสุดท้ายซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./323 26 มิ.ย. 2560 ท่อระบายน้ำอุดตัน ซอยที่ 1 ถนนศิลปสนิท ซอยพรรษาฝั้งซ้ายของซอยบุญมี น้ำไม่ไหลเวลาฝนตกทำให้น้ำท่วมซอย ซอยที่2มิตรภาพ8/9 ซอยสวัสดิี 1 ปากซอยร้านขายไข่ ทรายอุดตัน เป็นบางช่วง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./132 26 มิ.ย. 2560 ถนนหน้าปากทางซอยธารทิพย์ 2/5 ชำรุดแตก ทรุดตัวเป็นหลุมกว้าง มีรถตกยางแตกมา เกรงแลอยไว้จะเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ขอให้ดำเนินการถมให้ด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./322 26 มิ.ย. 2560 ขอลอกท่อระบายน้ำ ถนนในชุมชนโพธิบัลลังก์ทอง และถนนสายหลัก ชุมชน ซอยศรีจันทร 39 เนื่องจากเวลาฝนตกน้ำท่วมขัง จึงอยากลอกท่อระบายน้ำ ซอยศรีจันทร์ 39
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./212 26 มิ.ย. 2560 รถไม่ไปเก็บขยะ ร้านต้นสน แถวขอนแก่นอพาร์ทเม้นท์ ตรงข้ามเลย ชุมชนคุ้มหนองคุู
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./254 26 มิ.ย. 2560 ตัดก่ิงไม้พาดสายไฟฟ้า ต้นคูนและต้นกฐิน ตามแผนที่ ที่เขียนมานี้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./253 26 มิ.ย. 2560 ขอความอนุเคราะห์ตัดกิ่งไม้ ต้นมะขาม ปกคลุมสายไฟ เป็นอันตรายมาก กิ่งยื่นออกมาถนน ในซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./320 26 มิ.ย. 2560 ฝาท่อแตก ซอยอดุลยาราม1 แยกเข้าไปร้านรักเนย แยกเข้าไปอีก หน้าร้านเบต้า เป็นอันตรายมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./319 26 มิ.ย. 2560 ดูดท่อระบายน้ำ ปากซอยประชาสโมสร 29 น้ำดันออกมาล้นถนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./318 26 มิ.ย. 2560 ฝาท่อชำรุด แตก 3 จุด ดังแผนที่แนบมานี้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./130 26 มิ.ย. 2560 ขอซ่อมถนนชำรุด ซอย9 ถนนมะลิวัลย์ ซอยสวนสปา ตรงข้าม ยุบลงไปลึกประมาณ 50 ซม. เป็นอันตรายมาก ขอให้ซ่อมด่วน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./131 26 มิ.ย. 2560 ขอให้ซ่อมถนนชำรุด ซอย9 ถนนมะลิวัลย์ ซอยสวนสปา ตรงข้าม ยุบลงมากเป็นอันตรายอยากให้ซ่อมด่วน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1022 26 มิ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ 1 หลอด ซอยหลังศูนย์ราชการ4 หน้าตชด.ปากทางจะเขียนว่า ร้านอาหารป่า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./317 26 มิ.ย. 2560 ลอกท่อระบายน้ำ ซอยหลังศูนย์ราชการ14/3ถึง ซอยหลังศูนย์ราชการ 14/4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
อช./255 26 มิ.ย. 2560 เรื่องน้ำเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./321 26 มิ.ย. 2560 ฝาท่อระบายน้ำหน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่นถนนหน้าเมือง ร้านเซเว่นที่อยู่เยื้องกับธนาคารกรุงเทพฯสาขาถนนกลางเมือว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./213 25 มิ.ย. 2560 ข้างบ้านเลี้ยงสุนัขหลายตัวกลางคืนเห่าจนไม่ได้หลับได้นอน แจ้งเรื่องครังนี้เป็นรอบที่3 แล้วครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1021 24 มิ.ย. 2560 ไฟส่องสว่างในซอยโชคชัยอพาร์ทเม้น(มิตรภาพ4) หน้าบ้านแม่ทองเลื่อน ไตรบำรุง ดับ 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./252 24 มิ.ย. 2560 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หอพัก 2 ชั้น หมู่บ้านพิมานเพลส ศรีจันทร์ 2 ซอยศรีจันทร์ 31
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./129 24 มิ.ย. 2560 ขอลูกระนาด บริเวณ ถนนซอย หนองวัด 6 ชุมชนหนองวัดพัฒนา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1020 24 มิ.ย. 2560 ขอชุดโคม + พร้อมหลอด บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 109/3 ถ.ฉิมพลี 8/1 แยก 2 081-4718795
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1019 24 มิ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 157/26 คุ้มดอกคูณ แยกที่ 3 โนนทัน 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1018 24 มิ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ร้านกุนเชียงนายบู๊ ใกล้กับ องค์การโทรศัพท์ ถ.ร่วมจิต
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1017 24 มิ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 198/31 เสาที่ 2 ซอยตรงข้าม พิพิธภัณฑ์ ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 16
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1016 24 มิ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ตรงถนนรอบบึงแก่นนคร ตรงไดโนเสาร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./251 24 มิ.ย. 2560 ตัดกิ่งไม้ และต้นไม้แห้งตาย บริเวณ เลขที่ 94 ม.7 และต้นไม้แห้งตาย ที่บึงกนองบอน 1 ต้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./316 24 มิ.ย. 2560 ดูดล้างท่อระบายน้ำ บริเวณ รอบชุมชนศรีฐาน 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./315 23 มิ.ย. 2560 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณข้างร้านหมูกะทะพุงกาง ( ท่อเล็ก ๆ ) ถ.อนามัย ใกล้สาธารณสุข ขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./211 23 มิ.ย. 2560 ขยะส่งกลิ่นเหม็นน้ำเน่ากลิ่นเหม็นทุกวันรบกวนบ้านใกล้เรือนเคียง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./210 22 มิ.ย. 2560 สุนัขส่งกลิ่น และเสียงรบกวน และสุนัขชอบกัดคนอื่น 1. รับแจ้งจากนางพิศมัย พิณแก้ว บ้านเลขที่ 69/46 ว่าสุนัขบ้านเลขที่ 69/62 ไล่กัดคนสัญจรไปมา 2. แจ้งจากนาง เสาร์ มิ่งเพิ่มพูล บ้านเลขที่ 183/7 ว่าบ้านเลขที่ 182/123 เสี้ยงสุนัขส่งกลิ่นรบกวน และรำคาญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447]