ชื่อ : สกุล :

Before
After
ท./419 18 ส.ค. 2560 ดูดท่อระบายน้ำ บริเวณ มอขอ หลังโลตัสเอ็กตร้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1283 18 ส.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ เส้นรอบบึง ตรงสวน200ปี ยาวไปถึงร้านครัวเพื่อน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1284 18 ส.ค. 2560 ไฟฟ้าดับตลอดสาย บริเวณ ซ.44 ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./074 18 ส.ค. 2560 วางขายของบนฟุตบาท และ สร้างกิ่งกีดขวางการเดินบนทางเท้า บริเวณ หน้า รร สนามบิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1282 18 ส.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ จำนวน 2 จุด จุดที่1 หน้าบ้านเลขที่243/151 ซอย2 จุดที่2 ในซอย4 แยกแรก 4/1 เสาที่2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1277 17 ส.ค. 2560 ไฟฟ้าดับในซอย แยกศรีจันทร์ 39บริเวณเสามุมรั้ว ซีเอ็มเพลส
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1276 17 ส.ค. 2560 ขอโคมไฟพร้อมหลอดไฟ จำนวน 1 ชุดในซอยแยกบำรุงสุข
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1275 17 ส.ค. 2560 ไฟฟ้าดับตรงข้ามหอพักแพรวพลอย จำนวน 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./418 17 ส.ค. 2560 ซ่อมแซมฝาบ่อพักน้ำและทางเท้า บริเวณ ถ.กสิกรสำราญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1274 17 ส.ค. 2560 ไฟฟ้าดับในซอยโพธิสาร2บริเวณมุมโค้ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./417 17 ส.ค. 2560 วางท่อระบายน้ำเพิ่มเติม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./1273 17 ส.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ 2 จุด จุดที่ 1 ซอยตรงข้ามโรงเรียน สวนสนุก จุดที่ 2 อยู่ในซ.นิกรสำราญ 5ประมาณกลางซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./416 17 ส.ค. 2560 ดูดล้างท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอย กศน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./415 17 ส.ค. 2560 ขอลอกท่อระบยน้ำทั้งชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1278 17 ส.ค. 2560 ไฟฟ้าดับบริเวณถนนโพธิสารเลยหมู่บ้านพิมานบุรี 4 ไป 1ซอย ตรงหัวมุมซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./414 17 ส.ค. 2560 ดูดล้างท่อระบายน้ำ บริเวณ ซ.หมอชาญอุทิศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1281 17 ส.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่189/3 หมู่บ้านวราสิริ เฟส 2 บึงแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./277 17 ส.ค. 2560 เรียนแจ้ง ในเขตพื้นที่ชุมชนหลังตลาด อ.จิระ ชุมชนเจ้าพ่อทองสุข ซอยสุดท้าย บ้านเลขที่ 49/20 หมู่บ้านไทยประเสิร์ฐ ถ.พิมพสุต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น มีแม่ค้าได้นำหนังไก่มาทอดที่บ้าน ทำให้มีกลิ่นเหม็นจากไก่และน้ำมันทอดไก่ ส่งผลให้มลภาวะเป็นพิษ และกระบวนการผลิตที่ไม่ถูกสุขลักษณะ จึงเรียนแจ้งเพื่อมาตรวจสอบหรือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนด้วยค่ะ จักขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1280 16 ส.ค. 2560 เสาร์ไฟฟ้าเอน มีเถาวัลย์พัน หนาแน้นมาก ขอให้ปรัปปรุงให้เสาร์ไฟฟ้าตั้งตรงและมันคงด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1279 16 ส.ค. 2560 ขอเพิ่มเติมไฟฟ้าแสงสว่างถนน เนื่องจากเป็นทางผ่าน และมืดมากเวลากลางคืน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./327 16 ส.ค. 2560 ขอรถเกรด บริเวณ ถ.หลังศูนย์ราชการ 20 แยกแรกซ้ายมือ หลังโรงเรียนพงษ์ภิญโญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1272 16 ส.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลอวันด้า ถ.พิมพสุต เยื้องกับหมอวิฑูรย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1270 16 ส.ค. 2560 โคมไฟชำรุด จะหักลงมา บริเวณ ซอยหลังศูนย์ราชการ 20 แยกแรกซ้ายมือ หลั ดรงเรียนพงษ์ภิญโญ เสาที่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./412 16 ส.ค. 2560 ดูดท่อระบายน้ำ บริเวณ หน้าเทคโนภาค ถึง บ้านกอก ทั้ง สองฝั่ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./411 16 ส.ค. 2560 ขอวางท่อระบายน้ำเพิ่ม บริเวณ ซอย 12 นาฬิกา แยก 3 จำนวน 4 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./1269 16 ส.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ซอย 16 เสาที่ 2 ตรงข้ามพิพิธภัณฑ์ หน้าบ้านเลขที่ 198/31
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1268 16 ส.ค. 2560 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เลขที่ 69/16 หอพัก ชาลทอง ซอยศรีจันทร์ 13/1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./413 16 ส.ค. 2560 เรื่องท่อระบายน้ำ ระบายน้ำมายังที่ดินของข้าพเจ้า จากอพาร์ทเม้นท์ พรประภา ติดค่ายศรีพัชรินทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1267 16 ส.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 22 หนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./326 16 ส.ค. 2560 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 222/43 ถ.จอมพล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434]