ชื่อ : สกุล :

Before
After
ถ./082 02 เม.ย. 2561 ขอทำสโลปบริเวณทางเข้าหมู่บ้านจอมพล ถ.จอมพล ใกล้กับจวนผู้ว่า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./729 02 เม.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าจวนผู้ว่า ถ.จอมพล จำนวน 2 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./728 02 เม.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ ( เปลี่ยนหลอดไฟ ) เลขที่ 227/261 ใกล้กับคลองร่องเหมือง เลขที่ 227/295 เลขที่ 227/33 ซอยประชาสโมสร 48 และเลขที่ 228 ซอยประชาสโมสร 50
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./147 02 เม.ย. 2561 เก็บเศษกิ่งไม้ใบไม้จากสวนสาธารณะ บึงหนองแวงตราชู ใส่ถุงดำไว้ให้เรียบร้อยที่บริเวณ เสาหอกระจายข่าวหน้าทางเข้าสวนสาธารณะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./727 02 เม.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวร ถ.หลังศูนย์ราชการ 14 หอพักลุกปัด ประมาณ เสาที่ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./146 02 เม.ย. 2561 เผาขยะ บริเวณซอยพัทยา 4 เป็นการเผาในที่ว่างเปล่า กลิ่นควัน กระจายไปทั่ว ตามบ้านเรือน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./726 02 เม.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ถ.ชวนชื่น 2.ซอย 1 ถ.ชวนชื่น 3.ซอยชัยณรงค์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./148 02 เม.ย. 2561 รถขยะไม่ค่อยได้เก็บขยะหน้าบ้าน แต่เก็บขยะบ้านข้างเคียง ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากเป็นร้านอาหาร มีขยะสะสม 4 - 5 วัน ผู้นำชุมชนที่มาเก็บค่าขยะเคยแจ้งว่าให้เอาขยะไว้หน้าบ้านใครบ้านมัน จะมีรถมาเก็บ พอวางไว้ไม่ได้มาทุกวัน หนูก็กัดถุง ทำให้พื้นสกปรกและอาจส่งกลิ่นต่อบ้านข้างเคียง จึงได้ซื้อถังขยะมาใช้ตั้งไว้หน้าบ้านเพื่อแก้ปัญหา แต่รถขยะไม่มาเก็บเลย ทั้งที่เห็นเก็บของบ้านอื่นไปหมด หมายความว่าอย่างไร (ขยะได้มัดถุงดำอย่างดี ซ้อนถุงด้วย ก่อนใส่ลงถังขยะ ไม่ได้ทิ้งเลอะเทอะออกมา) ค่าขยะก็จ่ายทุกเดือน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./725 02 เม.ย. 2561 ไฟฟ้าชำรุด เลขที่ 69/8 ซอยศรีจันทร์ 13
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./724 02 เม.ย. 2561 ไฟฟ้าชำรุด บริวณ ซอย 7/8 ตัดกับซอย 9 ตรงข้ามร้านค้าชุมชน หลอดยาว 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./216 31 มี.ค. 2561 ผมอยู่บ้านเลขที่ 124/24 ซอยราษฎร์คนึง 11 ถนนราษฎร์คนึง เนื่องจากในบริเวณบ้านระบายน้ำไม่ได้ ถนนซอย ที่เชื่อมระหว่างถนนราษฎร์คนึงกับถนนรอบบึงทุ่งสร้าง มีท่อระบายน้ำใหญ่ตรงกลางไม่มีน้ำ แต่ขอบถนนซอยมีท่อระบายน้ำเล็ก 2ข้าง มีน้ำเต็ม ระบายไม่ได้ ทำให้น้ำในบริเวณบ้านของ ผม มีน้ำขังมากระบายไม่ได้ต้องสูบน้ำออก เมื่อคืนวันที่ 29มีนาคม 2561นี้ ฝนตกทำให้มีน้ำมากระบายไม่ทัน น้ำท่วมขัง ปัญหานี้เคยร้องเรียนเมื่อ ปีที่แล้ว ปัญหาไม่ถูกแก้ไขจึงขอให้ทางเทศบาลมาทำการ ทำให้ท่อระบายน้ำ 2 ท่อขอบถนนในซอย ให้ระบายไปได้ โดยด่วน ด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อค./020 30 มี.ค. 2561 การรุกล้ำถนนสาธารณะ ขอให้ไปตรวจสอบ เลขที่ 243/49 ทำรั้วบ้านยื่นออกมาล้ำถนนสาธารณะ ที่ใช้ร่วมกัน ทำให้ซอยคับแคบ รถเข้า ออก ลำบาก ในซอย 4/2 ชุมชนไทยสมุทร อยู่ต้นซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./723 30 มี.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยหมู่บ้านไทยประเสริฐ หลังตลาด อ.จิระ เลขที่ 49/46 เลขที่ 49/41 และซอยปากทางหน้าหมู่บ้าน ระหว่างถ.พิมพสุต กับ ถ.อำมาตย์ ที่จะเข้าหมู่บ้าน ตรงสามแยก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./214 30 มี.ค. 2561 น้ำท่วมบ้านได้รับความเสียหาย เนื่องจากบริเวณ อื่นไม่มีท่อระบายน้ำ ทำให้ไหลใาที่ซอยหน้าบ้าน เพียงทางเดียว และมีระดับพื้นดินที่สูงชันกว่า พื้นต่างระดับ ซอยมิตรภาพ 19 และซอยร่วม มีท่อขนาดเล็กและรูปท่อขนาดแคบเล็ก ระบายน้ำไม่ทัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อค./019 30 มี.ค. 2561 รื้อถอนป้าย ป้ายเอส เอฟ ขายผลิตภัณฑ์ ไข่ไก่ บริเวณ สี่แยกชุมชนตะวันใหม่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./213 30 มี.ค. 2561 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณซอยหน้าเมือง ซอย 17 ชุมชนหนองวัด 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./144 30 มี.ค. 2561 ขอแจ้งย้ายป้ายโฆษณา ( ป้ายแสตนเลส ) บริเวณซอยศิลาแลง ถ.ราษฎร์คนึง ชุมชนโนนชัย 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./212 30 มี.ค. 2561 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ซอยศรีหลักชัย ถ.ศรีจันทร์ ชุมชนศรีฐาน 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./145 30 มี.ค. 2561 ผู้เช่าชายหญิงบ้าน144/74 ตีหมา ส่งเสียงดังรบกวรครอบครัวของผู้ร้องเรียนมาเป็นเวลาประมาณ4-5เดือน หลายครั้งที่ทะเลาะกันเสียงดังมากจนได้ยินคำด่า ลูกชายก็ได้ยินเสียงหมาร้องน่าสงสาร เสียสุขภาพจิตอย่างยิ่ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./722 30 มี.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ประชาสโมสร ซอย 42
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./211 30 มี.ค. 2561 ลอกท่อระบายน้ำซอยอดุลยาราม 7/2 เนื่องจากเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 22.30 น.ฝนตกทำให้น้ำท่วมขังระบายไม่ทัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./210 29 มี.ค. 2561 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ถนนเทพผาสุข ตั้งแต่หน้าคลีนิค แพทย์วิยะดา ไปถึง สี่แยก โลตัส
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./209 29 มี.ค. 2561 วางท่อระบายน้ำ บริเวณ บึงหนองยาว ชุมชนศรีฐาน 1 มีน้ำเสียท่วมขังและไหลลงทางวิ่งออกกำลังกาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./721 29 มี.ค. 2561 ขอเพิ่มชุดโคมไฟ พร้อมหลอด บริเวณ ซอยธารทิพย์ 2/2 หน้าบ้านเลขที่ 171/6 ชุมชนธารทิพย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./720 29 มี.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ปากทางเข้าชุมชนเทพารักษ์ 1 จำนวน 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./719 29 มี.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 227/61, 227/20 ซอยหลังศูนย์ราชการ 14
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./215 29 มี.ค. 2561 ท่อระบายน้ำอุดตั้นมีเศษดินและขยะอยู่ ทำให้การระบายน้ำไม่สะดวก น้ำล้นเข้ามาทางท่อระบายน้ำของบ้าน ส่งกลิ่นเหม็นและมีสีดำ รบกวนให้ทางเทศบาลช่วยมาขุดลอกท่อระบายน้ำด้วย ซอยยิ้มศิริ ถ.ศรีจันทร์ ธนาคารกรุงเทพ ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./718 29 มี.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยหลังศูนย์ราชการ 14/2 หน้าบ้านเลขที่ 233/2 ( บ้านพันธุ์คำ) หลอดสั้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./717 29 มี.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยเสรีภาพ ศูนย์เด็กเล็ก และ ซอยประชาสโมสร 37 หนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./143 28 มี.ค. 2561 เรื่อง กลิ่นน้ำมันเบนซินระเหยจากร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ ร้านโจ้เจริญยนต์ คุ้มหนองคู ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตทำให้เกิดการแพ้และในระบบหายใจ และทำให่เกิดการวินเวียนศรีษะ เพราะมีการซ่อมโดยการล้างและเทน้ำมันเบนซินลงพื้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499]