ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./024 04 ต.ค. 2559 ติดตั้งไฟแสงสว่างเพิ่มเติม ซ.ศรีจันทร์18แยก3และแยก4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./028 03 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าถนนสายหลักชุมชนหนองวัดพัฒนา(ถนนบ้านกอกฝั่งทางรถไฟถึงแยกเทคโนภาค) แสงสว่างไม่พอขอให้สำนักช่างเพิ่มหลอดไฟและชุดโคมไฟจำนวน 6 จุด ในช่วงเวลาเย็น เป็นอันตรายต่อรถจักรยานยนต์ และคนเดินข้ามถนนจับจ่ายซื้อของเป็นอย่างมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./004 03 ต.ค. 2559 ตรวจสอบการขุดเชื่อมท่อระบายน้ำ บริเวณเลขที่ 218/51 ซอยศรีจันทร์ 29
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./003 03 ต.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ บริเวณเลขที่ 222/63 ซอยประชาสโมสร 44
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./002 03 ต.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอย 11/3 ถ.วุฒาราม ทั้งซอยฝั่งตะวันตก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./003 03 ต.ค. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 81 ถ.โพธิสารใหญ่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./002 03 ต.ค. 2559 รื้อหลังคาคอนกรีต ปากซอย 40 ถ.ประชาสโมโมสร ชุมชนธนาคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./001 03 ต.ค. 2559 ขอยางมะตอย บริเวณ ซอยมุ่งงามร้านเสริมสวยน้องแตง และซอยสุมงคล ร้านตาชั่ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./002 03 ต.ค. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด และขอเพิ่มฝาท่อ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 82/3 ซอย ศรีจันทร์ 22 จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./001 03 ต.ค. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ถ.ศรีจันทร์ 18 แและศรีจันทร์ 18 แยก 1 และ แยก 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./022 03 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย 7 ถ.ศรีมารัตน์ โรงเรียนมหาไถ่บ้านน้อย และถ.ศรีมารัตน์ซอย 2ถ.หมอชาญอุทิศ บ้าน พ.พาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./004 03 ต.ค. 2559 ถนนเป็นหลุมทางเข้าศูนย์เด็กเล็กหนองใหญ่1และหน้าบ้านเลขที่ 67/2 ซ.ศรีจันทร์20แยก2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./021 03 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.อำมาตย์ ตัด ถ.ห้าพฤศจิกา จำนวน 3 หลอด หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวน่องลาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./020 03 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ หลอดนีออน บริเวณหมู่บ้านไทยประเสริฐ ถ.พิมพสุต หน้าบ้านเลขที่ 49/12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./019 03 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย ศรีจันทร์ 41 ร้านค้าตรงข้ามหน้าบ้านประธานชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./018 03 ต.ค. 2559 เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า ชำรุด จำนวน 2 จุด เลขที่ 22/42 ซอยประชาสโมสร 40 และ เลขที่ 222/63 ซอยประชาสโมสร 44
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./017 03 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ทางเข้า ตชด. หมู่บ้านเรา 2 ซอยศรีจันทร์ 39
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./016 03 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ทางเข้าคลังนานาธรรม ซอยศรีจันทร์ 39 จำนวน 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./015 03 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 49/40 ในซอยสุขสบาย ถ.โพธิสาร โนนทัน 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./014 03 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยมุ่งงามร้านเสริมสวยน้องแตง หอพักอยู่สุข และหมู่บ้านมุ่งงาม จำนวน 5 จุด ชุมชนหนองวัด 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./013 03 ต.ค. 2559 ขอติดตั้งชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าชุดโคม บริเวณเลขที่ 178/215 ซอยธารทิพย์ 2/1 ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./012 03 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หอพัก ณัฐพล ซอย 8 บ้านกอก สามแยกถนนสินไพลิน และ ซอย 12 หน้าปากซอยบ้านประธาน ชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./011 03 ต.ค. 2559 ติดตั้งไฟ หน้าบ้านเลขที่ 176/1 ซอยกันยาสามัคคี และ ซอย 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./010 03 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าต้นเสาหน้าบ้าน บริเวณ เลขที่ 177/5 ซอย 16 ถ.ชาตะผดุง เสาที่ 2 ใกล้หอพักเต็มสิริ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./001 03 ต.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ กรมการค้าภายใน ติดใบเตยเครื่องเขียน หน้าร้านลาบ ถ.เหล่านาดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./007 03 ต.ค. 2559 เรื่องร้องเรียนจาก Facebook แจ้งช่วยตัดต้นไม้พุ่มขึ้นรกบริเวณริมถนน ซอยสุภธีระ (ข้างหลังบ้านนายกฯ)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./009 03 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ศรีจันทร์ 20 และ ถ.ประชาสโมสร 52 จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./003 03 ต.ค. 2559 ซ่อมแซมฟุตบาทหน้าศูนย์สาธารณสุขที่5ชุมชนหนองใหญ่1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./008 03 ต.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ถนนรอบบึง ซอยศรีจันทร์ 37 2.ซอยเปรมวดี แยก 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./001 03 ต.ค. 2559 ขอให้หาแนวทางแก้ไข สุนัขวิ่งไล่กัดคนในทางสาธารณะ ดิฉันเป็นหัวหน้า อสม.ชุมชนโนนทัน 7 ต้องออกเยี่ยมคนในชุมชน ตามที่ศูนย์แพทย์ เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2559 ได้ขับรถจักรยานยนต์ ไปประสาน อสม. ออกร่วมรณรงค์ ป้องกันโรค แต่ขณะผ่านหน้าบ้านเลขที่ 154/157 สามแยก ถ.ชัยพฤกษ์ ตัดกับซอยกันยารัตน์ มีสุนัข 3-4 ตัว วิ่งไล่ และกระโดด กัดที่ต้นขาสะโพกซ้าย ได้รับบาดเจ็บ ต้องรับการรักษา ที่ศูย์แพทย์ เจ้าของบ้านอ้างว่าที่กัดเป็นสุนัขของคนอื่น จึงไปแจ้งความลงบันทึกไว้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348]