ชื่อ : สกุล :

Before
After
อช./029 08 พ.ย. 2560 ขอเปลี่ยนสีของฟุตบาะ จากขาวแดง ให้เป็น ขาวดำ บริเวณ หน้าร้านอาหาร J- RIN ถ.กัลปพฤกษ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./176 08 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 34/11 ซอยราษฎร์คนึง 35 เลขที่ 34/6 ซอยราษฎร์คนึง 29 สุดซอย 29 สุดซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./174 08 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ ตลอดแนว บริเวณถ.ศรีจันทร์ 21 แถวห้างเซ้นโทซ่าใหม่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./175 08 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริวณ ตั้งแต่โรงเรียนศรีปทุม ถึง โรงเรียนเยซูพระมหาไถ่ ถ.ชาตะผดุง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./031 08 พ.ย. 2560 ขอถังขยะเพิ่ม บริเวณ ซอยเหล่านาดี 7จำนวน 2 ถัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./052 08 พ.ย. 2560 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ซอยหน้าเมือง 7 ชุมชนแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./051 08 พ.ย. 2560 ฝาปิดท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ถ.หน้าเมือง ซอย 7 ชุมชนแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./177 08 พ.ย. 2560 Before ฟ./1465 20 ก.ย. 2560 Before After ฟ./1355 05 ก.ย. 2560 หลอดไฟถนนเหล่านาดีบริเวณ รร.แก่นนครไม่ติด 4 หลอด ดังนี้ 1.หลอดตรงข้ามปากซอยเหล่านาดี 10 2.หลอดใกล้ทางเข้าถนนดรุณสำราญ 3.หลอดไฟ ปากซอยเหล่านาดี 12 และหลอดบริเวณหน้าร้าน ซุปเปอร์ภูก สำหรับ ข้อ3 เคยร้องเรียนมาหลายเดือนแล้ว แต่ไม่ได้รับการแก้ไข จึงต้องร้องเรียนมาใหม่ Before ฟ./1355 05 ก.ย. 2560 หลอดไฟถนนเหล่านาดีบริเวณ รร3แก่นนครไม่ติด 4 หลอด ดังนี้ 1.หลอดตรงข้ามปากซอยเหล่านาดี 10 2.หลอดใกล้ทางเข้าถนนดรุณีสำราญ 3.หลอดไฟ ปากซอยเหล่านาดี 12 และหลอดบริเวณหน้าร้าน ซุปเปอร์ภูก สำหรับ ข้อ3 เคยร้องเรียนมาหลายเดือนแล้ว แต่ไม่ได้รับการแก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./173 07 พ.ย. 2560 ชุมชนโพธิบัลลังก์ทอง ซอย 13 เสาต้นหน้าบ้านเลขที่ 194/225 และซอย 14 เสาต้นหน้าบ้านเลขที่ 194/223 ไฟฟ้าให้แสงสว่างถนนไม่ติด ขอความกรุณามอบหมายผู้รับผิดชอบไปดำเนินการแก้ไขด้วย ขอบพระคุณล่วงหน้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./006 07 พ.ย. 2560 ไม่สามารถจอดรถยนต์ได้คนที่ขายของฟุตบาทจะนำรถเข็นมากีดขวางหรือกั้นล๊อคไว้ให้กับลูกค้าตัวเองเท่านั้นคนที่อยู่ฝั่งตึกเช่าเขาจะไม่ให้เราจอดเลยทุกร้านมีปัญหาเรื่องจอดรถยนต์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./172 07 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ในซอยบ้านกอก 8 ซอย 10 ซอย 12 ซอย 14 และซอย 18 ชุมชนเทคโนภาค
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./019 07 พ.ย. 2560 ถนนแตกชำรุดหน้าปากซอยโรงเรียนขอนแก่นบริหารธุรกิจติดกับฝาท่อระบายน้ำใ้มาซ่อมด่วนด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./171 07 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยบ้านกรองน้ำ หลังโรงเรียนสวนสนุก ใกล้วีซ่า อพาร์ทเม้นต์ ใกล้ร้านเสื้อผ้าคิงสตาร์ จำนวน 1 เสา ถ.หน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./169 07 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.หมอชาญอุทิศ ถ.ศรีมารัตน์ 7 และตลาดน้อย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./170 07 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ศรีจันทร์ 20 มุมโค้ง จำนวน 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./018 07 พ.ย. 2560 ถนนต่างระดับ บริเวณ ซอยมงคลดี หมู่บ้านมั่นคง ชุมชน 95 ก้าวหน้านคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./029 07 พ.ย. 2560 กลิ่นควันรบกวน จากการ บริเวณเพื่อนบ้านข้างๆเผาขยะ ในช่วงเช้า ใกล้กับบา้นเลขที่ 145/2 ซอยศรีจันทร์ 27
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./168 07 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.หลังศูนย์ราชการ 14/1 มุมตรงข้ามชุมชนหลังศูนย์ราชการ ที่ 2 ด้านทิศตะวันออก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./028 07 พ.ย. 2560 ตัดต้นไม้ บริเวณเลขที่ 205/67 ซอยแม่ทองพูลซอย 2 ต้นขนุนยื่นเข้ามาในบ้าน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./027 07 พ.ย. 2560 ตัดกิ่งไม้ ล้ำเข้าเขตบ้าน ซอยโพธิ์บัลลัง์ทอง 14 เลขที่ 194/260 อยู่ด้านหลัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./026 07 พ.ย. 2560 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ สุดซอยโพธิ์บัลลังก์ทอง 11 กิ่งไม้จากถนนยื่นเข้ามาในบ้าน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อป./004 07 พ.ย. 2560 ตัดต้นไม้ บริเวณ เลขที่ 194/261 ซอยโพธิบัลลังก์ทอง 14 สุดซอย กิ่งไม้จากนอกบ้านโน้มเข้ามาถึงหลังคาบ้าน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./167 07 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับในซอย หลังศูนย์ราชการ 14/6 ทางโค้ง จำนวน 2 หลอด หลอดนีออนสั้น จำนวน 1 หลอด หลอดนีออนยาวจำนวน 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./050 07 พ.ย. 2560 ขอลอกท่อระบายน้ำ บริเวณ ถ.ศรีจันทร์ 39 ชุมชนโพธิ์บัลลังก์ทอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ท./049 07 พ.ย. 2560 ขอเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ บริเวณ ชุมชนโพธิ์บัลลังก์ทอง และซอยโพธิ์ทอง ถ.ศรีจันทรื ซอย 39
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./165 07 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ โพธิ์บัลลังก์ทองซอย 5 นับไปหลอดที่ 2 จากถนนเข้าซอย 5 และหน้าซอย 14 อีก 1 หลอด ถ.ศรีจันทร์ 39
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./166 07 พ.ย. 2560 ขอเพิ่มหลอดไฟฟ้าหลอดยาวพร้อมรางจำนวน1ชุดบริเวณถนนทางโค้งศาลปู่แสง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ท./048 06 พ.ย. 2560 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ เลขที่ 588/55 ซอยวุฒาราม 9 ฝาท่อระบายน้ำหัก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./164 06 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 307/5 ซอยวุฒาราม 9 หนองวัด 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./162 06 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ศรีบรรพรต ถ.มิตรสัมพันธ์ ถ.ศรีนคร ชุมชนศรีฐาน 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440]