ชื่อ : สกุล :

Before
After
อช./234 06 มิ.ย. 2561 ตัดกิ่งไม้บังสายไฟ ตรงแถวบ้านประธาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./235 06 มิ.ย. 2561 ตัดกิ่งไม้ ซอย มะลิวัล1 เก็บกิ่งไม้ 2จุด ต้นซอยกับท้ายซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1079 06 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ ซอบ เสวตพัฒนา หน้า ร.ร มหาไถ่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1080 06 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หลังสนามกีฬา ซอย 6/4 ข้างร้านค้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./232 06 มิ.ย. 2561 ยกเลิก คำร้อง อช.225/5/61
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1075 06 มิ.ย. 2561 ไฟดับ บ้านเลขที่ 35/1 ซอย 27
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./233 06 มิ.ย. 2561 ตัดกิ่งไม้ ตรงบ้านเลขที่ 124/143-124/160
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./231 06 มิ.ย. 2561 ขอลูกระนาดทั้งถนน 2จุด ซ.พัทยา2 กับ ซ.พัทยา1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./230 06 มิ.ย. 2561 ขอความอนุเคราะห์ ปรับเกรดถนนชุมชน เป็นหลุมอย่างมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./203 06 มิ.ย. 2561 คนกวาดถนนในหมู่บ้านทุ่งเศรษฐี ซอย48 ฝั่งข้ามคลอง มีพฤติกรรมที่ไม่เคยออกมากวาดถนนตามหน้าที่ที่ตนได้รับ อีกทั้งยังอ้างว่าไม่ใช่หน้าที่ของตนทั้งที่ได้รับเงินค่าจ้างจากเทศบาลทุกเดือน ถนนในชุมชนก็ยังสกปรกเหมือนเดิม ทั้งเศษขยะที่กระจัดกระจาย ทั้งอุจาระมูลสัตว์ต่างๆเกลื่อนเต็มถนนในชุมชน อยากให้เทศบาลออกมาพิจารณาและหาคนที่พร้อมจะทำหน้าที่ตรงนี้อย่างเต็มความสามารถมากกว่าคนที่นั้งรับเงินเดือนทุกเดือนแต่ไม่เคยกวาดทำความสะอาด ทำให้ชุมชนยังสกปรกเหมือนเดิม อีกทั้งความผิดที่ไม่น่าให้อภัยได้คือ การบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของตน ทั้งที่ได้รับเงินเดือนทุกเดือน แต่ไม่เคยทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างสุดความสามารถเล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1077 06 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้าน 124/117
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1076 06 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หมู่บ้านเรา 2 ทุกซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./198 06 มิ.ย. 2561 เก็บขยะ เนืื่องจากรถขยะไม่เข้ามาเก็บขยะตามกำหนดอย่างสม่ำเสมอ ทำให้มีขยะล้นออกมาทุกบ้าน บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 183/3 ซ.ศรีจันทร์ 17
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./332 06 มิ.ย. 2561 ฝาท่อระบายน้ำแตกในซ.ประชาสโมสร 18/1หน้าเต้นท์แก่นนครยานยนต์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./334 06 มิ.ย. 2561 เนื่องจากฝาท่อระบายน้ำแตกและเสียหายค่ารบกวนมาทำการซ่อมให้ได้มั้ยค่ะกลัวเกิดอุบัติเหตุค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อท./058 05 มิ.ย. 2561 ร้องเรียนการจอดรถ บริเวรลานจอดรถเทศบาล ข้าพเจ้ามาชำระ ภาษีให้เทศบาลนครขอนแก่น ปรากฏว่า มีคนจอดรถขวางทางออกจึงอยากขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยดูแล งานบริการที่จอดรถ ช่วงเวลาที่จอด 08.30 -10.00 น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./229 05 มิ.ย. 2561 เครื่องออกกำลังกายชำรุด บริเวณ ชุมชนมิตรสัมพันธ์ 1 ล้มหลุดออกจากฐาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./330 05 มิ.ย. 2561 อยากขอให้เปิดประตูระบายน้ำเนื่องจากลวดสลิงขาด บริเวณ ถนนศรีนวล แยกจากถนนกาญจนาภิเษก มาจากแฟรี่ อยู่ฝั่งซ้ายมือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./329 05 มิ.ย. 2561 ฝาท่อยุบตัว บริเวณ ฝาเหล็กประตูทางเข้าโรงเรียนกัลยา ถ.กลางเมือง จำนวน 2 ฝา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1071 05 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 177/8 ซอยชาตะผดุง ซอย 16
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./228 05 มิ.ย. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 149/57 ถ.มะลิวัลย์ ด้านข้างวัดป่าชัยวัน โชคชัยอพาร์ทเม้นต์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1070 05 มิ.ย. 2561 โคมไฟฟ้าชำรุด บริเวณ หลังหอพักเลขที่ 666/344 ซอยเมตตา 3 ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./328 05 มิ.ย. 2561 ขอเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอยสุขสบาย 16 โนนทัน 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./227 05 มิ.ย. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 176/49 ถ.ประชาสโมสร หจก.ฟีมโฮม ซีเคียว กรุ๊ป ตึกแถว 5- 6 ห้อง แถวโรงแรมอวานี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./226 05 มิ.ย. 2561 ขอแท่งเหล็กกั้นอุบัติเหตุ บริเวณ สี่แยก ถนนชวนชื่น ร้านสุทินโจ๊ก สี่แยกถนนชวนชื่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ถ./111 05 มิ.ย. 2561 บริเวณบ้านเป็นซอยที่ต่อจากถนนใหญ่ บริเวณนี้คนผ่านบ่อย ส่วนใหญ่ขับรถเร็ว และในซอยนี้ไม่มีลูกระนาด อยากให้ช่วยทำลูกระนาดในซอยนี้ด้วยค่ะเพราะเป็นซอยที่ต่อจากถนนใหญ่ ที่ผ่านมาเกิดเหตุการรถเหยียบ/ทับสัตว์เลี้ยงเพราะขับเร็วบ่อย แถมแถวนี้มีเด็กเล็กๆอยู่เยอะ กลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุกับเด็กค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./197 05 มิ.ย. 2561 เก็บกิ่งไม้ บริเวณ ถ.ชาตะผดุงซอย 12 ชุมชนนาคะประเวศน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./327 05 มิ.ย. 2561 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ หน้าถนนพิมพสุต เลขที่ 104
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./225 05 มิ.ย. 2561 เสาป้ายซอยชำรุด บริเวณ ซอย 12 นาฬิกา แยก 5 ชำรุด ชุมชนหนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1069 05 มิ.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ จุดที่ 1 บ้านเลขที่ 56/16 หน้าบ้านคุ้มประธานหลังหอพักสวสโฮม 2.หน้าบ้านเลขที่ 300/10 ค้มประธานพร จำนวน 2 หลอด 3.ซอยมะลิวัลย์ 11 หน้าบ้านเลขที่ 90/9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483]