ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./378 05 ม.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ ซอยแยกทานตะวัน6 บ้านเลขที่200/2 ม.2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./377 05 ม.ค. 2561 ไฟดับ บริเวณ ที่ทำการชุมชน ซอย14-16
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./382 05 ม.ค. 2561 ไฟดับ บริเวณ ซอยวีระวรรณ2 เสาร์ไฟหมายเลข17063
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./376 05 ม.ค. 2561 สายไฟฟ้าเสาที่ 7 ไฟแสงจันทร์จากปากซอยวุฒาราม ซ๊อตมีประกายไฟ ให้เจ้าหน้าที่มาดูด่วน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./375 05 ม.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ ถนนศรีจันทร์ ซอย13 ทิศตะวันตกของวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ยาวไปถึงวัดป่าวิเวก หลังวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./373 04 ม.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ 2จุด 1 หน้าบ้านเลขที่ 220/8 2 บ้านร้าง ใกล้ๆกัน และป้ายซอยรีรวรรณ4ชำรุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./374 04 ม.ค. 2561 ไฟฟ้าดับตลอดสายถนน ห้าพฤศจิกา มืดมากค่ะ กรุณาแก้ไขให้เร่งด่วนด้วยค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./072 04 ม.ค. 2561 ขอรถเกรด สนามกีฬา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./371 04 ม.ค. 2561 ไฟฟ้าดับถนน ไฟโคมใหญ่ ดับ ประมาณ 10 โคม ปากซอยเหล่าน่าดี12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./369 04 ม.ค. 2561 ไฟดับ ตรงคอกม้าผู้กอง ซอย 11
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./370 04 ม.ค. 2561 ขอติดตั้งโคมไฟ ซอยศรีจันทร์14 ท้ายซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./372 03 ม.ค. 2561 หลอดไฟส่องสว่างในซอยไม่ติดทั้งซอยรบกวนช่วยเข้ามาตรวจสอบด้วยครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./100 03 ม.ค. 2561 ฝาท่อระบายน้ำบนทางเท้า หน้า บสก. ชำรุดแตกหัก เกรงว่าจะเกิดอันตราย สามารถเข้าดูรายละเอียดรูปถ่ายและพิกัดได้ที่ https://punmuang.greenworld.or.th/obstacles/report_to_organization/788
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./367 03 ม.ค. 2561 ไฟดับตรงบ้านเลขที่ 115/23 และ115/7 และ116/24
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./368 03 ม.ค. 2561 เปลี่ยนชุดไฟใหม่ หน้าบ้านเลขที่ 222/138
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./366 03 ม.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 26/5 ซอย โพธิสาร19
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./365 03 ม.ค. 2561 ไฟดับบริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 117/51 ซอย ทุ่งทอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./099 03 ม.ค. 2561 ฝาปิดร่องน้ำที่ถนนแตกหน้าก่อสุขอพาร์ทเม้นท์แลซอเรนโตโฮเต็ลจะอันตรายต่อคนและยานพาหนะที่ผ่านไปมา(ซึ่งมีจำนวนมาก) เรื่องด่วน. ขอบคุณครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./044 03 ม.ค. 2561 ถนนชำรุดบริเวณ ตรงข้ามแบงค์ชาติเก่า ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./069 03 ม.ค. 2561 ขอรถดันขยะแหละหญ้า ซอย ชาตะผดุง15 และ 6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./061 03 ม.ค. 2561 ขอถังขยะ แทนถังเก่าและตรงที่ไม่มี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./071 03 ม.ค. 2561 ขอวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงศาลเจ้าปู่ร่มเย็น ปูน15 ถุง ทราย2คิว หิน2คิว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./070 03 ม.ค. 2561 ขอพันธุ์กล้าดอกไม้ ปลูกแทนดอกดาวเรือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./364 03 ม.ค. 2561 ไฟฟ้าดับในซอย9 จำนวน 2 หลอด ถนนราชฏร์คนึง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./362 29 ธ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ คุ้มดอนเงิน ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./068 29 ธ.ค. 2560 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 69/9 ซอยศรีจันทร์ 13
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./360 29 ธ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนสาธารณะ หลังโรงเรียนเทคนิค
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./359 29 ธ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ ถ.รื่นรมย์ โต้รุ่ง ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./358 29 ธ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.เทพดำเนินตลอดสาย หนองแวงเมืองเก่า 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./361 29 ธ.ค. 2560 เพิ่มเติม เปลี่ยนหลอดส่องสว่างที่ ซอยมิตรภาพ15 หลอดหน้าปากซอย 1 หลอด และ หน้าบ้านเลขที่ 98/36 จำนวน 1 หลอด รวมเป็น 2 หลอด ขอบคุณครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441]