ชื่อ : สกุล :

Before
After
อช./366 28 ก.ค. 2559 ขอป้ายชื่อซอยมิตรภาพ32/1 จำนวน2ป้าย หัวซอย1ป้าย ท้ายซอย1ป้าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./363 28 ก.ค. 2559 ป้ายบอกชื่อถนนเก่าชำรุด บริเวณถนนสามัคคีอุทิศ ซอย 4 ใกล้ ส.ศิริอพาร์ทเม้นต์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1251 28 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย บ้านกอก 8 หอพักสบายดี ถนนสายหลัก หน้าหอพักเดอะเพลส ไฟแสงจันทร์ ติด ๆ ดับ ๆ ซอย บ้านกอก 12 หน้าปากซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./362 28 ก.ค. 2559 ขอป้ายชื่อซอยทองพันนา/1 จำนวน2ป้าย หัวซอย1ป้าย ท้ายซอย1ป้าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1250 28 ก.ค. 2559 ขอโคมไฟพร้อมหลอด 1 ชุด บริเวณซอย 15/1 กลางซอย ไฟนีออน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ถ./159 28 ก.ค. 2559 ถนนชำรุด บริเวณ หน้า หจก.สหมิตร ใกล้ เอสพี ถ.หน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1249 28 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ 1.ถนนศิลปสนิทคิวรถสาย 9 หลอดแสงจันทร์ 2. ปากซอยศิลปสนิท 141 หลอดไฟนีออน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./501 28 ก.ค. 2559 เปลี่ยนซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บริเวณซอย อนามัย 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./502 28 ก.ค. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณซอยประชาร่วมใจ ถ.เฉลิมพระเกียรติ ตัด ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อป./130 28 ก.ค. 2559 ตัดต้นไม้ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 76/149 ซอยพัทยา 1 ถ.โพธิสาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ถ./158 28 ก.ค. 2559 ขอปรับระดับทางเข้าหน้าเซเว่น สาขาหน้าเมือง บริเวณ เลขทีี่ 336/3 ถ.หน้าเมือง ร้านเซเว่น 1128
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./500 28 ก.ค. 2559 ฝาครอบปากท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณซอยราษฎร์คนึง 13 จำนวน 5 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./499 27 ก.ค. 2559 ลอกท่อระบายน้ำ ในชุมชนเทพารักษ์ 4 ถ.หลังศูนย์ราชการ โดยใช้แรงงานชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./498 27 ก.ค. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด แผ่นเหล็ที่วางบนฝาท่อระบายน้ำเสียงดัง บริเวณ หมู่บ้านวชิรธานีหัวมุมทางเข้า ถ.โพธิสาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1248 27 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับบริเวณ เลขที่ 116/39 เลี้ยวขวาเข้าซอย ต้นที่ 2 หน้าบ้าน ซอยศรีจันทร์ 10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./497 27 ก.ค. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด จำนวน 2 จุด ใกล้ร้านอาหาร เดอะ วิน เป็นหน้าอาคารพานิชย์ ถ.กัลปพฤกษ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./496 27 ก.ค. 2559 ปรับปรุงทางระบายน้ำ บริเวณหน้าโลตัสหนองใหญ่ 1 ถ.ศรีจันทร์ ใกล้ร้าน ไก่ 5 ดาว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1247 27 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 22 และหน้าบ้านเลขที่ 46 ชุมชนหนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1246 27 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณปากทางเข้าซอย 12 นาฬิกา ถ.ประชาสโมสร 52 จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./255 27 ก.ค. 2559 ร้านมหาชัยซุปเปอร์มาร์เก็ต ปล่อยน้ำเสีย สู่ชุมชนและหมู่บ้าน P.s. โฮม ซอยประชาสโมสร 52 ชุมชนหนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./361 27 ก.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ร้าน Tesco Lotus เลขที่ 182/36 ถ.ศรีจันทร์ ใกล้กับซอย 15
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./495 27 ก.ค. 2559 ขอความอนุเคราะห์ ดูดล้างท่อระบายน้ำ จากช่วงแยกที่ 2 ถึงแยกที่ 3 ร้านลุงเหลิม มะลิวัลย์ซอย 8 และ เลขที่ 126/39
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./254 27 ก.ค. 2559 (ด่วน!)ร้องเรียนซ้ำเป็นครั้งที่2 : เหตุกลิ่นจากน้ำหมักหรืออื่นๆหลังบ้านรบกวนอย่างมาก จากที่ร้องเรียนไปในครั้งที่แล้ว และได้มีสาธารณสุขเข้ามาตรวจดู และมีการตักเตือนจากเหตุกลิ่นจากบ้านข้างหลังบ้านผม ซึ่งหลังจากวันที่เข้ามาตักเตือนนั้น กลิ่นได้ทวีความรุนแรงขึ้นหลายวัน และหายไปเป็นพักๆ แต่ช่วงนี้กลิ่นนั้นได้กลับมาใหม่และเป็นกลิ่นที่รุนแรงถึงขั้นเวียนศรีษะอีกแล้ว ทนไม่ไหว จนต้องไปใช้ชีวิตที่อื่นทั้งวัน ขอให้เข้ามาแก้ไขด่วนด้วยครับ ไม่ต้องให้เขาปรับปรุงสูตรน้ำหมักแล้ว กำจัดทิ้งไปเลยก็ดีครับ อยากใช้ชีวิตทำงานอยู่บ้านประจำอย่างเป็นปกติ จ่ายค่าบ้านไปแทบไม่ได้อยู่บ้านเลยครับ รบกวนเข้ามาแก้ไขโดยด่วนเลย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./494 27 ก.ค. 2559 ลอกท่อระบายน้ำ บริเวณซอยราษฎร์คนึง 19 ถึงต้นสุดเขตเทศบาล ระยะทาง 600 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1244 27 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ประชาสโมสร 52 เลยแยกซอย 12 นาฬิกา มุ่งหน้าไปแท่นเทปูนทิศเหนือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./374 27 ก.ค. 2559 เรียน ท่านนายกธีนศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้บริเวณรอบร้าน กอลิลล่า คอฟฟี่ ถนนตัดใหม่(กลางเมือง ไป ศรีจันทร์) เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว มีต้นไม้ขึ้นรก เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื่อยคลานและยุงชุกชุม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1243 27 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 31 ใกล้หอพักเพขรแพรว ข้ามคลองชลประทาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1245 27 ก.ค. 2559 ไฟฟ้าส่องสว่างข้างถนน (หลอดไฟนีออน )ไม่ติด ภายในซอยฉิมพลีแยก 9/1 ถนนฉิมพลี ชุมชนโนนทัน 1 ได้แจ้งประธานชุมชนมานานหลายเดือนแล้ว ไม่มีความก้าวหน้า ขอความอนุเคราะห์ด้วยครับ ขอบคุณครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./360 27 ก.ค. 2559 เรียน ท่านนายกธีรศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ จากการติดตามการแก้ปัญหาปลาตายที่บึงแก่นนคร มีการเก็บซากปลาตามท่ี่่แจ้งครับแต่คราบน้ำมันยังมีอยุู่เยอะ ตั้งแต่ไดโนเสาร์ไปยังบริเวณเจ้าแม่กวนอิมและบัวหลวงครับ เช้าวันที่ 27 กรกฎาคม 59 ก็มีปลาตายตั้งแต่ทางเดินคอนกรีตจากเจ้าแม่สองนางจนเลยไดโนเสาร์อีก และบริเวณเจ้าแม่กวนอิมครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อส./253 26 ก.ค. 2559 บ้านเลขที่ 194/22 ซ.น้ำทิพย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น เลี้ยงสุนัขไว้หลายตัวส่งเสียงเห่ารบกวนมากแถมล้างฉี่หมาลงมาทางหลังบ้านเหม็นมากครับอยากให้ทางเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลหน่อยครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336]