ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./1194 03 ส.ค. 2560 ซอยชวนชื่น2 ถนนชวนชื่น หลอดไฟแสงสว่างทั้งซอย (ไม่ติดทุกต้น)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1191 03 ส.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยประชาสโมสร 31 มีแมลงจำนวนมากอยู่ด้านใน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1190 03 ส.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ 1.หน้าบ้านเลขที่ 227/89 บ้านนางอำนวยจันทะคราม ซ.หลังศูนย์ราชการ 14 2.หน้าบ้านเลขที่ 233/2 และ 211/2 ( บ้านพันธ์คำ ) ซอยหลังศูนย์ราชการ 14/2 ( ซอยตัน )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./161 03 ส.ค. 2560 ถนนชำรุด บริเวณ ทางเท้า เส้นกังสดาล หน้าร้านแว่นท็อปเจริญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1189 03 ส.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยหลังศูนย์ราชการ 14 เข้าไปตรงร้านค้า หลอดหน้าร้าน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./309 03 ส.ค. 2560 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ 1.โซนหลังตลาดต้นตาล ( ซอยโพธิ์ชัย ) 2. โซนซอยโพธิ์ทอง จากซอยโพธิ์ทอง 3 จนถึงซอยโพธิ์ทอง 4 สุดซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1188 03 ส.ค. 2560 ขอไฟฟ้าเพิ่ม จำนวน 1 จุด จากซอยโพธิ์ทอง 2 ฝั่งซ้ายมือเป็นซอยตัน ชุมชน ตลาดต้นตาล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./1187 03 ส.ค. 2560 ไฟฟ้าดับตลอดสาย บริเวณ ถนนชีท่าขอน ตัด ถนนหลังเมืองดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1186 03 ส.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ จำนวน 2 จุด 1.ในซอยชาตะผดุง 14 ติดกับ แมทเซ็นเตอร์ 2.ในหมู่บ้านวิมานเทพ ซอยประชาสโมสร 23 เป็นหลอดนีออนยาว หน้าปั๊มน้ำมัน จำนวน 3 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1185 03 ส.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ ฝั่งบึงแก่นนคร ตั้งแต่ หน้าวัดกลาง จนถึงวัดหนองแวงพระอารามหลวง ดับทั้งสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./393 03 ส.ค. 2560 ขอเปลี่ยนฝาท่อจากฝาปูนเป็นตะแกรงเหล็ก บริเวณซอยราษฎร์คนึง 23 หน้าบ้านเลขที่ 50/2 และ 99/8 ขอจำนวน 4 ฝา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./160 03 ส.ค. 2560 ถนนชำรุด บริเวณ ซอย 12 นาฬิกา แยก 6 หนองใหญ่ 1 ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./159 03 ส.ค. 2560 ขยายไหล่ทาง คลองน้ำเสีย บริเวณ ซอย 12 นาฬิกา เป็นสะพานทางแคบ มาก รถวิ่งสวนกันแทบไม่ได้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1184 03 ส.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ในซอยเรือนจำ ถ.ศรีัจนทร์ หน้าบ้านเลขที่ 193/33 และบ้านเลขที่ 173/13 จำนวน 2 จุด และหน้าบ้าน ผอ.วทัญญุตา หน้าบ้านเลข 93/7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./308 03 ส.ค. 2560 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง 23/2 พาดสายไฟ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./262 03 ส.ค. 2560 พนักงานกวาดขยะ มีพฤติกรรมและ มารยาทไม่ดี และบางครั้งไม่ยอมกวาดขยะด้วย ยังตะคอกด้วย บริเวณหน้าโรงเรียนกัลยาณวัตร ( รอบเช้า )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1183 03 ส.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ บ้านเลขที่ 17/1 ถ.ฉิมพลีซอย 5 หลังวัดโพธิ์ 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./036 02 ส.ค. 2560 ตรวจสอบการทำรางระบายน้ำ บริเวณ บ้านเลขที่ 47/25 ถ.พิมพสุต ซอย 1 ชุมชนเจ้าพ่อทองสุข
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./392 02 ส.ค. 2560 ขอทำที่ดักน้ำป้องกันน้ำท่วม บริเวณ ตรงข้ามซอยคำสะอาด ถ.โนนทัน - บ้านผือ ดนนทัน 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1182 02 ส.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 584/6 ซอยหน้าเมือง 3/1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./391 02 ส.ค. 2560 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ หน้าร้านทองโชคชัย 2 ตรงกันข้าม โรงพยาบาลศูนย์ แม่และเด็ก เลขที่ 182/130 ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./261 02 ส.ค. 2560 ขอถังขยะ บริเวณ หน้าบ้านประธานชุมชน โนนทัน 8 เลขที่ 88/227 ซอยพัทยา 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./307 02 ส.ค. 2560 หลังคาชำรุด บริเวณ ชุมชนดอนหญ้านาง 1 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง 5.00 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1181 02 ส.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ บ้านเลขที่ 277/27 ซอย 5 หมู่บ้านศรีธานีซอย 5 ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./390 02 ส.ค. 2560 ขุดลอกทำทางระบายน้ำ บริเวณ ซอยพัทยา 1 ทางไปบ่อนไก่ เวลาฝนตก ไม่มีท่อระบายน้ำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1180 02 ส.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ชวนชื่น ตัด ถ.กลางเมืองใกล้โรงเรียนกัลยาณวัตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./389 02 ส.ค. 2560 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ร้านโล๊ะ ถนนกลางเมือง ป้ายรถเมล์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./260 01 ส.ค. 2560 ขอถังขยะ บริเวณ ซอยเหล่านาดี 10/20 ขอถังขยะ จำนวน 2 ใบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./306 01 ส.ค. 2560 ขอรถเกรดหญ้า บริเวณซอย 10/20
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./259 01 ส.ค. 2560 เก็บขยะ บริเวณ หน้าโรงเรียนแก่นนคร ซอย 10 ซอยเจเจ พาเลซ ระหว่างร้าน หมอฟันกับห้องให้เช้า ตรงเข้ามา ซอยเหล่านาดี ซ 10/12 ผ่านมาจะเป็น ซอย 10/3 จะเจอบ้านพัก แม่วันเพ็ญ เลี้ยวชวา บ้านรั้วสีเหลือง สุดซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386]