ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./577 26 ก.พ. 2561 เปลี่ยนชุดหลอดไฟ บริเวร ซอยมะลิวัลย์ 2 จำนวน 2 ชุด หน้าร้านอาหารป้าเล็ก และสุดซอยมะลิวัลย์ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./576 26 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.หน้าเมือง ซอย 17 ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./107 26 ก.พ. 2561 ขอรถเกรด บริเวณ ท้ายหมู่บ้าน รุ่งเรืองวิลลเลจ ถ.ประชาสโมสร ฝั่งตรงข้ามบึงทุ่งสร้าง เยื้องบ้านเลขที่ 168/370
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./575 26 ก.พ. 2561 ไฟฟฟ้าดับ บริเวณ ภายในชุมชนตะวันใหม่ ถ.สีมารัตน์ จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./574 26 ก.พ. 2561 เพิ่มจุดไฟฟ้า บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 39 วัดป่าเทพนิมิตร และซอยศรีจันทร์ 41 ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./572 26 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หมู่บ้านนักกีฬา ข้างโรงไอติม ซอยหน้าเมือง 4 จำนวน 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./571 26 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยเกวียนทองสุดซอย แยกซอยหน้าเมือง 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./570 26 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยกลางเมือง 9 จำนวน 1 จุด หนองแวงเมืองเก่า 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./573 26 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ โรงน้ำแข็ง หมู่บ้านนักกีฬา จำนวน 1 หลอด หนองแวงเมืองเก่า 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./166 26 ก.พ. 2561 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ซอยกลางเมือง 9 จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./107 26 ก.พ. 2561 เก็บกิ่งไม้ และเศษวัสดุ อยู่บริเวณกลางซอย เกวียนทองพอดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./569 26 ก.พ. 2561 ขอเพิ่มโคมไฟพร้อมหลอด บริเวณ ถ.ประชาสโมสร 32 และ 34 ชุมชนทุ่งสร้างพัฒนา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./568 26 ก.พ. 2561 ไฟฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.เหล่านาดีซอย 12/2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./106 26 ก.พ. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้าโรงพยาบาลศูนย์ ขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./567 26 ก.พ. 2561 ขอไฟฟ้าเพิ่ม จำนวน 1 ชุด บริเวณ หอพักพลอยงาม ถ.สามัคคีอุทิศ เสาที่ปากซอย ชุมชนคุ้มหนองคู
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./565 26 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าดับๆ ติดๆ เปลี่ยนหลอดบ่อยมาก บริเวณ ร้านเสริสวยน้องส้ม ใกล้หอพักหญิง รำไพพรรณ ถ.ชัยณรงค์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./566 26 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ส.ศิริเพลส ถนนสามัคคีอุทิศ ชุมชนชัยณรงค์สามัคคี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./105 26 ก.พ. 2561 ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟ บริเวณ บ้านเลขที่ 160/57 ซอยข้างโรงพยาบาล จิตเวช ทะลุ ถ.ชาตะผดุง 4 ข้าง โรงเรียนเทศบาลโนนทัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./564 26 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าดับ ชำรุด บริเวณ ถนนแฟลตตำรวจ ตรงไปที่หน้าลอนดอน สามเหลี่ยม 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./563 26 ก.พ. 2561 ขอเพิ่มชุมโคมไฟ พร้อมหลอด จำนวน 1 ชุึด บริเวณ หมู่บ้านจอมศรี ซอยหลังโรงอวน ถ.วุฒารามา ซอย 1 (สัมนาเขาค้อ)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./104 26 ก.พ. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ สี่แยกทีวี ช่อง 11 ถนนกสิกรสำราญ โนนหนองวัด 4 (สัมนาเขาค้อ)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./165 26 ก.พ. 2561 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ซอย 7/8 หน้าหอพักบุญอนันต์ ฝาท่อแตกหักทรุดตัวเป็นหลุม ใกล้กำแพงวัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./560 26 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าชำรุด บริวณ สามแยกซอย 7 ตัดกับซอย 7/10 หลอดยาว 1หลอด ถนนหน้าจุ่มชาบู ไปทางแฟลตตำรวจ หน้าฌาร์มบูติค และหน้า ป.เจริญ หลอดยาว 2 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./562 25 ก.พ. 2561 ไฟที่ข้างทางดับมืด เป็นอันตรายมาก มืดเหมือนไฟดับ ทางเข้าชุมชนมีป่ารกร้างและเคยมีขโมยมาขึ้นบ้านด้วยค่ะ อยากให้เจ้าหน้าที่มาลงสำรวจพื้นที่บ้าง บริเวณโรงขยะที่พักขยะโนนทัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./561 23 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าสาธารณะที่ซอยมิตรภาพ11 ดับทั้งซอย ช่วยแก้ไขให้ด้วยนะครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./035 23 ก.พ. 2561 จอดรถบนทางเท้าทางจักรยานถนนกัลปพฤกษ์ 23กุมภา 15.00น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./164 22 ก.พ. 2561 ดูดท่อระบายน้ำ หน้าบ้านเลขที่ 21/8
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./558 22 ก.พ. 2561 ไฟดับ 2จุด 1 ซอยโพธิสาร 15 หน้าบ้านเลขที่ 88/259 2 ซอยโพธิสาร 15 หน้าบ้านเลขที่ 89/16
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./559 22 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย สุขสำราญ หลังร้านฮาดแวร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./162 21 ก.พ. 2561 ร้านเต้าหู้ เทกากถั่วเหลืองลงท่อระบายน้ำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461]