ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./1635 25 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ร้านล็อตเตอรี่ ถ.ศรีจันทร์ ศรีฐาน 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./063 25 ก.ย. 2561 ตัดต้นไม้ บริเวณถ.โพธิสาร ต้นกล้วย ใกล้กับศูนย์เด็กเล็ก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1634 25 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ในซอยประชาสโมสร 20 โรงแรมสุภารี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./393 25 ก.ย. 2561 ขอเสาร์สะท้อนแสงสัญญาณไฟจราจร บริเวณถนนชาตะผดุง สามแยกโรงสูบชาตะผดุง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./481 25 ก.ย. 2561 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ เขียงเนื้อคุณมุก จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./150 25 ก.ย. 2561 ถนนชำรุด บริเวณ ซอยโพธิ์ชัย หลังตลาดต้นตาล ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ สัญจรไป มาไม่สะดวก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1633 25 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.วุฒารามซอย 12 หลอดสุดท้าย หนองวัด 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1631 25 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ถนนชวนชื่น จากแยกหลังเมืองถึงรอบเมือง ดับตลอดสาย 2.ซอยชวนชื่น 1 ดับตลอดสาย 3.ซอยถนนชัยณรงค์ หน้าดรงแรมเป็นหนึ่ง แยกชีท่าขอน 4.ถนนชวนชื่นจากแยก รอบเมือง ถึง สาธารณสุข สิรินทร หลอด LED ดับหมดตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1630 25 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าชำรุด 1.หลังตลาดต้นตาล เสาที่ 4 หน้าบ้านนางอุบล ซอยโพธิ์ชัย 2. ซอยโพธิ์ทองเสาต้นที่ 2 นับจากปากซอยโพธิ์ทอง บริเวณหอพัก วิรินเพลส
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1637 25 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับข้างบุญญ์ศิริอพาร์ทเม้นท์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1632 24 ก.ย. 2561 ชุมชนโพธิบัลลังก์ทอง ไฟฟ้าให้แสงสว่างถนน ไม่ติดที่หน้าบ้านเลขที่ 194/108 ซอย 6 ขอความกรุณามอบหมายผู้รับผิดชอบไปดำเนินการแก้ไขด้วย ขอบคุณล่วงหน้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1629 24 ก.ย. 2561 ไฟสาธารณะ ในซอยสวัสดี ตรงหน้าบ้านเสียมาหลายเดือนแล้วคะขอบคุณคะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./089 24 ก.ย. 2561 ให้ย้ายรถเก่าที่จอดข้างถนน บริเวณ ซอยวุฒาราม 5 ซากรถเก่า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./392 24 ก.ย. 2561 ขอใช้พื้นที่ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และยืมอุปกรณ์ ดังนี้ โต๊ะ 9 ตัว เก้าอี้ 30 ตัว เต๊นท์ 2 หลัง ตั้งให้ก่อนวันที่ 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1628 24 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยโพธิสาร 9 ขายข้าวมันไก่ ไฟฟ้าหลังสุดท้าย ดับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1627 24 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลยป้ายสุพรรณิการ์ ถ.โพธิาสารสุดซอย จำนวน 2 จุด ตรงข้ามหมู่บ้านกันยารัตน์ วินเทจ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1626 24 ก.ย. 2561 ขอเปลี่ยนโคมหลอดนีออนยาว บริเวณ หลังศูนย์ปฏิบัติธรรม ตรงป้ายโนนทันเพลส ถ.โพธิสาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1625 24 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ บ้านเลขที่ 211 ในซอยสุขใจ ถ.กลางเมือง หนองแวงเมืองเก่า 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./391 24 ก.ย. 2561 การปลูกต้นไม้ยื่นออกมาบริเวณถนน เฉียดสายไฟฟ้า เลขที่ 4/13 ถ.โพธิสาร บ้านโนนทัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./480 24 ก.ย. 2561 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ถนนศรีมารัตน์ซอย 9 ข้างบ้านพักคนชรา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1624 24 ก.ย. 2561 ขอโคมไฟพร้อมหลอด บริเวณ หน้าศาลบือบ้าน เมืองเก่า ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1623 24 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 55/12 ไฟติดๆ ดับ ๆ อยากให้ช่างเช็คอุปกรณ์ไฟให้ด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1621 24 ก.ย. 2561 ขอโคมไฟ พร้อมหลอด บริเวณ ศูนย์แพทย์ ถนนศรีมารัตน์ และที่ทำการชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ถ./149 24 ก.ย. 2561 ขอวัสดุไปปรับปรุงซ่อมแซมถนน บริเวณ ชุมชนโนนทัน 3 ทราย ปูน 10 ถุง หิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./390 24 ก.ย. 2561 ขออนุเคราะห์ ดอกไม้ประดับ การปรับปรุงศาลาชุมชน โนนทัน 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1620 24 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ซอยสุขสบาย 2 จุด ซอยชัยพฤกษ์ 3 1 จุด ซอยหลังสนามกีฬามหาไถ่ 1 จุด ถนนชัยพฤกษ์ 1 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./389 24 ก.ย. 2561 ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟ บริเวณ ถนนชาตะผดุง ตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./479 24 ก.ย. 2561 วางท่อระบายน้ำ บริเวณ ถ.ราษฎร์คนึงซอย 31 ยาว 20 เมตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./1619 24 ก.ย. 2561 เก็บสายไฟ บริเวณ เลขที่ 55/58 ซอยราษฎร์คนึง 31
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1618 24 ก.ย. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 91/1 ถ.อนามัย ใกล้วิทยาลัยสาธารณสุข
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501]