ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./1492 30 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศรีจันทรื 39 ทางเข้าวัดป่าเทพนิมิตร ดับทุกจุดในซอย ทางเข้าวัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1491 30 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 21 ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./352 30 ส.ค. 2561 ขอความอนุเคราะห์ป้ายซอย ชื่อ (ซอยพงษ์พิศ ) ท่านได้มอบที่ดิน ให้เป็นทางสาธารณะ ประโยชน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./277 29 ส.ค. 2561 ขอให้ไปจับหมา ในบ้านเลขที่ 62/7ถนนเหล่านาดี ซอย6/4 ทำความรำคาญให้บ้านข้างเคียง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./276 29 ส.ค. 2561 ขยะส่งกลิ่นเน่าเหม็น ล้นถังกระจาย ใกล้กับโรงพิมพ์คลัง นานาวิทยา ซอยศรีจันทร์ 39
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1490 29 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าหอพักซีเอ็มเพลส จำนวน 2 จุด ซอยศรีจันทร์ 39 หนองใหญ่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1489 29 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าชำรุด ขาไฟฟ้าหัก บริเวณ หลังบริษัทรวมทวี ซอยมิตรภาพ 10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./139 29 ส.ค. 2561 ขอติดตั้งยางชลอความเร็ว บริเวร เลขที่ 191/41-42 ถ.บ้านกอกซอย 8
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1488 29 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ประชาสโมสร หอพักเพ็ญรัตน์ หน้าปากซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1487 29 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ชัยพฤกษ์ ซอย 12 เสาที่ 6 และ 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟข./009 29 ส.ค. 2561 ขอขยายเขตไฟฟ้า บริเวณ เลขที่ 175/31 ตรอกบำรุงสุข ซอยธารทิพย์ ถ.ประชาสโมสร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./275 29 ส.ค. 2561 พ่นยุง บริเวณ เลขที่ 175/31 ถ.ประชาสโมสร ซอยธารทิพย์ ตรอกบำรุงสุข
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./452 29 ส.ค. 2561 ฝาท่อระบายน้ำแตก เป็นรูกว้าง บริเวณ หลังธนาคารกรุงไทย มะลิวัลย์ จำนวน2 ฝา เป็นฝาปูน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./350 28 ส.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้หน้าสำนักงาน บริเวณ สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1486 28 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ สี่แยกระหว่างถนนกลางเมือง ตัด ถนนประชาสโมสร ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ฝั่งโรงแรมรสสุคนธ์ สี่แยก 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1485 28 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ตรงข้ามบ้านเลขที่ 171/226 ถ.ประชาสโมสร 25 ชุมชนนาคะประเวศน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1484 28 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ชีท่าขอน เสาที่ 5 หลอด LED ตัดกับถนนชัยณรงค์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1483 28 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณถนนหลังเมืองซอย 1 ฑัณตแพทย์อิน อร เสาต้นที่ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./274 28 ส.ค. 2561 อยากจะรบกวนเจ้าหน้าที่เทศบาลให้ย้ายถังขยะที่อยู่บริเวณหน้าร้านขายยาฟาร์ม่าพลัส (ติดอัมพรแหนมเนือง) ไปไว้บริเวณอื่นเนื่องจากมีกลิ่นเหม็น (ก่อนหน้ามี 1 ถัง ไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่น แต่เมื่อประมาณ 6 เดือนที่ผ่านมา มีมาตั้งเพิ่มอีก 1 ถัง และมีผู้มาทิ้งขยะจำนวนมาก ทำให้ขยะมีกลิ่นเหม็นมากขึ้น) และหากสามารถมาทำความสะอาดบริเวณจุดที่วางถังขยะด้วยได้ จะดีมากเลยค่ะ ขอความกรุณาด้วยนะคะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1482 28 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 119/27 - 109/4 ซอยหลังร้านตาชั่ง และหลัง ธกส. ซอยเดียวกัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1481 28 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ โรงสีประชารัตน์ ถ.ราษฎร์คนึงซอย 23 ปากซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1478 28 ส.ค. 2561 ไฟฟาชำรุด บริเวณ ซอย 1/3 มุมร้านขายของชำดวงเนตร หลอดยาว 1 หลอด ซอย 7 ตัดกับ 7/2 มุมร้านก๋วยเตี๋ยว หลอดยาว 1 หลอด ถนนอดุลยาราม ตรงข้ามสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ประตูโขงเข้าวัด หลอดยาว 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1477 28 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ร้านเครื่องหนังรั้วสีขาว ถนนห้าพฤศจิกา ชุมชนเจ้าพ่อเกษม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1476 28 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ซอยหน้าเมือง 27 นับจากถนนหน้าเมือง ตัด ถนนห้าพฤศจิกา ชุมชนเจ้าพ่อเกษม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1479 28 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ เข้าซอยมะลิวัลย์2 (ซอยธนาคารกรุงไทย) เข้ามาสุดซอยให้เลี้ยวซ้าย ไฟฟ้าจะดับเสาที่1 , 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1480 28 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ ซ.ธนาคารกรุงศรี สาขาถนนมะลิวัลย์ อยู่กลางซอยตรงข้ามกับอพาเมนต์ภูกุ้มข้าว ดับ 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./349 28 ส.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 226/79 ถ.ประชาสโมสร 44 ชุมชนธนาคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./451 27 ส.ค. 2561 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ เลขที่ 500/15 ชุมชนเทพารักษ์ 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./348 27 ส.ค. 2561 ขอรถเกรดไหล่ทาง บริเวณ ซอยมงคลดี ถ.เหล่านาดี 12 ชุมชน 95 ก้าวหน้านคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./450 27 ส.ค. 2561 ดูดท่อระบายน้ำ ปริเวณ แถวๆน้ำผึ้งอพาร์ทเม้นต์ เป็นบ้านทางเฮ้าส์ ใกล้ศูนย์ มาลาเรีย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499]