ชื่อ : สกุล :

Before
After
ถ./130 02 ส.ค. 2561 ถนนชำรุด บริเวณ ซอยเทพผาสุข ถ.กัลปพฤกษ์ สามเหลี่ยม 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./312 02 ส.ค. 2561 ขอติดตั้งกระจกนูน บริเวณ ที่ทำการชุมชน หลังศูนย์ราชการ 2 จำนวน 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./311 02 ส.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ถนนเกาะกลางที่ทำการชุมชน บขส.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1351 02 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยโพธิ์ทอง 3 ต้นที่ 3 ถ.เหล่านาดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1354 01 ส.ค. 2561 ไฟถนน/ซอยในหมู่บ้านทองสอดแสงซอย2 (ซอยแยกในซอยศรีจันทร์23) เสาต้นสุดท้ายซอยไม่ติดสว่างมาเดือนกว่าแล้ว ขอความกรุณาตรวจซ่อมแก้ไข ให้ติดสว่างด้วย จะขอบคุณยิ่ง สังคม สุวรรณแสง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1350 01 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.หน้าบ้านเลขที่ 40/23 ซอยคอกม้าดาวมังกร 2.บ้านเลขที่ 162/145 สองหลอด ตรงข้ามกัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1349 01 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 11 ตรงข้ามหอพักชาย ชุมชนดอนหญ้านาง 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./310 01 ส.ค. 2561 ขอความอนุเคราะห์รถปรับเกรด ด้วยวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ท่านผุ้ว่าราขการจังหวัด จะมาเปิดงาน ที่สนามบอลหญ้าเทียม จึงขอความอนุเคราะห์ปรับรถเกรด ซอย เหล่านาดี 12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1348 01 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 151/10 ซอยดอกคูณ 1 หอพัก คลองชลประทาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1347 01 ส.ค. 2561 ติดตั้งไฟแสงสว่าง บริเวณ รอบตลาดสดเทศบาล 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1346 01 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 635/4 ถ.กลางเมือง 32 หลอดยาว 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1345 01 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยหลังศูนย์ราชการ 13/4 จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./129 01 ส.ค. 2561 ขอลูกระนาด บริเวณ ในซอยประชาสโมสร 22 จำนวน 2 จุด เลขที่ 176/7 และ 171/14
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1343 01 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนชาตะผดุงซอย 20 ทางลงทุ่งสร้าง ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1344 01 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าถนนในซอยศิลปสนิท 5 หลอดไฟขาด ทำให้ถนนในซอยมืดมาก หลอดไฟชำรุดนานประมาณ 2 เดือนแล้วค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./309 01 ส.ค. 2561 ขอย้ายเสาป้ายบอกทาง บริเวณ เลขที่่ 337 ถ.ประชาสโมสร ตัด ถนนชาตะผดุง ชุมชนบะขาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./128 31 ก.ค. 2561 ถนนชำรุด บริเวณ ถนนคลองร่องเหมือง ข้างแฟรี่ 1 จุด และ ใกล้กับถังขยะ อีก1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./407 31 ก.ค. 2561 ฝาท่อระบายน้ำหน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่นสาขาชุมชนเมืองเก่าชำรุดแตกหัก อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เดินทางเท้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./127 31 ก.ค. 2561 ถนนชำรุด บริเวณ ถนนกสิกรทุ่งสร้างซอย 3 หน้าตลาดจอมพล กลางถนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1341 31 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เสาที่ 2 ซอยอนามัย 4 โนนทัน 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1340 31 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 222/29 ซอยวาสนา ถ.จอมพล หมู่บ้านจอมพล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./406 31 ก.ค. 2561 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ซอยวุฒาราม 6 ถ.วุฒาราม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1339 31 ก.ค. 2561 ขอติดตั้งหลอดไฟ ซอยประชาสโมสร 40 จำนวน 2 จุด ซอยประชาสโมสร 42 จำนวน 2 จุด ซอยประชาสโมสร 44 จำนวน 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1338 31 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยวุฒาราม 17 ถ.หน้าเมือง โนนหนองวัด 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./056 31 ก.ค. 2561 กำจัดรังต่อ บริเวณ ร้านอาหารเวียดนาม ถ.ชีท่าขอน ชุมชนชัยณรงค์สามัคคี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1342 31 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่18 ถนนบะขาม ซอยศรีจันทร์12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1337 31 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยพระบิณฑบาตร เสาที่ 2 ชุมชนชัยณรงค์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1336 31 ก.ค. 2561 ขอหลอดไฟฟ้าเพิ่ม หลอดนีออน บริเวณ ซอยรอบเมือง 11 ตัดซอย หน้าทวงเฮง ห้องสุดท้าย ใกล้โรงแรมบีทู
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1335 31 ก.ค. 2561 ขอหลอดไฟฟ้า บริเวณ เสาตู้โทรศัพท์ หอพักอารี ถ.สามัคคีอุทิศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1334 31 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ในซอยแสนลีลา 2.ในซอยหลัง รพ.ราชพฤกษ์ ศรีฐาน 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499]