ชื่อ : สกุล :

Before
After
อท./032 15 ก.พ. 2561 ขอให้เทศบาลออกกฏ ควบคุมการใช้เสียง คือรถขายผลไม้ เลขทะเบียน บม.8446 มหาสารคาม ใช้เสียงโฆษณา ใช้เสียงดังมาก ๆ ขับอ้อมบ้านอ้อมเมือง รำคาญมากค่ะ คือไม่ใช่ว่า อยากเปิดเสียงเท่าไหร่ก็เปิด ถ้ามันเกินไป ก็ควรจะจับหรือปรับแรงๆเลย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ถ./059 15 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 75/82 ถนนหน้าเมืองซอย 11
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./147 15 ก.พ. 2561 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ซอยแก้วสายหยุด ช่วงปากซอย เป็นมุมเลี้ยว ถนนบ้านบะขาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./146 15 ก.พ. 2561 ขอรับการสนับสนุน ท่อระบายน้ำ บริเวณซอยวุฒาราม 4 ชุมชนวุฒาราม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./145 15 ก.พ. 2561 ลงท่อระบายน้ำ ซอยวุฒาราม ซอย 1 ตัด ถ.รื่นรมย์ ชุมชนวุฒาราม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./103 15 ก.พ. 2561 รถล้มจากการลื่น น้ำจากรถขยะ บริเวณ หน้าโรงแรมบุษราคัม หลังตลาด อ.จิระ เิดนทางไปส่งลูก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./144 14 ก.พ. 2561 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ถ.รอบบึงแก่นนคร ฝั่งพิมานชล ด้านในบึง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./143 14 ก.พ. 2561 ท่อระบายน้ำ บริเวณ ถ.ริมบึงแก่นนคร ฝั่งหมู่บ้านพิมานชล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./102 14 ก.พ. 2561 ขยะเก็บไม่เป็นเวลา จากเดิม เก็บวันเว้นวัน แต่เดี๋ยวนี้ 5-6 วันถึงมาเก็บ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./516 14 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าดับ ในซอย บริเวณ 1. หน้าทาวเฮ้าส์ ซอยมิตรภาพ 10 จำนวน 2 หลอดติดกัน 2. ในซอยมะลิวัลย์ 1 เข้าซอยมาต้นที่ 3 จำนวน1 จุด 3. ซอยมิตรภาพ 4 เข้ามา จะมีลำโพงเสียงตามสายติดอยู่ 1 จุด 4.ซอยมะลิวัลย์ 3 ตรงข้ามประตูโขงวัดป่าชัยวัน ประตูแรก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./515 14 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หมู่บ้านเพิ่มพลรัตน์ เก่า แถวจิ้มจุ่มริมคลอง แถวแบงคืชาติ หัวมุม 1 หลอด และหน้าบ้านเลขที่ 259/52 ถ.อนามัย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./058 14 ก.พ. 2561 ฟุตบาธชำรุด บริเวณ เมืองเก่า ใกล้วัดธาตุ ติดหมอชาญชัย มีไม้และลวดสายทองแดงโผล่ขึ้น ออกมา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./101 14 ก.พ. 2561 ขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยไปแนะนำ การตั้งถังขยะของบ้านคนอื่น เพราะเขาเอาถังขยะ มาตั้งวางหน้าบ้าน เป็นประจำ บริเวณ บ้านเลขที่ 205/57 ถ.กลางเมือง ซอยแม่ทองพูล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./514 14 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศรีมารัตน์ 4 ซอยศรีมารัตน์ 7 ซอยสันติสุข
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./097 13 ก.พ. 2561 ตัดต้นขามเทศพาดสายไฟในชอยชัชวาลย์(กลางเมืองซ5)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./096 13 ก.พ. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 124/110 ซอยศรีจันทร์ 43
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./095 13 ก.พ. 2561 ต้ดต้นไม้ริมทาง บริเวณ ถ.สามัคคีอุทิศ ฝั่งตะวันตกด้านหน้า ของวัดศรีจันทร์ ตัด ถ.อำมาตย์ ตั้งแต่หน้ามินิมาร์ท ตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./513 13 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1 จุด ซอยศรีจันทร์ 15 กลางซอยมีต้นมะขาม เลี้ยวซ้ายตรงบ้านเลขที่ 23/95
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./512 13 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าดับ เสาสีโห ถ.รื่นรมย์ (ตลาดโต้รุ่ง ) 1.เสาแรกหัวมุมร้านกระยาทิพย์ 2.หน้าร้านร่มแดง ขายกล่องโฟม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./031 13 ก.พ. 2561 กีดขวางทางเข้า - ออก เลขที่ 99 ซอยปฏิมา ถ.ศรีจันทร์ บ้านศรีฐาหน 1 เป็นร้าน ซัก รีด ติดร้านโทรศัพท์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อช./094 13 ก.พ. 2561 ซ่อมแซมกระสอบทราย บริเวณ บึงแก่นนคร ด้านหมอนขิต
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./511 13 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ฉิมพลีซอย 13 ตรงข้ามบ้านเลขที่ 43/18
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./142 12 ก.พ. 2561 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ตึกแถวหน้า ธนาคารไทนเครดิต เลยสี่แยก ม.ภาค ถ.มิตรภาพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./509 12 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าดับ เสาที่1 ซอยเย็นซ่า เสาที่ 2 ซอยโรงแรมแกรน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./506 12 ก.พ. 2561 ขอชุดโคมไฟ 3 จุด สี่แยกถนนสินไพลิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ท./141 12 ก.พ. 2561 ของบลอกท่อระบายน้ำชุมชนทำเอง ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เซนติเมตร ระยะทางประมาณ 350 เมตร จากบ้านเลขที่ 666/28 ถึงปากทางเข้าซอยเมตตา 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./140 12 ก.พ. 2561 ขอลอกท่อระบายน้ำและดูดท่อ จากปากทางกลางเมือง ซ.1 ซอยเมตตา ถึง หน้าประปา และดูดเศษดินภายในท่อความยาวประมาณ 600 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./139 12 ก.พ. 2561 ของบลอกท่อระบายน้ำ ของบลอกท่อระบายน้ำในชุมชนจากบ้านเลขที่ 666/120 ถึงปากซอยถนนกลางเมือง ซ1 ระยะทางประมาณ 300 ม. ท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 cm
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./508 12 ก.พ. 2561 ขอหลอดไฟฟ้าหลอดยาวจำนวน1หลอดเพราะอันเก่าแตกทำให้ซอยมืดบริเวณท้ายซอยมิตรภาพ32/1(เข้าทางซอยมิตรภาพ32แล้วมีซอยแยกทางด้านซ้ายมือก็ได้)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./507 12 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าดับ2จุดหน้าบ้านเลขที่44/15และหน้าบ้านเลขที่44/19บริเวณซอยมิตรภาพ32/1 ฝั่งทิศตะวันออกของถนนรอบบึงหนองแวงตราชู
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433]