ชื่อ : สกุล :

Before
After
อป./021 25 เม.ย. 2561 ตัดต้นไม้ บริเวณ หน้าศาลาชุมชนโนนทัน 4 ถ.อนามัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อส./161 25 เม.ย. 2561 ขอถังขยะ จำนวน 5 ถัง บริเวณ ชุมชนโนนทัน 4 ถ.อนามัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./163 25 เม.ย. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ บ้านเลขที่ 90/235 หมู่่บ้านพิมานชื่น 098-4466142
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./164 25 เม.ย. 2561 ขอหินเกร็ดเทสนามเปตอง บริเวณสนามเปตอง ชุมชนโนนทัน 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./835 25 เม.ย. 2561 ขอเพิ่มโคมไฟ บริเวณ ซอยชุมชนทุ่งเศรษฐี 1.เลขที่ 227/29 2.เลขที่ 227/40 3.เลขที่ 227/47 4.เลขที่ 227/329 5.เลขที่ 227/258 6.เลขที่ 227/126 จำนวน 6 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./245 25 เม.ย. 2561 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด แตก บริเวณ หน้าทางเข้าบ้านที่มีรถเข้า ออก ซอยหลังโรงเรียนฮั้วเคี้ยว ซอย 5 แถวโรงแรมชัยพัช หลังร้านไทยวารี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./834 25 เม.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ จำนวน 2 โคมในซอยกลางเมือง ซอย 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./833 25 เม.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ รอบบึงแก่นนคร ฝั่งเจ้าแม่กวนอิม ตั้งแต่ทางแยกไปเซเว่น ถึง คุ้มสุขภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./162 25 เม.ย. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 65/2 ซอยเหล่านาดี 3 บ้านแม่หมูเคลือบ จุฬาดำ 087-2195289
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./159 25 เม.ย. 2561 ย้ายเสา และป้ายโฆษณา ของเทศบาล บริเวณ หน้าร้านธรรมดาแสนพิเศษ ตรงข้ามร้านชิดชลเนื้อเกาหลี ซอย จี เอฟ ถ.มิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./832 25 เม.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ จากมหาชัยกรุ๊ป ตรงมาถึงแยกแรก ขายส้มตำ ทางเลี้ยวไปบึงแก่นนคร อยู่หน้าบ้านหลังสีเขียว ขวามือ จำนวน 2 หลอด เลขที่ 173/34
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./160 25 เม.ย. 2561 เนื่องจากมีการตัดต้นไม้บริเวณข้างทาง ไม่มีการขนไปทิ้งแต่กองไว้ข้างทาง โดยไม่ทราบว่าหน่วยงานใดดำเนินการ พิกัดซอยหน้า รพ.ศรีนครินทร์ ทะลุไปหน้าค่ายศรีพัชรินทร์ ทำให้ช่องจราจรแคบลง การสัญจรลำบาก ประเด็นสำคัญคืออยู่ใกล้จุดเก็บขยะของเทศบาลซึ่งที่ผ่านมาได้มีถังขยะประจำจุด นับตั้งแต่มีการทิ้งไม้ที่ตัดกลับไม่เห็นถังขยะอีกเลย จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการ เพราะลำบากในการสัญจรและเหม็นกลิ่นขยะมาก ปล. จุดนี้เป็นจุดที่ชุมชนที่อาศัยอยู่และพ่อค้าแม่ค้าหน้าปากซอยนำขยะมาทิ้งทุกวันเป็นจำนวนมาก อจากให้พิจารณาอุปกร์จัดเก็บขยะใหม่ด้วย ถังขยะ3ถัง ไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./161 24 เม.ย. 2561 ตัดกิ่งไม้พันสายไฟ บริเวณ หน้าบ้านประธาน ซอย เหล่านาดี 10/24 ข้างสนามบอลหญ้าเทียม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./831 24 เม.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ สี่แยกซอย 10/16 ตรงป้ายซอยพอดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./158 24 เม.ย. 2561 ขอถังขยะ จำนวน 2 ใบ บริเวณ บริเวณ สนามหญ้าเทียม และ ซอยเหล่านาดี 10/24 ศาลาชุมชนสนามกีฬา 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./244 24 เม.ย. 2561 ฝาท่อระบายน้ำแตก จำนวน 2 จุด 1.ประตูทางเข้าสนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น 2.ตรงข้ามประตูทางเข้า สนามกีฬา หน้าโรงเรียนโสต
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./829 24 เม.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยวัดป่าเทพนิมิต 1 จุด ซอยศรีจันทร์ 39 1 จุด และซอยศรีจันทร์ 41 จำนวน 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./828 24 เม.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หมู่บ้านร่มโพธิ์ ซอยแฟมมิลี่ มาร์ท ฝั่งซ้ายมีตึกดีแทค โค้งขวา ฝั่งซ้ายมีศาล ใต้ต้นโพธิ์ หลอดกลาง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./827 24 เม.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 123 ซอยแม่บุหลัน เลขที่ 126/1 ถ.หน้าเมือง 7 เสาที่ 3 ชุมชนแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./242 24 เม.ย. 2561 ท่อระบายน้ำ อุดตัน ส่งกลิ่นเหม็น บริเวณ เลขที่ 204/113 และ 114 ชุมชนตะวันใหม่ เส้นออกไปทางนาย่า ทะลุ ถ.กาญจนาภิเษก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./160 24 เม.ย. 2561 ห้องน้ำสวน 200 ปี ชำรุดมาก บึงแก่นนคร ทั้งห้องน้ำชาย และห้องน้ำหญิง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./243 24 เม.ย. 2561 ท่อระบายน้ำมีสิ่งปฏิกูลอุดตัน ต้องการล้างท่อระบายน้ำคับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./826 24 เม.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยประชาสโมสร 21 ดับ 2 หลอด หน้าเชื่อมั่นอพาร์ทเม้นต์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./825 24 เม.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยช้างเดิน เส้นกลางบ้านหลังโรงเรียนบ้านตูม ปากซอยมีร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์ จากกลางซอยไปท้ายซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./824 24 เม.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.กลางเมือง หัวมุมละอองดาว ดับตลอดสาย ทั้ง 2 ฝั่ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./159 24 เม.ย. 2561 ป้ายซอยกีดขวางหน้าบ้าน เลขที่ 97 ซอยชาตะผดุง 2/4 หนองแสบง 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./241 24 เม.ย. 2561 ขุดลอกท่อระบายน้ำ บริเวณร้านก๋วยเตี๋ยวใกล้สถานีทดลองข้าว ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./823 24 เม.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ อาภรณ์ รับซื้อของเก่า ซอย 2 และซอย 3 โนนทัน 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./830 24 เม.ย. 2561 ไฟฟ้าดับตลอดสายในซอยกสิกรทุ่งสร้าง 20
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./158 24 เม.ย. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้าหมู่บ้านร่มเย็น ศรีฐาน 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499]