ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./167 07 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับในซอย หลังศูนย์ราชการ 14/6 ทางโค้ง จำนวน 2 หลอด หลอดนีออนสั้น จำนวน 1 หลอด หลอดนีออนยาวจำนวน 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./050 07 พ.ย. 2560 ขอลอกท่อระบายน้ำ บริเวณ ถ.ศรีจันทร์ 39 ชุมชนโพธิ์บัลลังก์ทอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ท./049 07 พ.ย. 2560 ขอเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ บริเวณ ชุมชนโพธิ์บัลลังก์ทอง และซอยโพธิ์ทอง ถ.ศรีจันทรื ซอย 39
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./165 07 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ โพธิ์บัลลังก์ทองซอย 5 นับไปหลอดที่ 2 จากถนนเข้าซอย 5 และหน้าซอย 14 อีก 1 หลอด ถ.ศรีจันทร์ 39
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./166 07 พ.ย. 2560 ขอเพิ่มหลอดไฟฟ้าหลอดยาวพร้อมรางจำนวน1ชุดบริเวณถนนทางโค้งศาลปู่แสง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ท./048 06 พ.ย. 2560 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ เลขที่ 588/55 ซอยวุฒาราม 9 ฝาท่อระบายน้ำหัก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./164 06 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 307/5 ซอยวุฒาราม 9 หนองวัด 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./162 06 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ศรีบรรพรต ถ.มิตรสัมพันธ์ ถ.ศรีนคร ชุมชนศรีฐาน 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./161 06 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณชุมชนหนองวัด 2 ซอย 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./160 06 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนทานตะวัน ซอย 6 จำนวน 3 จุด คุ้มทานตะวัน โนนทัน 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./024 06 พ.ย. 2560 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ กำแพงวัดป่าชัยวัน ยื่นออกมาขากวัด หน้าโรงแรมออคิด มาจนถึงร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./163 06 พ.ย. 2560 เสาไฟฟ้าดับ บนถนนภายในซอยกลางเมือง 3 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./159 06 พ.ย. 2560 เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า บริเวณ หน้าบ้าน ผอ.ธงชัย ซอยพัทยา1 แยก 1 โนนทัน 8
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./025 06 พ.ย. 2560 ตัดกิ่งไม้ที่บริเวณทางโค้งศาลปู่แสงเพื่อติดหลอดไฟฟ้าเพิ่มแสงสว่างเพราะบริเวณนั้นมืดมากทำให้รถสัญจรไปมาเกิดอุบัติเหตุชนกันบ่อยมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./158 06 พ.ย. 2560 เปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณ เลขที่ 88/42 ปลายซอยพัทยา 4 โนนทัน 8
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./006 06 พ.ย. 2560 ขอความอนุเคราะห์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งเพิ่มที่สวนสาธารณะบึงหนองแวงตราชูเพราะเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งมีน้อยไม่เพียงพอกับผู้มาใช้และส่วนมากเครื่องออกกำลังที่มีอยู่แล้วจะเก่ามากและชำรุดบ่อย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./157 06 พ.ย. 2560 เพิ่มไฟฟ้า บริเวณ เลขที่ 88/33 ซอยพัทยา 2 โนนทัน 8
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./156 06 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เลขที่ 88/20 ซอยพัทยา 1 โนนทัน 8
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./047 06 พ.ย. 2560 ฝาท่อระบายน้ำแตก บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 38/1 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ข้างธนาคารกรุงไทย ตรงข้ามกับโรงเรียนขอนแก่นบริหารธุรกิจ หน้าตลาดบ้านดอน จำนวน 2 ฝา ประกบกัน เป็นอันตรายมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./027 06 พ.ย. 2560 เสียงรบกวน บริเวณ ซอยพัทยา 2 เลขที่ 88/117 , 88/70 โนนทัน 8
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./155 06 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ถ.พิมพสุตซอย 1 เลยอาคารพานิชย์ ซอยหมู่บ้านไทยประเสริฐ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./030 05 พ.ย. 2560 เรื่องเดิมๆ ร้องมาไม่รู้กี่รอบ บ้านเลขที่ 194/22 ซ.ศรีจันทร์ 39 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น เลี้ยงสุนัขหลายตัวส่งเสียงรบกวนไม่ได้หลับได้นอนทั้งกลางวันกลางคืน หนวกหูมาก เคยแจ้งเรื่องไปหลายทีพอมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบก็เงียบได้ไม่กี่วันเป็นอีกเหมือนเดิมจนไม่รู้จะว่าไงแล้วครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./046 04 พ.ย. 2560 ด้วยซอยประชาสโมสร 31/1 ยังไม่มีร่องระบายน้ำ เพื่อใช้งานในซอยเลย เทศบาลทำไว้ก็สั้นยังไม่จัดสรรงบประมาณมาทำให้สิ้นสุดซอย ซึ่งซอย31/1 ความยาว 200เมตร เทศบาลทำไว้ แล้ว 100 เมตร เนื่องจากตอนนี้มีประชาชนมาทำบ้านใหม่ในซอย แล้วมีการต่อท่อเพื่อระบายน้ำเสียออกจากบ้านสู่ถนนสาธารณะ บริเวณหน้าบ้าน เพื่อระบายน้ำเสียจากห้องน้ำ ห้องครัว ต้นเหตุเพราะ ซอยไม่มีร่องระบายน้ำ อยากให้เทศบาลลงมาดูปัญหาซอย ประชาสโมสร 31/1 หน่อยครับน้ำเสียจากครัวเรือนไม่มีร่อง ระบายน้ำ แล้วคิดว่าน้ำจะไหลไปไหน หอพักก็เยอะ อย่างน้อยก็มาทำร่องระบายน้ำให้ประชาชนหน่อยครับ งบประมาณเป็นร้อยล้าน มาดูแลชาวบ้านด้วยครับ เดือนร้อนมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
อส./028 04 พ.ย. 2560 บขส.1 ตอนกลางคืน ในเขตบขส มีคนร้องคาราโอเกะ กินเหล้า ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งใน บขส โวยวาย กลางค่ำกลางคืน แหกปากร้องไม่หยุด ต้องขอความกรุณาจริงๆค่ะ ช่วยมาตักเตือนเขาให้หน่อยค่ะ เวลา 19:00-23:00 โอเคอยู่ แต่นี้เล่น 01:00-02:00 ยิ่งดึกยิ่งแหกปาก (ปล.ขอร้องอย่าแจ้งว่าดิฉันร้องเรียนนะคะ เพราเป็นข้างบ้านกันกลัวมองหน้ากันไม่ติดค่ะ อีกอย่างแอบมาเช็คตอนกลางคืนจะเจอของดีค่ะ ) ขอบคุณล่วงหนิานะคะ สำหรับความช่วยเหลือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./023 03 พ.ย. 2560 เก็บวัสดุกีดขวาง บริเวณ หน้าปรตูรั้วบ้าน และบนถนนซอย ซอยตัน เลขที่ 148/5 ซอยเหล่านาดี 6/2 ซอยตัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./153 03 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยเหล่านาดี 4/5 คอกม้า และยูสกาย ใกล้ศาลาชุมชนหลังสนามกีฬา 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./154 03 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ เสาไฟต้นที่8 ในซอยมิตรภาพ 23 ถนนมิตรภาพตรงข้ามบ้านเลขที่ 118/156 ถนนมิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./026 03 พ.ย. 2560 มีการทิ้งขยะข้างทาง จากผู้ประกอบการขายอาหารและกิจการหอพัก ปากทางบริเวณถนนมิตรภาพ-ค่ายศรีพัชรินทร์(กสิกรทุ่งสร้าง) ขอป้ายห้ามทิ้งขยะหรือถังขยะให้ทิ้งเป็นที่เป็นทางด้วยครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./152 02 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ ตลอดสาย บริเวณ หน้าดับเพลิง ถึง หน้าพิมานชล ถ.รอบบึงแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./151 02 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 666/41 ปากซอยเมตตา ตรงเพ้งเนื้อย่าง ตรงข้ามร้านขายจาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449]