ชื่อ : สกุล :

Before
After
ถ./079 07 ก.พ. 2562 ฟุตบาทแตกคะเนื่องจากเป็นต้นไม่เก่าต้นไม่ตายแล้วฟุตบาทเลยเป็นโพรงรบกวนหน่วยช่างเทศบาลมาซ่อมให้ด้วยนะะคขอบพระคุณล่วงหน้าคะ🙏🙏🙏
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./606 07 ก.พ. 2562 ไฟฟ้าดับ4จุด บริเวณซอยวีระวรรณ4 ดับ2จุดและ ถนนเหล่านาดี1 ดับ 2จุด ตามแผนที่ที่แนบมานี้ หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ 083-6740730
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./155 07 ก.พ. 2562 ขอให้ตัดกิ่งไม้ อยู่หลังตลาดต้นตาล ใกล้กับต้นโพธิ์ เป็นต้นฉำฉาขนาดใหญ่ กิ่งพาดสายไฟ อันตรายมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./604 07 ก.พ. 2562 ไฟฟ้าดับ2จุด บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 259/19 ซอยอนามัย7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./125 07 ก.พ. 2562 เก็บเศษกิ่งไม้ที่บริเวณปากซอยทางเข้าโรงเรียนเทคโนโลยี่ขอนแก่นซอยมิตรภาพ24หน้าบริษัทสหะอีสานการกระจก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./605 07 ก.พ. 2562 ไฟฟ้าดับเสาที่2บริเวณซอยมิตรภาพ26
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./126 07 ก.พ. 2562 ขอถังขยะ2ถังเอาลงไว้ที่อาคารชุมชนหนองแวงตราชู1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./078 07 ก.พ. 2562 ถนนชำรุด เพราะมีรถบรรทุกวิ่งเข้า-ออก ทำให้ถนนเสียหาย อยากให้แก้ไขให้ด้วย บริเวณ ถนนบ้านกอกติดกับ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./602 07 ก.พ. 2562 ไฟฟ้าดับ1จุดหน้าบ้านเลขที่49/30 ในซอยสุขสบาย13
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./603 07 ก.พ. 2562 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หลังโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน ซอยน้ำทิพย์1 เสาที่ 2 จำนวน 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./124 07 ก.พ. 2562 เจ้าหน้าที่ไม่ไปเก็บขยะอีกแล้ว เคยร้องเรียนไม่น้อยกว่า3ครั้งในเรื่องนี้ พอร้องเรียนเสร็จก็จะไปเก็บประจำแต่ทำดีได้ไม่เกินเดือนไม่ไปเก็บอีกแล้ว ซึ่งระยะทางจากต้นซอยไปถึงถังขยะไม่น่าจะเกิน400เมตร ทำไมขีเกียจจัง แบบนี้เข้าข่ายผิดวินัย หัวหน้าควรภาคทัณฑ์ไว้หากไม่ไปเก็บขยะครั้งต่อไปหากมีการร้องเรียนเช่นนี้อีกควรพิจารณาหักเงินเดือน10%เพื่อจะได้เข็ดหลาบครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./077 06 ก.พ. 2562 ปรับปรุงถนน หน้าบ้านเลขที่ 28/11หมู่11 ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 17/2 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง 17 เนื่องจากมีระดับต่ำ กว่าถนนหน้าปากซอย ความยาวถนนประมาณ 20 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./161 06 ก.พ. 2562 ขอทำท่อระบายน้ำเพิ่ม ถึงหน้าบ้านเลขที่ 28/11 ซ.กสิกรทุ่งสร้าง 17/2 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง 17 เนื่องจากเทศบาลมีโครงการทำท่อระบายน้ำแต่ทำไปไม่ถึงหน้าบ้าน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อช./154 06 ก.พ. 2562 ขอให้ซ่อมป้ายซอยชำรุด ชื่อป้ายซอยโพธิ์ทอง อยู่ปากซอยโพธิ์ทอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./160 06 ก.พ. 2562 ฝาท่อระบายน้ำชำรุดหน้าบ้านเลขที่ 120/4 ซอยโพธิ์ทอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./123 06 ก.พ. 2562 เดือดร้อนจากกลื่นการเผาขยะพลาสติกช่วงเวลาเผา18.00-19.00 น.ติดข้างหมู่บ้านทองสอดแสงติดกับหมู่บ้านสุภาลัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./153 06 ก.พ. 2562 อยากให้เทศบาล มาทำBumper กั้น ระหว่างจุดที่ซอยตัดกัน ของซอยหน้าเมือง 9 หรือซอยวีระวรรณ เพนาะรถยนต์วิ่งในซอยเร็วมาก เกิดอุบัติเกตุ แต่ก่อนเคยมีอยู่ แต่พอทำการซ่อมถนน ผู้รับเหมาเอออก เพื่อซ่อม แต่ไม่ได้ทำ bumper กลับมาคืน ทำให้รถวิ่งเร็ว ซอยวีรวรรณ นี้อยู่หลัง รร. แก่นนคร นักเรียนเยอะมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./601 05 ก.พ. 2562 แจ้งไฟฟ้าดับ ดับตลอดสาย ดับมาสองสามวันแล้ว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./600 05 ก.พ. 2562 ไฟฟ้าดับหน้าบ้านเลขที่ 224/36 หมู่บ้านจอมพล เป็นหลอดนีออนยาว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./076 05 ก.พ. 2562 ถนนชำรุดเป็นพื้นต่างระดับ หน้าบ้านเลขที่ 46/2 ถนนชาญอุทิศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./159 05 ก.พ. 2562 ฝาท่อชำรุด 1 จุด บริเวณทางเดินฟุตบาท หน้าร้านขายผลไม้ เลขที่ 45/2 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตามแผนที่ที่แนบมานี้ หากมีข้อสงสัยโทรสอบถามพ่อประวิทย์ที่เบอร์ 0934625500
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./158 05 ก.พ. 2562 ฝาบ่อพักชำรุด 4 บ่อ บริเวณถนนกสิกรทุ่งสร้าง13ตามแผนที่ที่แนบมานี้ หากมีข้อสงสัยติดต่อพ่อประวิทย์เบอร์โทร 093-4625500
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./075 05 ก.พ. 2562 ขอยางมะตอยประถนนเป็นหลุม บริเวณในซอย 17/1-13 จำนวน 6 ถุง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./598 05 ก.พ. 2562 ไฟฟ้าดับ1จุดบริเวณซอยข้างวัดหนองแวงพระอารามหลวงใกล้ที่ทำการชุมชน หากช่างเข้าไปดำเนินการกรุณาติดต่อเบอร์ 082-3024589
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./597 05 ก.พ. 2562 ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด 1 จุด บริเวณ ต้นเสาที่2 ซอยสุขสบาย6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./596 05 ก.พ. 2562 ไฟฟ้าชำรุด1จุด บริเวณเสาที่2 จากปากซอย32 ถนนประชาสโมสร หากช่างเข้าไปดำเนินการกรุณาติดต่อเบอร์ 0921420559
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./595 05 ก.พ. 2562 ไฟฟ้าส่องสว่างดับ2หลอด บริเวณซอยหน้าเมือง 3/2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./594 04 ก.พ. 2562 ไฟฟ้าดับ(ดับมาสองสามวันแล้ว) เสาต้นที่ 2 ซอย 9 หน้าหอพักฟาริดา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./593 04 ก.พ. 2562 ไฟฟ้าดับ3จุดบริเวณ หนองวัดซอย 4 และซอย 6 หากช่างไปดำเนินการกรุณาติดต่อเบอร์ 081-4718795
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./592 04 ก.พ. 2562 ไฟฟ้าดับ 2 จุด บริเวณคลังน้ำมันเก่า ถนนมิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481]