ชื่อ : สกุล :

Before
After
ท./064 17 พ.ย. 2560 ท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 20 แยก 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./065 17 พ.ย. 2560 ขอวางท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอย 12 นาฬิกา แยก 11 ชุมชนหนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./025 17 พ.ย. 2560 ถนนชำรุด ถนนทางลงซอย 12 นาฬิกา ลงลาดเอียงมาก และชำรุดเสียหายมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./217 17 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ศรีจันทร์ 18 แยก 1 ชุมชนหนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./224 17 พ.ย. 2560 -ซอยศรีมารัตน์ 14 ไฟถนนที่ติดไว้ส่องสว่างกับเสาไฟในซอย หลอดไฟขาด อยู่ในซอยศรีมารัตน์ 14 เสาไฟ เสาที่2 จากต้นซอย กรุณาเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ - ท่อระบาย ติดรั้ว ตรงกับไฟส่องสว่าง ฝาท่อแตกเป็นช่อง ผู้คนสรรจรร เกรงฝาท่อจะแตกมากและตกท่อ กรุณาเปลี่ยฝาครอบท่อใหม่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./036 17 พ.ย. 2560 ไม่มีคนกวาดถนน เห็นประเทศบาลไม่ให่งบมากวาดแต่ชุมชนอื่นมีงบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./009 16 พ.ย. 2560 อยากจะให้มีคนมาจัดการพื้นที่บนถนนหน่อยครับ มีคนเอาของมาวางบนถนนและทางเดิน และตอนกลางคืนจะมีการนำถังขยะมาวางบนถนนกินพื้นที่รถวิ่ง ทางผู้อยู่อาศัยอยากจะให้มีเจ้าหน้าที่มาจัดกรปัญหานี้อย่างจริงจังอะครับ เพราะผมเคยเห็นแค่มีการแจ้งเตือนเท่านั้นเอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./223 16 พ.ย. 2560 ขอให้ติดตั้งหลอดไฟที่หลักเสาไฟฟ้าบริเวณหน้าโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น เนื่องจากเป็นจุดที่ชุมชนหนาแน่น ตอนกลางคืนมืดมากแทบจะไม่กล้าเดิน จากบริเวณสะพานลอยหน้าโรงพยาบาลจนถึงบริเวณศูนย์อนามัยแม่และเด็ก ขอฝากท่านที่รับผิดชอบเข้าดูแลด้วยนะคะ ขอบคุณคะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./216 16 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 148/6 ซอยเหล่านาดี 6/2 ซอยตัน จำนวน 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./215 16 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าแสงสว่างตามแนวเสาร์ไฟดับหน้าบ้านเลขที่666/26และ666/2ครับผม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./063 16 พ.ย. 2560 แผ่นเหล็กปิดถนนเสียงดัง บริเวณ สี่แยก ช่อง 11
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./214 16 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยธารทิพย์ 2/4 ถ.ประชาสโมสร 22
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./213 16 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 422/9 ซอยกลางเมือง 17
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./212 16 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.บ้านกอก ซอย 18 และซอย 16 หน้า ม.ภาค จำนวน 5 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./211 16 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยธารทิพย์ 2/4 ชำรุด เดิมเป็นโครงฟูออเรส์เซนต์ 20W. ใช้งานมานาน และแสงสว่างไม่พอ จึอให้เปลี่ยนใหม่เป็นแบบ 40W.ทดแทนของเดิมที่ชำรุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./024 15 พ.ย. 2560 ขอปูน 7 ลูก ขอทราย 1 คิว ขอหิน 1 คิว ส่งที่ศาลาชุมฃนหลังศูนย์ราชการ 1 ( ส่งรูปที่ช่างนาวินแล้ว )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./062 15 พ.ย. 2560 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ เยื้องกับตลาดโนนทัน หน้าที่ว่างรกร้างมีรั้วรอบขอบชิต
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./207 15 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยข้าง โรงเรียนพระกุมารเยซู ดับ ตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./206 15 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ คอกม้า ถ.หน้าเมืองซอย 11 หนองวัด 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./061 15 พ.ย. 2560 ท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ซอยหน้าเมือง 11 หน้าปากซอย ชุมชนหนองวัด 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อท./008 15 พ.ย. 2560 ฝุ่นดิน ลงถนน บริเวณ ถ.เทพารักษ์ ซอย 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./023 15 พ.ย. 2560 ถนนชำรุด บริเวณ ถ.เทพารักษ์ ซอย 4 ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./033 15 พ.ย. 2560 ขอถังขยะแทนที่หาย ลแะขอเพิ่ม จำนวน 3 ถัง บริเวณ 1.หน้าวัดป่า เดิม มี 2 หายไป 1 ถัง 2.หลังวิทยาลัยเทคนิค เดิมมี 3 หายไป 1 ถัง 3.หน้า รพ.จิตเวช เดิมี 1 ถัง ขอเพิ่ม 1 ถัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./059 15 พ.ย. 2560 ฝาท่อไม่มี บริเวณหน้าร้านปิ่นมุกโดนัท ถ.มิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อค./009 15 พ.ย. 2560 ตึกแวทำาทงลาดล้ำถนน ประมาณ 1 เมตร พร้อมวางตอไม้ขนาดใหญ่ขวาง ข้างวัดศรีนวล ถนนรอบเมือง ข้างร้ายก๋วยเต๋ยว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./208 15 พ.ย. 2560 ไฟแสงสว่างตามแนวเสาร์ไฟไ ม่ติดมีทั้งหมด6จุดครับหน้าบ้านเลขที่666/38-1จุด666/26-1จุด666/2-1จุดกลางเมืองซ3-3จุดครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./060 15 พ.ย. 2560 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด4ฝาหน้าบ้านเลขที่666/384และ666/111เป็นอันตรายต่อการสัญจรมากครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./205 15 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย ตชด. ซอยศรีจันทร์ 41 ชุมชนหนองใหญ่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./022 14 พ.ย. 2560 ถนนทรุด บริเวณ ถ.อนามัยซอย 7 หลังเนื้อย่าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./058 14 พ.ย. 2560 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ เลขที่ 670/52 ถ.กลางเมือง ซอย 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447]