ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./486 05 ก.พ. 2561 แจ้งไฟประจำถนนในซอยประชาสโมสร29เสียไม่มีแสงสว่างตอนค่ำคืนประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./485 05 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 2 หลอด ถ.สันติสุข บางวันติด บางวันดับ เป็นเวลานานแล้ว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./096 05 ก.พ. 2561 เสียงรบกวน บริเวร ร้านชื่อ เช็คอินร้านยำ ขายอาหาร และจำหน่ายสุรา ร้านตั้งอยู่ใกล้โรงเรียนสวนสนุก ถ.นิกรสำราญและเปิดเพลงเสียงดัง ร้านปิดประมาณ ตี 2 - ตี 3 ทุกวัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./484 05 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หมู่บ้านทองสอดแสง ซอย 8 ปากซอย จำนวน 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./483 05 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย 12 นาฬิกา แยก 3 ถ.ประชาสโมสร 52 ชุมชนหนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./095 05 ก.พ. 2561 เก็บขยะ บริเวณ หมู่บ้านไทยประเสริฐ หลังตลาด อ.จิระ ประมาณ 3 วันแล้ว ถ.พิมพสุต
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./482 05 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าร้านสเต็กข้างถนน ถ.ประชาสโมสร ซอย 25/1 หน้าร้าน ไฟแสงจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./094 05 ก.พ. 2561 ร้านอาหารเล่นดนตรี ส่งเสียงรบกวน ชื่อร้าน เย็นเต็ก เลขที่ 244/1 ถ.หลังเมือง เล่นดนตรีตั้งแต่เวลา ประมาณ 20.00 - 24.00 น. กระทบต่อการพักผ่อน ของผู้ที่พักอยู่บ้านเรือนใกล้เคียง ซึ่งมีทารก คนแก่ และผู้ที่ทำงานเช้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./480 05 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.เทพผาสุข หน้าซอย 2 และ ถ.เทพผาสุข ตัดกับ ถ.ศิลปสนิท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./481 05 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ห้องแถวชั้นเดียว ซอยศรีจันทร์ 29 1 จุด หน้าหอพัก พีพี 1 จุด และ ไทยพิพัฒน์ ซอยศรีจันทร์ 25 จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./477 04 ก.พ. 2561 เปลี่ยนหลอดไฟว่องสว่าง ซอยมิตรภาพ15 ทั้งหมด2หลอด ขอบคุณครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./478 04 ก.พ. 2561 เปลี่บนหลอดไฟส่องสว่าง ซอยมิตรภาพ11 แยกขวา หน้าบ้านเลจที่ 41/29 ขอบคุณครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./479 04 ก.พ. 2561 เปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่าง ซอยมิตรภาพ25 เสาที่2 ติดกับหอพักรัชนีครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./029 02 ก.พ. 2561 แจ้งป้านยงยุทธแอร์การขีดขวางทางถนน ถ้าร้านนี้ทำได้ร้านอื่นทำตามจะเป็นระเบียบได้อย่างไร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./057 02 ก.พ. 2561 ถนนชำรุด บริเวณ ตรงข้ามเรือนจำ ปากทางเข้า วัดป่าวิเวกธรรม ปากซอยพอดี เป็นหลุมใหญ่กว้าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./476 02 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ริมบึงแก่นนคร ฝั่งในบึง ตั้งแต่ ดับเพลิงขึ้นไปประมาณ 200 - 300 เมตร ( ดับบ่อย )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./475 02 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าชำรุดบริเวณ ซอยชาตะผดุง 2 ทางเข้ามีโรงพิมพ์ และศาลาหนองไผ่ ตัด ถ.โพธิสาร ชุมชนโนนทัน 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./056 02 ก.พ. 2561 ถนนชำรุด บริเวณ ถ.หน้าเมือง ซอย 23 ถนนจะเป็นแอ่ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./133 02 ก.พ. 2561 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ถ.หน้าเมือง ซอย 23 จากฝาปูน มาเป็นฝาตะแกรงเหล็ก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./474 02 ก.พ. 2561 เปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณ ตลาดสดเทศบาล 1 ถ.หน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./473 02 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หมู่บ้านเมืองทองอัมรินทร์ ถ.ประชาสโมสร ซอย 46 ชุมชนธนาคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./055 02 ก.พ. 2561 ฟุตบาธชำรุด ทรุดตัว บริเวณ ปากทางเข้าตลอดสดเทศบาล 1 ถ.หน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./093 02 ก.พ. 2561 ขอรถเก็บขยะ ทุก 3 วัน บริเวณ หมู่บ้านเมืองทองอัมรินทร์ ถ.ประชาสโมสร 46
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./092 02 ก.พ. 2561 ขอถังขยะ บริเวณ 1.หน้าโรงเรียนวัดกลาง 2. ลงกลางศาลาชุมชน หน้าหอพักเทพประทาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./132 02 ก.พ. 2561 ฝาท่อระบายน้ำแตก บริเวณ ถ.กลางเมือง ซอย 9 ช่วยเอาแผ่นเหล็กไปปิดให้ด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./131 01 ก.พ. 2561 บ่าท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 227/1 ม.6 ถ.ประชาสโมสร 50 ทุ่งเศรษฐี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./130 01 ก.พ. 2561 เครื่องปั๊มน้ำชำรุด บริเวณ บึงหนองสระพัง ชุมชนเจ้าพ่อเกษม ทางเทศบาลได้ยกเครื่องมาซ่อม จนบัดนี้ ทางชุมชนอยากจะขอเครื่องปั๊มน้ำคืน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./472 01 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยสุขสยบาย ตลอดสาย ถ.ชาตะผดุง 21 ไปทางถ.ชัยพฤกษ์ ซอยร่มเย็น 2 หลอด เลยศาลาชุมชน ไปทางทิศเหนือ ขึ้นไปทางซอยชัยพฤกษ์ 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./471 01 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.กลางเมือง ซอย 5 เข้ามาจากปากซอย ต้นที่ 3 และกลางซอย 1 จุด สายไฟขาด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./129 01 ก.พ. 2561 ท่อระบายน้ำอุดตัน ซอยเหล่านาดี 8/1 อุดตัน จำนวน 8 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472]