ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./225 21 พ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนราษฎร์คนึง ไฟแสงจันทร์ จำนวน 22 จุด จากหน้าบ้านเลขที่ 62/4 จรดซอย 17 หน้าอู่โจ้เซอร์วิส
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./224 21 พ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนมะลิวัลย์ 9 ระหว่างสี่แยกนิรมล ถึง สี่แยกหน้าตลาดน้อยทั้งสาย ถึงเซเว่น และ ถนนศรีมารัตน์ ซอย 12/2 สองจุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./223 21 พ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศรีมารัตน์ 7 จำนวน 2 จุด สามเหลี่ยม 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./222 21 พ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย 12 นาฬิกา แยก 9หน้าบ้านนายศักดิ์ พิมพ์อ้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./220 20 พ.ย. 2559 ไฟถนนในชุมชนไม่ติด 12 หลอด ถนนหนองวัด 1 ((1) หลอดนีออนยาวเสาไฟด้านทิศใต้ของหม้อแปลง (2) หลอดนีออนยาวติดกับคลัง ปตท. (3) หลอดนีออนยาวเสาไฟท่ีี่บ้านเลขที่ 42-1 นางอารีย์ ศรีมันตะ (4) หลอดนีออนยาวเสาไฟบ้านเลขที่ 66/24 นางอุทัย ศรีมันตะ ติดๆดับๆ ถนน ซอย 1/4 เส้นหน้าศาลาชุมชน (5)หลอดนีออนยาว เสาไฟหน้าหอไทยปราณี เก่ามาก เปลี่ยนทั้งโคม (6) หลอดนีออน LCD ภายในโครงหลังคาศาลาชุมชนใช้ไฟของศาลาชุมชน สายหลักถนนบ้านกอก (7) นีออนหลอดยาว เสาติดกับบ้านยา (8) นีออนหลอดยาว เสาติดกับอู่ณะ (9) นีออนหลอดยาว ติดอู่บุญถม (10) นีออนหลอดยาว ติด บ. K มอเตอร์ ถนนซอย 6 หลังขอนแก่นยนต์ (11) นีออนหลอดย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./221 18 พ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ16จุดในบริเวณชุมชนสนามกีฬา1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./070 18 พ.ย. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณซอยหมู่บ้านเสรี ถ.มิตรภาพ ซอย 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./044 18 พ.ย. 2559 เสียงและกลิ่นรบกวน จากการเลี้ยงไก่ เป็นจำนวนมาก บริเวณบ้านเลขที่ 44/211 ซอยโพธิสาร 15 โนนทัน 8
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./047 18 พ.ย. 2559 เนื่องจาก การทำความสะอาดถนน และบริเวณต่างๆ ในชุมชน พนักงานทำความสะอาดที่รับผิดชอบในบริเวณชุมชนโพธิบัลลังก์ไม่ปฏิบัติหน้าที่ เพิกเฉยต่อหน้าที่ แต่ก่อนเห็นว่าขี้มอเตอร์ไชด์ผ่านๆกวาดบ้างเฉพาะบ้านที่ไม่มีคนอยู่ชึ่งมีไม้กี่หลัง จึงได้แจ้งต่อประธานชุมชน แต่ยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไขเลย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./219 18 พ.ย. 2559 เปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณซอยเกวียนทอง ครูสมศรี จำนวน 2 จุด ถ.เหล่านาดี ตัด ถ.หน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./218 18 พ.ย. 2559 เปลี่ยนหลอดไฟ 1 จุด บริเวรหมู่บ้านนักกีฬา ใกล้โรงน้ำแข็ง MP ถ.เหล่านาดี ตัด ถ.หน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./062 17 พ.ย. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณถ.เทพารักษ์ 10 เป็นตะแกรงเหล็ก หลุด เสียงดังในเวลากลางคืน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./217 17 พ.ย. 2559 ไฟฟ้าชำรุด เส้นทางถนนฉิมพลี9ไปพัทยา 1 กลางซอย มีกิ่งไม้ปกคลุม เดินทางกลางคืนไม่สามารถมองเห็นได้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./069 17 พ.ย. 2559 ขอรถตัดกิ่งไม้ กีดขวางการจราจร ถนนเส้นทางฉิมพลี9ไปพัทยา1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./061 17 พ.ย. 2559 ขุดลงท่อระบายน้ำ บริเวณ ข้างศาลาชุมชน ยาวไปถึงหลังโรงแรม อเวนี่ และด้านหน้าศาลา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./216 17 พ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ ( แสงจันทร์ ) บริเวณซอยศิลปสนิท 6 จำนวน 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./215 17 พ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.วุฒาราม หน้าโรงเรียนหนองวัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./043 17 พ.ย. 2559 มีการทิ้งขยะและกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 226/29 ซอยประชาสโมสร 46 ใกล้คลองน้ำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./060 17 พ.ย. 2559 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวรสี่แยก ถ.หมอชาญอุทิศ ตัด ถ.ศิลปสนิท เลี้ยวซ้าย บริเวณหัวมุมโรงเรียนเทศบาลสามเหลี่ยม ฝาท่อที่ 2 นับจากสี่แยก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./035 17 พ.ย. 2559 ถนนทรุด บริเวณสี่แยก ถ.ศรีมารัตน์ ตัดกับ ถ.หมอชาญอุทิศ เป็นหลุมใหญ่มาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./214 17 พ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าปากซอยถนนมะลิวัลย์ โคมหลอดห้อยลงมา บริเวณ หน้าโรงพยาบาลกรุงเทพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./213 17 พ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.เหล่านาดี ซอย 4 เลขที่ 39/4 ซอย 4/3 หน้าปากซอย เลขที่ 140/5 ซอยประตอง และบ้านพ่อวิโรจน์ 151/64
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./068 17 พ.ย. 2559 ขอวัสดุลงล็อคไหล่ทาง บริเวณ เลขที่ 130/12 ถ.โพธิสารตอนปลาย และบ้านนายสุพรหม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./212 17 พ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนโพธิสารซอย 7 1.หน้าบ้านนางกาว 2.และบ้านอาจารย์ป้อม ( ซอยข้างบ้านแม่แดงสว่างใจ ด้านทิศตะวันตก )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./211 17 พ.ย. 2559 หมู่บ้านโพธิบัลลังก์ ไฟฟ้าให้แสงสว่างถนนไม่ติดดังนี้ 1. ซอย 16 หน้าบ้านเลขที่ 194/264 2. ซอย 10 2 จุด หน้าบ้านเลขที่ 194/171 และ 194/174 ขอความกรุณาดำเนินการแก้ไขด้วย ขอบพระคุณล่วงหน้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./016 16 พ.ย. 2559 ดินหล่นจากรถสิบล้อการก่อสร้างทางรถไฟ ทำให้เกิดฝุ่นละออง เวลารถวิ่งเข้า ออก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./210 16 พ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริวณ 2 จุด ซอยกลางเมือง 5 ซอยชัชวาลย์ * ผู้ร้องมีดคมไฟอยู่แล้ว อยากให้ช่างไฟไปใส่โคมให้ *
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./067 16 พ.ย. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ตรงข้าม รพ.ศรีนครินทร์ ซอย เลียบพัฒนาที่ดิน ถ.มิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟข./002 16 พ.ย. 2559 ขอขยายเขตไฟฟ้า บริเวณ ซอยถนนเลียบพัฒนาที่ดิน ตรงข้าม รพ.ศรีนครินทร์ ถ.มิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./209 16 พ.ย. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ตรงข้าม รพ.ศรีนครินทรื หน้าสถานีพัฒนาที่ดิน ถ.มิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336]