ชื่อ : สกุล :

Before
After
ท./475 22 ก.ค. 2559 ฝาบ่อพักชำรุด จำนวน 2 ฝา บริเวณเลขที่ 666 ซอยเมตตาเดิม ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1222 22 ก.ค. 2559 (ไฟไฮแมต) เสาสูงภายในศุนย์ปฏิบัติธรรมดับ จำนวน 2 ต้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1214 22 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เลขที่ 666/95 ซอยเมตตา และ ซอยเมตตา 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1213 22 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าชำรุด เลขที่ 182/97 ซอยศรีจันทร์ 17 ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1212 22 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ หมู่บ้าร่มโพธิ์ ซอยร่วมใจสมาัคคี ถ.ศรีจันทร์ 39
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1210 22 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยสุขสันต์ 8 หลอดไฟถูกลมพัดหันออกนอกถนน จำนวน 2หลอด ซอยศรีมารัตน์ 2 , 4 ,8 , 10 หลอดนีออนยาว 7 หลอด หลอดสั้น 5 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1211 22 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ สีโห หน้าหัวมุมศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ถ.ประชาสำราญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./352 22 ก.ค. 2559 ขอทางม้าลาย ปากซอยธารทิพย์ ถ.ประชาสโมสร 22
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1209 22 ก.ค. 2559 ขอติดตั้งไฟเพิ่ม 1 ชุด หน้าบ้านเลขที่ 125/9 - 12 ถ.ศรีมารัตน์ ซอย 4 รวม 4 หลังคาเรือน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1208 22 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยร่วมมาลาเรีย ซอยชาตะผดุง 6 และ หน้าร้านขายของชำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./069 22 ก.ค. 2559 จอดรถยนต์ขวางทางจราจรหนึ่งช่องทางและวางสิ่งของขวางทางจราจร ทำให้บ้านข้างเคียงเข้าออกไม่สะดวก การสัณจรไปมาไม่สะดวก รถจะต้องจอดรอไม่สามารถวิ่งสวนทางได้เลย ภาพถ่ายจาก google
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1205 21 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.โพธิสาร หน้าหมู่บ้าน แสนสุข ทิศใต้ศูนย์ปฎิบัติธรรม จำนวน 2 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1203 21 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ถ.มะลิวัลย์ ธนาคารกรุงศรี ถ.ศิลปสนิท ตรงข้ามอพาร์ทเม้นต์ ภูคุ้มทอง เป็นซอยตัน ดับ 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./245 21 ก.ค. 2559 สุนัขจรจัด บริเวณ ถ.พิมพสุต ซอย 1 หลังตลาด อ.จิระ ชุมชนเจ้าพ่อทองสุข
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./474 21 ก.ค. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณถ.กลางเมือง ฝั่งซ้าย แบงค์ชาติจะมีซอยตรงข้าม Ps อพาร์ทเม้นต์ ก็เข้าไปในซอยได้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./123 21 ก.ค. 2559 ตัดต้นไม้ บริเวณ เลขที่ 6/16 ซอยประชาสโมสร 12 อยู่บ้านสุดซอย ซ้ายมือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ท./473 21 ก.ค. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ซอย4 ถ.พิมพสุต ใกล้ตลาด อ.จิระ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./347 21 ก.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟ บริเวณถนนหน้าวัดป่าศิริวรรณ และถนนข้างวัด ทิศตัวันตก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1202 21 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ซอยศรีจันทร์ 31 ศรีจันทร์ 33 ถนนหลังชลประทาน แยก 5 และแยก 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1201 21 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยกสิกรทุ่ง สร้าง 17/2 ชุมชนดอนหญ้านาง 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1200 21 ก.ค. 2559 ขอชุดโคมไฟ พร้อมหลอด บริเวณ ซอยราษฎร์คนึง 3 ต้นซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ท./471 21 ก.ค. 2559 ดูดล้างท่อระบายน้ำ บริเวณ โรงแรมพร 3 และ พร 2 ถ.หน้าเมือง ซอย 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./470 21 ก.ค. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ MBA อพาร์ทเม้นต์ ซอย หน้าเมือง 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./469 21 ก.ค. 2559 ดูดล้างท่อระบายน้ำ บริเวณซอยหน้าเมือง 2 บริษัทชัยวลี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./468 21 ก.ค. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ข้างร้าน ส.งานเหล็ก ซอยหน้าเมือง 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1199 21 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยเหล่านาดี 7 หน้าบ้านเลขที่ 942/1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./467 21 ก.ค. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ซอยเหล่านาดี 7 ซอยวีระวรรณ 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./466 21 ก.ค. 2559 ดูดล้างท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอยวีรวรรณ ถ.หน้าเมือง ซอย 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./472 20 ก.ค. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุดอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ อยู่ในซอยอดุลยาราม 7/2 หน้าต้นรมย์อพาร์ทเมนต์ ขอบคุณครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./348 18 ก.ค. 2559 ขอให้ช้วยตัดต้นไม้ที่ปลูกขวางหน้าร้านและไปโดนสายไฟ เกรงจะเกิดอันตราย และใบไม่ปิดบังหน้าร้าน ที่ร้านเจ้อิม สาขา 2 ตรงข้ามร้านแฟนมลับแล ถ.กลางเมือง ขอบคุณครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336]