ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./060 17 ต.ค. 2560 ไฟฟ้าดับในถนนทางเข้าวัดป่าเทพนิมิตร จำนวน 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./059 17 ต.ค. 2560 ไฟฟ้าแสงจันทร์ถนนชาตะผดุงตรงซอย 16 ถึงซอย 14ไม่ติด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./058 17 ต.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ 1 หลอดในซอยกลางเมือง11
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./057 16 ต.ค. 2560 ไฟดับหน้าร้านมอเตอร์ไซด์ บริษัท คาวาซากิ ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./056 16 ต.ค. 2560 ไฟดับ บริเวณ ซอยประชาสโมสร 32-34 หน้าบ้านเลขที่ 156/20
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./009 16 ต.ค. 2560 ถนนเป็นหลุม ใกล้ๆหมู่บ้านพัดชา ใกล้ๆกับโรงแรมเกรสเอ้าท์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./008 16 ต.ค. 2560 ขอตัดแต่งกิ่งไม้(กิ่งต้นคูน) หน้าร้านเซเว่น (7-11)สาขาหน้าโรงแรมเจริญธานี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อส./013 16 ต.ค. 2560 ขอป้าย ห้ามทิ้งขยะ ในซอยราษฏรคนึง ซอย 9ที่เป็นที่ว่าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./014 16 ต.ค. 2560 ขอความอนุเคราะห์ถังขยะที่มีล้อลาก จำนวน 4 ถัง ใช้ภายในชุมชนเทพารักษ์1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./055 16 ต.ค. 2560 ขอความอนุเคราะห์เก็บาสายไฟฟ้าที่ไม่เป็นระเบียบ ภายในชุมชนเทพารักษ์1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./008 16 ต.ค. 2560 ท่อระบายน้ำ ในภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./027 16 ต.ค. 2560 ขอลงท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านเลขที่ 233/4เส้นหลัง บ.คลังนานาธรรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./051 16 ต.ค. 2560 ขอขยายไฟ 2จุด บริเวณ 233/4 ไกล้ๆกับ คลังนานาธรรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./053 16 ต.ค. 2560 ขอชุดโคมไฟ หลอดไฟ เพิ่ม 1 ชุด บริเวณ แถวๆ ร้านกุนเชียงนายบู๊
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./052 16 ต.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ร้านขนมจีนแกงเขียวหวาน หมูสะเต๊ะ เส้น ถนนสามัคคีอุทิศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./054 16 ต.ค. 2560 ไฟฟ้าไม่ติด บริเวณถนนสามัคคีอุทิศ เสาร์ที่5 หน้าร้านเสริมสวยส้ม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./026 16 ต.ค. 2560 น้ำไม่ระบาย บริเวณถนนรื่นรมหน้าเวสป้าขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./048 16 ต.ค. 2560 ไฟฟ้า ดับบริเวณ ถนนบึงหนองแวง ซอย2/1ไม่ติดตลอดแนว ซอย4ไม่ติดตลอดแนว ถนนอดุลยารามหน้าปากซอย 7 ดับ1หลอด และเยื้องแยกไฟทางรัมบูติค 1หลอด ซอย7/4 1หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./049 15 ต.ค. 2560 ไฟถนนสาธารณะดับ เกรงจะเกิดอันตรายในการสัญจร และเป็นช่องทางของหัวขโมยเพราะมืดมากและเคยมีโจรมาขโมยของหอพักแถวนี้บ่อยครั้ง (ซอยข้างบ้านประธาน อสม.)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./050 15 ต.ค. 2560 ไฟถนนสาธารณะดับ เกรงจะเกิดอันตรายในการสัญจร และเป็นช่องทางของหัวขโมยเพราะมืดมากและเคยมีโจรมาขโมยของหอพักแถวนี้บ่อยครั้ง (ซอยข้างบ้านประธาน อสม.)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./047 12 ต.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ร้านเสริมสวย ต้นส้มมีต้นหูกวาง ถ.ชีท่าขอน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./046 12 ต.ค. 2560 ขอเปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณ ถ.มิตรภาพซอย 23
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./025 12 ต.ค. 2560 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวร หน้าอนามัย ชุมชนดนนชัย 3 ถ.ราษฏร์คนึง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./024 12 ต.ค. 2560 ลอกท่อระบายน้ำ บริเวณในชุมชนไทยสมุทร ร่วม 10 ซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./023 12 ต.ค. 2560 เทปูนปิดท่อระบายน้ำ ทำให้น้ำไหลเข้าบ้าน บริเวรซอยศรีมารัตน์ 2 ร้านอาหารตามสั่ง อยุ่ปากซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./022 12 ต.ค. 2560 ขอเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำจากฝาตะแกรงเหล็กเป็นฝาปูน บริเวณ ถนนเทพผาสุขต่อกับทางแยกซอยเป็นที่ทำการชุมชน สามเหลี่ยม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./012 12 ต.ค. 2560 เก็บกิ่งไม้ บริเวณ 1.ตามแนวถนนมิตรภาพ จากหน้าซอยปรีชาประสิทธิ์ ถึงซอยมิตรภาพ 14 2.ในซอยมิตรภาพ 14 ตลอดสาย 3. ถนนศิลปสนิท ก่อนถึงโลตัส สามเหลี่ยมประมาณ 50 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./045 12 ต.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.วอยมะลิวัลย์ 2 แยก 2 เสาหน้าบ้านเลขที่ 198/5 เสาที่ 2 2.ถ.ศิลปสนิทซอย 3 หน้าปากซอย 3.ซอยมิตรภาพ 14 กลางซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./020 12 ต.ค. 2560 ฝาท่อระบายน้ำแตก บริเวณ ถ.กลางเมือง 14 กลางเมืองลงบึงแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./021 12 ต.ค. 2560 ขอรถเครน ยกฝาท่อระบายน้ำเพื่อปิด 1.บริเวณปากซอยปรีชาประสิทะิ์ เชื่อมต่อ ถ.มิตรภาพ 2.ขอเปลี่ยนฝาท่อเป็นฝาปูน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336]