ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./309 13 ธ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยราษฎร์คนึง 4 จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./308 13 ธ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถงประขาสโมสร ซอย 14 ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./084 09 ธ.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 176/49 ถ.ประชาสโมสร หจก.ซีโฮม ซีเคียวกรุ๊ป ร้านกล้องวงจรปิด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อป./016 09 ธ.ค. 2559 ตัดต้นไม้ บริเวณ เลขที่ 397/19 ซ.สว่างทิพย์ 2 ถ.รถไฟ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา :
Before
After
ท./079 09 ธ.ค. 2559 ท่อระบายน้ำอุดตัน หน้าบ้านเลขที่ 111/50 ซ.สว่างทิพย์ ถ.ดรุณสำราญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./307 09 ธ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยมณีพรรณ หน้าหอพักแดนแมนชั่น ถ.ดรุณสำราญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./078 09 ธ.ค. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวรซอยราษฎร์คนึง เสียหายหลายจุด ขอเปลี่ยนเป็นฝาตะแกรงเหล็ก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./044 09 ธ.ค. 2559 ถนนชำรุด บริเวณ ซอยราษฎร์คนึง 23 เกิดการทรุดตัว คอนกรีตแตก หน้าบ้านเลขที่ 99/8
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./306 09 ธ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนสุขสบาย หน้าบ้านเลขที่ 154/9 โนนทัน 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./305 09 ธ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 154/144 ซอยข้างหมู่บ้านกัญญารัตน์ ถ.ชัยพฤกษ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./304 09 ธ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 28/4 จำนวน 1 จุด และ เลขที่ 109/4 จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./303 09 ธ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ราษฎร์คนึงซอย 1 เสาที่ 2 และซอยราษฎร์คนึง 4 ดับ 2 หลอด กลางซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./302 09 ธ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยประชาสโมสร 12 ใกล้ที่ว่าการอำเภอ จำนวน 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./301 09 ธ.ค. 2559 โคมไฟถนนชำรุด + เปิดเร็วปิดช้า บริเวณซอยชาตะผดุง 17 ใกล้สนามฟุตบอลโรงเรียนมหาไถ่ชาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./300 09 ธ.ค. 2559 ไฟฟ้าไม่ดับ 1. ตอนเช้า เวลา 07.00 ไฟฟ้ารอบบึงยังเปิดสว่าง 2.โคมสปอร์ตไลท์ และโคมไฟบางจุดรอบบึงแก่นนครแต่บางจุดไม่มีเลย บริเวณ สนง.โรงจอดรถ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./060 09 ธ.ค. 2559 มีการเผาถ่าน บริเวณ ที่ดิน ผืนเดียว กับศูนย์ปฏิบัติธรรม หลวงปู่โพธิ์ ชุมชนโนนทัน 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./299 08 ธ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยมะลิวัลย์ 1 ดับทั้งซอย ตลอดสาย ชุมชนศรีฐาน 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./298 08 ธ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนประชาสโมสร สามแยก ตัดกับ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง และแยกตัดกับ ถ.รอบเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./059 08 ธ.ค. 2559 กลิ่นอาหาร และเสียงรบกวน เนื่องด้วย บ้านเลขที่ 596/17 ได้ทำอาหาร และเสียงรบกวน ได้สร้างความรำคาญ แก่บ้านใกล้เคียง บริเวณ เลขที่ 596/17 หมู่บ้านมุ่งงาม ซอยวุฒาราม 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./077 08 ธ.ค. 2559 ฝาท่อระบายน้ำแตก หน้าบ้านเลขที่ 251/1 ถ.เทพารักษ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./076 08 ธ.ค. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ คาร์แคร ตรงข้ามโรงแรมเป็นหนึ่ง ถ.หลังเมือง ตัด ถ.รอบเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./296 08 ธ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยอดุลยาราม 3 เฮียเปียว ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./297 08 ธ.ค. 2559 ไฟฟ้าให้แสงสว่างถนนในชุมชนโพธิบัลลังก์ทองไม่ติดดังนี้ 1.ซอย 7 หน้าบ้านเลขที่ 194/61 2.ซอย 11 หน้าบ้านเลขที่ 194/317 ขอความกรุณาส่งชุดซ่อมไปดำเนินการด้วย ขอบพระคุณล่วงหน้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./022 08 ธ.ค. 2559 จอดรถทำกิจการของตนเอง ทำให้ผู้สัญจรไปมาไม่สะดวก โดยใช้ถนน 1 เลน ทำให้ผู้สัญจร ถ.กัลปพฤกษ์ ตรงข้าม รพ.กรุงเทพฯ สี่แยกจะมาบ้านศรีฐาน เป็นร้านเปลี่ยนล้อแม๊ค
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อช./083 07 ธ.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้าร้าน สหมิตร ร้านขายเสื้อผ้า ถ.หน้าเมือง สี่แยก เอส พี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./294 07 ธ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หลังรั้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล หลอดแสงจันทร์ ดับ ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./293 07 ธ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ซอยข้างวัดหนองแวงเมืองเก่า ข้างบ้านเลขที่ 55
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./292 07 ธ.ค. 2559 ขอเปลี่ยนโคมไฟฟ้า จากปากซอยรอบบึง 6 ( โนนทอง ) ต้นที่ 5 ตรงข้ามสวนไฮ บึงแก่นนคร ฝั่งร้านก๊ก 24 น.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./291 07 ธ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ปากซอยรอบบึง 6 เสาที่ 5 ตรงข้ามบ้านเลขที่ 141 ม. 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./290 07 ธ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ถ.หลังศูนย์ราชการ 8 ต้นแรก หลอดยาว และหน้า ตชด. ตรงร้านขายก๋วยเตี๋ยวเป้ด ถ.หลังศูนย์ราชการ หลอดแสงจันทร์ หน้า ตชด. 3 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357]