ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./1037 13 มิ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ ดับตลอดสายในซอยศรีจันทร์ 10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟข./020 13 มิ.ย. 2559 ขอขยายเขตไฟฟ้า บริเวณชุมชน หนองวัดพัฒนา บริเวณ ถนนเลียบทางรถไฟ - บ้านกอก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1036 13 มิ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ เสาที่ 2 ซอยธารทิพย์ 1 ถ.ประชาสโมสร 22
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1035 13 มิ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ ไฟสีโห ข้ามทางรถไฟ ก่อนถึงเซ็นทรัล ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1034 13 มิ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ ซอยวุฒาราม 1-6 ช่วงทิศเหนือ โรงเรียนโนนหนองวัด ถ.วุฒาราม ไฟนีออนทุกซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1032 13 มิ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ จำนวน 2 จุด 1.ถ.เหล่านาดี ซอย 10/24 หน้าบ้านเลขที่ 162/38 2.ถ.เหล่านาดี ซอย 10/19 สามแยกติดทางรถไฟ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1033 13 มิ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 31 ใกล้หอพักเบสเพลส 3 ชั้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./302 13 มิ.ย. 2559 ตัดกิ่งไม้ ในซอยศรีจันทร์ 31 ตรงข้ามหอพักเบสเพลส
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./301 13 มิ.ย. 2559 ขอปูน ทราย หิน ปูน 3 ถุง ทรายครึ่งคิว หินครึ่งคิว บริเวรซอยชาตะผดุง 20 ชุมชนธารทิพย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1038 13 มิ.ย. 2559 ขอชุดโคมไฟพร้อมหลอดนีออนยาว หน้าบ้านเลขที่15/12 อยู่ท้ายซอยมิตรภาพ26
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
อช./304 13 มิ.ย. 2559 เก็บรูปปั้นปฎิมากรรม ซึ่งทำจากเหล็กสังกะสีมันชำรุดและเป็นสนิม อยู่ในสวนสาธารณะบึงหนองแวงตราชู ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของบึง ฝั่งตรงข้ามร้านเนื้อย่างชิดชล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1039 13 มิ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ(หลอดนีออนยาว)หน้าบ้านเลขที่36/2หอพักอักรษาภัต ติดกับร้านทีเค สปอร์ตขอนแก่น ถนนรอบบึงหนองแวง ฝั่งเยื้องร้านเนื้อย่างชิดชล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1040 13 มิ.ย. 2559 เพื่อพิจารณา การขอสัญญาณไฟจราจร บริเวณ ด้านหน้าหรือ ก่อนถึงวิทยาลัยบัณฑิตเอเซี ยคะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./369 11 มิ.ย. 2559 ท่อระบายอุดตัน ส่งกลิ่นเหม็น เนื่องจากเป็นตลาดและแหล่งชุมชนหลังตลาดบางลำพู ตรงทางเข้าฝั่งถนนหน้าเมือง ตรงข้าม บสก. และ รร.เจริญธานี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./102 10 มิ.ย. 2559 ขอตัดต้นไม้ (ต้นตาล ) เนื่องจากลูก ต้น ใบ กำลังจะล้ม เป็นอันตราย อยู่ในตลาดต้นตาล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อส./212 10 มิ.ย. 2559 ขอถังขยะ บริเวณเลขที่ 227/113 ,227/303, 227/179 ชุมชนทุ่งเศษรฐี ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./300 10 มิ.ย. 2559 ตัดกิ่่งไม้ บริเวณ หน้าร้านเครื่องเขียนใบเตย ถ.เหล่านาดี ใกล้ รร.วัดกลาง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./367 10 มิ.ย. 2559 ท่ออุดตัน บริเวณหน้าโรงแรม สิริเลส ใกล้ร้านชุมแพเนื้อกระทะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1031 10 มิ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ ในซอย จำนวน 2 จุด ในซอยชัยพฤกษ์ 5 หน้าบ้านเลขที่ 159/11 ซอยชัยพฤกษ์ 3 และหน้าบ้านเลขที่ 154/25 ชุมชนโนนทัน 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./366 10 มิ.ย. 2559 ขอลอกท่อระบายน้ำ บริเวณทั้งหมดในชุมชน ไทยสมุทร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1030 10 มิ.ย. 2559 ขอหลอดไฟเพิ่ม บริเวณซอยศรีมารัตน์ 30 เพราะในซอยมี 2 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1029 10 มิ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณปากซอย ศรีมารัตน์ 20 และปากซอยศรีมารัตน์ 28
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./100 10 มิ.ย. 2559 ตัดกิ่งไม้ในชุมชน บริเวณ เลขที่ 222/20 ซอยประชาสโมสร 42 ชุมชนธนาคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน)
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./101 10 มิ.ย. 2559 ตัดต้นไม้ บริเวณ เลขที่ 222/174 ซอยประชาสโมสร 42 ชุมชนธนาคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อช./299 10 มิ.ย. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณเลขที่ 176/49 ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./298 10 มิ.ย. 2559 ขอขุดย้ายต้นไม้ บริเวณ ตึกแถวสีเหลือง ก่อนถึงซอยธารทิพย์ ถ.ประชาสโมสร ใกล้โรงแรมเซ็นทารา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อท./051 09 มิ.ย. 2559 ขอร้องเรียน อย่างแรง!!! แจ้งพ่อค้าแม่ค้าให้ขึ้นไปขายบนฟุตบาท แต่ ยังมีร้านที่ไม่ยกขึ้นไปขายตามระเบียบที่แจ้ง อย่างนี้มันก้ไม่ยุติธรรม แก่คนค้าขายคนอื่นสิจริงไม๊?!!! ปล. ร้านที่เห็นอยุ่แถวบ้านดอน หน้าซอยกสิกรทุ่งสร้าง13 รบกวนตรวจสอบด่วนนนนน!!!! สงสัยร้านที่เห็นชอบเอาเปรียบคนอื่น เพราะเท่าที่เห็น มีอยุ่2ร้านเป็นรถเข็น อยู่หน้าโรงเรียนบริหาร รึเขามีสิทธิพิเศษอะไรรึป่าว?!!
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อท./050 09 มิ.ย. 2559 เรียน ท่านนายกเทศบาลนครขอนแก่น (เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม) คะ หากมีการตอบเช่นนี้ ประชาชนจะอาศัยใครได้ค่ะ....การทำงานแบบบูรณาการที่นโยบายของจังหวัดวางไว้ ก็ไม่สามารถบรรลุผลได้สิค่ะ....หากพบว่าหน้าที่นั้น ๆ เกี่ยวกับหน่วยงานใด ยิ่งหน่วยงานที่ท่านประสานงานและร่วมมือกันทำงานอยู่แล้ว ก็ควรที่จะดำเนินการต่อเนื่องให้ ในเมื่อประชาชนร้องเรียนและขี้จุดที่เป้นปัญหาให้แล้ว แต่ทางเทศกิจ นครขอนแก่นจะมาตอบแบบตัดจบแบบนี้ คงไม่สวยเท่าไรนะคะ......จากกรณีนี้ค่ะ..-- Nussara Tiewsintaow ....ขอฝากประเด็นเรื่องนี้ด้วยนะคะ เพราะประชาชนคนขอนแก่นเห้ฯเรื่องนี้มานานแล้ว.....ซอยข้างร้านสินทัยทั้ง 2 ฝั่ง มีรถทั้ง 10 ล้อ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อส./211 09 มิ.ย. 2559 เก็บกิ่งไม้ บริเวณศาลาชุมชนโนนทัน 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./365 09 มิ.ย. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ตรงข้าม สภอ.เมืองขอนแก่น หน้าร้านเซเว่น ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321]