ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./861 17 พ.ค. 2560 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ซอยโพธิสาร 5 เสาที่ 2 ติด ๆ ดับๆ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./860 17 พ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ ( หลอดนีออน ) ในซอยศิลปสนิท 3 เสาที่ 1 และ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./862 17 พ.ค. 2560 ไฟฟ้าในซอยหมู่บ้านไทยสมุทรดับมา1เดือนได้แจ้งประธานยังไม่รับการแก้ไขอยู่ในซอยไทยสมุทร 4/2 ด้านหลังติดหมู่บ้านอยู่เย็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./249 17 พ.ค. 2560 ฝาปิดท่อระบายน้ำชำรุด เป็นฝาที่อยู่หน้าบ้านเลขที่ 116 พิกัดจะอยู่ตรงกันข้ามประตูเข้าวัดมรรคสำราญ(ประตูแรก)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./250 16 พ.ค. 2560 ขอความอนุเคราะห์เทศบาลลอกท่อซอยสว่างทิพย์ สาเหตุท่อตันน้ำไหลย้อนเข้าบ้าน ฝั่งซ้ายมือ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 397/55-397/47
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./026 16 พ.ค. 2560 ได้รับความเดือดร้อน จากการถมที่ดิน บริเวณ ด้านหลังของบ้านพัก ทำให้รั้วบ้านแตกร้าว เนื่องจากผู้พักอาศัย อยู่ด้านหลัง บ้านพักของข้าพเจ้า โดยได้ถมที่ดินสูงจากพื้นดินเดิมประมาณ 1.20 เมตร ชิดกำแพงรั้วของข้าพเจ้า เลขที่117/2 ซ.แม่บุหลัน ถ.เหล่านาดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./107 16 พ.ค. 2560 ฟุตบาธชำรุด เป็นหลุมใหญ่ บริเวณ ทางเข้าโรงหนังปริ๊นซ์ หน้าร้านคลีนิค นายแพทย์สุระศักดิ์ เลขที่ 4/9-10 ถ.หน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./046 16 พ.ค. 2560 ตัดต้นไม้ บริเวณ ซอยข้างร้านอาหาร ป้าอ้วน ส้มตำ ริมบึงแก่นนคร ข้างๆ วัดหนองแวงเมืองเก่า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อช./209 16 พ.ค. 2560 ขออิฐหิน ปูน ทราย ไป ทำห้องน้ำที่บึง สวน 200 ปี มันชำรุด ปูน 5 ลูก ทราย 1 คิว อิฐ 300 ก้อน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./859 16 พ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยข้างร้านอาหาร ป้าอ้วน ส้มตำ ริมบึงแก่นนคร ข้างวัดหนองแวง เมืองเก่า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./858 16 พ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนศรีมารัตน์ เทพผาสุข จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./244 16 พ.ค. 2560 ดูดท่อระบายน้ำ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 124/39 ซอยหมู่บ้านมิตรสัมพันธ์ 2 ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./857 16 พ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยแม่ทองพูล ถ.หน้าเมือง ต้นที่ 2 - 3 - 4 ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./856 16 พ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย 3 ตรงมุมบ้านเลขที่ 243/164 2. ซอย 8 เสาไฟต้นแรก 3.หน้าบ้านเลขที่ 243/119 4. ลงมาที่ซอยข้างล่างสุดซอย 4 ขวามือไปซอยสุดท้าย ตรงบ้านเลขที่ 243/70-73
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./045 16 พ.ค. 2560 ตัดต้นไม้ ต้นมะขามเทศ บริเวณ ถนนศิลปสนิท อยู่ตรงข้ามบ้านเลขที่ 46/9 ซอย ส.พัฒนา ถ.มะลิวัลย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อป./044 16 พ.ค. 2560 ตัดต้นไม้ บริเวณ ซอยกลางเมือง 5 ต้นก้ามปู
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./855 16 พ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 666/344 ซอยเมตตา 3 จำนวน 4 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./854 16 พ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.มะลิวัลย์ซอย 9 ชุมชนศรีฐาน 3 ดับตลอดสาย จำนวน 9 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./243 16 พ.ค. 2560 ขอความอนุเคราะห์เทศบาลลอกท่อซอยสว่างทิพย์ สาเหตุท่อตันน้ำไหลย้อนเข้าบ้าน ฝั่งซ้ายมือ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 397/55-397/47
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./245 15 พ.ค. 2560 ท่อระบายน้ำอุดตัน ทำให้น้ำเสียไหลออกถนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./246 15 พ.ค. 2560 ไม่ท่อระบายน้ำ ทำให้น้ำทิ้งไหลลงถนน ส่งกลิ่นรบกวนผู้อาศัยอยู่ใกล้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./853 15 พ.ค. 2560 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ซอยโพธิ์ทอง 4 ฝั่งซ้ายมือ ต้นที่ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./208 15 พ.ค. 2560 ขอหินคลุก จำนวน1คันรถ ลงที่หลังตลาดต้นตาลบริเวณบ้านเลขที่385/5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./207 15 พ.ค. 2560 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลยแยกหนองใหญ่ ข้างโรงเรียนเทศบาลหนองใหญ่ หน้าปั๊มเชลล์ กิ่งไม้บังป้าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./852 15 พ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยกลางเมือง 5 ถ.กลางเมือง ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./206 15 พ.ค. 2560 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ถ.กลางเมือง ซอย 17 ซอยตรงข้ามกับ เมืองเก่าเฟอร์นิเจอร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./851 15 พ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวร ซอยอดุลยารามซอย 6 ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./175 15 พ.ค. 2560 มีการเลี้ยงไก่ชน3 ตัวขันรับกันไปมาตั้งแต่ตีห้าถึงบ่ายสี่โมงเย็นทุกวัน(ผมนอนอยู่ซอย4ได้ยินตลอดเวลานานสุดก็15นาทีก็ขันอีก ที่อุดหูก็เอาไม่อยู่ผมนอนกลางวันครับและนอนไม่เต็มอิ่มมาสองเดือนแล้วครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./847 15 พ.ค. 2560 ไฟฟ้าชำรุด 1.ซฮยสวัสดี 2 หลังปั๊มน้ำมัน ปากซอยเยื้องหอพักรับขวัญ 2. ก่อนถึงซอยบุญมี และจุดที่ 3. ปากซอยบุญมี 4. ซอยหมู่บ้านพิมานศิลป์ นับจากปากซอยบุญมีเข้าไปในซอยเสาที่ 3 หน้าบ้านเลขที่ 202/53
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./846 15 พ.ค. 2560 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ซอยอดุลยาราม 6 ตลอดสาย ซอยอดุลยาราม 5 ตลอดสาย ถนนอดุลยาราม ( ซอยจีเอฟ ) จากแยกซอย 5 ไฟทางเข้าวัดตลอดสาย แยกถนนไป ฌาร์ม บูติค ตลอดสาย ซอย 7 มุมตัดกับซอย 7/2 ตรงข้ามร้านขุนช้างผลไม้ หลอดยาว 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434]