ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./767 09 เม.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 163/3 หอพักใบเฟิร์น ถ.ชาตะผดุง ทางไป โรงเรียนสอนขับรถ I D ชุมชนโนนทัน 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./766 09 เม.ย. 2561 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เลขที่ 71/52 ร้านขายข้าวต้ม ซอยทางเข้าวัดป่าวิเวกธรรม ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./151 09 เม.ย. 2561 สุนัขข้างบ้านเสียงดัง บริเวณ เลขที่ 14/136 หมู่บ้านทองสอดแสง ซอย 9 มีสุนัข 2 ตัว ( ประมาณ ช่วงตี 2- ตี 5 ) จะเห่าไม่หยุด โดยเจ้าของบ้าน แจ้งว่าหมาป่วย ให้ทนเอา ซึ่งบ้าน ข้าพเจ้าเป็นหอพัก และคนพักได้แจ้งย้ายออกหลายห้อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./150 09 เม.ย. 2561 ขอถังขยะ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 182/55 ร้าน ต.สุนทรี ถ.ศรีจันทร์ ชุมชนหน้า รพ.ศูนย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./227 09 เม.ย. 2561 ขยายแนวท่อระบายน้ำ บริเวณ ในซอยหลังโรงพยาบาลราชพฤกษ์ เนื่องจากอยู่ในแผนปี 61 ยังไม่มาสำรวจ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./765 09 เม.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1. ปากซอยเวชพงษ์ 3 หน้า รร.เทศบาลบ้านศรีฐาน 2. ซอยวัดป่าชัยวัน เข้าซอยบ้านพ่อฟุ้งจีนเมฆฆ มีไฟหลอดเดียว ดับมานานแล้ว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./764 09 เม.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ ตลอดสาย บริเวณ ถ.กลางเมือง ซอย 5 ซอยชัชวาลย์ และ เบรคเกอร์ใหญ่ มีมดเข้าไปเยอะมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./763 09 เม.ย. 2561 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ปากทางเข้าซอยโพธิสาร 17 โนนทัน 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./762 09 เม.ย. 2561 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ หน้าศูนย์เด็กเล็ก ถ.โพธิสาร ชุมชนโนนทัน 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./761 09 เม.ย. 2561 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ปากทางเข้าซอยโพธิสาร 4 โนนทัน 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./760 09 เม.ย. 2561 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ หน้าสาลาชุมชน โนนทัน 5 ถ.โพธิสาร จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./226 09 เม.ย. 2561 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ กลางซอยระหว่าง ซอย โพธิสาร 19 และโพธิสาร 17
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./225 09 เม.ย. 2561 ดูดท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอยโพธิสาร 4 กลางซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./759 09 เม.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้าน เลขที่ 154/157 ซ.สุขสบาย ถ.ชาตะผดุง บ้านนางเวียงทอง ภูศรีโสม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./758 09 เม.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ถนนโพธิสาร 27 หน้าบ้านเลขที่ 35/1 2.ถนนฉิมพลี ข้างบ้านเลขที่ 37/1 เยื้องสำนักงานกฎหมาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./753 09 เม.ย. 2561 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ซอย 1/1 จุดที่วางถังขยะ ต้นมะพร้าว หลอดยาว 1 หลอด ข้างบ้านประธานชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./756 08 เม.ย. 2561 หลอดไฟฟ้าส่องสว่างบนเสาไฟฟ้าเสีย 2 แห่ง 1.ที่หน้าบ้านเลขที่ 194/41 หมู่ 6(ซอย 5 หมู่บ้านโพธิบัลลังก์) และ 2.ที่หน้าบ้านเลขที่ 194/47 หมู่ 6(ซอย 5 หมู่บ้านโพธิบัลลังก์) ขอบคุณครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./757 08 เม.ย. 2561 หลอดไฟส่องสว่างไม่ติด 1 หลอด หน้าบ้านเลขที่98/47 ซอยมิตรภาพ15
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./755 06 เม.ย. 2561 ไฟช๊อตเสาไฟสาธารณะทำให้หลอดไฟดับ มีประกายไฟเป็นระยะ กลัวจะเกิดอันตราย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./754 06 เม.ย. 2561 ชุมชนโพธิบัลลังก์ทอง ไฟฟ้าให้แสงสว่างถนนไม่ติด 4 หลอดดังนี้ ซอย 5 เสาต้นหน้าบ้านเลขที่ 194/37 ซอย 8 เสาต้นหน้าบ้านเลขที่ 194/310 และ194/125 ซอย 14 เสาต้นหน้าบ้านเลขที่ 194/125 ขอความกรุณามอบหมายผู้รับผิดชอบไปดำเนินการแก้ไขด้วย ขอบพระคุณล่วงหน้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./085 06 เม.ย. 2561 เรื่อง ขออนุญาตปรับปรุงทางเข้าบ้าน เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร ขอนแก่น สิ่งที่แนบมาด้วย รูปภาพประกอบทางเข้าบ้าน ข้าพเจ้า นางชวาลัย ชมดี ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่ 35 ถนนอำมาตย์ อำเภอเมือง ขอนแก่น ต้องการปรับปรุงทางเข้าบ้านเนื่องจากทางเทศบาล ได้ปรับปรุงถนนและทางเดินเท้าถนนอำมาตย์ ช่วงถนนหลังเมือง ถึงถนนรอบเมือง นั้น พบว่าทางเท่าสูงกว่าพื้นถนน 16 ซม. และทาสีขาวดำตรงประตู ทำให้นำรถเข้าจอดในบ้านไม่สะดวก อนึ่ง ขณะที่มีการปรับปรุงถนนนั้นได้แจ้งให้ผู้รับเหมา ทำทางเข้าให้ด้วย แต่ไม่ได้รับความอนุเคราะห์ จึงทำหนังสือร้องเรียนมา เพื่อปรับปรุง โดยทำทางลาดเพื่อเข้าออกได้สะดวกและทาสีขาวแดงตรงทางเข้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./147 06 เม.ย. 2561 ขอความอนุเคราะห์ทางเทศบาลนครขอนแก่น พิจารณาเปิดไฟจราจรตามแยกต่างๆ ให้ปล่อยแต่ละด้านพร้อมกัน โดยให้ไฟเขียวทั้งรถยนต์ที่จะไปทางตรงหรือเลี้ยวขวาให้สามารถไปพร้อมกัน เหมือนกับแยกสามเหลี่ยม ในส่วนแยกที่มีปัญหาการจราจรและเป็นคอขวดเมื่อมีการจราจรคับคั่ง ก็มี แยกเซ็นทรัล แยกเทคโนภาค แยกเหล่านาดี และแยกโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ซึ่งจะมีด้านที่ไฟจราจรไม่ได้ปล่อยรถให้ไปพร้อมกัน ปัญหาคืออะไร 1 รถเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากมีรถรอเลี้ยวขวา 2 รถที่ไม่ใช่คนในพื้นที่เข้าใจว่าเลนเลี้ยวขวาเป็นเลนตรงก็เข้าไปต่อแถวบีบแตรไล่ซึ้งอาจจะทำให้เกิดการทะเลาะกันได้ 3. รถที่รอเลี้ยวขวามีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการชนท้ายจ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./224 05 เม.ย. 2561 ฝาบ่อพัก ศรีจันทร์ 21
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./751 05 เม.ย. 2561 ไฟฟ้า บริเวณ ถ.หลังศูนย์ราชการ ซอย 14
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./750 05 เม.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ ซอย 4-6-8 ตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./749 05 เม.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ3หลอด นับจากปากซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./752 05 เม.ย. 2561 แจ้งไฟฟ้าริมถนนดับ บริเวณ ซ.ราษฎร์คนึง 9/1 ต.ใเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น เสาไฟฟ้าต้นที่ 2 และ 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./223 05 เม.ย. 2561 ดูดล้างท่อระบายน้ำ ซอย 5 ซอย 6 ชัยพฤกษ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./145 05 เม.ย. 2561 ขอเบิกยางดำ ซ่อมแซมถนน ภายในชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./221 05 เม.ย. 2561 ฝาบ่อหาย (ฝาเหล็ก) ถ.เทพารักษ์ ยังไม่ถึงซอย 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461]