ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./365 03 ม.ค. 2561 ไฟดับบริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 117/51 ซอย ทุ่งทอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./099 03 ม.ค. 2561 ฝาปิดร่องน้ำที่ถนนแตกหน้าก่อสุขอพาร์ทเม้นท์แลซอเรนโตโฮเต็ลจะอันตรายต่อคนและยานพาหนะที่ผ่านไปมา(ซึ่งมีจำนวนมาก) เรื่องด่วน. ขอบคุณครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./044 03 ม.ค. 2561 ถนนชำรุดบริเวณ ตรงข้ามแบงค์ชาติเก่า ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./069 03 ม.ค. 2561 ขอรถดันขยะแหละหญ้า ซอย ชาตะผดุง15 และ 6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./061 03 ม.ค. 2561 ขอถังขยะ แทนถังเก่าและตรงที่ไม่มี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./071 03 ม.ค. 2561 ขอวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงศาลเจ้าปู่ร่มเย็น ปูน15 ถุง ทราย2คิว หิน2คิว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./070 03 ม.ค. 2561 ขอพันธุ์กล้าดอกไม้ ปลูกแทนดอกดาวเรือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./364 03 ม.ค. 2561 ไฟฟ้าดับในซอย9 จำนวน 2 หลอด ถนนราชฏร์คนึง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./362 29 ธ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ คุ้มดอนเงิน ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./068 29 ธ.ค. 2560 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 69/9 ซอยศรีจันทร์ 13
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./360 29 ธ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนสาธารณะ หลังโรงเรียนเทคนิค
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./359 29 ธ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ ถ.รื่นรมย์ โต้รุ่ง ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./358 29 ธ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.เทพดำเนินตลอดสาย หนองแวงเมืองเก่า 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./361 29 ธ.ค. 2560 เพิ่มเติม เปลี่ยนหลอดส่องสว่างที่ ซอยมิตรภาพ15 หลอดหน้าปากซอย 1 หลอด และ หน้าบ้านเลขที่ 98/36 จำนวน 1 หลอด รวมเป็น 2 หลอด ขอบคุณครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./363 28 ธ.ค. 2560 ขอซ๋อมไฟฟ้าไม่ติดตามแผนที่ขอบคุณครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./357 28 ธ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ สามแยกหน้าร้านขายของเก่า ถ.โพธิสาร เลี้ยวซ้ายไป ถ.ชาตะผดุง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./098 28 ธ.ค. 2560 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ด้านข้าง ของก่อสุข อพาร์ทเม้นต์ กังสดาล ตรงข้ามโซเรนโต้ ไปทำแล้วยุบลงไปอีก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./356 28 ธ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศิลปสนิท ซอย 8 หลอดนีออน ติดบ้านเลขที่ 46/45 และตรงข้าม เลขที่ 121/38 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./355 28 ธ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ประตูเมรุ วัดศรีจันทร์ จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./097 28 ธ.ค. 2560 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ซอยร้านเทเลวิช ถ.หน้าเมือง 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./354 28 ธ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยศรีจันทร์ 18 หนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./353 28 ธ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ตรงข้ามร้านฑันตแพทย์ อิน อร จำนวน 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./352 28 ธ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ทานตะวัน สี่แยกใกล้ศาลาชุมชน และศาลาชุมชน ถ.ดอกคูณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./351 28 ธ.ค. 2560 ไฟฟ้าชำรุด 1.เลขที่ 57/12 ถ.โพธิสาร 2. เลขที่ 57/4 ถ.โพธิสาร 3.สามแยก ถ.โพธิสาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./350 28 ธ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หลังบริษัท ทรู ถ.ศรีมารัตน์ ซอย 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./349 28 ธ.ค. 2560 เปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่าง หน้าบ้านเลขที่ 98/36 ซอยมิตรภาพ15
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./096 27 ธ.ค. 2560 ฝาท่อน้ำบนถนนศรีจันทร์ ตรงข้ามคลินิกบ้านหมอฟันข้างธนาคารกรุงไทยสาขาขอนแก่น เคลื่อน ไม่สม่ำเสมอ ส่งเสียงดังรบกวนเป็นอย่างมากเวลารถยนต์แล่นผ่านฝาท่อ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อท./017 27 ธ.ค. 2560 การวางกระถางต้นไม้ กีดขวางบนฟุตบาธ + ถนน บริเวณ หัวมุมเลี้ยว ถนนหลังเมือง ซอย 4 มีการวางกระถางบนทางเท้า การจราจรและการมองเห็นการเลี้ยวรถ ทำให้เกิดอุบัติเหตูหลายครั้งแล้ว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./348 27 ธ.ค. 2560 สายไฟช็อต บริเวณ ถ.เทพารักษ์ ใกล้กับศาลเด็กและเยาวชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./067 27 ธ.ค. 2560 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ถ.โพธิสาร เข้าพัทยา ซอย 4 ประมาณ 300 เมตร สุดซอย เลี้ยวขวา ต้นกระถิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500]