ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./370 29 ธ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยชัยพฤกษ์ 12 สุดซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./012 29 ธ.ค. 2559 ตรวจสอบการสร้างบ้านติดรั้ว บริเวณ เลขที่ 153/2 ม.16 ซ.ศรีมารัตน์ ถ.หลัง รพ.กรุงเทพฯ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./072 29 ธ.ค. 2559 เหตุเสียงรำคาญ ร้านอาหาร โรงพัก เยื้องตะวันแดง ตอนกลางดึก ๆ จะแสดงดนตรีเสียงดังมาก นอนไม่หลับ เสียสุขภาพจิต
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./368 29 ธ.ค. 2559 ไฟฟ้าชำรุด 1 จุด หน้าบ้านเลขที่ 116/25 ซอยศรีจันทร์ 8
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./369 29 ธ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 108/36 ซ.ราษฎร์คนึง 35 จำนวน 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./367 29 ธ.ค. 2559 ขอเพิ่มโคมไฟ จำนวน 4 จุด ในซอยชุมชนหนองใหญ่ 3 1.ถนนในซอยทางไปบึงหนองใหญ่ 2.ซอยบ้านพ่อุดม 3.ซอยบ้านคุณหมี 4.ซอยข้างวัดป่า (ตะวันออก )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./366 29 ธ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ บ้านพัก ชลประทาน หนองใหญ่ 3 จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./365 28 ธ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณถนนตัดใหม๋ จะขึ้นทางเคหะด้านขวามือ หน้าบ้านแม่เพ็ญศรี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./364 28 ธ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ประชาสโมสร ซอยธารทิพย์ 2/2 หน้าบ้านเลขที่ 171/87 ปากซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./363 28 ธ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยแม่บุหลัน ถ.เหล่านาดี เยื้องโรงแรมพร 3 ด้านหน้าตรงกับป้าย และอีก 20 เมตร บ้านเลขที่ 117/1 - 2 บ้านถาวรวัฒน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./362 28 ธ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 167/10 ซอยมิตรภาพ 6 ซอยหอพักสุปราณี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./097 27 ธ.ค. 2559 ตัดกิ่งไม้ บริเวณภายในโรงเรียนโนนทัน ถ.ชาตะผดุง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./361 27 ธ.ค. 2559 เปลี่ยนหลอดไฟ ซอยน้ำทิพย์ 3 ถ.หนองสะแบง 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./052 27 ธ.ค. 2559 ถนนเป็นหลุม กลางซอย สวัสดี ถ.มิตรภาพ หน้าบ้านเลขที่ 108/122 หน้าบ้านจะมีตู้เติมเงิน อยู่หน้าบ้าน ตรงข้ามร้านขายไข่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./091 27 ธ.ค. 2559 ขอให้ลอกท่อระบายน้ำ บริเวณซอยราชา ตลอดทั้งซอย ตลาดบางลำพู
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./360 27 ธ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวรซอยศร๊มารัตน์ 16 บ้านเลขที่ 16 เสาแรกในซอย ซอยศรีมารัตน์ 22 เลขที่ 191/15
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./071 27 ธ.ค. 2559 เก็บกิ่งไม้ บริเวณข้างเซเว่น ถ.อนามัย ซอย 4 ใกล้วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินทร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./359 27 ธ.ค. 2559 ไฟฟ้าชำรุด และอุปกรณ์หัก บริเวณซอยวีรวรรณ 4 ใกล้ร้านรับซื้อของเก่า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./070 27 ธ.ค. 2559 กลิ่น และเสียงรบกวน จากการตัดเหล็ก ร้านสามเหลี่ยมแอร์ ซอยกรุงไทยมะลิวัลย์ กลางซอย ตั้งแต่เช้า จนถึง 17.00 น.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./358 26 ธ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 48/14 ซอย อำมาตย์ 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./357 26 ธ.ค. 2559 ไฟฟ้าชำรุด 1.หมู่บ้าน ViP โฮม 8 ถ.ศิลปสนิท เสาที่ 1 ซอยแยกที่ 2 และเสาที่ 2 วอยแยกที่ 3 ที่มีชุดไฟ 2.ไฟฟ้าชำรุด หมุ่บ้านสวิทย์โฮม หลังตำรวจทางหลวง เสาที่ 2, 3 ที่มีชุดไฟปากทาง เข้าหมู่บ้านสวิทย์โฮม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./069 26 ธ.ค. 2559 ขอความอนุเคราะห์ทางเทศบาลนครขอนแก่น ช่วยนำถังขยะ มาวางไว้ด้วย เนื่องจาก ชาวบ้านร้านค้าบริเวณดังกล่าว ไม่มีถังขยะ ใช้มานานแล้ว ได้นำถุงดำ มาวางทิ้งไว้ ซึ่งเคยได้ซื้อถังมาเพื่อใช้ทิ้งขยะ แต่เมื่อรถขยะมาเก็บขยะ ก็โยนถังจนแตก ต้องเสียเงินซื้อถังใหม่ หลายครั้งแล้ว จึงขอความกรุณา ช่วยนำถังขยะของเทศบาล มาวางไว้ด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอให้ดำเนินการต่อไป
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./356 26 ธ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ ภายในซอย จำนวน 4 หลอด ถ.ราษฎร์คนึง 18 , 20 , ซอยนิรภัยบุญเหมาะ ตรงข้ามเสาดีแทค
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./355 26 ธ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เสาที่ 3 ในซอยเกษตร ชุมชนหนองใหญ่ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./354 26 ธ.ค. 2559 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยหลังศูนย์ราชการ 14/3 หลอดสั้น 1 หลอด ไฟโคม 1 หลอด หน้าบ้านแม่เพ็ญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./018 26 ธ.ค. 2559 ขอตัดต้นไม้ ต้นกาสะลอง ในวัดโพธิ์โนนทัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อช./095 26 ธ.ค. 2559 ขอความอนุเคราะห์ต้นไม้ปลูก จำนวน 20 ต้น บริเวณวัดโพธิ์โนนทัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./094 26 ธ.ค. 2559 ขอป้ายชื่อซอย บริเวณ ซอย 12 นาฬิกา แยก 5 , 11 และซอยวิเชียร ยังไม่มีชื่อป้ายซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./353 24 ธ.ค. 2559 สายไฟฟ้าทิ้งลงดิน บนถนนรื่นรมย์ซอย1 หลังทำถนนไฟฟ้าลงดินเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต และ ไฟฟ้าในรูปเทวดาไม่ติด ทำให้เกิดวิ่งลาว ทำร้ายกันบ่อยๆ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./068 23 ธ.ค. 2559 เรื่องขอย้านถังขยะที่สี่แยกตลาดโนนทันไม่ทราบว่าได้ที่เหมาะสมที่จะย้ายไปหรือยังค่ะ ลูก 8 เดือนดิฉันท้องเสียเพราะติดเชื้อ Adrenovirus จนต้องนอนโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น เรื่องระบบสาธารณะสุขเป็นเรื่องเร่งด่วนเป็นเดือนแล้ว เมื่อไหร่จะดำเนินการคะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320]