ชื่อ : สกุล :

Before
After
อส./242 17 ก.ค. 2560 ช่วยเข้าไปเก็บขยะหลังปั๊มน้ำมันเอสโซ่ที่กำลังทุบก่อสร้างใหม่(ถนนมิตรภาพตรงข้ามมิตรภาพลาบก้อย)ด้านหลังปั๊มมีผู้พักอาศัยอยู่เหมือนเดิมครับ เจ้าหน้าที่คงไม่ทราบเพราะอยู่ด้านหลังและมีการก่อสร้างอยู่ด้านหน้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1118 17 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับตลอดสาย ซอยชาตะผดุง17 ทั้งซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./359 17 ก.ค. 2560 ซ่อมแซมบ่อพัก ซอย 1/1 มุมร้านสเต็ก ซอย 1/3 หน้าบ้านเลขที่ 140/14
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./360 17 ก.ค. 2560 ฝาท่อชำรุด บริเวณซอย9 ราษฎร์คนึง โดยเฉพาะหน้าบ้านเลขที่ 122/3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1117 17 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ ที่ทำการชุมชน และหมู่บ้านวิมาณเทพ (ดับหมดทุกซอย)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./279 17 ก.ค. 2560 ขอรับการสนับสนุนยางมะตอย (ที่ชุมชนบ้านพัก ตชด)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1119 17 ก.ค. 2560 ขอเปลี่ยนหรือติดตั้งเสไฟฟ้าใหม่เนื่องจากเสาเดิมรับน้ำหนักไม่ได้ บริเวณ 108/22 ม.12 ต.ในเมือง ถนนราษฎร์คนึง 35
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1120 17 ก.ค. 2560 ติดโครมไฟเพิ่ม ชุด ในซอยอนามัย5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1121 17 ก.ค. 2560 1.ไฟฟ้าชำรุดปากซอยสวิทย์โฮม(หลังตำรวจทางหลวง)จุดเดิมๆที่เคยชำรุด 2.ขอเพิ่มชุดไฟ ซ.สวัสดี เสาตรงข้ามvip กรีน11 บริเวณนั้นมืดแสงสว่างไม่เพียงพอ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./035 17 ก.ค. 2560 ครอบครองที่สาธารณะ เอาที่มาปิดกั้นถนน บริเวณ 41/30 ซอย มิตรภาพ 11 ถ.มิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อป./067 17 ก.ค. 2560 ที่ว่างรกล้างเจ้าของไม่ดูแลแล้วมีต้นไม้ใหญ่มากกลัวล้มทับบ้านอยากเทศบาลช่วยดูแล ซ.มิตรภาพ 11/7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ถ./150 17 ก.ค. 2560 ลูกระนาดหน้าซอยมิตรภาพ11อยากให้เอาออก ทำให้เกิดอุบัติเหตุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./241 16 ก.ค. 2560 เก็บขยะที่มิตรภาพซอย19 ให้ด้วยครับ เป็นอาทิตย์แล้วครับ ขยะล้นกองเป็นพะเนิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./149 14 ก.ค. 2560 ถนนชำรุด บริเวณ 1.ซอยมิตรภาพ 8/11 หลัง รร.ไพบูลย์ รอยแยกก่อนถึง มะลิโฮม เลยสี่แยก หน้าบ้านเลขที่ 203/5 ถึงสี่แยก เป็นหลุมตัดกับ ทางจะไปตะวันใหม่ 2. ริมฟุตบาธ หลุมลึก หน้าบ้านเลขที่ 108/16 ซ.สวัสดี 1 หน้าร้านของชำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อท./066 14 ก.ค. 2560 รื้อถอนร้านขายของริมฟุตบาธ บริเวณ หมู่บ้านพิมานศิลป์ หน้าหมู่บ้าน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1116 14 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวร หน้าโรงเรียนตำรวจ ทางเข้า รพช. ถ.มิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./358 14 ก.ค. 2560 ฝาท่อระบายน้ำยุบตัว บริเวณ ถนนเหล่านาดี ซอย 10/9 หน้าบ้านประธาน ชอบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./357 14 ก.ค. 2560 ฝาท่อระบายน้ำตกลงท่อระบายน้ำ บริเวณ จกาด้านหน้าร้านขายมอเตอร์ไซด์ ถ.มะลิวัลย์ - มาตัดกับสี่แยก ถ.มิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1115 14 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ตรงข้ามร้านฮาร่า ถ.รอบบึงแก่นนคร ฝั่งบึงแก่นนคร บริเวณสนามเด็กเล่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1114 14 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยสุขสบาย 2 โนนทัน หน้าหอพักสุขสบาย เลขที่ 101/244
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./148 14 ก.ค. 2560 ถนนคอนกรีต บริเวณปั๊ม ปตท. ถ.ศรีจันทร์ ตัด ถ.รอบเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1113 14 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยหรดี ซอยปู่จัก ชุมชนศรีฐาน 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1112 14 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าชำรุด บริเวร ซอยมิตรภาพ 8/9 ซอยสวัสดี 1 ( ซอยขายไข่) เลยปากทางเข้าหมู่บ้าน VIP ห้องเย้นไปเสาที่ 1 ที่มีชุดไฟ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1111 14 ก.ค. 2560 เก็บสายไฟ บริเวณ หน้าร้านรื่นรมย์ ขอนแก่นมอเตอร์ ถ.รื่นรมย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./356 14 ก.ค. 2560 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ถ.ราษฎร์คนึง หน้าบ้านเลขที่ 108/8 ชุมชนโนนชัย 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./278 14 ก.ค. 2560 มีชุมชนแจ้งเรื่องมีหญ้รกขึ้นสูงบริเวณฝั่งสถานีโทรทัศน์NBTช่วยตรวจสอบและดำเนินการด้วยคะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟข./015 13 ก.ค. 2560 บริเวณหลังศูนย์ปฏิบัติธรรมศาลาโพธิ์แก้ว วัดโพธิ์โนนทัน ที่มีคนเอาขยะมาทิ้งมากมายและมีไฟไหม้2ครั้ง และ ทน.ขก. ก็พยายามแก้ไขปัญหาให้แล้วปัจจุบันก็ยังมีคนแอบนำขยะมาทิ้งโดยไม่อายในเวลากลางคืน เพราะมืดมาก จึงอยากขอขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณหลังศูนย์ปฏิบัติธรรม ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1110 13 ก.ค. 2560 ขอเพิ่มโคมไฟ บริเวณ เลขที่ 141/71 ตึกแถว ซอยอดุลยาราม 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./355 13 ก.ค. 2560 ขอลอกท่อระบายน้ำ ถ.ราษฎร์คนึง ซอยสุขสำราญ ซอยมัฌิมา ซอย ประชาสงเคราะห์ ซอยราษฎร์คนึง 8 ซอยราษฎร์คนึง 10 และ 11
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1109 13 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยราฎร์คนึง 8 จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441]