ชื่อ : สกุล :

Before
After
ท./437 28 ส.ค. 2560 ฝาท่อระบายน้ำแตก เลขที่ 111/99 ซอยวุฒาราม ใกล้บ้านประธานชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1316 28 ส.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยบ้านใหม่ เยื้องซอยวุฒาราม 9 ตัด ถ.หน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./337 28 ส.ค. 2560 ตัดกิ่งไม้ บริเวณซอย วุฒาราม 10 โนนหนองวัด 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1315 25 ส.ค. 2560 ขอย้ายเสาไฟฟ้าเหล็ก ออกจากหน้าบ้าน บริเวณ เลขที่ 116/50 ถ.ศรีจันทรื อยู่ใกล้ๆ ตะวันแดง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./178 25 ส.ค. 2560 ขอยางมะตอย บริเวณ ซอยมิตรภาพ 9 และ 11 หนองแวงตราชู 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1314 25 ส.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยชาตะผดุง 12 เสาที่ 5 ชุมชนนาคะประเวศน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1313 25 ส.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนหน้าเมือง ซอยโรงแรมชัยพัช ตั้งแต่ลานจอดรถโรงแรม จนถึง ปากซอยทั้งหมด 6 จุด ติดกันเลย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./336 25 ส.ค. 2560 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอยศรีจันทรื 2 หน้าบ้านคุณนวลจันทรื ชุมชนเจ้าพ่อเกษม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1312 25 ส.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ 1.ซอยพัทยา 2 แยกขวาหน้าบ้านประธานชุมชน หน้าบ้านเลขที่ 88/125 2.ถนนโนนทัน - บ้านผืิอ หน้าบ้านขายเนื้อหมู 3. ซอยพัทยา 1 หน้าหอพักชัยพร 4. ซอยพัทยา 1 รีสอร์ท โนนทัน ไปทางซอยดอนเงิน หน้าบ้านเลขที่ 32/49
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./436 25 ส.ค. 2560 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ภายในถนนราษฎร์คนึง ฝาท่อขนาด 60 ซม. จำนวน 2 ฝา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./435 25 ส.ค. 2560 ขอดูดท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 25 ติดหลังโกดังไทยพิพัฒน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./176 25 ส.ค. 2560 ถนนชำรุด บริเวณซอยศรีจันทร์ 29 เป็นหลุม ตรงข้ามอาคารพานิชน์ ชุมชนศิริมงคล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./177 25 ส.ค. 2560 ฟุตบาธ ชำรุด บริเวณ หน้าร้านถ่ายเอกสาร ไซเบอร์ ปริ๊น ถ.ศรีจันทรื ชุมชนศิริมงคล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1311 25 ส.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 151/22 และ 151/23 ถ.เหล่านาดี ซอย 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./434 25 ส.ค. 2560 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ เลขที่ 257/54 ซอยศรีจันทรื 25 ซอยไทยพิพัฒน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./433 25 ส.ค. 2560 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวร หน้าบ้านเลขที่ 14/50 ช่วงตรงข้ามปากซอย 5 มีการอุดตัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./279 25 ส.ค. 2560 ขอถังขยะ บริเวณ ชุมชนหนองใหญ่ จำนวน 5 ถัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./335 25 ส.ค. 2560 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้า บมจ. อาคเนย์ประกันชีวิต หน้า ธกส. ( ต้นมะขาม )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./334 25 ส.ค. 2560 ขอรถเกรด บริเวณ ถนนท้ายชุมชนธารทิพย์ ถ.ประชาสโมสร 22
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./333 25 ส.ค. 2560 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 173/9 ซอยประชาสโมสร 17 ชุมชนศรีจันทร์พัมนา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1310 25 ส.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยมิตรภาพ 17 หน้าบ้านเลขที่ 37/12 อยู่ข้างสำนักงานบังคับคดี ขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1309 25 ส.ค. 2560 เปลี่ยนหลอดไฟที่ซอยมิตรภาพ17 หลอดสุดท้าย(ท้ายซอย) ซอยเป็นซอยแคบรถใหญ่อาจเข้าไม่ได้นะครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1308 25 ส.ค. 2560 ขอไฟส่องสว่างที่เครื่องออกกำลังกาย หลังอาคารชุมชนหนองแวงตราชู2 หน่อยครับ มีชาวชุมชนมาใช้บริการช่วงมืด เพื่อความปลอดภัยนะครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./1305 24 ส.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าม.ภาค 1 จุด และ ถ.บ้านกอกซอย 5 อีก 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./431 24 ส.ค. 2560 ขอเชื่อมท่อระบายน้ำ จากบ้านมาท่อสาธารณะ บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 10/1 หน้าบ้านเลขที่ 193/60
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./278 24 ส.ค. 2560 ขอถังขยะ บริเวณเลขที่ 2/8 ถ.ชีทาขอน คุ้มพระลับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./332 24 ส.ค. 2560 ขอให้ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟ ถ.ชวนชื่น ตัด ถ.รอบเมือง ต้นคูณหน้าร้านขายผัดไทย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1307 24 ส.ค. 2560 ไฟส่องสว่างถนนดับมานานแล้วครับ ซอยบ้านบะขาม ตรงข้ามโรงเรียนวรรณรัตน์ 1 ดวง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1303 24 ส.ค. 2560 ขอเพิ่มไฟ บริเวณซอยประชาสโมสร 20 ชุมชนธารทิพย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1302 24 ส.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยเวชยันต์ ตัด ถ.รอบเมือง ไฟแสงจันทร์ ดับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440]