ชื่อ : สกุล :

Before
After
ท./626 29 ก.ย. 2559 ฝาท่อชำรุด บริเวณ พื้นที่ตรงข้ามไปรษณีย์ขอนแก่น เยื้อง สภอ.เมืองขอนแก่น ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./305 29 ก.ย. 2559 ขอถังขยะ บริเวณ ข้างโรงแรม จันธารา ถ.ชวนชื่น บ้านเลขที่ 179/6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./304 29 ก.ย. 2559 ปล่อยน้ำปฏิกูลลงถนน ไม่ผ่านลงท่อระบายน้ำ (น้ำขี้) บริเวณ ข้างบ้านเลขที่ 626/9 ถ.หน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./306 28 ก.ย. 2559 1.มีสุนัขจรจัด จำนวน 5-6 ตัว ในบริเวณ อาคาร Pulse sport club 56-58 ถ.รื่นจิตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 (โทร.043322883) โดยสุนัขได้มีการทำร้ายลูกค้า ซึ่ง เคยแจ้งเรื่องดังกล่าวไว้แล้วและมีเจ้าหน้าที่เข้ามาติดต่อในเรื่องค่าใช้จ่าย ซึ่งทางเรายินยอมจ่าย ให้ทางเจ้าหน้าที่เข้ามาจับสุนัขได้เลย 2.ถังขยะที่ทางเทศบาลจัดตั้งไว้ให้ใหม่ จำนวน 2 ถัง บริเวณหน้าอาคาร Pulse sport club ไม่ได้มีการเก็บขยะ มาประมาณ4-5 วันแล้ว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1535 28 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ริมถนนชวนชื่น ใกล้คาร์แคร์ ตรงข้ามโรงแรม เป็นหนึ่งถัดไปประมาณ 50 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1534 28 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ บึงแก่นนคร ตรงข้ามดับเพลิงเมืองเก่าหลายจุด ถ.รอบบึงแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./146 28 ก.ย. 2559 ตัดต้นไม้ บริเวณ บ้านเลขที่ 227/169 ชุมชนทุ่งเศรษฐี ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อส./303 28 ก.ย. 2559 ขอถังขยะ บริเวณ ชุมชนทุ่งเศรษฐี จำนวน 5 ถัง ถ.ประชาสโมสร 48
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1533 28 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยหลังศูนย์ราชการ 13/1 หลอดนีออนสั้น เลยบ้านประธานชุมชน เลี้ยวซ้ายเสาต้นแรก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./086 28 ก.ย. 2559 การแก้ปัญหารการจอดรถ และการ จัด ระเบียบ รอบบึงหนองแวงตราชู มีการจอดรถรอบบึงทำให้เกิดการเสียช่องจราจร ไป 1 เลน โดยเฉพาะบริเวณนี้ร้านอาหาร แถวถนนรอบบึงมีการ จอดรถซ้อนคัน ทั้งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ทำให้ถนนแคบลงกว่าเดิม ทั้งนี้ได้ส่งคำร้อง ทั้ง 3 ชุมชน 1.ชุมชนหนองแวงตราชู 1 2.ชุมชน หนองแวงตราชู 3 3.ชุมชนวัดป่าอดุลยาราม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ท./625 28 ก.ย. 2559 ปัญาหาจากน้ำปฏิกูลข้างบ้านไหล มา บริเวณ เลขที่ 626/2 ถ.หน้าเมือง ซอยครูสมศรี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./624 28 ก.ย. 2559 น้ำท่วมขังฝนตกน้ำไหลเข้าบ้าน บริเวณ เลขที่ 86/11 ซอยเหล่านาดี 17/1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./623 28 ก.ย. 2559 ขอฝาท่อระบายน้ำ จำนวน 20 ฝา บริเวณ ภายในชุมชน มิตรสัมพันธ์ 2 ถ.ศรีัจันทร์ 43 โดยใช้แรงงานชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./622 28 ก.ย. 2559 สำรวจถนนและท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไข ปรับปรุงปัญหาน้ำท่วม ซ้ำซาก บริเวณ ในชุมชน เพื่อทำการซ่อมแซม ทั้งระบบ โดยด่วนเป็นกรณีพิเศษ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./478 28 ก.ย. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ภายในชุมชน มิตรสัมพันธ์2 ถ.ศรีจันทร์ 43
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1532 28 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ ตลอดสาย ทุกซอย บริเวณ ซอยโพธิ์ทอง 1 , 2 , 3, 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1531 28 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ราชสิทธิ์ หน้าบ้านเลขที่ 315/25 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง 23
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1530 28 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยสว่างทิพย์ ซอย 4 เสาที่ 2 ชุมชน กศน.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1529 28 ก.ย. 2559 เสาไฟฟ้าเอียง บริเวณ ซอยสวัสดี ถ.มิตรภาพ 6 หัวมุมถนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1528 28 ก.ย. 2559 ขอชุดโคมไฟ พร้อมหลอด ไฟ จำนวน 3 ชุด บริเวณ เลขที่ 37/36 ซอยมิตรภาพ 6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
อช./477 27 ก.ย. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอยราษฎร์คนึง 10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1527 27 ก.ย. 2559 ขอหลอไฟเพิ่ม บริเวณ ซอยประชาสโมสร 38/1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1526 27 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าชำรุด ซอยประชาสโมสร 38/1 ชุมชนหัวสะพายสัมพันธ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./302 27 ก.ย. 2559 รถเก็บกิ่งไม้ บริเวณ ซอย 12 น. แยก 1 ต้นมะขามเทศ ถ.ประชาสโมสร 52
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./145 27 ก.ย. 2559 ตัดต้นไม้ บริเวณ ซอย 12 นาฬิกา แยก 1 ต้นมะขามเทศ ถ.ประชาสโมสร 52
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อช./476 27 ก.ย. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณซอย ประชาสโมสร 33 , 33/1 .ซอยโรงเรียนอนุบาลแก้วกรุณา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./621 27 ก.ย. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณซอย หน้าเมือง 17 หนองวัด 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1525 27 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ หน้าซอยศรีจันทร์ 24 แยก 1 2 จุดหลอดแสงจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1524 27 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ หลอดนีออนยาว ในซอยศิลปสนิท 3 ดับ 2 ต้น หน้าบ้านเลขที่ 91/12 , 93/10 ซอยมะลิวัลย์ 2 หน้าบ้านเลขที่ 198/5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1523 27 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวรซอย 12 น. ถ.ประชาสโมสร 52 หนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357]