ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./963 25 เม.ย. 2562 ไฟฟ้าแสงสว่างดับทั้งซอย และขาไฟเสาที่2นับจากบ้านเลขที่90/3ชำรุดเอนลงมา บริเวณ ซอยมะลิวัลย์ 11 ถ.มะลิวัลย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./962 25 เม.ย. 2562 ไฟถนนดับในซอยประชาสโมสร36สุดซอยหน้าบ้านเลยที่58/239
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./202 24 เม.ย. 2562 ขอถังเก็บขยะ จำนวน 5 ใบ นำส่งที่บ้านกรรมการชุมฃนที่ทำหน้าที่ดูแลเรื่องอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม -คุณแม่ไพรวรรณ อุบลบาล หรือคุณพ่อสรชาติ อุบลบาล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./201 24 เม.ย. 2562 ขอความอนุเคราะห์เก็บกระถางต้นไม้และและกระเบื้องกระจกแตก บริเวณซอยมิตรภาพ14 ข้างชลประทาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./203 24 เม.ย. 2562 ขอให้เทศบาลไปเก็บขยะบริเวณสี่แยกตลาดโนนทันติดกับอนามัยโนนทัน(เป็นเศษขยะของร้านขายเนื้อวัวที่เลิกกิจการไปแล้ว)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./108 24 เม.ย. 2562 ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนโดยใช้ยางมะตอย บริเวณร้านเนื้อย่างเจนถึงทางเข้าสนามกีฬา เหล่านาดี12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อช./260 24 เม.ย. 2562 ขอให้ตัดกิ่งไม้ พาดสายไฟ บริเวณซ.12 นาฬิกา แยก3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./961 24 เม.ย. 2562 ขอเพิ่มโคมไฟฟ้าสาธารณะ 2 จุด บริเวณซ.12นาฬิกา แยก3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./959 24 เม.ย. 2562 แจ้งไฟสปอร์ตไลท์ดับ 4 จุดบริเวณลานกีฬาชุมชนหนองใหญ่3 และไฟสาธารณะดับ 7 จุด บริเวณถนนบ้านพัก ตชด. และบริเวณซอยหน้าวัดศิริวันวนาราม ศรีจันทร์37 ตามแผนที่ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามที่0897136741
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./960 24 เม.ย. 2562 ได้โทรประสานแจ้งช่าง อินทเดชแล้วค่ะช่างให้มาเขียนเป็นหลักฐาน เรื่อง อยากเปลี่ยนไฟสปอร์ตไลท์ มันสว่างมาก จึงอยากให้มาเป็นหลอดไฟธรรมดา หน้าบ้านเลขที่ 222/69 ถ.ประชาสโมสร44 ชุมชน ธนาคร และเวลาช่างเข้ามาอยากให้โทรประสานผู้ร้องด้วยค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./028 24 เม.ย. 2562 ให้ตรวจสอบการก่อสร้างทางสาธารณะ ถนนหมอชาญอุทิศ ตรงกวดวิชา คุมอง ถ้าช่างไปกรุณาติดต่อเบอร์ 087-8622456 นี้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./958 24 เม.ย. 2562 หลอดไฟส่องสว่างดับ บริเวณบ้าน179/16 ซ.ประชาสโมสร38 ถ.ประชาสโมสร สุดซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./957 24 เม.ย. 2562 ไฟฟ้าเสาถนนดับ บริเวณสามเหลี่ยมซอยธ.กรุงศรี ตรงมาจะเจออพาทเม้นท์ภูคุ้มทอง จะเป็นซอยตันเสาต้นแรก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./956 24 เม.ย. 2562 ขอแจ้งไฟส่องสว่าง ดับ เข้าไปในถนนฉิมพลี ซอยฉิมพลี 9/3 จำนวน 2 จุด ตามแผนที่เขียนมานี้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./955 24 เม.ย. 2562 ซ่อมแซมไฟฟ้าชำรุด ภายในวัดป่าอดุลยารามไม่ติด 2จุด สี่แยกจะไปเมรุเผาศพ และ เยื้องกุฎิหลวงพ่อเหลื่อม หลังที่ทำการชุมชน ถนนอดุลยาราม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อป./043 24 เม.ย. 2562 จับสัตว์มีพิษเข้าบ้าน (ตัวต่อ) เข้าบ้านเลขที่ 277/33-34 ม.ศรีธานี ชุมชนศรีฐาน3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./954 24 เม.ย. 2562 โครมไฟฟ้าแสงสว่างถนนท้ายซอยธารทิพย์2/2 หลุด แก้ไขให้ด้วยครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./953 23 เม.ย. 2562 ไฟฟ้าดับถ.เหล่านาดีซอย8/1หน้าบ้านเลขที่,89/82หลอดยาว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./259 23 เม.ย. 2562 ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟ ทางเข้าวิทลัยสงฆ์ 4แยกที่2 เลี้ยวขวาบริเวณบ้านเลขที่71/2 หมู่ 12 ถ.ราชคณึง10 บ้านโนนชัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./263 23 เม.ย. 2562 น้ำท่วมและน้ำเสียปากทางชุมชน 95 ก้าวหน้านคร ช่วยแก้ไขให้ด้วยครับ ขอเครื่องสูบน้ำ มาสูบน้ำท่วมขังในชุมชนตามภาพที่แนบมานี้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./258 23 เม.ย. 2562 ตัดกิ่งไม้บรีเวณถนนเหล่านาดีบริเวณแถวๆโลตัสตรงข้ามโรงเรียนแก่นนครตลอดแนวถนนเหล่านาดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./262 23 เม.ย. 2562 ฝาท่อระบายน้ำแตกที่ฟุธบาตถนนเหล่านาดี เส้นตรงข้ามโรงเรียนแก่นนครหน้าบ้านเลขที่ 79/3 ถนนเหล่านาดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อป./042 23 เม.ย. 2562 ตัดต้นไม้ข้างทางถนนศรีจันทร์(เนื่องจากวันที่ 22 เม.ย.2562เกิดลมพายุทำให้ต้นไม้หักมีเจ้าหน้าที่ตัดไปบางส่วนแต่ยังตัดไม่หมดขอให่เจ้าหน้าที่ไปตัดส่วนที่เหลือให้ด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อส./199 23 เม.ย. 2562 ขอให้ไปเก็บกิ่งไม้ (กิ่งต้นกระถิน)บรีเวณถนนศรีจันทร์ ข้างวัดจอมศรี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟข./018 23 เม.ย. 2562 ขอขยายเขตไฟฟ้า ตามซอย บริเวณ ถนนกลางเมือง ซอย11 หลังอัมพรแหนมเนือง ชาวบ้านไม่มีเสาไฟมา 30 ปี ตามแผนที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟข./017 23 เม.ย. 2562 ขอความอนุเคราะห์ขยายเขตไฟฟ้า ถนนเหล่านาดี ซอย6/6 แยกซ้าย ไม่มีเสาไฟแสงสว่าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./952 23 เม.ย. 2562 ไฟฟ้าแสงสว่างถนน ซอยธารทิพย์ ติดไม่ดับในเวลากลางวัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟข./016 23 เม.ย. 2562 ขอสำรวจขยายเขตไฟฟ้า ตามซอย เนื่องจากปัจจุบันลูกบ้านได้ติดมิเตอร์ที่เสาไฟในซอย ชัชวาลย์ และได้ดึงสายพาดผ่านที่คนอื่น และต้องการขอขยายเขตไฟประมาณ 100 เมตร ตามแผนที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./951 23 เม.ย. 2562 แจ้งไฟฟ้าแสงส่วงตามถนนไม่ติด บริเวณ ซอยเมตตา บ้านเลขที่ 666/34 บ้านเลขที่ 666/100 แถวร้านขายลาบก้อย และสระน้ำ ตามแผนที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./261 23 เม.ย. 2562 ดูดท่อระบายน้ำตัน บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 733/22 ซอยวุฒาราม 10 ถนนวุฒาราม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499]