ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./602 02 มี.ค. 2561 ขอโคมไฟ และเพิ่ม บริเวณ เลขที่ 666/380 และ 666/291 ซอยเมตตา 1 ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./066 02 มี.ค. 2561 ขอสำรวจถนนคอนกรีต บริเวณซอยเมตตา 1 สุดซอย ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟข./003 02 มี.ค. 2561 ขอขยายเขตไฟฟ้า บริเวณซอยเมตตา 1สุดซอย จากซอยเพ้งเนื้อเกาหลี ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./601 02 มี.ค. 2561 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เสาต้นที่ 2ต่อจากเสาต้นที่ 1 ต้ยซอย ข้างซอย สำนักงานปฏิรูปที่ดิน ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./600 02 มี.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ บ้านเลขที่ 91/1 และ 91/2 ถ.อนามัย ใกล้กับ วิทยาลัยสาธารณสุข สิรินธร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./599 02 มี.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ และเสาไฟ ชำรุด บริเวณ ปากซอย เหล่านาดี 10/20 จำนวน 1 จุด และในซอยมีเสาชำรุด อีก 1 จุด โคมหันเข้าไปข้างใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./015 02 มี.ค. 2561 ขอน้ำเพิ่ม ในหนองสระพัง บริเวณ ชุมชนเจ้าพ่อเกษม ซอยหน้าเมือง ตรงข้ามโรงแรมชัยพัฒน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อส./112 02 มี.ค. 2561 ขอถังขยะ บริเวณ ซอยศุภธีระ ร้านวาเลนเซีย และ ร้านมาราธอน ถ.เทพารักษ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./111 02 มี.ค. 2561 เสียงรบกวน เวลากลางคืน บริเวณ ร้านวอร์ม ถ.หลังเมือง ใกล้กับโรงเจ และ วัดศรีนวล และบางวันเปิดเกินเวลา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./177 02 มี.ค. 2561 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ถนนหน้าเมือง ซอย 19 ติดกับบ้านพ่อ สมหวัง ชุมชนหนองวัด 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./015 28 ก.พ. 2561 เนื่อจากร้านตุ๊กตาปลาจุ่มริมบึงแก่นนครได้ทำการก่อสร้างต่อเติมอาคารและห้องนัำทำให้มีความเดือดร้อนห้องน้ำต่อท่อส้วมลงลงท่อระบายน้ำสาธารณะส่งกลิ่นเหม็นสกปรกแก่เพื่อนบ้านจึงขอให้ทางเทศบาลนครขอนแก่นออกลงตรวจพื้นที่ด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ถ./065 28 ก.พ. 2561 ถนนชำรุด บริเวณ รอยต่อสนามกีฬา 2 เชื่อมหนองแวงเมืองเก่า 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟข./002 28 ก.พ. 2561 ขอขยายเขตโคมไฟฟ้า บริเวณซอยเมตตา ถ.เหล่านาดี 4 ความยาว 8 เมตร ยังไม่มีเสาไฟ เชื่อมชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./598 28 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 33 และเลขที่ 40 ชุมชนศรีฐาน 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./014 28 ก.พ. 2561 ตัดต้นไม้สูง บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 65 ซ.สุภธีระ ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./597 28 ก.พ. 2561 ขอย้ายเสาไฟเหล็ก บริเวณ ซอยวุฒาราม 3 เลยโรงอวนประมาณ 6 ห้อง ถ.รื่นรมย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./175 28 ก.พ. 2561 ลอกผักตบชวา บริเวณ สวนสุขภาพ บึงหนองยาว ศรีฐาน 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./596 28 ก.พ. 2561 ขอเปลี่ยนหลอดไฟ เนื่องจากหลอดไม่สว่าง บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 39 หลอดที่ 2 ,3 , 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./595 28 ก.พ. 2561 ขอโคมไฟเพิ่ม จำนวน 2 จุด บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 29 และซอยศรีจันทร์ 31
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./594 28 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ใกล้ร้านตัดผม ทางไปวัดจอมศรี 1 จุด ,ซอยหรดี ถ.ประชาสรรค์ จำนวน 4 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./064 28 ก.พ. 2561 ขอขยายไหล่ทาง บริเวณ บึงหนองบอน ถ.ประชาสรรค์ ถ.ศรีนคร ถ.อำนวยโชค และถนนทางไปคำไฮ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./593 28 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยหน้าเมือง 27 ฝั่งโรงแรมชัยพัฒน์ จากถนนหน้าเมืองเข้ามา ชุมชน เจ้าพ่อเกษม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./592 28 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ รอบหนองสระพัง ซอยหน้าเมือง 27 เจ้าพ่อเกษม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./591 28 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ใกล้กับร้านอาหารหน้าไม้ ถ.อำมาตย์ เจ้าพ่อเกษม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./174 28 ก.พ. 2561 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ซอยมิตรภาพ 8/5 หมู่บ้านสวิทย์โฮม หลังตำรวจทางหลวง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./590 27 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 165/10 ปากซอยเหล่านาดี 10/20
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./589 27 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ มุมซอย มิตรภาพ 11/7 และ มิตรภาพซอย 11/9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./588 27 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยยิ้มสิริ ถ.ศรีจันทร์ ซอย 4 และ ร้านเครื่องหนัง ถ.ห้าพฤศจิกา ชุมชนเจ้าพ่อเกษม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./587 27 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ วาเลนเซีย ซอยศุภธีระ ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./110 27 ก.พ. 2561 เก็บกิ่งไม้หน้าบ้าน บริเวณเลขที่ 329-331 ถ.ศรีจันทร์ ร้านทำเนียบแว่น สี่แยกเตียวฮง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499]