ชื่อ : สกุล :

Before
After
อค./040 11 ก.ค. 2561 ตรวจสอบแนวเขตทางสาธารณะ ถนนราษฎร์คนึง 31 ทางเข้าศาลาชุมชน โนนชัย 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1247 11 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ราษฎร์คนึง ศูนย์อนามัย ชุมชนโนนชัย 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1248 11 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับหลอดยาว เสาไฟฟ้าแรก บริเวณซอยมิตรภาพ 34
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./379 11 ก.ค. 2561 น้ำข้างบ้านปล่อยน้ำออกมา ถนนหน้าบ้าน บริเวณ เลขที่ 584/22 ซอยครูสมศรี ทางเข้าจะมีป้ายเขียนว่า กัสเซอร์ปาร์ค ทาวเอ้าส์ หลัง โรงเรียนวัดกลาง จะปล่อยมาช่วง 06.00 - 08.00 น.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อท./063 11 ก.ค. 2561 มีแม่ค้าเข้ามาขายของในบึง ยริเวณลานไห ขับรถผ่านไป มา และขับเร็ว เกรงว่าจะเชี่ยวชนผู้สัญจรไปมา ผู้มาออกกำลังกายภายในบึงแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1246 11 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 162/7 ซอยหลังสนามกีฬา 6/4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./378 11 ก.ค. 2561 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ซอยสุขใจ และซอยกลางเมือง 16 ถนนริมบึงแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อช./288 11 ก.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอยสุขสบาย 14 เป็นต้นจามจุรี โนนทัน 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1244 11 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ทางเข้าวัดป่าเทพนิมิตร ซอยศรีจันทร์ 39 จำนวน 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1243 11 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.เลขที่ 82/5 ในซอยคำสะอาด 2.เลขที่ 76/32 ในซอยคำสะอาด ถ.โพธิสาร 15
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1245 11 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ ในซอยศรีจันทร์ 6 ดับ 1 หลอด ถนนสามัคคีอุทิศเส้นหลังศาลาชุมชน ดับ 2 หลอด และหน้าศาลาชุมชนดับ 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./377 11 ก.ค. 2561 ตรวจสอบการวางท่อของร้านส้มตำแตงโม ถ.หลังศูนย์ราชการ ตรงข้าม ตชด.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1235 10 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับบริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 151/3 ซอย1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1234 10 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ในหมู่บ้านร่มเย็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1233 10 ก.ค. 2561 ไฟฟ้ารำชุด บริเวณตามแผนที่ 1.หน้าหมู่บ้านพิมานศิลป์ 2.ซอยบุญมี เสาแรก 3 และ 4 อยู่ซอยทิศเหนือบ้านประธานสุเวทย์ ถ.ศิลปสนิท
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./287 10 ก.ค. 2561 กิ่งไม้พันสายไฟ หน้า สุขศิริอพาร์ตเม้นต์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./286 10 ก.ค. 2561 ขอให้ตัดกิ่งไม้ติดสายไฟ บริเวณ ในซอยวุฒาราม ตัด ถนนหน้าเมือง ชุมชนวุฒาราม 4 ถ.หน้าเมือง 19
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./376 10 ก.ค. 2561 ลอกท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอยเหล่านาดี 12 ลอกตลอดแนว ชุมชนเหล่านาดี 12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1242 10 ก.ค. 2561 ปรับโคมไฟฟ้าบ้านเลขที่229/168
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1241 10 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับบ้านเลขที่229/1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1240 10 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับบ้านเลขที่229/64
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1239 10 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับบ้านเลขที่229/165
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1238 10 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับบ้านเลขที่229/76
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1237 10 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับบ้านเลขที่229/44
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1236 10 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับบ้านเลขที่229/146
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1232 09 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หมู่บ้านมิตรสัมพันธ์ 2 เลขที่ 124/42 124/56 และ 124/67 จำนวน 3 จุด ( ทางไลน์)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./285 09 ก.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ถ.รื่นจิตร บริเวณป่าหน้าวัดศรีนวล สามแยก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1231 09 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยเทพนิมิตร ถ.ศรีจันทร์ 39 ชุมชนหนองใหญ่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./375 09 ก.ค. 2561 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ สามแยกวัดศรีนวล ร้านละอองดาว ถ.รื่นจิตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./374 09 ก.ค. 2561 ฝาท่อชำรุด บริเวณ ซอยศิลปสนิท 4 ตัดกับถนนสุขสันต์ เลยเซเว่น หน้าร้านตัดผม (ทางไลน์)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412]