ชื่อ : สกุล :

Before
After
ถ./055 09 ม.ค. 2560 ไหล่ทางทรุด ขอดินถมรอบรั้ว เลขที่ 198/60 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง 20
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./101 09 ม.ค. 2560 ขอป้ายซอย ซอยศรีจันทร์ 39 ใกล้กับ ตชด.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./100 09 ม.ค. 2560 ตีเส้นขาว -แดง บริเวณ สามแยก ถ.โพธิสาร 15
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./388 09 ม.ค. 2560 ขอเพิ่มโคมไฟฟ้า บริเวณ ซอย 11 ถ.โพธิสาร จำนวน 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./387 09 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าขาดหน้า ร.ร.ลูกหลวง และไฟฟ้าขาดหน้าซอย 3/1 ร้านป้ายเก่า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./386 09 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ ซอยศรีจันทร์ 31 และหมู่บ้านศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./098 09 ม.ค. 2560 ท่อน้ำอุดตัน(มีน้ำไหลเอ่อ)ถนนหน้าเมืองตั้งแต่หน้าธนาคารธนชาตถึง ถนนชีท่าขอน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./024 07 ม.ค. 2560 การขึดชวางทางจราจล และทางเทัา ทำให้รถถอยหลังจากร้านนิรันดร์ซาวด์ไม่เห็นรถที่สวนมาเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆ จึงขอให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องดำเนินการหน่อย จะขีกเส้นขาวแดงก็ได้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./385 06 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 49/46 หมู่บ้านไทยประเสริฐ หลังตลาด อ.จิระ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./384 06 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ 6 จุด 1. ถ.เหล่านาดี ซอย 8/2 เสาต้นสุดซอย หลอดยาว 2.ซอยเหล่านาดี 10/11 หน้าร้านค้านายเลียง 3.ซอยเหล่านาดี 10/225 ดับทั้งซอย 4. ซอยเหล่านาดี ซอย 10/21 สามแยกสุดซอยพอดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./099 06 ม.ค. 2560 ขอรถเกรดปรับพื้นถนน จัดกิจกรรมวันเด็ก บริเวณซอยครูสมศรี ถ.เหล่านาดี ตัด ถ.เหล่านาดี ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./054 06 ม.ค. 2560 พื้นฟุตบาธชำรุด บริเวณ เลขที่ 3/7-8 ถ.ชวนชื่น ตัดถนน หลังเมือง ร้าน Oops ขายโน๊ตบุ๊คมือถือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./097 06 ม.ค. 2560 ฝาท่อระบายน้ำแตก 2 ท่อน บริเวณ ปากซอยสุขสันต์ 2 ซึ่งอยุ่ในถ.มะลวัลย์ 8 ลักษณะการแตกเป็นอันตรายต่อการสัญจร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./096 06 ม.ค. 2560 ดูดท่อระบายน้ำ บริเวณ ระหว่างร้านทองแม่ทองพูล กับหน้าร้านขายยา เหรียญทอง หลังตลาดบางลำพู จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./098 06 ม.ค. 2560 ตัดกิ่งไม้ บริเวณเลขที่ 145 ถ.รอบเมือง ร้านไก่อบหม้อดิน ริมบึงแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./053 06 ม.ค. 2560 ขอยางมะตอยอัดรอย แตกร้าว ถนนฉิมพลี ซอย 5 ตลอดสาย มีรอยแตกร้าว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./074 05 ม.ค. 2560 ขอความอนุเคราะห์เก็บขยะตกค้าง บริเวณ ภายในชุมชนศรีจันทร์ พัฒนา ซึ่งมีอยุ่ 35 ถัง สีฟ้า ถังล้อรถ 7 ใบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./383 05 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยมิตรภาพ 8/1 หน้าบ้านเลขที่ 146/5 จำนวน 3 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./382 05 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยโพธิสาร 4 จำนวน 2 จุด โนนทัน 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./381 05 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยบุหลัน ถ.หน้าเมือง ซอย 7 ชุมชนแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./380 05 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้าน ผอ.วทัญญุตา เลยร้านตัดผมใกล้ปากซอย ซอยศรีจันทร์ 10/1 หลอดนีออนยาว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./379 05 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยโพธิสาร 4 เสาที่ 2 ชุมชนโนนทัน 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./378 05 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยกลางเมือง 22 ซอยกลางเมือง 28 ซอยกลางเมือง 30 และ ไปแยกการเคหะ - บ้านตูม อีก จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟข./004 05 ม.ค. 2560 ขอขยายเขตไฟฟ้า ภายในซอย กลางเมือง 20 ทะลุไปออกซอยข้างหมู่บ้านพิมานชล ไม่มีไฟถนนทำให้การสัญจรในเวลากลางคืนลำบาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟข./003 05 ม.ค. 2560 ขยายเขตไฟฟ้า เนื่องด้วยประชากร จำนวน 21 ครอบครัวที่อาศัยอยู่ ภายในซอย 24 ตอนปลาย ไม่มีสายเมนไฟฟ้า และไฟส่องสว่างภายในซอย ชาวบ้านปักเสาไม้แล้วดยงสายจากซอย 28 กลางเมืองมาใช้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ท./095 05 ม.ค. 2560 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ถ.จอมศรีใกล้วัดจอมศรี ชุมชนศรีฐาน 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./094 05 ม.ค. 2560 ดูดล้างท่อระบายน้ำ บริเวณ ถ.จอมศรี ชุมชนศรีฐาน 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./377 05 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ถ.จอมศรี 2.ถ.สันติสุข 3.ถ.ประชาสรรค์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./376 05 ม.ค. 2560 ขอสปอร์ตไลท์ ติดบริเวณ บึงหนองบอน จัดงานปีใหม่ 2560 ในวันที่ 7 ม.ค.2560 บริเวณ สวนสาธารณะ บึงหนองบอน ไฟสปอร์ตไลท์ 5 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./093 04 ม.ค. 2560 มีการปิดท่อระบายน้ำโดยการเทปูนทับท่อทำให้ น้ำไม่สามารถระบายได้ แล้บ้านอยู่ในพื้นที่ต่ำ ไม่มีทางระบาย บริเวณเลขที่ 91/4 ซอยมิตรภาพ 8/5 เป็นทาวเฮ้าส์ 2 ชั้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396]