ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./348 27 ธ.ค. 2560 สายไฟช็อต บริเวณ ถ.เทพารักษ์ ใกล้กับศาลเด็กและเยาวชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./067 27 ธ.ค. 2560 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ถ.โพธิสาร เข้าพัทยา ซอย 4 ประมาณ 300 เมตร สุดซอย เลี้ยวขวา ต้นกระถิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./347 27 ธ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ดอกคูณ ซอย 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./346 27 ธ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ สามแยก ถ.กัลปพฤกษ์ จนถึงหน้าประตูมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ดับยาวตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./345 27 ธ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หลังตลาดโนนทัน ซอยชัยพฤกษ์ 5 หน้าบ้านเลขที่ 159/15
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./060 27 ธ.ค. 2560 เก็บขยะ บริเวณ อู่รถชาญทัวร์ ถ.อำมาตย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./343 27 ธ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ หลอดแสงจันทร์ บริเวณ ถ.หลังเมือง ตัด ถ.ชีท่าขอน ใกล้สถานีตำรวจ ชุมชนชัยณรงค์สามัคคี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./344 27 ธ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ตรงข้ามหอพัก แพรวพลอย จำนวน 2 จุด ใกล้วัดจอมศรี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./043 27 ธ.ค. 2560 ขอลูกระนาด บริเวณ หอพัก แพรวพลอย และสานสาธารณหนองบอน ชุมชนศรีฐาน 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./066 27 ธ.ค. 2560 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ บ้านพักเจ้าหน้าที่ศาล ถ.สถิตยุติธรรม ตัด ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./042 27 ธ.ค. 2560 ขอยางมะตอย บริเวณ ถ.ฉิมพลี สามแยกฉิมพลี ซอย 5/1 หน้าบ้านเลขที่ 33/11 สามแยกหอกระจายข่าว สามแยกปากทางเข้าถ.ฉิมพลี 9/5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./095 27 ธ.ค. 2560 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 27 หอพักเทพพล ชุมชนศิริมงคล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./094 27 ธ.ค. 2560 ฝาท่อระบายน้ำแตกชำรุด บริเวณ ซอยราษฎร์คนึง 4 ตรงข้ามวัดมรรคสำราญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./059 26 ธ.ค. 2560 ขอความกรุณาเร่งรัดการยกเลิกจุดทิ้งขยะหน้าซอย๑๒ กสิกรทุุ่งสร้าง และทำความสะอาดทางเท้า พื้นถนน พร้อมกับติดป้ายประชาสัมพันธ์ด้วยครับ ทางเท้าเดินไม่ได้ ต้องไปเดินในถนน (แจ้งครั้งที่ ๓)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./342 26 ธ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ ขอเปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณซอยราษฎร์คนึง 4 จำนวน 2 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./341 26 ธ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.อยู่ในซอยคำสะอาด หน้าบ้านเลขที่ 77/4 2.อยู่ในถนนฉิมพลี หมู่บ้านเดอะโฮม หน้าบ้านเลขที่ 111/3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./093 26 ธ.ค. 2560 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ บ้านเลขที่ 233 ถ.หลังเมือง ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./065 25 ธ.ค. 2560 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ถนนคนเดิน หลัง บขส. โซน 1-4 ทั้งสองฝั่งถนน ตลอดแนว ( หน้าสำนักงาน ปราบปรามยาเสพติด )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./340 25 ธ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 22 ชุมชน หนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./058 25 ธ.ค. 2560 ขอเก็บกิ่งไม้ บริเวณ ซอยเกวียนทอง ถ.หน้าเมือง 9 ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./064 25 ธ.ค. 2560 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้าร้าน ดวงคำฟ้า ตรงข้ามร้านก๋วยเตี๋ยว นงลักษณ์ ถ.ห้าพฤศจิกา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./092 25 ธ.ค. 2560 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด เวลารถวิ่งผ่านมีเสียงดัง บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 42/11 ซอยศรีมารัตน์ 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./063 25 ธ.ค. 2560 ขอรถเกรด บริเวณ ลานเอนกประสงค์ ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./062 25 ธ.ค. 2560 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอยเกวียนทอง ถ.กลางเมือง 9 หนองแวงเมืองเก่า 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./091 25 ธ.ค. 2560 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ถ.วุฒาราม ซอย 12 ตัด ถ.หน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./338 25 ธ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ร้านกาแฟ ยายเพียร หไลอดนีออน และ ถ.เฉลิมพระเกียรติ ไฟแสงจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./339 25 ธ.ค. 2560 ไฟฟ้าชำรุด ไฟไหม้สายไฟ บริเวณ เยื้องโรงแรมเป็นหนึ่ง ทำให้ไฟดับ ตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./015 25 ธ.ค. 2560 อยากให้มีการกวดขันไม่ให้นักเรียน. นักศึกษาไปเที่ยวขี่รถจักรยานยนต์ในบริเวณบึงแก่นนคร. มีตลอดทั้งวัน เป็นภาพที่ไม่สวยงามเลย อยากให้มีการดูแลในเรื่องนี้ครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./337 25 ธ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.เลี้ยวมาจกาถนนมิตรภาพเข้าถนน หมอชาญอุทิศ เสาต้นที่ 1- 2 2. เลี้ยวเข้าซอย 1 เสาที่ 3-4 3. เลี้ยวเข้าซอย 4 เสาที่ 1 - 2 -3 -4 4. ซอย 8 เสาที่ 1 - 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./041 25 ธ.ค. 2560 ถนนชำรุด บริเวณ หน้าวัด ลงมาเส้นบ้านประธาน เลขที่ 28/3 ศรีฐาน 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462]