ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./134 31 ต.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 116/45 , 116/31 ,116/22 , 116/24 ,116/25 ซอยศรีจันทร์ 10 เลขที่ 115/21 ซอยศรีจันทร์ 8
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./133 31 ต.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณดแยกเทคโนภาค จนถึงแยกโรงอวน ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./136 31 ต.ค. 2561 ไฟแสงจันทร์บริเวณทางโค้งมุมบึงหนองแวงตราชูตรงข้ามตึกอพาสเมนต์กำลังสร้างใหม่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./135 31 ต.ค. 2561 ไฟฟ้าดับหลอดยาวบริเวณซอยมิตรภาพ32
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./131 31 ต.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ซอยประชาสโมสร 52 2.ซอย 12 นาฬิกา แยก 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./034 31 ต.ค. 2561 ขอตวามอนุเคราะห์ ทำสะพาน เนื่องวันที่ 22 พ.ย. 2561 เป็นวันลอยกระทง บริเวณ บึงแก่นนคร ท่าวัดหนองแวง ประตูหน้าร้านลาบเป็ด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./132 31 ต.ค. 2561 ไฟฟ้าแสงสว่างถนน ซอยประชาสโมสร20/1 ดับที่หน้าโรงงานไอศครีม 1 หลอด หน้า ร้านอ่หารโอเพียง 1หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./127 31 ต.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เยื้องเลขที่ 35/6 ถ.โพธิสาร โนนทัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./128 31 ต.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ ถ.กลางเมืองซอย 5 ไฟฟ้าดับ 4 หลอด นีออน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./126 31 ต.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ชาตะผดุง ซอย 25 แยกที่ 1 สุดซอย แยก และซอย 27
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./124 31 ต.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ (ไฟแสงจันทร์) หน้าหมู่บ้านกัญญารัตน์ หลังศาลาหนองไผ่ ถ.ชาตะผดุง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./125 31 ต.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนกลางเมืองซอย 10 ไฟแสงจันทร์ ดับ 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./037 31 ต.ค. 2561 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ หนองวัดซอย 1 หน้าร้านแฟมมิลี่มาร์ท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./123 31 ต.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยอนามัย 9 เลขที่ 256/66 และ 256/6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./129 31 ต.ค. 2561 ไฟฟ้าแสงสว่งานนิทรรศการ ซอยประชาสโสร 20 ไม่ติด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./038 31 ต.ค. 2561 ขอให้เทศบาลซ่อมฝาท่อระบายน้ำที่เป็นตะแกรงเหล็กเนื่องชำรุด แล้วเหล็กแหลมคมอันตรายมากๆ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./036 30 ต.ค. 2561 ขอจัดตั้งงบประมาณเพื่อขอสร้างฟุตบาทและท่อต่อสายดับเพลิงตลอดแนวถนนโพธิสาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อท./014 30 ต.ค. 2561 ขอลดค่าเช่าแผงลง ตลาดบ้านน้อยสามเหลี่ยม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อส./017 30 ต.ค. 2561 สนุขไม่มีเจ้าของใด้เข้ามากัด ไก่ชน ของข้าพระเจ้า ขายไป6ตัว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./033 30 ต.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้ 4จุด ตามแผนที่ ที่แนบมา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./121 30 ต.ค. 2561 ไฟดับ 6จุด ตามแผนที่ ที่แนบมา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./122 30 ต.ค. 2561 ไฟฟ้าชุดรุด2จุด 1หน้า วชิระ77 โนนทัน 2หน้าบ้านเลขที่ 21 โพธิสาร4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./120 30 ต.ค. 2561 ไฟฟ้าสาธารณะดับ หลายจุดตามแผนที่ที่แนบมา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./035 30 ต.ค. 2561 ท่อปะปาแตก ตรงข้ามกับสถานีไฟฟ้าแห่งที่2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./034 29 ต.ค. 2561 ท่ออุดตัน บริเวณ บ้านพักข้าราชการ ถ.หน้าเมือง ใกล้กับ อบจ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./013 29 ต.ค. 2561 มีพ่อค้า แม่ค้า มาปิ้งๆ ย่างๆ ตอนเช้าบริเวณ ตลาดน้อยหนองใหญ่ ถ.ศรีจันทร์ รบกวนตั้งแต่เวลาประมาณ 04.30 น. ทั้งก่อไฟ ปิ้ง ย่าง กลิ่นควันอาหารเหล่านี้ รบกวนมาก ดิฉันอยู่กับคุณแม่อาสยุ 84 ปี ตอนเช้าเคยเปิดประตู หน้าต่างห้องนอน ให้อากาศถ่ายเท ก็ต้องมาเจอกลิ่นควัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./119 29 ต.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนราษฎร์คนึงซอย 14 หอพักสีเขียว ซอยราษฎร์ตนึง 16 และถ.ราษฎร์คนึง 20 (ศิลาแลง) จำนวน 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./118 29 ต.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 358/6 ถ.มิตรภาพ หนองวัด 2 ซอยเต๊นท์รถ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./117 29 ต.ค. 2561 ขอโคมไฟเพิ่มหลอดไฟ จำนวน 1 ชุด บริเวณ บ้านเลขที่ 358/6 ถ.มิตรภาพ หนองวัด 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./017 29 ต.ค. 2561 ถนนทรุด บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 151/2 ซอยกสิกรทุ่งสร้าง ซอย 13/10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447]