ชื่อ : สกุล :

Before
After
ท./225 26 เม.ย. 2560 ขอลอกท่อระบายน้ำ ซอยอุดมสุข ( ชาตะผดุง 9 ) ชาตะผดุง 7 ซอยสุวรรณสาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./224 26 เม.ย. 2560 ดูดล้างท่อระบายน้ำ บริเวณ ร้านอเมซอล ถ.บ้านกอก ตรงข้ามกับ เทคโนภาค
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./780 26 เม.ย. 2560 ไฟฟ้าชำรุด ( หลอดกลม ) บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 130/1 และ 131/55 ชุมชนบะขาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./779 26 เม.ย. 2560 ไฟฟ้าชำรุด 1.หน้าบ้านเลขที่ 192 , 24/4 , 20/5 หลอดนีออนยาวเล็ก หน้าบ้านเลขที่ 122/7 หลอดยาว 2.เปลี่ยนโคมใหม่ เพราะอันเก่าชำรุดมาก บริเวณ ก่อนถึงซอยแก้วสายหยุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./188 26 เม.ย. 2560 ในชุมชนโพธิบัลลังก์ทอง ซอย 8 บ้านเลขที่ 194/157(บ้าน อ.ติ้ง ข้างสระน้ำ) กิ่งต้นมะม่วงยื่นออกมาถนน ดันสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์และสายเคเบิ้ลอื่น ๆ เกรงว่าจะเกิดอันตราย ขอความอนุเคราะห์ส่งชุดตัดกิ่งไม้ไปตัดให้ด้วย ขอบพระคุณล่วงหน้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./778 25 เม.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ซอยมิตรสัมพันธ์ ตรงข้ามบ้านแม่ราตรี ฝั่ง ถ.แก่นตูม 2.ไฟฟ้าดับ บริเวณรอบศาลเจ้าแม่สองนาง ถ.รอบบึงแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./187 25 เม.ย. 2560 ขอเครื่องออกกำลังกาย บริเวณ ลานกีฬา ชุมชนสามเหลี่ยม 2 ติดกับสำนักงานพิสูจน์หลักฐาน 4 เพื่อให้ประชาขนออกกำลังกาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อช./186 25 เม.ย. 2560 ขอสนับสนุนตาข่ายรอบลานกีฬา บริเวณ ชุมชนสามเหลี่ยม 2 โดยใช้สถานที่ข้างสำนักงานพิสูจน์หลักฐาน 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./163 25 เม.ย. 2560 เก็บขยะ บริเวณ บ้านเลขที่ 185/40 ซอยศรีมารัตน์ 22 และกลางซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./777 25 เม.ย. 2560 ขอไฟฟ้าดเพิ่ม จำนวน 1 หลอด บริเวณ หน้า ถนนแฟลตตำรวจ เป็นลานกีฬา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./776 25 เม.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ บ้านเลขที่ 191/46 ถนนแฟลตตำรวจ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟข./010 25 เม.ย. 2560 ขอขยายเขตไฟฟ้า บริเวณ เลขที่ 199/2 ถ.เทพารักษ์ ซอย 6
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./775 25 เม.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 8/59 , 8/2 ซอยหลังศูนย์ราชการ 14/3 ซอยทุ่งทอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./223 24 เม.ย. 2560 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ เลขที่ 42/1 ซอยหลักชัย ถ.ศรีจันทร์ ชุมชนศรีฐาน 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./773 24 เม.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ บึงแก่นนคร ระหว่างวัดกลาง ถึง วัดหนองแวง ถ.รอบบึงแก่่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./162 24 เม.ย. 2560 ขอถังขยะ บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 13/2 ใกล้กับ รพ.จิตเวช
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./772 24 เม.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ 1.อยุ่ในซอยประสานมิตร - จุดที่ 2 ถนนฉิมพลี หน้าบ้านเลขที่ 14/8 3.ในซอยสมพงษ์ หน้าบ้านเลขที่ 71/1 4. ในซอยโพธิสาร 15
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./771 24 เม.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยโพธิสาร 3 หน้าบ้านเลขที่ 129/16 ถึง มูลนิธิลูกรัก จำนวน 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./770 21 เม.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.รอบบึงแก่นนคร จากร้านสวนครัว ถึงเจ้าแม่กวนอิม ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./185 21 เม.ย. 2560 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ร้านค้าสวัสดิการ สถานีตำรวจภูธรภาค 4 ตรงข้ามกับ อบจ.ขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./161 21 เม.ย. 2560 ไม่มีการเก็บขยะในหมู่บ้านมาตั้งแต่สงกรานต์แล้ว ขยะล้นมาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./023 21 เม.ย. 2560 สงสัย หมุดตามรูปครับมีมานานแล้ว แต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไร ของหน่วยงานไหน ถามใครก็ไม่รู้ อยู่บนทางเท้า ตรงข้าม ม.ภาค มีปัญหาคนเดินสะดุดบ่อยมาก ถึงขั้นเตะ จนเล็บหลุดหลายราย. รบกวนช่วยแก้ไขด้วยครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./222 21 เม.ย. 2560 ขอวางท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอยชาตะผดุง 5 หน้าทาวเฮ้าส์ เลยโรงแรมสตูดิโอเข้ามา จำนวน 2 จุด ก่อนถึง บ้านเลขที่ 139/20
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./769 21 เม.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนฉิมพลี 9 ปากทางเข้าซอย 9/3 หน้าบ้านเลขที่ 32/36
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./768 21 เม.ย. 2560 ขอโคมไฟ พร้อมหลอดไฟ นีออนยาว บริเวณ ซอยศรีมารัตน์ 18 ตรงปากซอยตรงข้ามแฟลตตำรวจ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./767 21 เม.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ชุมชนศรีฐาน 1 จำนวน 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./160 20 เม.ย. 2560 เนื่องจากมีสุนัขจรจัดเข้ามาอาศัยอยู่ภายในชุมชนเป็นจำนวนมาก จึงอยากให้ทางเทศบาลเข้ามาจัดการให้ด้วย เพราะทุก ๆ คืนจะส่งเสียงดังเห่าหอนเป็นประจำ ทำให้เวลาพักผ่อนไม่เพียงพอ และบ่อยครั้งจะคุ้ยขยะ ทำให้สกปรกเป็นประจำ และเนื่องด้วยมีบ้านบางหลังเลี้ยงสุนัขโดยปล่อยประละเลย ทำให้ขับถ่ายไปทั่ว ทำให้เกิดความสกปรก ขอให้ทางเทศบาลออกมาว่ากล่าวตักเตือนด้วยครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./766 20 เม.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 179/9 ซอยประชาสโมสร 19 และซอยประชาสโมสร 21 เลยโรงแรมอวานี่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./159 20 เม.ย. 2560 ขอถังขยะ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 108/18 ถ.รื่นจิตร จำนวน 2 ถัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./765 20 เม.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ด้านหลังโรงแรมสามเหลี่ยม หัวมุมทาวเฮ้าส์ติดตึกร้างเป็นซอยเข้าในเซเว่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357]