ชื่อ : สกุล :

Before
After
อช./342 22 ส.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวรเกาะกลางถนน บริเวณ เลขที่ 151/88 ถ.มะลิวัลย์ ตรงข้ามคือร้านมิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./137 22 ส.ค. 2561 ขอติดลูกระนาดในซอย บริเวณ ถ.รถไฟซอย 3 จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1435 22 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.หนองวัด ใกล้กับศาลาชุมชน หนองวัดพัฒนา จำนวน 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1434 22 ส.ค. 2561 เปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณ มุมสามแยก ถ.ศรีธาตุ ซอย 2 บ้านตูม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1433 22 ส.ค. 2561 ขอเพิ่มไฟฟ้าหลอด ริมทางมุมถนน บริเวณถ.เทพารักษ์ซอย 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./044 22 ส.ค. 2561 ขอให้ตรวจสอบทางสาธารณะ ถนนราษฎรืคนึง โนนชัย 3 ทำเป็นที่จอดรถส่วนบุคคล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อท./077 22 ส.ค. 2561 มีการจอดใกีดขวางทางของพนักงานบริษัททรู และจอดรถในที่ห้ามจอด จึงอยากให้พูดคุย เจรากับทางบริษัททรูด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1431 22 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ ซอยธารทิพย์ ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1430 22 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ข้างโรงเรียนมหาไถ่ บ้านน้อย เริ่มจากถังขยะ ดับ 2 เสา หลังทรู
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./060 22 ส.ค. 2561 ตัดต้นไม้ บริเวณ ศูนย์รวมน็อต ซอยจะเรียมพันธ์ ถ.หลังเมือง ต้นมะขามเทศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ถ./136 22 ส.ค. 2561 ซ่อมถนน คสล.ซอยแยกสุขสบาย 6 ประมาณ 8 ตารางเมตร โนนทัน 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./351 22 ส.ค. 2561 เนื่องจากมีต้นไม้ใหญ่ จำนวนหลายต้น ปลูกในพื้นที่ดินว่างเปล่าหน้าบ้าน ซึ่งไม่ทราบที่อยู่ของเจ้าของที่ดิน รบกวนให้ทางเทศบาลมาตัดให้ เพราะตอนนี้ต้นไม้ ได้ยื่นล้ำแนวถนน จนใกล้จะถึงสายไฟ เกรงจะเป็นอันตราย ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ซอยตรงข้ามที่พักขยะ โนนทัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อท./076 21 ส.ค. 2561 จอดรถขวางทางเข้าหมู่บ้าน บริเวณ เลขที่ 596/113 ยึดทางสาธารณะ เป็นที่ส่วนตัว หมู่บ้านมั่นคง ทางโค้ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./341 21 ส.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ตรงข้ามร้าน wine 22 ถ.รื่นรมย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./268 21 ส.ค. 2561 สุนัขจรจัด จำนวนมาก บริเวณหมู่บ้านมุ่งงาม ซอยติดกับหอพักอยู่สุข
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./267 21 ส.ค. 2561 เสียงสุนัขจำนวนมากรบกวน ในบ้านพักอาศัย บริเวณหมู่บ้านมุ่งงาม เลขที่ 596/26 ซอยอุทิศมุ่งงาม ถ.หน้าเมือง ชุมชนหนองวัด 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1432 21 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าแสงสว่างถนนชาตะผดุง ฟั่งชุมชนธารทิพย์ ชำรุด 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./078 21 ส.ค. 2561 รอบศาลากลางกลับมาขายของอีกแล้วตามเคย จนท.ละเว้นหรือป่าว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1429 20 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยเรือนจำทางฝั่งดรงพยาบาลศูนย์เลยดค้งไปบ้านประธานชุมชน ใกล้กอไผ่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1428 20 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เข้าซอยธนาคารกรุงไทย สาขามะลิวัลย์ เข้าไปเส้นซอยแยก ซอยตันไฟดับที่ขวามือเสาต้นที่ 2 นับจากปากซอย หลอดนีออนยาว เป็นซอยเล็ก อยู่หน้าอพาร์ทเม้นต์สีเขียว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./075 20 ส.ค. 2561 มีคนเร่ร่อนมานอน มาขับถ่าย ในบริเวณ ใกล้กับเลขที่ 17 ถ.ดรุณสำราญ เป็นที่สาธารณะ ประโยชน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./266 20 ส.ค. 2561 มีคนนำขยะมาทิ้ง ในทางที่สาธารระ ประโยชน์ บริเวณใกล้กับบ้านเลขที่ 17 ถ.ดรุณสำราญ ชุมชนหลักเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./340 20 ส.ค. 2561 ขอรถเกรด บริเวณ ซอยใกล้กับบ้านเลขที่ 17 ถ.ดรุณสำราญ เป็นทางสาธารณะ ประโยชน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./135 20 ส.ค. 2561 ขยายทางขึ้น บริเวณศูนย์บริการ สาธารณสุขที่ 5 บ้านหนองใหญ่ ซอยศรีจันทร์ 20
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./339 20 ส.ค. 2561 ซ่อมแซมหลังคา บริเวณศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 บ้านหนองใหญ่ และศาลาชุมชนหนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./440 20 ส.ค. 2561 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณซอยศรีจันทร์ 20 , ซอยศรีจันทร์ 20 แยก 2 , ซอยประชาสโมสร 43
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./439 20 ส.ค. 2561 ขอลอกท่อระบาย้ำ บริเวณ ถนนสุขสบาย และ ถ.ทานตะวัน 0.60 เมตร โนนทัน 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./1426 20 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.อยู่ในซอยสีโห หน้าบ้านเลขที่ 58/1 จุดที่ 2-3 อยู่ในซอยสุขสบาย 15 หน้าบ้านเลขที่ 49/110
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1427 20 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าแสงสว่างถนนในซอยธารทิพย์ดับทั้งชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./337 20 ส.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ สุดซอย 16 ถ.บ้านกอก หน้าหอพัก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499]