ชื่อ : สกุล :

Before
After
อป./013 26 ก.พ. 2561 เรื่องที่รกร้างข้างชุมชน บริเวณที่ว่าง ในชุมชนตะวันใหม่ เพื่อป้องกันอัคคีภัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อช./110 26 ก.พ. 2561 ตีเส้นขาว แดง ระหว่างแต่ละซอย บริเวณ ถนนกสิกรทุ่งสร้างและห้ามจอด ตลอดเส้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./172 26 ก.พ. 2561 ท่อระบายน้ำอุดตัน หอพัก Golf Resident อยู่ติดกับ L Hotel
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./109 26 ก.พ. 2561 ขอทางม้าลาย หน้าหอประชุม เอนกประสงค์ กาญจนาภิเษก มหาวิทยาวัลขอนแก่น เนื่องจากมีงานรับปริญญา มีงานประชุมต่าง ๆ ประชาชนมีอันตรายในการข้ามถนน จึงขอทางม้าลาย เพราะอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./171 26 ก.พ. 2561 ท่อระบายน้ำอุดตัน ด้านทิศใต้ หน้าร้านขายยาชิตเจริญ ถ.ประชาสโมสร ชุมชน บขส.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./169 26 ก.พ. 2561 ฝาท่อระบายน้ำไม่มี บริเวณ บ้านเลขที่ 381/50 ถ.บ้านกอก ชุมชนเทคโนภาค
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./170 26 ก.พ. 2561 บ่อพักระบายน้ำชำรุด บริเวณ โรงฆ่าสัตว์ ,ที่พักขยะ และซอยดอกคูณ 1 แยก 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./168 26 ก.พ. 2561 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ บ้านเลขที่ 16/27 ซอยสวัสดี ถ.มิตรภาพ ชุมชน หนองแวงตราชู 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./167 26 ก.พ. 2561 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณซอยอดุลยาราม 7/8 ใกล้ชีวินอพาร์ทเม้นต์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./580 26 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณคุ้มทานตะวัน ซอยแสงตะวัน 1 จำนวน 2 จุด และคุ้มทานตะวัน 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./579 26 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 200/41 ถ.ทานตะวันซอย 6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./578 26 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ตรงข้ามประตูทางเข้าโรงฆ่าสัตว์ เทศบาล 2.จุดใกล้หน้าร้านขายอาหารตามสั่งซอยแยก 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./108 26 ก.พ. 2561 ตัดกิ่งไม้ที่สูง บริเวณชุมชนสามเหลี่ยม 5 1. ซอยมิตรภาพ 14 2.ซอยมะลิวัลย์ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./577 26 ก.พ. 2561 เปลี่ยนชุดหลอดไฟ บริเวร ซอยมะลิวัลย์ 2 จำนวน 2 ชุด หน้าร้านอาหารป้าเล็ก และสุดซอยมะลิวัลย์ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./576 26 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.หน้าเมือง ซอย 17 ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./107 26 ก.พ. 2561 ขอรถเกรด บริเวณ ท้ายหมู่บ้าน รุ่งเรืองวิลลเลจ ถ.ประชาสโมสร ฝั่งตรงข้ามบึงทุ่งสร้าง เยื้องบ้านเลขที่ 168/370
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./575 26 ก.พ. 2561 ไฟฟฟ้าดับ บริเวณ ภายในชุมชนตะวันใหม่ ถ.สีมารัตน์ จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./574 26 ก.พ. 2561 เพิ่มจุดไฟฟ้า บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 39 วัดป่าเทพนิมิตร และซอยศรีจันทร์ 41 ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./572 26 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หมู่บ้านนักกีฬา ข้างโรงไอติม ซอยหน้าเมือง 4 จำนวน 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./571 26 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยเกวียนทองสุดซอย แยกซอยหน้าเมือง 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./570 26 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยกลางเมือง 9 จำนวน 1 จุด หนองแวงเมืองเก่า 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./573 26 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ โรงน้ำแข็ง หมู่บ้านนักกีฬา จำนวน 1 หลอด หนองแวงเมืองเก่า 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./166 26 ก.พ. 2561 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ซอยกลางเมือง 9 จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./107 26 ก.พ. 2561 เก็บกิ่งไม้ และเศษวัสดุ อยู่บริเวณกลางซอย เกวียนทองพอดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./569 26 ก.พ. 2561 ขอเพิ่มโคมไฟพร้อมหลอด บริเวณ ถ.ประชาสโมสร 32 และ 34 ชุมชนทุ่งสร้างพัฒนา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./568 26 ก.พ. 2561 ไฟฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.เหล่านาดีซอย 12/2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./106 26 ก.พ. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้าโรงพยาบาลศูนย์ ขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./567 26 ก.พ. 2561 ขอไฟฟ้าเพิ่ม จำนวน 1 ชุด บริเวณ หอพักพลอยงาม ถ.สามัคคีอุทิศ เสาที่ปากซอย ชุมชนคุ้มหนองคู
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./565 26 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าดับๆ ติดๆ เปลี่ยนหลอดบ่อยมาก บริเวณ ร้านเสริสวยน้องส้ม ใกล้หอพักหญิง รำไพพรรณ ถ.ชัยณรงค์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./566 26 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ส.ศิริเพลส ถนนสามัคคีอุทิศ ชุมชนชัยณรงค์สามัคคี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482]