ชื่อ : สกุล :

Before
After
อช./132 18 มี.ค. 2561 ตัดแต่งกิ่งใบมะขาม บริเวณรอบๆศาลปู่แสง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อท./042 17 มี.ค. 2561 บริเวณชุมชน บ.ข.ส.1 ฝั่งทางด้านทิศตะวันตก ใกล้กับหอประชุมของ บ.ข.ส มีผู้หญิงขายบริการทางเพศจำนวนหนึ่ง ขายบริการแบบเปิดเผยตลอดทั้งคืน สร้างความลำบากให้กับคนในชุมชนอย่างมาก อีกทั้งกลัวว่าต่อไปกลัวว่าจะมีคนมาขายบริการมากขึ้น เป็นแหล่งของสิ่งผิดกฏหมาย อีกทั้งการเดินทางเข้าบ้านเรือนยามกลางคืนยังสร้างความน่ากลัวว่าจะเกิดอันตรายกับเจ้าของบ้านเรือน. จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยจัดการดูแลในส่วนนี้ด้วยครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./131 17 มี.ค. 2561 เนื่องจากสนามปุตบอลของเอกชนในชุมชนวัดป่าอดุลยาราม (soccer cube) มีการเช่าสถานที่จัดงานทุกเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุด มีการใช้เสียงดังมากเป็นที่รบกวนของคนในชุมชนและหอพักบริเวณใกล้เคียง มีการอัดเสียงตาม Url ด้านล่าง ขอความกรุณาเจ้าหน้าที่ได้ทำการดูแลเพื่อลดการใช้เสียงที่ดังเกินควรด้วยค่ะ https://www.facebook.com/shsmfu.tony/videos/10204397439731715/ ขอแสดงความนับถือ นางสาวชุติมา รัตนวรรณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./041 16 มี.ค. 2561 ร้านแจ่วฮ้อนริมกำแพง ถนนเส้นกังสดาลฝั่งติด3แยกไฟแดง นำสิ่งของมากั้นที่จอดรถไว้ให้ร้านของตัวเอง ทำแบบนี้มานานมากแล้ว คนที่ต้องการจอดรถทำธุระแถวนี้เดือดร้อน เคยโทรแจ้งเทศกิจแต่ก็ยังทำแบบเดิม หลังๆเริ่มหนักขึ้นกั้นที่จอดสามารถจอดได้ 2-3 คัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟข./008 16 มี.ค. 2561 ขอขยายเขตไฟฟ้า บริเวณ ซอยชิตสวาสดิ์ รงคุต จำนวน 2 จุด ชุมชนหนองวัด 4 ถ.หน้าเมือง ซอยร้านโชคไพศาล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อป./017 16 มี.ค. 2561 ตัดต้นไม้ ( ต้นจามจุรี ) บริเวณ ซอยเปรมวดี ซอย 2 ชุมชนหนองใหญ่ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./667 16 มี.ค. 2561 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 39 ซอยเข้าหนองไฮ จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./666 16 มี.ค. 2561 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 41 จำนวน 1 จุด ชุมชนหนองใหญ่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./200 16 มี.ค. 2561 บ่อพักชำรุด บริเวณ ซอยวุฒาราม 11 ถังจากซอยคอกม้า ชุมชนโนนหนองวัด 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./665 16 มี.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ศรีจันทร์ 22 เกือบสุดท้ายซอย ชุมชนหนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./017 16 มี.ค. 2561 ขอให้ตรวจสอบ บ้านข้างเคียง ปลูกต้นไม้ ชิดกำแพง ทำให้กำแพงเอียง บริเวณ เลขที่ 48/5 ถ.โพธิสาร ซอย 2 ชุมชนโนนทัน 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อช./130 16 มี.ค. 2561 ขอแท่งกั้น ( สีส้ม ) จำนวน 3 แท่ง บริเวณ เลขที่ 3/4 ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อท./039 16 มี.ค. 2561 มีวัยรุ่น ตั้งวงดื่มสุรา ยามวิกาลบริเวณ สวนสาธารณบึงหนองแวงตราชู ถ.เสรีสัมพันธ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./040 16 มี.ค. 2561 ติดตามคำร้องการแก้ปัญหา การจอดรถ และการจัดระเบียบการจอดรถ รอบบึงหนองแวงตราชู เลขที่ อท.86 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./129 16 มี.ค. 2561 ขอย้าย ป้ายถนน " ถนนประชาสโมสร " ออกจากหน้าบ้าน เพราะคนสัญจรไปมา ไม่เห็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./663 16 มี.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 191/4 และซอย บ้านกอก 16 ตรงข้าม ม.ภาคฯ ดับ ๆ ติด ๆ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./664 16 มี.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ ( ไฟกระพริบ ) บริเวร หน้าบ้านเลขที่ 3/4ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./072 16 มี.ค. 2561 ขอแผ่นชลอความเร็ว บริเวณ ชุมชนหนองใหญ่ 3 จำนวน 15 จุด เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./199 16 มี.ค. 2561 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ เมืองเก่าใกล้วัดธาตุ ติดร้านหมอชาญชัย มีไม้ปละสวดสายทองแดง โผล่ขึ้นมา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./197 16 มี.ค. 2561 ดูดท่อระบายน้ำ บริเวณ ตลาดบางลำภู ถ.หน้าเมือง ตรงข้ามกับ โรงแรมเจริญธานี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./198 16 มี.ค. 2561 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ซอยโพธิสาร 4 จำนวน 5 จุด โนนทัน 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./128 16 มี.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ถ.มิตรภาพ เป็นห้องแถว อาคารพาณิชย์ ก่อนถึง สี่แยกเทคโนภาค โซนทางเข้าตลาดต้นตาล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./662 16 มี.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ประชาสโมสร 25 หมู่บ้านวิมานเทพ ซอย 1 และซอย 2 ตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./127 16 มี.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้าธนาคาร CIMB ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./660 15 มี.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 91/1ถ.อนามัย ใกล้ร้านกาแฟสดต้นปาล์ม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./659 15 มี.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.หลังชลประทาน และซอยบ้านคุณหมี หนองใหญ่ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./661 15 มี.ค. 2561 ไฟฟ้าแสงสว่างถนน ปากทางตรอกบำรุงสุข หลอดชำรุด เดิมเป็นขนาด20w. จึงขอเปลียนเป็นขนาด 40w.เพราะของเดิมให้แสงสว่างไม่เพียงพอ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./016 15 มี.ค. 2561 ร้องเรียนเรื่องบ้านรกร้างไม่มีผู้อาศัย บริเวณ บ้านเลขที่ 49/6 ซ.เทพนิมิตร ถ.ศิลปสนิท 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อท./038 15 มี.ค. 2561 กรณีเสียงดัง ของร้าน ขายของชำ ตอนกลางคืนให้คนนั่งกิน ส่วนมากเป็นนักศึกษา บางวันมีนักร้องนักดนตรี บางวันมีสาวเชียร์เหล้าขาว เสียงดัง บ้านเลขที่ 106/110 ม.6 ถ.ศรีจันทร์ ชื่อร้าน ปริม ถ.คลองชลประทาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./657 15 มี.ค. 2561 ขอเพิ่มไฟฟ้า บริเวณในซอยธารทิพย์ 2/5 จำนวน 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447]