ชื่อ : สกุล :

Before
After
อช./373 10 ก.ย. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 458/31 ถ.กลางเมือง หนองแวงเมืองเก่า 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟข./010 10 ก.ย. 2561 ขอขยายเขตไฟฟ้า บริเวณ เลขที่ 588/9 ถนนหน้าเมืองซอย 15 ชุมชนหนองวัด 4 จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1539 10 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ สี่แยกระหว่างถนนกลางเมือง ตัด ถนนประชาสโมสร หัวมุมโรงแรมรสสุคนธ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1538 10 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนสามัคคีอุทิศเสาที่ 3 ตัด ถนนชีท่าขอน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./372 10 ก.ย. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 131/157 ซอยชาตะผดุง 9 ตะวันออกศูนย์อนามัย แม่และเด็ก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1536 10 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าชำรุด 1.ซอยศรีจันทร์ 17 หน้าบ้านแม่กรองแก้ว 182/32 2. ร้านตัดเย็บผ้า 23/113 3.ซอยศรีจันทร์ 13 หอพักชาญทอง 69/16
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1537 09 ก.ย. 2561 ไฟถนนไม่ติด 2 จุด หน้าบ้านเลขที่ 225/58 และหัวมุมถนน ตามรูปถ่าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1535 07 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เสาที่ 3 นับจากร้านสยามเบาะ ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1534 07 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 233/9 ทางเข้าวัดป่าเทพนิมิตร ซอยศรีจันทร์ 39
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1533 07 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 75/86 ซอยหน้าเมือง 11 ชุมชนแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./045 07 ก.ย. 2561 ป้านร้านกีดขวางทาง ยึดติดกับฟุตบาธ บริเวณหน้ารา้นวสันต์ชุดไทย ถ.มะลิวัลย์ ตรงข้ามสามเหลี่ยม ออโต้ลิส
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./462 07 ก.ย. 2561 ท่อระบายน้ำอุดตัน ในซอยอำมาตย์ หน้าโรงแรมเลอเลิศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1531 07 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยธารทิพย์ 2/2 ถ.ประชาสโมสร 22 หน้าร้านหน่อย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1532 07 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยเฉลิมพัฒนา เสาที่ 2 ถ.ราษฎร์คนึงซอย 10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./460 06 ก.ย. 2561 ฝาท่อระบายน้ำเสียงดัง บริเวณ สามแยกซอยชาตะผดุง 16
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1529 06 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ ซอยชาตะผดุง ซอย 16 สามแยก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1528 06 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยเทพารักษ์ 8 ตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1527 06 ก.ย. 2561 ไฟช็อต บริเวณ ร้านเนื้อย่างแชมป์ และฝั่งตรงข้ามในซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1526 06 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนแฟลตตำรวจ อยู่ตรงข้าม ร้านบอล มีซอยเล็ก ถนนชำรุดอยู่ปากซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1525 06 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 121/50 เข้าทางถนนแฟลต ตำรวจ ปากซอยไกรเลิศ จำนวน 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./371 06 ก.ย. 2561 ขอความอนุเคราะห์ตัดกิ่งไม้ยื่นไปที่สายไฟฟ้า ที่ซอยมิตรภาพ13 เข้าซอยที่4(13/4)ทางซ้ายมือ และเลี้ยวขวาซอยแรก(หอพักจันทิมา)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อท./085 06 ก.ย. 2561 ในบริเวณหน้าวัดหนองแวง (ซอยกลางเมือง20) มีร้านผลไม้ตั้งขายของ ขวางทางเข้าออกซอย ทำให้ รถที่จะเข้าซอย เข้าออกลำบาก อีกทั้ง วัดหนองแวงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำจังหวัด มีร้านค้ามาตั้งซึ่งดูแล้วไม่เป็นระเบียบ อยากให้ทางเทศบาลช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ด้วย ขอบคุณครับ ชาวบ้านหลายคนไม่กล้าร้องเรียนเพราะกลัว มีปัญหา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1530 05 ก.ย. 2561 แจ้งหลอดไฟไม่ติด 3 จุด ที่ซอยมิตรภาพ15 บริเวณซอยที่มีต้นมะม่วงใหญ่ๆมีซอยเดียว 2จุด และเข้าซอยไปหน้าบ้านเลจที่ 98/37 อีกจุดนะครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./461 05 ก.ย. 2561 มีน้ำซึมออกมาบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 235/18 ซึ่งเดิมเคยมีเจ้าหน้าที่มาแก้ไขแล้ว1 ครั้ง แต่ก็ยังเป็นเหมือนเดิม ยังคงมีน้ำผุดขึ้นมาเรื่อยๆ ในจุดเดิม ทำให้มีน้ำขังหน้าบ้านตลอดเวลา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อช./370 05 ก.ย. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้าวัดหนองแวงตราชูวนาราม กำแพงวัด และขอตัดต้นตะขบที่อยู่หน้าประตูวัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1523 05 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนรอบบึง ซอยข้างวัดหนองแวงพระอารามหลวง บ้านเลขที่ 555
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1522 05 ก.ย. 2561 ขอความอนุเคราะห์ ย้ายเสาไฟฟ้า บริเวณ อดุลยารามซอย 6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./142 05 ก.ย. 2561 ถนนชำรุด บริเวณ ถ.ศรีจันทร์ ซอย 35 ร้านรุ่งอนันต์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./369 05 ก.ย. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ประตู รั้ว มหาวิทยาลัยราชมงคล ขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./368 05 ก.ย. 2561 ตัดกิ่งไม้ พาดสายไฟ บริเวณ ตรงข้ามมูลนิธิ สามัคคีอุทิศ ถ.ชีท่าขอน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432]