ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./1103 12 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.เสาที่1 หน้าบ้านเลขที่ 640 เสาชำรุดต้องการเปลี่ยนใหม่ 2. เสาต้นที่ 2 หน้าบ้านเลขที่ 644 ต้องการขยายออกไปตั้งริมถนน 3.เสาต้นที่ 3 เลยเสาต้นที่ 2 ประมาณ 30 เมตร ถ.หน้าเมือง คลังไม้ไทย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./351 12 ก.ค. 2560 ขอปรับปรุงท่อระบายน้ำ บริเวณ เลขที่ 592/15 ซอยหน้าเมือง 17 ถ.หน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./143 12 ก.ค. 2560 ขอลูกระนาด ในซอยแม่ทองพูล ตรงข้ามปั๊มน้ำมันด้านใน ซอยแม่ทองพูล ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./236 12 ก.ค. 2560 ขอถังขยะ บริเวณ เลขที่ 270 ถ.หลังศูนย์ราชการ ชุมชนเทพารักษ์ 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1102 12 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 112/3 และหน้าบ้านเลขที่ 112/7 จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./350 12 ก.ค. 2560 ขอลอท่อระบายน้ำ บริวณซอยกลางเมือง 2 ใกล้กับธนาคารกรุงไทย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./142 12 ก.ค. 2560 ถนนแตกชำรุด ถนนพิมพสุต ข้างโรงแรมบุษราคัม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1101 12 ก.ค. 2560 เสาไฟฟ้าชำรุด ซอยกลางเมือง 27 นายเติมศักดิ์ เดชโบราณ 089-7148475 ผู้ประสานงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./349 12 ก.ค. 2560 ขอลอกท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอยข้างตลาดจัตุจักร ท่กระบายน้ำอยู่ต่ำกว่าถนนน ทำให้ดินไหลลงมาท่อ ทุกครั้งที่ฝนตก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./276 12 ก.ค. 2560 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอย 1 ถ.เหล่านาดี ชุมชนแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1100 12 ก.ค. 2560 เปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณ บึงหนองบอน ชุมชนศรีฐาน 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./348 12 ก.ค. 2560 ย้ายจุดวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยเหล่านาดี 4/5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./352 12 ก.ค. 2560 ท่อระบายท่อแรกของปากซอย 1/2 ด้านติดกับซอย1/4 อยู่ทางถนนซอยเข้าศาลาชุมชน ติดกับบ้าน เลขที่ 41/1 บ้านพ่อจำเนียร ไพรศรี ปัญหาคือ ท่อแรกของท่อระบายแตกและทรุดลงปิดทางระบายน้ำและตะกอนอุดตันปิดทางน้ำไหล รถดูดของเทศบาลมาทำการดูดตะกอนให้แล้วแต่่ไม่สามารถทำการดูดได้ ช่างมาทำการดูดได้แนะนำชุมชนทำคำร้องขอให้เทศบาลส่งช่างมาช่วยติดตั้งท่อระบายแทนท่อที่แตกก่อน และทำบ่ารับฝาปิดท่อให้ใหม่เนื่องจากฝาปิดท่อกำลังจะร่วงลงไปในท่อระบายเนื่องจากบ่ารับฝาปิดท่อผุพังไปเกือบหมดแล้ว เมื่อปัญหาท่อแตกและฝาท่อได้รับการแก้ไข ช่างรถดูดท่อจึงจะสามารถนำรถมาดูดท่อระบายให้ใหม่ได้อีครั้ง จึงขอร้องมายังสำนักช่างโปรดได้ส่งช
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1098 11 ก.ค. 2560 หลอดไฟฟ้าถนนชำรุด ท้ายซอย ธารทิพย์ 2/3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1099 11 ก.ค. 2560 ไฟไม่ติดที่มิตรภาพซอย15 หน้าบ้านเลขที่ 98/55 จุดนี้เสียบ่อยครับ รูปเป็นรูปนานแล้วที่ครั้งแรกหัวหน้ามาดู และได้รับการแก้ไขไปแล้ว แต่วันนี้ก็ดับอีกแล้วครับ โปรดพิจารณาด้วยนะครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./141 11 ก.ค. 2560 ถนนชำรุด บริเวณ ถนนในตลาด อ.จิระ ฝั่งทิศตะวันออกเป็นหลุมหลายจุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./347 11 ก.ค. 2560 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ในซอยความยาว 18 เมตร อุดตันและไหลไม่สะดวก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./346 11 ก.ค. 2560 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณหน้าร้านตัดเสื้อ ดอกรักติดกับร้านขายอาหาร ปากซอย ดอกรัก ถ.อำมาตย์ ใกล้ รร.คริสเตียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1097 11 ก.ค. 2560 เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า บริเวณ ถ.กลางเมือง ซอย 11 ไฟฟ้าดับ 2 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1096 11 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยราษฎร์คนึง ซอย 6 แยกตรงข้ามหออัษฎาง ซอยแรกตรงข้ามหอ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1095 11 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เสาทุกต้นที่อยู่ในชุมชน หลังสนามกีฬา 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1094 11 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เลขที่ 666/345 ซอยเมตตา 2 และ เลขที่ 666/337 ซอยเมตตา 3 หนองแวงเมืองเก่า 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1093 11 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าชำรุด ซอย 3 หน้าบ้านเสงี่ยมศักดิ์ ตรงตู้โทรศัพท์หลอดยาว 1 หลอด วอย 4 มุมบ้านเลขที่ 124/48 ติดกับที่ว่างเปล่า สามแยกซอย 7 ตัดกับ 7/8 หลอดยาว 1 หลอด มุมบ้านเลขที่ 140/87 หลอดสั้น 1 หลอด ซอย 7/8
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1092 11 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ฉืมพลีซอย 9/6 หน้าบ้านเลขที่ 127/1 และให้ดัดโคมไฟออกมาถนนด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./234 10 ก.ค. 2560 มีการประกอบกิจการทำท่อแอร์สังกะสี เคาะสังกะสีเสียงดังมาก รบกวนตรวจสอบด้วยนะครับ อยู่ด้านหน้าแชมป์สนุกเกอร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./345 09 ก.ค. 2560 ซ่อมตะแกรง สี่แยกโรงพยาบาลขอนแก่น เนื่องจากชำรุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./275 08 ก.ค. 2560 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอยวุฒาราม 12/1 มีกิ่งไม้ยื่นออกมาปกคลุม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1091 08 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ซอยชาตะผดุง 4 และซอยน้ำทิพย์ 2 จำนวน 5 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1090 08 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 202 และเลชที่ 57/12 ถ.สุขสบาย โนนทัน 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1088 08 ก.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยกลางเมือง 4 และซอยแยกซอยกลางเมือง 27
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395]