ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./997 19 มิ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 168/24 และบ้านเลขที่ 158 ซอยประชาสโมสร 32 แยกขวามือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./996 19 มิ.ย. 2560 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ หน้าร้านคูณรัตน์ ถ.ประชาสโมสร ชุมชนธนาคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./123 19 มิ.ย. 2560 ถนนชำรุด บริเวณซอยข้างร้านเพ้ง ถ.กลางเมือง หนองแวงเมืองเก่า 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./302 19 มิ.ย. 2560 ช่วยมาลอกท่อให้มิตรภาพซอย19ด้วยครับ ชาวบ้านร้องเรียนมามาก แจ้งว่าท่อระบายน้ำเริ่มอุดตันเกินครึ่งของท่อระบาย ฝนตกทีน้ำท่วมเข้าบ้านคนทุกครั้ง เข้าปฏิบัติการเมื่อไหร่แจ้งให้ประธานโจทราบด้วยนะครับ จะได้เป็นพยานให้ โทร.0969345611
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./995 19 มิ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ในซอยเมตตาเดิม จำนวน 11 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./994 19 มิ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย 17 หน้าเมืองเพลส ถ.หน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./301 19 มิ.ย. 2560 ฝาท่อระบายน้ำแตก บริเวณ ถนนข้างวัดหนองแวงพระอารามหลวง ใกล้บ้านเลขที่ 555 ถ.กลางเมือง ตัด ลงบึงแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./245 19 มิ.ย. 2560 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอยข้างบ้านพัก ตชด.ตลอดสาย วัดป่าเทพนิมิตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./300 19 มิ.ย. 2560 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ซอย 19 ถ.หน้าเมือง หนองวัด 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./993 19 มิ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ 1.ซอยพัทยา 1ปาทางบ่อนไก่ชนพื้นเมือง 2.ปาทางซอยพัทยา 3 3.หลอดหน้าปั๊มแก๊สโอวา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./992 19 มิ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย 2 หน้าบ้านเลขที่ 243/88 ไทยสมุทร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./991 19 มิ.ย. 2560 เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า บริเวณ หลังหอพักวิบูลย์ และหมู่บ้านเพิ่มพลรัตน์ จำนวน 4 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./299 19 มิ.ย. 2560 ท่อระบายน้ำอุดตัน 1.ถนนปรีชาประสิทธิ์ ปากซอยทางแยกที่ 1 2.ถนนหลังชลประทานรอยต่อกับ ถ.เทพผาสุข ยาวประมาณ 12 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./298 19 มิ.ย. 2560 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ( ฝาเหล็ก ) ซอยโชคดี หน้าสถานโรงรับจำนำ ถ.รอบเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./990 19 มิ.ย. 2560 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ 1.ซอยสวัสดี หน้าบ้านเลขที่ 149/15 2.หน้าบ้านเลขที่ 149/8 ตรงข้ามจุดที่ 3 ซอยสวัสดี 2 หลังปั๊มน้ำมัน นับจากปากซอยมิตรภาพ 8/1 เป็นจุดที่ 3 เสาที่ 3 ที่มีชุดไฟ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./989 19 มิ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 17/21 บ้านหมอมุก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./988 19 มิ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ติดหม้อแปลง 1 จุด และหลอดที่ 2 บ้านเลขที่ 229/110 อีก 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./059 19 มิ.ย. 2560 จัดระเบียบแม่ค้าตั้งวางขายของบนถนนเสรีสัมพันธ์ หน้าร้านขายยาก้าวไกลตรงข้ามเซเว่นสาขาอดุลยาราม จะเริ่มมาตั้งวางขายเวลาตั้งแต่บ่าย3โมงเป็นต้นไป
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./987 19 มิ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 188/24 ถ.ปรีชาประสิทธิ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./986 19 มิ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ 1.ซอย 1/2 ตลอดสาย 2.ซอย2/4 ตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./985 19 มิ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เสาหน้า รพ.ศูนย์ขอนแก่น ซอยบ้านแขก 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./243 19 มิ.ย. 2560 ปรับปรุงป้ายซอย อดุลยาราม 7/8
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./295 19 มิ.ย. 2560 ฝาท่อระบายน้ำแตก หน้าบ้านเลขที่ 71/4/5 ถ.ชีท่าขอน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./984 19 มิ.ย. 2560 เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าใหม่(หลอดยาวคู่)เพราะหลอดเก่าไม่สว่างเก่ามากมักจะมีปัญหาติดๆดับๆอยู่เป็นประจำที่ซอยพระชัยมีอยู่2เสาที่มีปัญหาเหมือนกันคือ 1.บริเวณเสาใกล้บ้านเลขที่38/1(ร้านขายของชำ) 2.บริเวณเสาตรงข้ามหน้าหออังกาบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./294 19 มิ.ย. 2560 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ซอยอดุลยาราม ซอย 1 ถ.กังสดาลข้างร้านรักเนย ตรงข้ามเบต้าไก่ทอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./121 19 มิ.ย. 2560 ถนนชำรุด บริเวณ ปากซอยข้างหมู่บ้านพิมานชล เชื่อมต่อกับถนนรอบบึง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./242 19 มิ.ย. 2560 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ในซอยข้างหมู่บ้านพิมานชล และซอยกลางเมือง 28
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./122 18 มิ.ย. 2560 ถนนทรุดเป็นหลุม บริเวณซอยทองพันนา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./983 17 มิ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับหลอดยาวบริเวณซอยอดุลยาราม2/1เข้าซอยทองพันนาหัวมุมหอเฟรนลี่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./982 17 มิ.ย. 2560 ชุมชนโพธิบัลลังก์ทอง ไฟฟ้าให้แสงสว่างตามถนนไม่ติดดังนี้ 1.โพธิบัลลังก์ซอย 4 หน้าบ้านเลขที่ 194/135 2.โพธิบัลลังก์ซอย 5 หน้าบ้านเลขที่ 194/257 3.โพธิบัลลังก์ซอย 11 หน้าบ้านเลขที่ 194/317 ขอความกรุณาส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการแก้ไขให้ด้วย ขอบพระคุณล่วงหน้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441]