ชื่อ : สกุล :

Before
After
อท./061 28 มิ.ย. 2561 เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผมนายชิณณวรรธน์ ตั้งกาญจนวงศ์ ขอร้องเรียนการกระทำที่ไม่เหมาะสม ของร้าน Espresso Freind Shop สาขาขอนแก่น ที่ตั้งอยู่ในซอยหลังเมือง 1 (แถวร้านกุนเชียงนายบู๊) โดยพฤติกรรมของร้าน Espresso Freind Shop ได้นำแผงกั้นเหล็กมาวางไว้บริเวณหน้าร้าน และฝั่งตรงข้ามของร้านเพื่อกันที่จอดรถให้กับบุคคลากรและลูกค้าของร้าน (ตามภาพประกอบ นำมาจาก Google map เนื่องจากไม่กล้าภ่ายโดยตรง เกรงเรื่องความปลอดภัย) โดยกระทำมาตั้งแต่ร้านเปิดตัวขึ้น จนปัจจุบัน ซึ่งเป็นการผิดกฎหมายอย่างชัดเจน ด้วยเหตุดังกล่าวผมจึงขอร้องเรียนให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว ได้ดำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./060 27 มิ.ย. 2561 กีดขวางทางฟุตบาธ บริเวณ หลังโรงเรียนเทคนิค ตั้งวางของและกระถางต้นไม้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./269 27 มิ.ย. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ถนนรอบชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1178 27 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยประชาสโมสร 38/1 ชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./268 27 มิ.ย. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอยเมตตา 2 ชุมชน 95 ก้าวหน้านคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./225 27 มิ.ย. 2561 เก็บขยะ บริเวณ ชุมชนเทพารักษ์ 1 ถ.เทพารักษ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1177 27 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ สี่แยกซอย 10/12 บริเวณแยกพอดี ชุมชนสนามกีฬา 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./354 27 มิ.ย. 2561 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ชุมชนเทพารักษ์ 2 จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1176 27 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.กลางเมือง ซอย 18 จำนวน 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./267 27 มิ.ย. 2561 ย้ายป้ายชุมชน บริเวณ ถนนศรีจันทร์ หน้าสำนักชลประทานที่ 6 ชุมชนชลประทาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./224 27 มิ.ย. 2561 เก็บขยะและกิ่งไม้ บริเวณ ถ.วุฒาราม ปากซอย 5 ชุมชนวุฒาราม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1175 27 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 259/17 หมู่บ้านพิมานชื่น โนนท่ัน 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./353 27 มิ.ย. 2561 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด เลขที่ 35 ถ.อนามัยซอย 3 และหน้าเซเว่น ถนนอนามัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./352 27 มิ.ย. 2561 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ตึกแถว เลขที่ 224/36 ถ.ประชาสโมสร เยื้องกับ ม.บัณฑิตเอเชีย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1174 27 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ถนนนิกรสำราญ ทั้งถนน 2.ซอยแม่ทองพูน 5 จุด 3.ซอยข้างวัดธาตุ 4 จุด เป็นจุดที่เปลี่ยวมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./266 27 มิ.ย. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอยรอบเมือง รอบตะวันแดง ติดโค้งถ.เฉลิมพระเกียรติ และ วัดศรีจันทร์ ถ.สามัคคีอุทิศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1173 27 มิ.ย. 2561 ไฟฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยผดุงศิลป์ , ถนนหน้าวัดศรีจันทร์ ชุมชนคุ้มหนองคู
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1172 27 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 99/87 ซอยเหล่านาดี 12 จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1171 27 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 222/138 ซอยประชาสโมสร 40 เลขที่ 222/15 ซอยประชาสโมสร 42 เลขที่ 222/62 ซอยประชาสโมสร 44
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./265 27 มิ.ย. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอยประชาสโมสร 46 เมืองทองอัมรินทร์ ติดกับ ทุ่งเศรษฐี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./117 27 มิ.ย. 2561 ถนนชำรุด บริเวณ บริเวณ เยื้องบ้านเลขที่ เลขที่ 78/1 ถนนคอนกรีต และมุมถนนเฉลิมพระเกียรติ ตัด ถนนชวนชื่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1170 27 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยหลังศูนย์ราชการ 13 ตรงข้ามอู่เสมียนการช่าง หลอดเล็ก 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./351 26 มิ.ย. 2561 ขอรถ JCB ขุดลอกข้างทาง บริเวณ ซอยเมตตา 2 และเมตตา 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./223 26 มิ.ย. 2561 สุนัขพันธุ์บางแก้วของเพื่อนบ้าน 2 ตัว ปล่อยออกมาแล้วเป็นอันตรายต่อผู้อื่น ก่อนหน้านี้ก็กัดแม่ของดิฉัน เมื่อเช้าก็ปืนกำแพงแล้วตกมาฝั่งบ้านดิฉัน แล้วก็กัดกับสุนัขที่บ้าน ดีที่ดิฉันอยู่บ้านแล้วจับแยกได้ คนสัญจรไปมาก็ไล่กัดคน เคยคุยกับเจ้าของสุนัขแล้ว 3-4 รอบ ก็ยังเมินเฉย รบกวนเทศบาลมาจับไปหน่อยนะคะ คนแถวนี้เค้าหวาดกลัวกับบางแก้ว 2 ตัวนี้มาก ขอบคุณค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./263 26 มิ.ย. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอยปู่จัด วัดจอมศรี ศรีฐาน 1 เลยต้นมะขามเลี้ยวซ้าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./222 26 มิ.ย. 2561 ขอถังขยะ บริเวณ ริชมอนโฮม ถ.ศิลปสนิท ทางไป มข. จำนวน 3 ถัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1169 26 มิ.ย. 2561 อ้างถึง คำร้องที่ ฟ./923 ลว.7/05/61 และคำร้องที่ ฟ./1102 ลว.11/06/61 ได้แจ้งเหตุไฟฟ้าส่องสว่าง ในซอยประชาสโมสร27 ชำรุด ซึ่งทั้ง2คำร้องได้แสดงผลการดำเนินการเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ในความเป็นจริงหลอดไฟไม่ได้รับแก้ไขจริง ยังคงชำรุดและใช้งานไม่ได้เช่นเดิม จึงเรียนมาเพื่อโปรดกำกับติดตามการดำเนินงานดังกล่าว ซึ่ง ณ ปัจจุบันหลอดไฟส่องสว่างในซอยประชาสโมสร 27 ได้ชำรุดจำนวน 2 หลอดแล้ว คือ เสาต้นที่ 1 บริเวณปากซอย และ เสาต้นที่ 4 บริเวณท้ายซอย จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจาณา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./262 26 มิ.ย. 2561 ป้ายถนนพิมพสุต ชำรุด บริเวณ หน้าอพาร์ทเม้นต์ แก่นเพชร สุดถนนพิมพสุต ตัด ถ.รอบเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1167 26 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยวิเชียร 2 จุด และซอย 12 นาฬิกา 2 จุด ซอยประชาสโมสร 52
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./264 25 มิ.ย. 2561 เรียน นายกเทศบาลนครขอนแก่น ด้วย ข้าพเจ้านางรัตนาภรณ์ จำรัสภูมิ บ้านเลขที่ 39/18 ถนนเหล่านาดี ซอย 4 ชุมชนหลังสนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น มีความเดือดร้อนเรื่องต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ภายในบริเวณบ้าน จำนวน 13 ต้น ที่ยื่นกิ่งยาวพาดสายไฟและหลังคาบ้านที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งบางส่วนไปฟาดสายไฟฟ้าริมถนนทางสัญจรไปมาของชาวบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยนี้เป็นฤดูฝน บางครั้งมีพายุลมพัดอย่างรุนแรง เกรงว่าต้นไม้จะโคนล้มทับหลังคาบ้านหรือฟาดเกี่ยวเสียดสีกับสายไฟฟ้าก่อให้เกิดอันตรายตามมาได้ หากจะกระทำการตัดต้นไม้แก้ปัญหาเองก็ไม่มีเครื่องมือในการจัดการอาจเกิดอันตรายได้ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500]