ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./1592 20 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ประชาสโมสร ซอย 23 และซอย 25 ชุมชนนาคะประเวศน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./474 20 ก.ย. 2561 น้ำท่วมถนน ในซอยประชาสโมสร 42 และซอย ประชาสดมสร 46 ต่อท่อระบายน้ำลงด้านใต้ถนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1591 19 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หอพักเปี่ยมสุข ริมบึงหนองใหญ่ หัวโค้ง จำนวน 2 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./384 19 ก.ย. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 255/7 ถ.เทพารักษ์ ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1590 19 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 84/3 ซอยชาตะผดุง 2/10 จำนวน 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./383 19 ก.ย. 2561 ป้ายซอยชำรุด ซอยชาตะผดุง 2/10 บ้านโนนทัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อช./382 19 ก.ย. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ บ้านเลขที่ 155 หลังร้านตาชั่ง ซอยสุมงคล ถ.รื่นรมย์ ต้นมะม่วงปกคลุม ถนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1589 19 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 119/27 - /109/4 ซอยสุมงคล ร้านตาชั่ง และหลัง ธ.ก.ส. ซอยเดียวกัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./473 19 ก.ย. 2561 เปลี่ยนท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอยศรีมารัตน์ 7/1 สามเหลี่ยม ถ.ศรีมารัตน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ท./472 19 ก.ย. 2561 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด จำนวน 3 ฝา บริเวณซอยหนองวัด ฝั่งถนนมิตรภาพ หน้าบริษัท เค มอเตอร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./297 19 ก.ย. 2561 เก็บขยะ บริเวณซอยน้ำทิพย์ 1 หลังโรงเรียนโนนทัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./148 19 ก.ย. 2561 ถนนชำรุด บริเวณ เลขที่ 162/59 ซอยเหล่านาดี 4/3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อท./087 19 ก.ย. 2561 การจอดรถ กีดขวางหน้าร้าน บริเวณ ตรงข้ามสามเหลี่ยมออดต้ เป็นร้านชุดวิวาห์ ข้างร้านเป็นร้านอินชอนปิ้งย่าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อส./296 19 ก.ย. 2561 กลิ่นอาหาร จากการปิ้งย่าง บริเวณ ร้านอิน ชอน เปิด 12.00 - 22.00น. กลิ่นรบกวนในการประกอบอาชีพ ทำให้กลิ่นติดตามเสื้อผ้า ตรงข้ามสามเหลี่ยมออโต้ ถ.มะลิวัลย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./295 18 ก.ย. 2561 ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญทางเสียง จากกิจกรรมเต้นแอโรบิค บริเวณบึกทุ่งสร้าง เนื่องจากในช่วงเวลาประมาณ 17.00 - 19.30 โดยประมาณ เนื่องจากมีเสียงดัง และมีเสียงทุ้ม ทำให้รบกวนการใช้ชีวิตและเวลาพักผ่อนหลังเลิกงานเป็นอย่างยิ่ง จึงขอให้หน่วยงานจัดระเบียบและควบคุมเสียงไม่ให้รบกวนผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟข./011 18 ก.ย. 2561 ขอขยายเขตไฟฟ้า บริเวณ ถ.มิตรภาพซอย 25 ตอนปลาย ชุมชนหนองแวงตราชู 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ท./471 18 ก.ย. 2561 ขอวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยมิตรภาพ 25 เริ่มตั้งแต่กลางซอยสุดซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ถ./146 18 ก.ย. 2561 ถนนชำรุด บริเวณ แยกซอยมะลิวัลย์ 5 ทางจำออกถนนกัลปพฤกษ์ 1 จุด หน้าร้านขายอาหารตามสั่ง ติดร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1588 18 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 184/16 ถ.ชาตะผดุง ซอย 10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1587 18 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซุ้มไก่ชน ซอยมงคลดี หมู่บ้านมั่นคง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1586 18 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยร้านเสริมสวย นวล ถ.สามัคคีอุทิศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1585 18 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.รอบวัดทุกจุด ชุมชนศรีฐาน 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1584 18 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 39 และซอยศรีจันทร์ 41
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1583 18 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยอนามัย 18 เสาไฟต้นสุดท้าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./381 18 ก.ย. 2561 ตัดกิ่งไม้ พาดสายไฟ บริเวณ ซอยไทยเสถียร กิ่งต้นกระถิน พาดสายไฟ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1582 18 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ชุมชนศรีฐาน 1 บึงหนองยาว , ซอยปู่จัด ,ถนนมิตรสัมพันธ์ ,จำนวน 7 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1581 18 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าศาลาชุมชนเทพารักษ์ 3 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1580 18 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ชุมชนคุ้มวัดกลาง ซอย 11 ถ.กลางเมือง เมืองเก่าอบสมุนไพร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1579 18 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ซอยชาตะผดุง 6 จำนวน 1 หลอด ซอยหนองแสบง 1 จำนวน 1 หลอด เลยร้านรับซื้อของเก่า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./147 17 ก.ย. 2561 ถนนชำรุด บริเวณ เลขที่ 152/6 ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 13 เข้าซอยพัฒนา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434]