ชื่อ : สกุล :

Before
After
อป./036 21 พ.ค. 2561 ตัดต้นไม้ บริเวณ ซอยวุฒาราม ตัด ถนนหน้าเมือง ต้นประดู่ใหญ่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อช./201 21 พ.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ถนนรอบวัดจอมศรี ชุมชนศรีฐาน 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./300 21 พ.ค. 2561 ฝาท่อระบายน้ำแตกชำรุ บริเวณ สามแยกหนองไผ่ ถ.โพธิสาร ตัดกับ ถนนชาตะผดุง ศาลาหนองไผ่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1000 21 พ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยบ้านกอก 16 ไฟแสงจันทร์ ติดๆ ดับ ๆ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./200 21 พ.ค. 2561 ขอเต๊นท์ พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ บริเวณ วัดจอมศรีบ้านศรีฐาน ในวันที่ 29-31 พ.ค. 2561 เก้าอี้ 100 ตัว โต๊ะ 10 ตัว เต๊นท์ 5 หลัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./999 21 พ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ฟน้าวัดมรรคสำราญ 2.ซอยราษฎร์คนึง 9 ซอยก้างปลาที่ 2 3.ซอยราษฎร์คนึง ซอย 6 ดับตลอดสาย 4.ซอยราษฎร์คนึง ซอย 1 ตรงข้ามร้านอาหาร มะลิ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./052 21 พ.ค. 2561 ตั้งวางขายของบนหัวมุมฟุตบาททางเท้า (บริเวณตึกทรู) ทำให้ประชาชนทั่วไปสัญจรและเดินทางลำบาก เวลาจะเดินต้องลงมาเดินบนถนน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและไม่มีความปลอดภัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./998 21 พ.ค. 2561 โคมไฟหัก บริเวณ 1.หน้าบ้านเลขที่ 162/57 ไปทางสัสดีไกรสร 2.หน้าบ้านเลขที่่ 161/4 ซอยเหล่านาดี 4/1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./997 21 พ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 40/23 หน้าคอกม้า ชุมชนหลังสนามกีฬา 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1006 21 พ.ค. 2561 ชุมชนโพธิบัลลังก์ทอง ไฟฟ้าให้แสงสว่งตามถนนมีปัญหาดังนี้ 1. ซอย 4 สุดซอย ไฟฟ้าไม่ติด 1 หลอด 2.ทางเข้าซอย 5 โคมไฟถูกลมพัดลู่ไปตามแนวถนนทั้งซอย ขอให้แก้ไขให้ถูกตำแหน่ง 3.ทางเข้าชุมชนซอย 17 เสาต้นทางเข้าซอยโคมไฟหายเนื่องจากการเปลี่ยนเสาไฟฟ้า ลมพัดโคมไฟลู่ไปตามแนวถนน 1 โคม และไฟไม่ติด 1 หลอด ขอความกรุณามอบหมายผู้รับผิดชอบไปดำเนินการแก้ไขด้วย ขอบพระคุณล่วงหน้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./305 21 พ.ค. 2561 ฝาท่อระบายน้ำชำรุดซอยประชาสโมสร 18/1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./299 21 พ.ค. 2561 ชุมชนโพธิบัลลังก์ทอง ซอย 8 ถนนทรุดเป็นหลุมลึกเนื่องจากท่อระบายน้ำแตก เกรงว่าจะเกิดอันตรายแก่ผู้คนและรถที่สัญจรผ่านไปมา ขอความกรุณามอบหมายผู้รับผิดชอบไปดำเนินการแก้ไขให้ด่วนด้วย ขอบพระคุณล่วงหน้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./187 21 พ.ค. 2561 เก็บกิ่งไม้ บริเวณ ถนนห้าพฤศจิกา ชุมชนเจ้าพ่อเกษม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./996 21 พ.ค. 2561 ไฟฟ้าแสงสว่างป้ายชุมชนธารทิพย์ชำรุด 3 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./055 19 พ.ค. 2561 ต้นไม้ของร้านค้า วางขวางทางเท้า ถนนรื่นรมย์ ตัดประชาสำราญเดินเท้าไม่ได้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./188 19 พ.ค. 2561 ขอถังขยะ จำนวน 4 จุด มีดังนี้ 1. บริเวณ บ้านเลขที่ 43/58 จำนวน 1 ถัง 2. บริเวณบ้านเลขที่ 43/564-568 จำนวน 1 ถัง 3. บริเวณบ้านเลขที่ 43/15 จำนวน 1 ถัง 4. บริเวณบ้านเลขที่ 56/71 หอดิเอ็มเพรสซอยพระชัยจำนวน 1 ถัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./186 18 พ.ค. 2561 เก็บกิ่งไม้ บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 21 ตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./199 18 พ.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้ ถ.ห้าพฤศจิกา ตลอดสาย ชุมชนเจ้าพ่อเกษม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./995 18 พ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หมู่บ้านเซนทารา ซิตี้ ดับทั้งหมดตลอดสาย ใกล้โรงเรียนมหาไถ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./993 18 พ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ บ้านเลขที่ 3/469ซอย 6 และ เลขที่ี 3/561 ปากซอย 2 และบริเวรซอย 2/1 และซอย 8/1 ตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./198 18 พ.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ 1.ทางขึ้นบ้านการเคหะ ตลอดสาย 2.ล้อมๆ บริเวณ ชุมชนการเคหะ ซอย 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./994 18 พ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ปากซอยศิลปสนิท ซอย 10 และเข้าไปในซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./992 18 พ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยหลังสนามกีฬา ซอยเข้าวัด ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./991 18 พ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ สี่แยกมาสด้า ถ.มิตรภาพ จนถึงแยกเจริญศรี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./035 18 พ.ค. 2561 ตัดต้นไม้ บริเวณ 1.ศาลาชุมชนดนนทัน 2 หนองไผ่ ต้นมะขามเทศ 2.บ้านเลขที่ 48/2 ซอยทองมา ถ.โพธิสาร 15
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ท./298 18 พ.ค. 2561 ดูดท่ระบายน้ำ บริเวร เลขที่ 269/8 ซ.เรือนจำ ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./990 18 พ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ปาซอยพิมพสุต 2 ในซอยขายรองเท้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./988 18 พ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยมิตรภาพ 17 สำนักงานบังคับคดี ใกล้มาสด้า และซอยมิตรภาพ 19 ดับตลอดทั้งซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./989 18 พ.ค. 2561 หลอดไฟแสงสว่างดับ แยกน้ำผึ้งอพาร์ทเม้นต์ ถ.อนามัยใกล้ศูนมาลาเรีย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./297 18 พ.ค. 2561 เปลี่ยนฝาท่อรบายน้ำ บริเวร ร้านขายไข่ตรงข้ามสุพรีมเพลส ตลาดน้อยสามเหลี่ยม ถ.มะลิวัลย์ ซอย 8
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501]