ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./958 11 พ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ 1 เสา หลอดกลม ถนนหน้าเมือง เส้นถนนสายหลัก ติดร้าน โชคอำนวยชัยการช่าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./957 11 พ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับตลอดสาย ในซอยสวัสดี และซอยพจนา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./029 11 พ.ค. 2561 ขอความอนุเคราะห์เทศบาลนครขอนแก่นตัดต้นไม้ ที่บ้านเลขที่ 397/43 หมู่ 17 ชุมชนกศน. ติดต่อเจ้าของบ้านหมายเลขโทรศัพท์ 093-5255955 เนื่องจากวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เหิดพายุฤดูร้อนมำให้ต้นไม่หักโค้นมับบ้านเรือน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อท./051 10 พ.ค. 2561 คนเร่ร่อน มั่วสมที่สวนเรืองแสง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./176 10 พ.ค. 2561 มีสุนัขจำนวนมาก สร้างความสกปรก ในสวนเรืองแสง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./183 10 พ.ค. 2561 ขอรถเกรดกองขยะใน รร หนองวัด3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./184 10 พ.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้แถวหน้า โรงเรียน โนนชัย และหน้าวัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./185 10 พ.ค. 2561 ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ กลางถนน และหน้าวัดป่า ถนนกัลปพฤกษ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./281 10 พ.ค. 2561 เปลี่ยนฝาท่อ เป็นฝาตะแกรงเหล็ก ซอย มิตรภาพ 11
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./280 10 พ.ค. 2561 ดูดท่อระบายน้ำ บริเวณ หน้า ร.ร. สวนสนุก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./954 10 พ.ค. 2561 ไฟดับ บริเวณ ซอย7 ถ.ชาตะผดุง บ้านบะขาม บ้านเลขที่ 58/106
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./953 10 พ.ค. 2561 ไฟดับ บริเวณ บ้านแม่ใย ซอยเหล่านาดี9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./952 10 พ.ค. 2561 ไฟดับ บริเวณ ศรีจันทร์ 4 1จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./951 10 พ.ค. 2561 ไฟดับ บริเวณ ซอยศรีจันทร์24 บ้านเลขที่ 128
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./950 10 พ.ค. 2561 ไฟดับ บริเวณ บ้านเลขที่ 102
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./949 10 พ.ค. 2561 ไฟดับ ทั้งซอย บริเวณ ชาตะผดุง16
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./948 10 พ.ค. 2561 ไฟดับ บริเวณ ทางรถไฟ ทางไไป บ้านไผ่ ทางไปชุมชน สามเหลี่ยม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./947 10 พ.ค. 2561 ไฟดับ บริเวณ หลังศูนย์ราชการ14/20
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./946 10 พ.ค. 2561 ไฟดับ บริเวณ บ้านเลขที่ 190/11 โรงเรียนพิเศษมารีย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./945 10 พ.ค. 2561 ไฟดับ บริเวณ ซ.ศรีมารัตน์ 16 บ้านเลขที่ 134/25-88/1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./944 10 พ.ค. 2561 ไฟดับ LED ซอยแก่นคำ 5จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./940 10 พ.ค. 2561 ขอให้ซ่อมแซม เสาไฟฟ้า บริเวณ บ้านเลขที่ 277 ถนนรอบเมือง ใกล้วัดศรีนวล เนื่องจากเสาเอนเอียง กลัวเป็นอันตราย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./941 10 พ.ค. 2561 ไฟฟ้าส่องสว่างดับ 9จุด บริเวณ หนองบอน ตามแผนที่แนบมาพร้อมนี้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./942 10 พ.ค. 2561 ขอเพิ่มโคมไฟ +หลอดไฟ จำนวน 1 ชุด ตามแผนที่แนบมาพร้อมนี้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./943 10 พ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ หลอดยาว บริเวณ 1.บ้านเลขที่ 179/35 ถ.ประชาสโมสร19 หลอดยาว 2.บ้านเลขที่ 173/23 ถ.ประชาสโมสร 17 3.บ้านเลขที่ 173/14 ถ.ประชาสโมสร 17 หลอดสั้น 4.บ้านเลขที่ 173/13 หลังบ้านประธาน 5.บ้านเลขที่ 173/10 หลังบ้านประธาน 6.บ้านเลขที่ 93/39 แยกคลีนิคป้าย หลอดยาว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./939 10 พ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับหน้าบ้านเลขที่222/138และ222/14 ขอเป็นหลอดแอล อี ดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./030 10 พ.ค. 2561 มีการก่อสร้างรุกลำ้ฟุตบาต บริเวณร้านขายเนื้อวัว ถนนกลางเมืองทางไปวัดหนองแวงพระอารามหลวง ตามภาพที่ส่งมานี้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./938 10 พ.ค. 2561 ไฟฟ้าดับขำนวน 2 จุด จุดที่1 ซ.หน้าเมือง 9 หน้าอู่ซ่อมรถธนยนต์ จุดที่ 2 ซ.วีระวรรณ 4 หน้าร้านขายของรับซื้อของเก่าหน้าบ้านเลขที่ 220/2 โทร080-3515423 พ่อทองแดง มีธรรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./937 09 พ.ค. 2561 หลอดไฟเสาไฟฟ้าถนนตรงหน้าบ้านหลอดขาด ไฟไม่ติด ตอนกลางคืนมืด ช่วยมาเปลี่ยนหลอดไฟให้สว่างด้วยค่ะ ขอบคุณ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./098 09 พ.ค. 2561 ขอถนนคอนกรีด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461]