ชื่อ : สกุล :

Before
After
ท./184 06 มี.ค. 2561 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ เลขที่ 85/1 ซอยเหล่านาดี 10/1 ซอยตรงข้ามโรงเรียนแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./627 06 มี.ค. 2561 ไฟฟ้าดับในซอย หนองวัด1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟข./005 06 มี.ค. 2561 ขอขยายเขตไฟฟ้าในซอย หนองวัด 4 จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./625 06 มี.ค. 2561 ไฟฟ้าดับในซอย หนองวัด 6 จำนวน 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./626 06 มี.ค. 2561 ไฟฟ้าดับบริเวณถนนบ้านกอก 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./622 06 มี.ค. 2561 ไฟฟ้าดับในซอย หนองวัด1/2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./621 06 มี.ค. 2561 ขอเปลี่ยนโคมไฟพร้อมหลอดไฟในซอยหนองวัด 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./620 06 มี.ค. 2561 ขอเปลี่ยนโตมไฟพร้อมหลอดไฟในซอย 1 ตัดกับซอย 1/4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./183 06 มี.ค. 2561 ฝาท่อระบายน้ำชำรุดบริเวณไหล่ทางถนนบ้านกอก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./070 06 มี.ค. 2561 ทำไหล่ทางถนนหน้าบ้านกอก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./117 06 มี.ค. 2561 เครื่องออกกำลังกายชำรุด 8 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./117 06 มี.ค. 2561 สุนัขในชุมชนวิ่งออกนอกบ้านวิ่งไล่กัดคนขับขี่มอเตอร์ไซต์เมื่อเกิดเหตุจะไม่มีใครรับเป็นเจ้าของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./116 06 มี.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้ ในถนนชัยพฤกษ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./116 06 มี.ค. 2561 กลิ่นเหม็นจากที่พักขยะโนนทัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./182 06 มี.ค. 2561 ฝาท่อระบายน้ำชำรุดบริเวณสี่แยกถนนทานตะวันตัดกับสุขสบาย จำนวน 2 ฝา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./181 06 มี.ค. 2561 ฝาท่อระบายน้ำชำรุดบริเวณสามแยก ซ.แยกดอกคูณสามจำนวน 2 ฝา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./619 06 มี.ค. 2561 ไฟฟ้าดับในซอยแยก 3 ถนนดอกคูณ 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./069 06 มี.ค. 2561 ปรับปรุงทางเท้า บริเวณทิศใต้ ถ.ศรีจันทร์ซอย 19 เป็นทางสัญจรไป - มา ชุมชนศรีจันทร์พัฒนา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./618 06 มี.ค. 2561 ไฟฟ้าดับในซอยแยกชัยพฤกษ์11 ดับ 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./617 06 มี.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 141/35 ซอยอดุลยาราม 3 ( เปลี่ยนแล้วดับอีก ) จำนวน 2 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./616 06 มี.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 49/11 หมู่บ้านไทยประเสริฐ หลังตลาด อ.จิระ ( ติดแล้วดับอีก )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./615 06 มี.ค. 2561 ไฟฟ้าดับในซอยสุขสันต์ 8 เข้าไปในซอยสุขสันต์ 8 หน้าปากซอยจะมีร้านเสริมสวยชื่อแกมแก้มไฟดับหน้าบ้านเลขที่ 121/78
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./115 06 มี.ค. 2561 มีมูลสุนัข อยู่ในบริเวณหน้าบ้าน บ้านส่วนตัวไม่มีสุนัข แต่ต้องมาเก็บกวาดให้ และเก็บมาตลอด เป็นเวลาหลายเดือน บริเวณ เลขที่ 71/1 ซอยอนามัย ถ.อนามัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./613 06 มี.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ไฟนีออนแยกหมอชาญอุทิศ ถ.ศิลปสนิท 2.หน้าปากซอยศิลปสนิท 3.ซอยศิลปสนิทซอย 8 ติดบ้านเลขที่ 121/27
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./614 06 มี.ค. 2561 ไฟสปอตไลท์ สนามบาสเก็ตบอล บึงแก่นนคร ดับไปสองดวงครับ ในตู้ไฟมีการต่อปลั๊กพ่วง ถ้ามาดูไฟส่องสว่าง ช่วยเอาออกได้ไหมครับ เพราะคนไร้บ้านแถวนั้นเอาโทรศัพท์ มือถือหรือแบตสำรองมาชาร์ต ผมกลัวมันจะลัดวงจรครับ เพราะเดี๋ยวจะมีงานที่บึงช่วงสงกรานต์ มีการใช้ไฟฟ้าเยอะ ขอบคุณมากครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./612 06 มี.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 225/2 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง 23 ทางโค้ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./115 05 มี.ค. 2561 ตัดต้นไม้ ทำให้กำแพงเอียง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./180 05 มี.ค. 2561 ท่อน้ำเสีย ชิดกำแพง ทำให้ได้ดูดส่วมบ่อย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟข./004 05 มี.ค. 2561 ขอขยายเขตไฟฟ้าซอยข้างธนาคารกรุงเทพ ถนนหลังศูนยืราชการ ไม่มีเสาไฟมืดมากเป็นอันตรายมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./611 05 มี.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ หลอดคู่ หน้า ธ.กสิกร ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472]