ชื่อ : สกุล :

Before
After
อส./217 21 มิ.ย. 2561 ฉีดพ่นยุงลาย บริเวณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./348 20 มิ.ย. 2561 ขอซ่อมฝาท่อชำรุดปากซอยเหล่านาดี12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./254 20 มิ.ย. 2561 ขอตัดกิ่งไม่พันสายไฟบริเวณปากซอยถนนเหล่านาดีซอย12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1151 20 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ จากบริเวณถนนมิตรภาพโค้อยู่ฮะถึงสี่แยกไฟแดงม.ภาค ฯและพบว่ามีเสาไฟบางต้นเอียง ช่วยแก้ไขให้ด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1150 20 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 34 หน้าบ้านเลขที่ 123/4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1149 20 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ศิลปสนิท เส้นหน้าโรงเรียนสามเหลี่ยม ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1148 20 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณถ.ศรีจันทร์ซอย 8 เสาต้นที่ 1 และ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1147 20 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ตรอกบำรุงสุข ชุมชนธารทิพย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1146 20 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ในซอยหมู่บ้าน พัชชา ( ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 13/11 )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1145 20 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 58/209 ซอยประชาสโมสร 36 หลอดนีออนยาว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1144 20 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ตรอกบำรุงสุข จำนวน 2 จุด ถ.ประชาสโมสร 22
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./116 20 มิ.ย. 2561 อยากให้สำรวจทางสาธารณประโยชน์ บริเวณถนนกสิกรทุ่งสร้างซอย 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./347 20 มิ.ย. 2561 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ซอยกสิกรทุ่งทุ่งสร้างซอย 7 กลางซอยฝาชำรุดมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1143 20 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 13/3 ไฟฟ้าดับ หน้าร้านทำขนม 2.ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 17 จำนวน 2 จุด ต้นที่ 1 และ 2 หน้าบ้านเลขที่ 279
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1142 20 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 200/246 ถ.ชาตะผดุง คุ้มทานตะวัน 6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1141 20 มิ.ย. 2561 สายไฟฟ้าขาด บริเวณ เลขที่ 235/2 ซอยหลังศูนย์ราชการ 2 ใกล้กับร้านครัวอีสาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./216 19 มิ.ย. 2561 เก็บกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 90/231 หมู่บ้านพิมานชื่น ถ.อนามัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1140 19 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.เลขที่ 49/57 ซอยสุขสบาย 13 2.เลขที่ 49/33 ซอยสุขสบาย 14 ชุมชนโนนทัน 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./253 19 มิ.ย. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้าถนนประชาสโมสร 48 ต้นประดู่กิ่งอ่อน 2.ต้นคูณ ซอยประชาสโมสร 52 ต้นก้ามปู ต้นมะขามเทศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./115 19 มิ.ย. 2561 ทำที่รถขึ้นบ้าน บริเวณ ถนนบ้านกอกสายหลัก ชุมชนเทคโนภาค
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1138 19 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.บ้านกอกซอย 5 เทคโนภาค
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1139 19 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับหน้าปากซอยเมตตาขอเป็นหลอดสีเหลือง1จุดและหน้าที่ทำการชชหนองแวงเมืองเก่า2อีก1จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1137 19 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ บึงแก่นนครหลังวัดธาตุขึ้นไปจนถึงสนามเปตอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./346 19 มิ.ย. 2561 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ หน้าปากซอยสวัสดี ถนนมิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1136 19 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ บ้านคุณนงลักษณ์ เลขที่ 27/4 บ้านศรีฐาน 1 หลอดยาว จำนวน 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./214 18 มิ.ย. 2561 ขอถังขยะ บริเวณ พิมานคอนโด 2 ถ.เทพารักษ์ ข้างตลาด อ.จิระ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./215 18 มิ.ย. 2561 ร้องเรียนเรื่องกลิ่นรบกวนจากเพื่อนบ้าน เนื่องจากบ้านเลขที่ 789/271-272 หมู่ที่ 17 ได้ทำการคั่วเมล็ดกาแฟเป็นประจำทุกวัน ในขณะที่ทำการคั่ว กลิ่นเหม็นได้ลอยเข้ามายังบริเวณบ้านข้างเคียง สร้างความรบกวนเป็นประจำ รบกวนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ช่วยตรวจสอบให้ด้วยค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1135 18 มิ.ย. 2561 ขอย้ายเสาไฟฟ้า หน้าร้านสวนแก้ว เยื้องธนาคารกรุงเทพสาขาถนนหน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1134 18 มิ.ย. 2561 ขอเพิ่มโคมไฟ จำนวน 1 จุด บริเวณ เลขที่ 49/89 ถ.สุขสบายซอย 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1133 18 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ถนนทานตะวันซอย 9 2.ถนนสุขสบายเลขที่ 49/89 ซอย 4 3.ถนนสุขสบายซอย 5 และซอย 6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499]