ชื่อ : สกุล :

Before
After
อส./083 23 ม.ค. 2561 ขอถังขยะ บริเวณ ศูนย์วิจัยข้าว ขอนแก่น ( กรรมการข้าว) ถ.ศรีจันทร์ จำนวน 7 ถัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./082 23 ม.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ 1.ต้นไม้รอบวัดใกล้เมรุ 2.ซอยเขียงเนื้อคุณมุก ศรีฐาน 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./119 23 ม.ค. 2561 ดูดล้างท่อระบายน้ำ บริเวณ บ้านเลขที่ 8/1 ถ.โพธิสาร ใล้ศูนย์พัมนาเด็ก โนนทัน 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./450 23 ม.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็ก ใกล้กับ คูณหลวง ถ.โพธิสาร โนนทัน 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./449 23 ม.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หอพักใบเฟิร์น ซอยศรีจันทร์ 17 (15) ซอยสนามฟุตบอล โรงเรียนมหาไถ่ภาค โนนทัน 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./448 22 ม.ค. 2561 หลอดไฟในซอย.ไม่ติดครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./446 22 ม.ค. 2561 ไฟในซอยอำมาตย์ 1 , 5 , 3 ไฟในซอยตั้งแต่ต้นซอยถึงท้ายซอยไม่ติดมาหลายวันแล้วค่ะ เวลาเดินเข้าซอยมืดมาก ช่วยมาแก้ไขให้หน่อยนะคะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./445 22 ม.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ในซอยอำมาตย์ 4 ดับตลอดทั้งซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./444 22 ม.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ ภายในซอยกสิกรสำราญ 2 และซอยกลางเมือง 31 คุ้มวัดธาตุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./443 22 ม.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศรีจันทรื 17 ( ซอยแขก ) เลขที่ 23/99 หลอดยาว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./442 22 ม.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 39/1 ซอยสุขสบาย โนนทัน 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./441 22 ม.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ ตลอดสาย บริเวณ ถ.รอบวัด จอมศรี ดับตลอดสายรอบวัด จำนวน 8 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./021 22 ม.ค. 2561 คนจรจัด ตลาดสด เทศบาล 3 ตามที่ข้าพเจ้า ได้รับเรื่องร้องเรียนจาก ประชาชน คนจรจัดในตลาดสดเทศบาล 3 เข้ามาอาศัยอยู่ในตลาด โซน ขายเนื้อหมู เนื้อวัว ก่อกวน ขโมยของ งัดแงะ ถ่ยสิ่งปฏิกูล ทั่วพื้นที่ ตามแผง ขายเนื้อสัตว์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./082 22 ม.ค. 2561 คนจรจัดในตลาดสดเทศบาล 3 ตามที่ข้าพเจ้าได้รับเรื่องร้องเรียน จากประชาชน เข้ามาอาศัยอยุ่ในตลาดโซน ขายเนื้อหมู เนื้อวัว ก่อกวน ขโมยของ งัดแงะ ถ่ายสิ่งปฎิกูล ทั่วพื้นที่ตามแผง ขายเนื้อสัตว์ จึงขอให้มาเอาออกไป
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./116 22 ม.ค. 2561 ขอตรวจสอบการวางท่อระบายน้ำ บริเวณ ถ.เทพารักษ์ ซอย 6 ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ท./115 22 ม.ค. 2561 ท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ร้านขอนแก่น ออโต้ พาร์ท ถ.พิมพสุต เยื้องโรงแรม โอ เอ็ม จี ตรงข้ามร้านใจดี 3 ติดหลังตลาด อ.จิระ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./440 22 ม.ค. 2561 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ชุมชนดอนหญ้านาง 2 1.ซอยราษฎร์คนึง 6 ราษฎร์คนึง 4 2.ซอย ราษฎร์คนึง 4 หน้าวัดซอยก้างปลา 2 ด้านทิสตะวันตก ซอยหน้าวัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./439 22 ม.ค. 2561 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ซอยชัยพฤกษ์ 2 ซอย 3 ซอยชาตะผดุง 21เยื้องเลขที่ 158/37 และซอยตรงข้ามเซเว่น ถ.ชาตะผดุง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./447 22 ม.ค. 2561 ไฟกลางซอยดับอีกแล้ว ช่วยเปลี่ยนใหม่ให้ที
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./117 19 ม.ค. 2561 ฝาท่อระบายแตก (ฝาปูน) ซอยมะลิวัลย์2 เลี้่ยวซ้ายสามแยกแรก5เมตรให้เลี้ยวขวา ฝาที่ชำรุดฝาที่ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./438 19 ม.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 255/1 ถ.ศรีจันทร์ 39 เข้าซอยเกษตร หลอดยาวคู่ 2 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./114 19 ม.ค. 2561 ท่อระบายน้ำแตก บริเวณ หน้าร้านขอนแก่น ออโต้พาร์ท เยื้องโรงแรม OMG แตกเป็นบริเวณกว้าง ทางเข้าออก หน้าบ้าน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./081 19 ม.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้ ตรงข้าม รพ.ศรีนครินทร์ หน้าร้านทองเก่า มีร้านขายลาบ ส้มตำ ถ.มิตรภาพ ทางไปอุดร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./437 19 ม.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยประชาสโมสร 29 จากปากซอย เลยร้านกาแฟ และถัดไปอีก 1 เสาไฟ เป็น 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./081 19 ม.ค. 2561 สุนัขเห่ารบกวนเสียงดัง ทั้งคืน บริเณ ตรงข้ามบ้านเลขที่ 154/126 หมู่บ้านกัญญารัตน์ 1 ซอยตัน โนนทัน เลย โรงเรียน มหาไถ่ ( ขอสงวนชื่อผู้แจ้ง )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./436 19 ม.ค. 2561 ไฟฟ้าดับชุมชนไทยสมุทร 3 จุด 1. ซอย 8 เสาหน้าบ้านเลขที่ 243/114 2. บ้านเป็นห้องแถว แถวสุดท้าย หน้าบ้านเลขที่ 243/129 3. บ้านเป็นหลังในสุด ที่มีประตูเล็กทะลุออกสามเหลี่ยม ซอย 6 ตรงไป หน้าบ้านเลขที่ 243/132
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./435 19 ม.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 22 และ สนามฟุตบอล หนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./080 19 ม.ค. 2561 สุนัขรบกวน บริเวณ เลขที่ 111/26 ของนาย สุรพงษ์ แนวขี้เหล็ก มีสุนัขส่งเสียงรบกวน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./434 19 ม.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ ใน ชุมชนศรีจันทร์ ประชาฯ 1.หน้าบ้าน เลขที่ 93/7 ศรีจันทร์ 10/1 หลอดยาว 2.หน้าบ้านเลขที่ 193/33 ศรีจันทร์ 10/1 หลอดยาว 3.เลขที่ 178/60 ถ.ประชาสโมสร 17 หลอดยาว 4. เลขที่ 173/13 หลังบ้านประธาน หลอดยาว 5. ลเขที่ 193/50 หน้าบ้านประธาน หลอดยาว 6.เลขที่ 178/57 ปากซอยประชาสโมสร 15 หลอดยาว 7.เลขที่ 179/35 ปากซอยประชาสโมสร 19 หลอดยาว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./050 19 ม.ค. 2561 ขอลูกระนาด บริเวณ ซอยเทพารักษ์ 5 ข้างร้านดีไซด์ผ้าม่าน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447]