ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./602 03 มี.ค. 2560 ไฟฟ้าให้แสงสว่างเสาต้นปากทางซอย 4 ชุมชนโพธิบัลลังก์ทองไม่ติด ขอความกรุณาส่งชุดซ่อมไปดำเนินการแก้ไขให้ด้วย ขอบพระคุณล่วงหน้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./601 02 มี.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยมิตรสัมพันธ์ หน้าบ้านพ่อสมคิด ชูภักดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./600 02 มี.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยคอนกรีต หน้าเกษตรจังหวัด และ ซอยคอนกรีต ซอยตัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./599 02 มี.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 224/74 และฝั่งตรงข้าม ในหมู่บ้านจอมพล ถ.จอมพล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./598 02 มี.ค. 2560 ขอโคมไฟ + หร้อมหลอด จำนวน 1 ชุด ในซอยเกสร 1 หน้าบ้านเลขที่ 39/9 ถ.มิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./596 02 มี.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยราษฎร์คนึง 8 จำนวน 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./595 01 มี.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยมะลิวัลย์ 2 เข้าซอยธนาคารกรุงไทย สามเหลี่ยมด้านขวามือ เสาที่ 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./118 01 มี.ค. 2560 กำจัดหมา เห็บหมัด บริเวณ อู่อำนาจ เลขที่ 11/2-4 ถ.อำมาตย์ ตัด ถ.หน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./162 01 มี.ค. 2560 มีน้ำจากท่อระบายนำ้เอ่อล้นเจิ่งท่วมซอยท้ายบ้านศรีฐาน(บริเวณหน้าที่ออกกำลังกายสวนสาธารณะหนองบอล) สายไปหมู่บ้านชลดาหนองโคตร น้ำเอ่อล้นขึ้นมาท่วมถนนประมาณครึ่งเดือน ขณะนี้ยุงชุกชุมเนื่องจากเพาะพันธุ์จากน้ำเสีย จะทำให้เสียภาพพจน์เมื่องน่าอยู่ ตามที่เทศบาลนครขอนแก่นกำลังโปรโมท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./594 01 มี.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนหลังเมือง ก่อนถึงสี่แยกปรับอากาศ เสาไฟฟ้า 458
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./158 01 มี.ค. 2560 ป้ายซอยชำรุด บริเวณ ซอยชาตะผดุง 21 ป้ายหายไปไม่มีป้าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./592 01 มี.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.หน้าเมือง ตัด ถ. กสิกรสำราญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./593 28 ก.พ. 2560 ไฟฟ้าดับตลอดสาย ซอยสุขสบาย 1 ถึง ซอยสุขสบาย 8
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./117 28 ก.พ. 2560 กลิ่นรบกวน บริเวณ ร้านเพลงพิณ ถ.รอบบึงแก่่นคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./591 28 ก.พ. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 49/31 ซอยสุขสบาย 5 และบริเวณปากซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./590 28 ก.พ. 2560 เปลี่ยนโคมไฟจากโคมสั้นเป็นโคมยาว บริเวณ ซอยสว่างทิพย์ 3 และ 4 และบริเวณโรงงานขนม ถ.ดรุณสำราญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./074 28 ก.พ. 2560 ขอที่กั้นถนนลดความเร็ว บริเวณ ถนนอนาัมัย ซอย 7 และซอย 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./160 28 ก.พ. 2560 ขอเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอยมิตรภาพ 19 เป็นฝาตะแกรงเหล็ก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./159 28 ก.พ. 2560 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ซอยมิตรภาพ 19 ตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อช./157 28 ก.พ. 2560 ขอกังหันบำบัดน้ำเสีย บริเวณ สวนสาธารณะศรีแก้ว ซอยอนามัย 4 ชุมชนโนนทัน 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./161 28 ก.พ. 2560 ฝาท่อระบายน้ำเหยียบแล้วกระโดก อาจเกิดพลักตกได้ บริเวณถนนหลังเมืองตรงข้ามคลินิกหมอฟันวีระศักดิ์-ศรีรัตน์ ช่วนแก้ไขด้วยครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./158 28 ก.พ. 2560 ดูดท่อระบายน้ำ บริเวณ หัวมุมซอยยิ้มศิริ ถงห้าพฤศจิกำา หน้าร้านเสริมสวย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./116 28 ก.พ. 2560 เก็บกิ่งไม้ ไม้เก่า บริเวณ ร้านชุดวิวาห์ หัวมุมซอย สุภธรพ ฝั่ง ถนนศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./589 28 ก.พ. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวร ฝั่งวัด เยื้อง บ้านเลขที่ 247/2 ทางไปบึงแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./157 28 ก.พ. 2560 เปลี่ยนฝาท่อ จากฝาเหล็กเป็นฝาปูน บริเวณ เลขที่ 247/2 ถ.รอบเมือง ทางไปบึงแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./588 28 ก.พ. 2560 สายเคเบิ้ลหล่น บริเวณ หน้าคลีนิค หมออุษณีย์ ถ.ศรีจันทร์บ้านศรีฐาน ใกล้ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อ ยายตุ่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟข./008 28 ก.พ. 2560 ขอขยายเขตไฟฟ้า บริเวณ ซอยราษฎรืคนึง 31 ชุมชนโนนชัย 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อค./020 28 ก.พ. 2560 ร้องเรียนเรื่องงานก่อสร้างเสียงรบกวนหลังพระอาทิตย์ตกค่ะ ตำแหน่งข้างคอนโดที่พักอาศัยตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างบน ตรงข้าม Charm Boutique Resort แถวกังสดาล งานก่อสร้างเหมือนจะมาทำแค่ตอนกลางคืนค่ะ ใช้เครื่องมือเสียงดังรบกวนในการตัดอิฐ อาทิตย์ที่แล้วมีวันหนึ่งทำจนหลังเที่ยงคืน บางวันเลิก2-3ทุ่ม เมื่อคืนใช้เครื่องมือตัดอิฐอีกจนเกินเวลา 4 ทุ่ม ดิฉันต้องลงไปร้องเรียนโดยตรงด้วยตัวเอง และการที่ผู้เดือดร้องต้องลงไปปะทะเองก็เสี่ยงอันตรายเหมือนกันนะคะ ไม่ทราบว่าจะมีแนวทางการแก้ไขอย่างไรคะ สามารถห้ามการก่อสร้างหลังพระอาทิตย์ตกที่โครงการนี้ได้ไหมคะ และป้ายหน้างานก่อสร้างก็ไม่มีค่ะ เลยไม่ทราบว่าจะติดต่อใคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./587 28 ก.พ. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยอดุลยาราม 2/1 ตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./586 28 ก.พ. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยราษฎร์คนึง 23 แยกซ้าย 1 หน้าหอพักจิระ บ้านโนนชัย 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406]