ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./1325 29 ส.ค. 2560 ไฟไฮแมทดับ และไฟรอบบึงหนองใหญ่ ดับ 5 จุด ริมบึงหนองใหญ่ และไฟรอบบึง ดับ 5จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1324 29 ส.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยวัดป่าศิริวันวนาราม ถนนหน้าวัดป่า ถนนรอบบึงหนองใหญ่ ทิศเหนือ และทิศตะวันออก ถ.ศรีจันทร์ 33
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./442 29 ส.ค. 2560 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ( ฝาปูน ) บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 162/16 เข้ามาปากซอย 100 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1323 29 ส.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ในซอยศรีมารัตน์ 22 จำนวน 2 หลอด ซอยศรีมารัตน์ 18 จำนวน 1 หลอด ซอยศรีมารัตน์ 12 จำนวน 1 หลอด ซอย ส.พัฒนา จำนวน 1 หลอด ตรงข้ามบ้านเลขที่ 121/19
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1322 29 ส.ค. 2560 หลอดไฟขาด บริเวณ คอนโดใกล้กับ พรศิริก่อสร้าง ถ.ศิลปสนิท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./280 29 ส.ค. 2560 สุนัขจรจัด บริเวณ ตึกแถว อาคารพานิชย์ 7 - 10 คูหา และมีผู้ให้อาหาร วิ่งไล่กัดคนผ่านไปมา บริเณเลขที่ 37/73 ถ.ศิลปสนิท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./281 29 ส.ค. 2560 ขอถังขยะ จำนวน 3 ถัง บริเวณเลขที่ 37/73 ถ.ศิลปสนิท ตรงข้าม พรศิริ ก่อสร้าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./441 29 ส.ค. 2560 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 37/10 37/11 ถ.สามัคคีอุทิศ ชุมชนคุ้มหนองคู
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1321 29 ส.ค. 2560 ไฟฟ้าดับเสาที่8ที่ซอยมิตรภาพ32 ช่างไฟเคยมาทำให้แล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันที่17ส.คทึ่ผ่านมาแต่คืนวันที่24ส.คไฟฟ้าเสานี้ก็ไม่ติดอีก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./440 28 ส.ค. 2560 ขอวางท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอย 12 นาฬิกา แยก 1 ชุมชนหนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./180 28 ส.ค. 2560 ถนนชำรุด บริเวณ ซอย 12 นาฬิกา แยก 1 จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1320 28 ส.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยศรีจันทร์ 18 ศรีจันทร์ 20 ศรีจันทร์ 22 ซอย 12 นาฬิกา โรงปูน ซอย12 นาฬิกา แยก 6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1319 28 ส.ค. 2560 ขอโคมไฟ + หลอดไฟ หน้าหอพัก โฮมเฮ้าส์ เรสซิเด้นท์ ซอยศรีมารัตน์ 34
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ท./439 28 ส.ค. 2560 ฝาท่อระบายน้ำแตก บริเวณ เยื้องกับทางเข้าซอย ชาตะผดุง 16/2 ชุมชนนาคะประเวศน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1317 28 ส.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ดรุณสำราญ , วุฒาราม ซอย 5 ซอย 2 หลังโรงเรียนหนองวัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./438 28 ส.ค. 2560 ขอรถดูดโคลนบริวณถนนเลียบสวนสาธารณะหนองบอน บ้านศรีฐาน ขณะนี้มีน้ำเสียท่วมขังบนถนนส่งกลิ่นเน่าเหม็น ไม่สามารถลงท่อระบายน้ำได้เนื่องจากท่อระบายอุดตัน จึงขอรถดูดโคลนเพื่อทำความสะอาดท่อบริเวณดังกล่าวด้วยครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./179 28 ส.ค. 2560 ขอให้ซ่อมถนนคอนกรีตที่พังเป็นหลุมขนาดใหญ่ อาจเกิดอันตรายต่อรถและคนที่สัญจรไปมาค่ะ ในซอยมิตรภาพ19 จากถนนมิตรภาพเข้าไปประมาณ 300ม.ซ้ายมือ ตรงข้ามทาวน์เฮาส์ค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1318 28 ส.ค. 2560 ไฟถนนทั้งเส้นถ.ดรุณสำราญ ตั้งแต่ศาลเจ้าพ่อหลักเมื้อง ถึงสถานีรถไฟทั้งเส้น ไฟถนนดับและมืด ตั้งแต่เมื่ีอวันที่ 21 ส.ค.60 แล้ว ทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยงอันตรายได้ สำหรับรถสัญจร และผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณนั้น ช่วยตรวจสอบดูแลให้ด้วยคะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./437 28 ส.ค. 2560 ฝาท่อระบายน้ำแตก เลขที่ 111/99 ซอยวุฒาราม ใกล้บ้านประธานชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1316 28 ส.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยบ้านใหม่ เยื้องซอยวุฒาราม 9 ตัด ถ.หน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./337 28 ส.ค. 2560 ตัดกิ่งไม้ บริเวณซอย วุฒาราม 10 โนนหนองวัด 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1315 25 ส.ค. 2560 ขอย้ายเสาไฟฟ้าเหล็ก ออกจากหน้าบ้าน บริเวณ เลขที่ 116/50 ถ.ศรีจันทรื อยู่ใกล้ๆ ตะวันแดง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./178 25 ส.ค. 2560 ขอยางมะตอย บริเวณ ซอยมิตรภาพ 9 และ 11 หนองแวงตราชู 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1314 25 ส.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยชาตะผดุง 12 เสาที่ 5 ชุมชนนาคะประเวศน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1313 25 ส.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนหน้าเมือง ซอยโรงแรมชัยพัช ตั้งแต่ลานจอดรถโรงแรม จนถึง ปากซอยทั้งหมด 6 จุด ติดกันเลย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./336 25 ส.ค. 2560 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอยศรีจันทรื 2 หน้าบ้านคุณนวลจันทรื ชุมชนเจ้าพ่อเกษม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1312 25 ส.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ 1.ซอยพัทยา 2 แยกขวาหน้าบ้านประธานชุมชน หน้าบ้านเลขที่ 88/125 2.ถนนโนนทัน - บ้านผืิอ หน้าบ้านขายเนื้อหมู 3. ซอยพัทยา 1 หน้าหอพักชัยพร 4. ซอยพัทยา 1 รีสอร์ท โนนทัน ไปทางซอยดอนเงิน หน้าบ้านเลขที่ 32/49
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./436 25 ส.ค. 2560 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ภายในถนนราษฎร์คนึง ฝาท่อขนาด 60 ซม. จำนวน 2 ฝา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./435 25 ส.ค. 2560 ขอดูดท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 25 ติดหลังโกดังไทยพิพัฒน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./176 25 ส.ค. 2560 ถนนชำรุด บริเวณซอยศรีจันทร์ 29 เป็นหลุม ตรงข้ามอาคารพานิชน์ ชุมชนศิริมงคล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461]