ชื่อ : สกุล :

Before
After
ท./218 19 เม.ย. 2560 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ซอยข้างกำแพง รพ.ศูนย์ขอนแก่น หลังตึกพระเทพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./755 19 เม.ย. 2560 ขอชุดโคมไฟ พร้อมหลอดนีออนยาว บริเวณซอยกลางเมือง 11 เข้าไปจากปากซอย เสาต้นที่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./756 19 เม.ย. 2560 ไฟฟ้าถนนดรุณสำราญ หน้าบริษัทซิงเกอร์ ไฟฟ้าถนนขาด 1 ดวง ช่วยซ่อมให้ด้วยคะ เพราะตอนกลางคืนมันมืดมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./217 19 เม.ย. 2560 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ตรงข้ามร้านขายโทรศัพท์ และหอพักแม่สมจิตร ชุมชนนาคะประเวศน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./754 19 เม.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หลังตลาดหนองไผ่ล้อม หลังบ้านจะมีป้ายสีเขียว ชื่อซาลาเปา แดง อันดามัน อยู่ใกล้ผับ บีิกิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./757 19 เม.ย. 2560 ถนนชวนชื่น ซอยชวนชื่น1 หลอดไฟแสงสว่างไม่ติดจำนวน 1 ต้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./156 19 เม.ย. 2560 ขอถังขยะ บริเวณ แยกซอยโพธิสาร 25 ใต้เสาไฟที่มีหม้อแปลง จำนวน 2 ถัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./100 18 เม.ย. 2560 ถนนชำรุด บริเวณปากซอยศรีจันทร์ 20
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./216 18 เม.ย. 2560 ขอลอกท่อระบายน้ำ บริเวณ ชุมชนบ้านเลขที่ 37 ซอยศรีจันทร์ 4 1.ถนนสาย A ระยะทาง 200 เมตร 2. ถนนสาย B ระยะทาง 100 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./753 18 เม.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หมู่บ้านเพิ่มพลรัตน์ ชุมชนโนนทัน 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./752 18 เม.ย. 2560 ไฟถนนในซอยประชาสโมสร52ดับทั้งซอยมา5วันแล้วครับ เกรงว่าจะเกิดอันตรายกับผู้ใช้รถครับ เพราะในซอยมีคลองน้ำแต่ยังไม่มีราวสะพานกั้นครับ ขอผู้เกี่ยวข้องเร่งดูแก้ไขด้วยครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./751 18 เม.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ ตลอดสาย บริเวณ หน้าวัดโนนชัย ถ.ราษฎร์คนึง และในซอยราษฎร์คนึง 14 ซอยราษฎร์คนึง 19 และ ซอย 21
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./215 18 เม.ย. 2560 ขอดูดท่อระบายน้ำ บริวณ ซอยราษฎร์คนึง 31 หน้าบ้านเลขที่ 55/58
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./750 18 เม.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ จากปากซอยราษฎร์คนึง 23 ถึง หน้าโรงเรียนเทศบาลโนนชัย และในซอยราษฎร์คนึง 23 ตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./022 18 เม.ย. 2560 การก่อสร้าง ต่อเติมทางสาธารณประโยชน์ 1.บ้านใกล้เคียง ไม่มีบ้านเลขที่ ห้องมุมถนนได้ก่อสร้างต่อเติมล้ำออกมาทางสาธารณะ ทำให้ซอยแคบลง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อส./155 12 เม.ย. 2560 ขอให้ตรวจสอบการเลี้ยงปลาในกระถาง บริเวณ ข้างบ้านเลขที่ 227/1 ม.6 ถ.ประชาสโมสร 50 ชุมชนทุ่งเศรษฐี จำนวน 5-6 กระถาง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./154 12 เม.ย. 2560 เสียงรบกวน บริเวณ บ้านเลขที่ 61/11 ถ.โพธิสาร ม.3 เป็นร้านซ่อมและผลิตลำโพง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./749 11 เม.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 7 และซอยกสิกรทุ่งสร้าง 11
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./747 11 เม.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยหน้าเมือง 13 ตรงข้ามคลังไม้ไทย เสาไฟต้นที่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./746 11 เม.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ภายในชุมชนโนนหนองวัด 4 ซอยหน้าเมือง 17
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./748 11 เม.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ชุมชนโนนหนองวัด 4 ในซอย 19 ถ.หน้าเมือง ตรงข้ามแฟรี่พลาซ่า หอพักศรีสวัสดิ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./214 11 เม.ย. 2560 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ซอยหน้าเมือง โซนี ไทย ( ฝาท่อไม่มีเลย )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./213 11 เม.ย. 2560 ขอลอกคลองระบายน้ำ บริเวณ ข้างศาลาชุมชนธารทิพย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./745 11 เม.ย. 2560 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ซอยน้ำทิพย์ 1 จำนวน 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./184 11 เม.ย. 2560 ตัดกิ่งไม้บริเวณ สามแยกมาลาเรีย ต้นเฟื่องฟ้า บ้านเลขที่ 93/191 ชุมชนโนนทัน 6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./212 11 เม.ย. 2560 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด เพราะเป็นเนสเซอรี่ แม่นม มีเด็กและรถเยอะ ข้างศาลจังหวัดขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./153 10 เม.ย. 2560 ร.ร.เทศบาลวัดกลาง ซ้อมวงดุริยางค์ดึกดื่น4 ทุ่ม5ทุ่มรบกวนชาวบ้าน ดึกเกินฟปค่ะ ชาวบ้านแถวนั้นรำคาญเสาร์อาทิตย์กลางวันทั้งวันแล้วยังกลางคืนดึกดื่นอีก เกินไปค่ะ รบกวนช่วยจัดการด้วยชาวบ้านเดือดร้อนที่บ้านมีเด็กอ่อนค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./183 10 เม.ย. 2560 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 28/5 และทาวเฮ้าส์ ถ.ราษฎ์คนึง 8
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./744 10 เม.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยชาตะผดุง 16 , 18 และ หน้าร้านดวงฤดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./743 10 เม.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 171/405 ซอยธารทิพย์ 2/5 หลอดนีออน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413]