ชื่อ : สกุล :

Before
After
อช./469 26 ก.ย. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอยประชาสโมสร 44 ชุมชนธนาคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1508 26 ก.ย. 2559 เปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณซอย ประชาสโมสร 44 เลขทีี่ 222/63 และ 222/207 จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./615 26 ก.ย. 2559 ฝาท่อระบายน้ำเสียงดัง บริเวณ หน้าโรงแรมแก่นนคร รอบ ๆ มีรอยแตก ฝาไม่เสมอกัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./616 26 ก.ย. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวทางเข้าโรงแรมแก่นนคร ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1507 26 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศรีจันทร์ ซอย 10 ข้างเรือนจำ เสาต้นแรก และต้นที่ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./614 26 ก.ย. 2559 ดูดท่อระบายน้ำ บริเวณ ถ.ประชาสำราญ ทางเข้าโรงแรมพูลแมน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1506 26 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าขัดข้องภายในชุมชน บริเวณ เลขที่ 72/2 ซอยสุขอำนวย ,บ้านคุณบุญมี ,โรงสีข้าว ,ซอยราษฎร์คนึง 16 ร้านขนม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1505 26 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ (ขาด) จำนวน 1 หลอด ถ.หน้าเมือง ตัด ถ. เหล่านาดี ใกล้กับครูสมศรี กลางเมืองซอย 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1504 26 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ ทั้งซอย บริเวณ ถ.กลางเมือง 9 จำนวน 12 จุด ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1503 23 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนประชาสโมสร34 ดับ 2 หลอดหัวมุม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1501 23 ก.ย. 2559 สายไฟขาดมีประกายไฟ บริเวณ ซอย กลางเมือง5 ใกล้ร้าย เพ้งเนื้อย่าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./613 23 ก.ย. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ซอย สวัสดี1 ถ.มิตรภาพ ทางไป มข.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./612 23 ก.ย. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ซอย รอบเมือง11 จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1500 23 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย น้ำทิพย์2 หลังโรงเรียนโนนทัน อยู่หัวมุมซอย น้ำทิพย์2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1499 23 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ปากทางเข้า ซอย เหล่านาดี4 2.มุมโค้ง วีเจ อพาร์ทเม้นท์ 3.ปากทางเข้า ซอย เหล่านาดี 4/3 4.ซอย ประคองหน้าบ้านเลขที่ 40/5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./066 23 ก.ย. 2559 ตรวจสอบการบุกรุกถนนสาธารณะ บริเวณ ซอย สุขสบาย2 ใกล้กับบ้านเลขที่ 49/28 มีซอยตัน การวางท่อส้วมกลางถนนสาธารณะ ขอให้ทางเทศบาลตรวจสอบให้ด้วยครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อช./468 22 ก.ย. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณซอยเหล่านาดี 6 บดบังหลอดไฟ ติดสนามกีฬา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1498 22 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.เหล่านาดี ซอย 6 ติดสนามกีฬา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1497 22 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ คุ้มจอมพล เลขที่ 430 และ 430/2 จำนวน 5 หลอด ถ.จอมพล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1496 22 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ ไฟโซล่าเซลล์ จำนวน 2 ต้น ใกล้หอพัก และ ซอยสุขสำราญ 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./611 22 ก.ย. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ หน้าศาลเจ้าปู่ญาครูเย็น ซอยศรีจันทร์ 39
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1495 22 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ หลอดนีออน ยาว 1 หลอด หน้าหอพักวรารินทร์ สุดซอย ซอยสุวรรณสาร บ้านบะขาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1494 22 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ จำนวน 1 หลอด บริเวณ ถ.อำมาตย์ 4 หลอดที่เสียติดถังขยะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./467 22 ก.ย. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ปากซอย 9 คุ้มดอนเงิน วัดโพธิ์โนนทัน กิ่งไม้ สูง 10 เมตร ตัดให้เหลือ 3 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./610 22 ก.ย. 2559 น้ำท่วม ลอกคู น้ำ บริเวณ เลขที่ 162/73 ซอยลี้วิระ ถ.เหล่านาดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./609 22 ก.ย. 2559 ฝาบ่อพักชำรุด บริเวณ ถนนบ้านกอก ซอย 16 ชุมชนเทคโนภาค
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟข./025 22 ก.ย. 2559 ขอขยายเขตไฟฟ้า บริเวณ ซอยวุฒาราม 8 ถ.หน้าเมือง โนนหนองวัด 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟข./026 22 ก.ย. 2559 ขอเพิ่มเสาไฟฟ้า บริเวณ ถ.หน้าเมือง ซอย 11 โรงแรมนนทรี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1493 22 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยราษฎร์คนึง 9 แยกแรกไฟฟ้าดับ 1 หลอด ซอย 9 แยกแรกเสาที่ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1492 22 ก.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 211/26 ติดบ้านเลขที่ 211/17 ซอยราชสิทธิ์ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง 23
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348]