ชื่อ : สกุล :

Before
After
อช./098 06 ม.ค. 2560 ตัดกิ่งไม้ บริเวณเลขที่ 145 ถ.รอบเมือง ร้านไก่อบหม้อดิน ริมบึงแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./053 06 ม.ค. 2560 ขอยางมะตอยอัดรอย แตกร้าว ถนนฉิมพลี ซอย 5 ตลอดสาย มีรอยแตกร้าว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./074 05 ม.ค. 2560 ขอความอนุเคราะห์เก็บขยะตกค้าง บริเวณ ภายในชุมชนศรีจันทร์ พัฒนา ซึ่งมีอยุ่ 35 ถัง สีฟ้า ถังล้อรถ 7 ใบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./383 05 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยมิตรภาพ 8/1 หน้าบ้านเลขที่ 146/5 จำนวน 3 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./382 05 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยโพธิสาร 4 จำนวน 2 จุด โนนทัน 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./381 05 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยบุหลัน ถ.หน้าเมือง ซอย 7 ชุมชนแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./380 05 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้าน ผอ.วทัญญุตา เลยร้านตัดผมใกล้ปากซอย ซอยศรีจันทร์ 10/1 หลอดนีออนยาว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./379 05 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยโพธิสาร 4 เสาที่ 2 ชุมชนโนนทัน 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./378 05 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยกลางเมือง 22 ซอยกลางเมือง 28 ซอยกลางเมือง 30 และ ไปแยกการเคหะ - บ้านตูม อีก จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟข./004 05 ม.ค. 2560 ขอขยายเขตไฟฟ้า ภายในซอย กลางเมือง 20 ทะลุไปออกซอยข้างหมู่บ้านพิมานชล ไม่มีไฟถนนทำให้การสัญจรในเวลากลางคืนลำบาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟข./003 05 ม.ค. 2560 ขยายเขตไฟฟ้า เนื่องด้วยประชากร จำนวน 21 ครอบครัวที่อาศัยอยู่ ภายในซอย 24 ตอนปลาย ไม่มีสายเมนไฟฟ้า และไฟส่องสว่างภายในซอย ชาวบ้านปักเสาไม้แล้วดยงสายจากซอย 28 กลางเมืองมาใช้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ท./095 05 ม.ค. 2560 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ถ.จอมศรีใกล้วัดจอมศรี ชุมชนศรีฐาน 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./094 05 ม.ค. 2560 ดูดล้างท่อระบายน้ำ บริเวณ ถ.จอมศรี ชุมชนศรีฐาน 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./377 05 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ถ.จอมศรี 2.ถ.สันติสุข 3.ถ.ประชาสรรค์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./376 05 ม.ค. 2560 ขอสปอร์ตไลท์ ติดบริเวณ บึงหนองบอน จัดงานปีใหม่ 2560 ในวันที่ 7 ม.ค.2560 บริเวณ สวนสาธารณะ บึงหนองบอน ไฟสปอร์ตไลท์ 5 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./093 04 ม.ค. 2560 มีการปิดท่อระบายน้ำโดยการเทปูนทับท่อทำให้ น้ำไม่สามารถระบายได้ แล้บ้านอยู่ในพื้นที่ต่ำ ไม่มีทางระบาย บริเวณเลขที่ 91/4 ซอยมิตรภาพ 8/5 เป็นทาวเฮ้าส์ 2 ชั้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./375 04 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ แกนไฟฟ้าชำรุด จำนวน 2 จุด 1.โรงปลาร้าใกล้วัด 2. บ้านนายสะอาด ชุมชนศรีฐาน 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./073 04 ม.ค. 2560 ขอถังขยะ จำนวน 3 ถัง เพื่อตั้งในชุมชน หนองแวงตราชู 1 ติดต่อประธานชุมชน ( นาถฤดี 093-3284181 )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./374 04 ม.ค. 2560 เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า ในบริเวณหมู่บ้านพิมานชื่น จำนวน 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./092 04 ม.ค. 2560 ดูดท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอยเมตตา ถ.กลางเมือง ใกล้ร้านเพ้ง หมูกระทะ ทาวเฮ้าส์ 7 หลัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./373 04 ม.ค. 2560 ไฟฟ้าชำรุด 1. หมู่บ้าน VIP โฮม 8 เสาแรกซอยที่ 2 และเสาที่ 2 ซอยแยกที่ 3 ที่มีชุดไฟ 2.ไฟฟ้าชำรุด ซอยแยกที่ 2 หน้าบ้านเลขที่ 189/7 และหน้าบ้านเลขที่ 144/25 หน้าบ้านเลขที่ 146/5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./372 30 ธ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยวุฒาราม 10 สุดซอย ชุมชนโนนหนองวัด 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./371 30 ธ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ซอยสุขสาย 12 2.ถ.ฉิมพลี ใกล้กับบ้านเลขที่ 88/69 ถ.โพธิสาร 15
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./370 29 ธ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยชัยพฤกษ์ 12 สุดซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./012 29 ธ.ค. 2559 ตรวจสอบการสร้างบ้านติดรั้ว บริเวณ เลขที่ 153/2 ม.16 ซ.ศรีมารัตน์ ถ.หลัง รพ.กรุงเทพฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./072 29 ธ.ค. 2559 เหตุเสียงรำคาญ ร้านอาหาร โรงพัก เยื้องตะวันแดง ตอนกลางดึก ๆ จะแสดงดนตรีเสียงดังมาก นอนไม่หลับ เสียสุขภาพจิต
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./368 29 ธ.ค. 2559 ไฟฟ้าชำรุด 1 จุด หน้าบ้านเลขที่ 116/25 ซอยศรีจันทร์ 8
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./369 29 ธ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 108/36 ซ.ราษฎร์คนึง 35 จำนวน 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./367 29 ธ.ค. 2559 ขอเพิ่มโคมไฟ จำนวน 4 จุด ในซอยชุมชนหนองใหญ่ 3 1.ถนนในซอยทางไปบึงหนองใหญ่ 2.ซอยบ้านพ่อุดม 3.ซอยบ้านคุณหมี 4.ซอยข้างวัดป่า (ตะวันออก )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./366 29 ธ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ บ้านพัก ชลประทาน หนองใหญ่ 3 จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336]