ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./067 17 ต.ค. 2560 ไฟดับจำนวน 5 จุด จุดที่ 1หลอดทางเข้าบ้านจันทร์ประเสริฐ จุดที่2หลอดทางเข้าโรงแรมเคียงตูมถนนศรีธาตุ จุดที่ 3หลอดทางเข้าบ้านแม่วรัญญา ถนนศรีธาตุ จุดที่ 4หน้าบ้านพ่อนิคม ถนนศรีธาตุ จุดที่ 5หน้าบ้านแม่จันทรา ถนนศรีธาตุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./066 17 ต.ค. 2560 ไฟฟ้าดับในซอยวีรัวรรณ 3 แยกแรกทางขวามือเสาต้นที่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./015 17 ต.ค. 2560 กลิ่นรบกวนจากขี้เป็ดหลังบ้านเลขที่729 สุดซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./009 17 ต.ค. 2560 ตัดกิ่งไม้ภายในซอยกลางเมือง 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./028 17 ต.ค. 2560 ฝาบ่อพักแตกชำรุดบริเวณทางเท้าถนนกลางเมืองติดกับอู่ซ่อมรถใจ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./065 17 ต.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ จำนวน 5จุด 1.หน้าบ้านเลขที่ 3/383 ซ.2 จุดที่ 2.หน้าบ้านเลขที่ 3/561ซอย2จุดที่3.หน้าบ้านเลขที่3/437ซอย 4 จุดที่4.หน้าบ้านเลขที่3/964ซอยหน้าตึกสรรพากรจุดที่5.หน้าบ้านเลขที่3/1006ซอย 11
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./064 17 ต.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ 1 หลอด บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 101/27 ซอยสุขบาย16
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./062 17 ต.ค. 2560 ไฟฟ้าดับบริเวณหน้าร้านขายยาคลีนิคยาตรงข้ามประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./063 17 ต.ค. 2560 ไฟฟ้าดับตลอดสาย จากหลังตำรวจทางหลวง ถึง โรงเรียนไพบูลย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./061 17 ต.ค. 2560 ไฟฟ้าดับบริเวณถนนรื่นรมย์ชุมชนวุฒาราม ซอย2เริ่มดับจากแถวที่4กลางซอยจนถึงสุดซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./060 17 ต.ค. 2560 ไฟฟ้าดับในถนนทางเข้าวัดป่าเทพนิมิตร จำนวน 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./059 17 ต.ค. 2560 ไฟฟ้าแสงจันทร์ถนนชาตะผดุงตรงซอย 16 ถึงซอย 14ไม่ติด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./058 17 ต.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ 1 หลอดในซอยกลางเมือง11
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./057 16 ต.ค. 2560 ไฟดับหน้าร้านมอเตอร์ไซด์ บริษัท คาวาซากิ ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./056 16 ต.ค. 2560 ไฟดับ บริเวณ ซอยประชาสโมสร 32-34 หน้าบ้านเลขที่ 156/20
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./009 16 ต.ค. 2560 ถนนเป็นหลุม ใกล้ๆหมู่บ้านพัดชา ใกล้ๆกับโรงแรมเกรสเอ้าท์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./008 16 ต.ค. 2560 ขอตัดแต่งกิ่งไม้(กิ่งต้นคูน) หน้าร้านเซเว่น (7-11)สาขาหน้าโรงแรมเจริญธานี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./013 16 ต.ค. 2560 ขอป้าย ห้ามทิ้งขยะ ในซอยราษฏรคนึง ซอย 9ที่เป็นที่ว่าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./014 16 ต.ค. 2560 ขอความอนุเคราะห์ถังขยะที่มีล้อลาก จำนวน 4 ถัง ใช้ภายในชุมชนเทพารักษ์1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./055 16 ต.ค. 2560 ขอความอนุเคราะห์เก็บาสายไฟฟ้าที่ไม่เป็นระเบียบ ภายในชุมชนเทพารักษ์1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./008 16 ต.ค. 2560 ท่อระบายน้ำ ในภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./027 16 ต.ค. 2560 ขอลงท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านเลขที่ 233/4เส้นหลัง บ.คลังนานาธรรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./051 16 ต.ค. 2560 ขอขยายไฟ 2จุด บริเวณ 233/4 ไกล้ๆกับ คลังนานาธรรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./053 16 ต.ค. 2560 ขอชุดโคมไฟ หลอดไฟ เพิ่ม 1 ชุด บริเวณ แถวๆ ร้านกุนเชียงนายบู๊
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./052 16 ต.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ร้านขนมจีนแกงเขียวหวาน หมูสะเต๊ะ เส้น ถนนสามัคคีอุทิศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./054 16 ต.ค. 2560 ไฟฟ้าไม่ติด บริเวณถนนสามัคคีอุทิศ เสาร์ที่5 หน้าร้านเสริมสวยส้ม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./026 16 ต.ค. 2560 น้ำไม่ระบาย บริเวณถนนรื่นรมหน้าเวสป้าขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./048 16 ต.ค. 2560 ไฟฟ้า ดับบริเวณ ถนนบึงหนองแวง ซอย2/1ไม่ติดตลอดแนว ซอย4ไม่ติดตลอดแนว ถนนอดุลยารามหน้าปากซอย 7 ดับ1หลอด และเยื้องแยกไฟทางรัมบูติค 1หลอด ซอย7/4 1หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./049 15 ต.ค. 2560 ไฟถนนสาธารณะดับ เกรงจะเกิดอันตรายในการสัญจร และเป็นช่องทางของหัวขโมยเพราะมืดมากและเคยมีโจรมาขโมยของหอพักแถวนี้บ่อยครั้ง (ซอยข้างบ้านประธาน อสม.)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./050 15 ต.ค. 2560 ไฟถนนสาธารณะดับ เกรงจะเกิดอันตรายในการสัญจร และเป็นช่องทางของหัวขโมยเพราะมืดมากและเคยมีโจรมาขโมยของหอพักแถวนี้บ่อยครั้ง (ซอยข้างบ้านประธาน อสม.)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471]