ชื่อ : สกุล :

Before
After
ถ./076 22 มี.ค. 2561 ถนนชำรุด ซอย 6/6 ถ.เหล่านาดี ทางไปคอกม้า ทางโค้ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./133 22 มี.ค. 2561 ขอรถเก็บกิ่งไม้ ช่วยมาเก็บกิ่งไม้ที่คนนำใส่ถุงดำมาวางไว้ที่ มิตรภาพซอย9 ให้ด้วยนะครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./019 22 มี.ค. 2561 ขอผู้เชียวชาญ นำรังต่อใหญ่เท่าลูกแฮนบอล ใต้พุ่มไม้ หน้าบ้านเลขที่ 2/41 มิตรภาพซอย 9 มีฝูงต่อบินออกมาเป็นฝูงๆ เป็นอันตรายต่อผู้เดินผ่านไปผ่านมาและผู้อาศัยบริเวณใกล้เคียงมากครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อท./044 21 มี.ค. 2561 มีการเอาเก้าอี้มาตั้งวางหน้าร้าน ไม่ให้จอดรถ เนื่องจากเป็นที่สาธารณะ บริเวณ หน้าร้านข้าวต้มนายเซ้ง และร้านรณกิจ เลยร้านเซี่ยงจี้นายอู๋ ลงมา โต้รุ่งแผงลอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./682 21 มี.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวรซอยร่วมกสิกร ซอย 7 ชุมชนดอนหญ้านาง 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./138 21 มี.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้หัก พาดสายไฟ บริเวณ โรงเรียนหนองใหญ่ ฝั่งตรงข้ามบริษัท นำวิวัฒน์ ขอนแก่น ทางเข้าโกดังเบียร์ช้าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./681 21 มี.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวร ซอยราษฎร์คนึง 31 จำนวน 1 หลอด ซอยทาวเฮ้าส์ ต้นสุดท้าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./132 21 มี.ค. 2561 หมาจรจัด บริเวณ สวนสาธาณะ เฟส 2 ศาลา ชุมชนหลักเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./043 21 มี.ค. 2561 คนจรจัดเยอะ บริเวณ สวนสาธารณะ ศาลาสวนหลักเมือง เฟส 2 ( อยู่ตลอดเวลา )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./137 21 มี.ค. 2561 ขอน้ำรดดอกไม้ ต้นไม้ บริเวณ สวนสาธารณะ เฟส 2 ชุมชนหลักเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./680 21 มี.ค. 2561 ไฟ้าดับ บริเวณ ตรงข้ามบ้านเลขที่ 144/34 ซอยพจนา ถ.มิตรภาพ 18 จากปากซอย ประมาณ 400 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./679 21 มี.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 307/5 และ 596/1 ซอยวุฒาราม 9 ชุมชนหนองวัด 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./678 21 มี.ค. 2561 ขอไฟสปอร์ตไลท์ บริเวณ ในสวนสาธารณะ เฟส 2 ( แถวต้นสน )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./676 21 มี.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ปากซอยถนนฉิมพลี ซอย 9/5 ดับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./130 21 มี.ค. 2561 ช่วยเก็บใบไม้.และโคนไม้ที่ล้ม ที่อยู่หน้าร้าน Enter ถ.กัลปพฤษ เส้นหอกาญจนาภิเษก ด้วยครับ เพราะส่งกลิ่นเหม็นมากเวลาในตก แล้วเป็นอันตรายต่อเลนรถจักรยานอย่างมาก และขยะกองมาเป็นปีแล้ว. รถขยะมาเก็บทุกวัน. แต่ก็ไม่เคยเก็บไปเลย รบกวนช่วยด่วนนะครับ. ชาวบ้านเดือนร้อนมาก ขอบคุณครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./018 20 มี.ค. 2561 ไฟดับ หน้าบ้าน นางเวียงทอง ภูศรีโสม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ถ./075 20 มี.ค. 2561 ถนนชำรุด บริเวณ ซอย 12 นาฬิกา แยก 6 ชุมชนหนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./675 20 มี.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ศรีจันทร์ 2 แยก 1 ถ.ศรีจันทร์ 22 ถ.ประชาสโมสร 41 และ 43 และบริเวณ สนามฟุตบอลหนองใหญ่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./129 20 มี.ค. 2561 ขอถังขยะเพิ่ม บริเวณ ถ.ประชาสโมสร 31/1 ชุมชนหนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./074 20 มี.ค. 2561 ประบปรุงทางเท้า บริเวณ ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 ถ.ศรีจันทร์ ทางเข้า ออก หนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./136 20 มี.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอย 12 นารฬิกา แยก 6 ชุมชนหนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./073 20 มี.ค. 2561 ขอติดตั้ง ยางชลอความเร็ว บริเวณ ซอยศรีจันทรื 18 ศรีจันทร์ 20 ศรีจันทร์ 22
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./674 20 มี.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ ตลอดสาย บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 13 ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./673 20 มี.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 157/1 ซอย เหล่านาดี 4/10 ขอเปลี่ยนยกชุด 2.หน้าบ้านเลขที่ 151/23 ขอเปลี่ยนยกชุด 3. หน้าบ้านเลขที่ 39/44 ซอยตรงข้ามอาคารรัตนาภรณ์ เสาต้นที่ 1 4.หน้าบ้านเลขที่ 148 ซอยข้างวัดนันทิการาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./135 20 มี.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟ บริเวณตรงข้ามเลขที่ 45/7 และ 45/8 โนนทัน 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./672 20 มี.ค. 2561 ขอเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 600/18 ถ.หน้าเมืองซอย 15 เสาที่ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./677 20 มี.ค. 2561 ไฟฟ้าดับซ.วุฒรามซ.1 หลอดที่2 /วุฒารามซ.3 หลอด2/วุฒรามซ.6หลอดที่2/ซ.หลังโรงเรียนหนองวัด หลอดที่2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./671 19 มี.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ซอย 7 เป็นร้านขายของชำ ติดกับที่ทำการชุมชนดอนย่านาง 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./670 19 มี.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยชาตะผดุง 7 ตรงข้ามที่ว่างเปล่า ก่อนถึง บะขาม 200 เมตร ขวามือมีต้นมะม่วง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./134 19 มี.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้ที่พาดผ่านสายไฟฟ้า หน้าบ้านเลขที่ 301/172 หมู่บ้านขอนแก่นวิลล่า (หมู่บ้านอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลศรีนรินทร์)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471]