ชื่อ : สกุล :

Before
After
อช./271 06 ก.ค. 2560 ตัดต้นไม้ที่บดบังเสาไฟ บริเวณ ถ.โพธิสาร โนนทัน 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./336 06 ก.ค. 2560 ขอท่อระบายน้ำใหม่ บริเวณ ซอยมิตรภาพ 25 ช่วงสุดซอย จะมีปัญหาระบายน้ำไม่ทัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./272 06 ก.ค. 2560 ขอตัดกิ่งต้นไม้ บริเวณ ซอยน้ำทิพย์ 1 ถ.อนามัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./273 06 ก.ค. 2560 ตัดต้นไม้ติดสายไฟ ซอยหนองสะแบง 5 ถ.ชาตะผดุง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./268 06 ก.ค. 2560 ขอรถเกรดหญ้า บริเวณ เลขที่ 162/151 ซ.คุณกันหา ถ.เหล่านาดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อป./062 06 ก.ค. 2560 ต้ดต้นไม้ในที่ชุมชน บริเวณด้านหลังศาลาชุมชน ออกให้หมด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อช./274 06 ก.ค. 2560 ตัดต้นไม้ โรงเรียนโนนทัน ประตู 3 และรอบโรงเรียนโนนทัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./229 06 ก.ค. 2560 การเก็บขยะในชุมชน หมู่บ้านพิมานเทพ ชุมชนนาคะประเวศน์ ถ.ชาตะผดุง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1077 06 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าส่องส่าวงดับหลอดเสีย บริเวณ หน้าร้านขายของชำ ศรีจันทร์ 27 และ หอพักกรีนโฮม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./225 06 ก.ค. 2560 กลิ่นน้ำเสียจากการซักผ้า และเสียงจากการเลี้ยงไก่ บนอาคารพานิชย์ ชั้น 3 ซอยมิตรภาพ 25 เลขที่ 111/165
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1073 06 ก.ค. 2560 ขอชุดโคมไฟพร้อมหลอด จำนวน 2 ชุด บริเวณ ซอยมิตรภาพ 25 ใกล้กับหอพัก PP และร้านส้มตำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1078 06 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ศิลปสนิท 4 บริเวณโลตัส อีก 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./230 06 ก.ค. 2560 เขตลำคาญจากสัตว์เลี้ยง เลขที่ 47/13 ในซอยหมู่บ้าน วชิระธานีโนนทัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./340 06 ก.ค. 2560 ฝาท่อระบายชำรุด ติดกับศาลาชุมชน หนองแวงตราชู 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./139 06 ก.ค. 2560 ถนนเป้นหลุมเป็นบ่อ ซอย จี เอฟ ตัด ถ. เสรีสัมพันธ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./337 06 ก.ค. 2560 ดุดท่อหน้าบ้านเลขที่ 171/11114+171/253
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./341 06 ก.ค. 2560 ฝาท่อระบายแตก3ฝา /น้ำเสียจากหอไหลเข้าบ้านเลขที่ 32/4 ซอยมิตรภาพ 32
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1079 06 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ ซ.ธารทิพย์ 3/2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./224 06 ก.ค. 2560 เสียงรบกวน ปละฝุ่น บริเวณ เลขที่ 205/64 ซอยแม่ทองพูล ถ.กลางเมือง ตรงข้ามปั็มน้ำมัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./033 06 ก.ค. 2560 ขอให้สำนักช่าง ออกมาสำรวจ พื้นที่ว่างเปล่าในชุมชน ( สนามตะกร้อ ) โนนทัน 4 เพื่อจัดทำเป้นพื้นที่ ใช้ประโยชน์ ให้กับชุมชนในการจัดกิจกรรม เป็นที่ออกกำลังกาย เป็นที่พักผ่อน ซอยร่วมมาลาเรีย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./267 06 ก.ค. 2560 ติดป้ายหรือทาสีสะท้อนแสง บริเวณ ถนนอนามัย ช่วงศาลาชุมชน โนนทัน 4 ถึงแยกถนนโพธิสาร มีถนนเป็นทางโค้ง 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./223 06 ก.ค. 2560 ขอให้พ่นยุง บริเวณชุมชนโนนทัน 4 เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1070 06 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณคุ้มจอมพล ก่อนถึงจวนผู้ว่า 20 เมตร เสาแรกติดถนน หลอดนีออนยาว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1071 06 ก.ค. 2560 ไฟถนนเหล่านาดี ฝั่งตรงข้าม รร.แก่นนครฯ ต้นใกล้ lotus express ไม่ติดทำให้บริเวณตรงนั้นมืด ดำเนินการซ่อมด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1072 05 ก.ค. 2560 ไฟสาธารณะในซอยดับ ตั้งแต่ต้นซอย 6 จนสุดซอย กรุณาเข้ามาดูให้ด้วยครับ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 ที่บ้านเพิ่งถูกขโมยขึ้นบ้าน ลงข่าวช่อง7 ที่บ้านและคนแถวนี้ยังกลัวมาก ขอความกรุณารีบเข้ามาดูให้ด้วยนะครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1069 05 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซ.ศรีจันทร์ 31 ห่างจากหน้าซอย 200 เมตร หลอดนีออน 2 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./222 05 ก.ค. 2560 ช่วยเก็บขยะที่ซอยขอนแก่นวิลล่าให้ด้วยนะครับ เห็นชาวบ้านแจ้งว่าไม่ได้เข้าไปเก็บหลายวันแล้ว ส่งกลิ่นเหม็น และกองขยะที่ซอยติดรั้วพัฒนาที่ดินด้วยนะครับกองใหญ่มากแล้ว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1068 05 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 175/15 ถ.ประชาสโมสร ชุมชนธารทิพย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1067 05 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยแยกประชาสโมสร 38 1 หลอด สุดซอย จะเป็นซอยตัน ระหว่างบ้านเลขที่ 179/473 - 179/27
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1066 05 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 119 ซอย 2 ถ.มะลิวัลยื ซอยธนาคารกรุงไทย ( แก้ไขหลายครั้งแล้วตั้งแต่ยังใช้การไม่ได้ ควรเปลี่ยนชุดรางหลอดไฟฟ้าใหม่ )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434]