ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./1126 15 มิ.ย. 2561 ไฟดับ หลังศูนย์ราชการ1 ซอย 4/1 หน้าร้านค้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1124 15 มิ.ย. 2561 ไฟดับ 3 หลอด หมู่บ้านพักนักกีฬา ซ.เหล่านาดี4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1125 15 มิ.ย. 2561 ไฟดับบริเวณ สุดซอยบ้านประธาร หนองแวงเมืองเก่า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./251 15 มิ.ย. 2561 ด้วยมีความเดือดร้อนเนื่องด้วยมีต้นไม้ขนาดใหญ่ยื่นกิ่งพาดเกี่ยวกีกขวางสายไฟบริเวณถนนและภายในบริเวณบ้านมีต้นไม้ขนาดใหญ่จำนวนประมาณ 13 ต้น ด้วยไม่มีเครื่องมือในการจัดการตัดต้นไม้่ ซึงในช่วงฤดูฝนทำให้ดินมีความอ่อนตัวเกรงว่าจะก่อให้เกิดอันตรายจากพายุลมและฝน หากไม่ได้รับการดูแลช่วยเหลือต้นไม้อาจจะล้มทับบ้านเป็นอันตรายต่อผู้ที่อยู่อาศัยได้ จึงขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลได้ให้ความช่วยเหลือ แก้ปัญหาดังกล่าว จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง จึงขอขอบพระคุณเทศบาลนครขอนแก่นไว้ ณ โอกาสนี้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./250 15 มิ.ย. 2561 แจ้งเรื่องต้นไทรใหญ่อยู่ริมทางเดิน มีกิ่งก้านเข้าพันสายไฟและเสาไฟ กลัวว่าจะทำความเสียหายให้กับไฟฟ้าหรือไฟฟ้าอาจช๊อตได้ค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./249 15 มิ.ย. 2561 ขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตัดหญ้าริมถนนชลประทานถนนประชาสโมสรตัดถนนศรีจันทร์ (หน้าสำนักงานชลประทาน) มีหญ้ายาวมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1123 14 มิ.ย. 2561 โคมไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ซอยบ้านเรา 2 ซอยก่อยถึงบ้านพ่ออุดม และใกล้กับบ้านพัก ตชด.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1122 14 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยบ้านพ่ออุดม , ข้างวัดป่าศิริวันวนาราม ซอยบ้านคุณหมี , ถนนหน้าวัดป่าศิริวัน ถ.รอบบึงหนองใหญ่ ทั้งหมดรวม 8 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1121 14 มิ.ย. 2561 ไฟไฮแมทบึงหนองใหญ่ดับ บริเวณ ริมบึงหนองใหญ่ 3 สมควรต้องเช็ตระบบใหม่ เพราะซ่อมกี่ครั้งก็ดับเช่นเคย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./248 14 มิ.ย. 2561 ขอรถปรับเกรดซอยเมตตา1ด่วน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อป./048 14 มิ.ย. 2561 ด้วยเหตุเมื่อวันที่ 3 มิ.ย.61 เกิดพายุฝนตกฟ้าคะนองทำให้ต้นไม้ที่บ้านล้มเข้าไปในพื้นที่บ้านของคนอื่น ไม่ทราบว่า ทางเทศบาลมีการตัดต้นไม้ออก เป็นต้นกระถินใหญ่ เลขที่ 211/24 ถ.หลังศูนย์ราชการ 14/1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อส./210 14 มิ.ย. 2561 ฉีดพ่นยุง บริเวณ เลขที่ 6667/1 ซอยวุฒาราม 2 ถ.รื่นรมย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1120 14 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 230/3 ซอยหลังศูนย์ราชการ 14 และมุมทางซอยแยกซอยหลังศูนย์ราชการ 14/2 หน้าบ้านเลขที่ 230/7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1119 14 มิ.ย. 2561 เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 18 แยก 1 หนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./244 14 มิ.ย. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 329 - 331 ถ.ศรีจันทร์ ร้านทำเนียบแว่น สี่แยกเตียวฮง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1118 13 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับทุกเสา บริเวณซอยมิตรภาพ 28
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1129 13 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณโค้งปู่แสง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1116 13 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยเจ้าพ่อมเหศักดิ์ อ้วนสมบูรณ์ บึงแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1117 13 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 596/80 เลขที่ 77 เลขที่ 74 และหน้าหอพักอยู่สุข 596/116 ซอยมุ่งงาม ถ.วุฒาราม ซอย 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./209 13 มิ.ย. 2561 ฝากหน่วยงานที่ขนเศาต้นไม้ มารับเศษต้นไม้ขนาดใหญ่ที่หลังร้านไทยวารีด้วยค่ะ มีเป็นจำนวนมาก ต้องใช้รถขนาดใหญ่ ขน ขอบคุณมากค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา :
Before
After
อช./243 13 มิ.ย. 2561 ขอยืมเก้าอี้ จำนวน 100 ตัว เพื่อใช้ในงาน วันที่ 14 มิ.ย. 2561 เวทีประชาคมไทยนิยม และใช้วันที่ 25 มิ.ย. 2561 ใช้ในงานบ้านสีขาว ณ ที่ทำการชุมชนหนองแวงตราชู 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1115 13 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ราษฎร์คนึง ซอย 31 ท้ายซอย 1 หลอด และซอยราษฎร์คนึง 35 ท้ายซอยแยกซ้าย 2 หลอด นีออน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./339 13 มิ.ย. 2561 ท่ออุดตัน บริเวณ ซอยราษฎร์คนึง ซอย 9 กลางซอย ชุมชนดอนหญ้านาง 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1113 13 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยะนาคารกรุงไทย บริเวณกลางซอย 1 หลอด ต้นมะขาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1114 13 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าชำรุ บริเวณ -ถนนอดุลยาราม หน้าบริคเจทเพลส 1 หลอด และมุมหอพักโรสหลอดยาว 1 หลอด - ซอยแยกจากถนนอดุลยารามไปทางฌาร์มบูติค หน้าเอพี อพาร์ทเม้นต์ -ซอย 7 ุมุมร้านก๋วยเตี๋ยวตรงข้ามคาร์แคร์ หลอดยาว 1 หลอด -ซอยตัน แยกจากซอย 7/2 ระหว่างหอพักต้นรมย์ กับทวินทาวเวอร์ เข้าสุดซอยด้านขวามือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./338 12 มิ.ย. 2561 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 60 ซอยโพธิสาร 17 โนนทัน 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./242 12 มิ.ย. 2561 ขอป้ายสะท้อนแสง เขียนว่า โค้งอันตราย บริเวณ ซอยหนองแสบง เยื้องซอยชลกรออุทิศ ถ.ชาตะผดุง โนนทัน 6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1112 12 มิ.ย. 2561 ขอเพิ่มชุดโคมไฟฟ้า บริเวณ ซอยหนองแสบง 1 เยื้องซอยชลกร ถ.ชาตะผดุง บริเวณโค้ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อส./208 12 มิ.ย. 2561 โรงแรมฮ็อปอินน์ขอนแก่น ต้องการให้ทางเทศบาลเข้าเคลียร์และเก็บขยะให้ทุกวัน เนื่องจากส่งกลิ่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1111 12 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ร้านขายของกลางศาลาชุมชน หลอดยาว ซอยหลังศูนย์ราชการ 14/7 ( เอาบันไมาด้วย)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406]