ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./1361 03 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หมู่บ้านอยู่เย็น หน้าบ้านเลขที่ 244/9 หมู่บ้านอยู่เย็น ซอยมิตรภาพ 16
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./317 03 ส.ค. 2561 ขอติดตั้งกระจกนูน บริเวณ เลขที่ 666/25 ซอยเมตตา เพ้งเนื้อเกาหลี ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./318 03 ส.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 666/29 ซอยเมตตา ถ.กลางเมือง หนองแวงเมืองเก่า 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1360 03 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 3/553 ปากซอย 4 การเคหะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1359 03 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ซอยพัทยา 1 ท้ายซอย ซ้าย - ขวา ตลอดสาย 2.ซอยพัทยา 7 หน้าบ้านเลขที่ 86/6 3. หน้าบ้านเลขที่ 76/18
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1358 03 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 666/347 ซอยเมตตา ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./411 03 ส.ค. 2561 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ถ.ศรีจันทร์ ซอย 10 ซอยเรือนจำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อป./058 03 ส.ค. 2561 รถขนดินมีฝุ่นดิน ไม่มีรถน้ำมาราด ทำให้ร้านอาหารบ้านเรือนได้รับความเดือดร้อน จัดการด่วน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อส./260 03 ส.ค. 2561 เสียงดังรบกวน จากการเปิดเพลงออกกำลังกาย บริเวณบึงหนองแวงตราชู ริมถนน เริ่มตั้างแต่ 19.00 - 20.00 น ของทุกวัน เปิดเพลงและร้องเสียงดัง เปิดทีวี หรือคุยกันไม่ได้ยิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./316 03 ส.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณหลังโรงเรียนโนนทัน มีกิ่งไม้ยื่นออกมากลางถนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./315 03 ส.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ จากหน้าวัดวุฒาราม - ถนนรื่นรมย์ ประมาณ 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1357 03 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ ถ.ศรีจันทร์ ซอย 17 เสาแรก และเสาที่ 2 จำนวน 2 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./410 03 ส.ค. 2561 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ถ.วุฒาราม ซอย 6 ถ.รื่นรมย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./258 03 ส.ค. 2561 ขอให้เก็บขยะ บริเวณ ซอยเหล่านาดี 10 ตลอดทั้งซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./313 03 ส.ค. 2561 แจ้งตัดต้นไม้1ต้นที่ซอยชัชวาลย์หน้าบ้านเลขที่670/50สูงมากลมแรงอันตรายใกล้สายไฟ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ท./409 03 ส.ค. 2561 แจ้งฝาท่อชำรุดและฉากรองรับฝาบ่อชำรุดที่ซชัชวาลย์หน้าบ้านเลขที่670/52หรืออู่ชัชวาลย์จำนวน2จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./259 03 ส.ค. 2561 รบกวนทางเทศบาลมาจับสุนัขจรจัด สืบเนื่องมาจากมีสุนัขจรจัดมาอาศัยอยู่ที่ ศูนย์กรจายสินค้าดัขมิลล์ ซึ่งเป็นที่จำหน่ายอาหาร สร้างความสกปรกอย่างมาก จึงอยากขอให้ทางเทศบาลมาจับไปคะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1356 02 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.กสิกรทุ่งสร้างซอย 10 เสาที่ 3 ดอนหญ้านาง 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1355 02 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ 1.เสาที่ 3,4 ซอยสวัสดี 1 นับจากปากซอย หน้าบ้านธนะสถิตย์ คือจุดชำรุด และเสาถัดไป หน้าบ้านเลขที่ 105/3 ตรงข้ามโกดังมะขาม ชุมชนหนองแวงตราชู
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./043 02 ส.ค. 2561 ตรวจสอบการปล่อยน้ำระบายออกจากคอนโดมิเนียม สู่ถนนสาธารณะ บริเวณรอยต่อ ระหว่างถนนมิตรภาพ กับถนนปรีชาประสิทธิ์ ชุมชนสามเหลี่ยม 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./1352 02 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับเส้นถนนหลังหอกาญจนาภิเษก หน้าร้านสมูท(Smooth)จนถึงร้านฮิปโป เป็นหลอดนีออน 2 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1353 02 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับตลอดสายจากแยกถนนอำมาตยืถึงถนนพิมพสุต
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./257 02 ส.ค. 2561 นำสุนัขออกมาถ่ายอุจจาระ หน้าบ้านคนอื่น เช้า - เย็น บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 26/5 ถ.โพธิสาร ชุมชนโนนทัน 5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./408 02 ส.ค. 2561 ฝาท่อระบายน้ำแตก บริเวณ ถนนมะลิวัลย์ซอย 9 หน้าตลาดสามเหลี่ยม จำนวน 3 ฝา และซอยศรีมารัตน์ 1/5 ซอยวิเศษ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./325 02 ส.ค. 2561 ทางจักรยานทุ่งสร้างดีมากครับ ควรมีป้ายแนะนำการใช้พื้นที่ร่วมตัว และสิ่งที่น่ากลัวคือใส่หูฟังออกกำลังกายครับมันจะเกิดอุบตัติเหตุง่่ายครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ถ./130 02 ส.ค. 2561 ถนนชำรุด บริเวณ ซอยเทพผาสุข ถ.กัลปพฤกษ์ สามเหลี่ยม 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อช./312 02 ส.ค. 2561 ขอติดตั้งกระจกนูน บริเวณ ที่ทำการชุมชน หลังศูนย์ราชการ 2 จำนวน 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./311 02 ส.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ถนนเกาะกลางที่ทำการชุมชน บขส.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1351 02 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยโพธิ์ทอง 3 ต้นที่ 3 ถ.เหล่านาดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1354 01 ส.ค. 2561 ไฟถนน/ซอยในหมู่บ้านทองสอดแสงซอย2 (ซอยแยกในซอยศรีจันทร์23) เสาต้นสุดท้ายซอยไม่ติดสว่างมาเดือนกว่าแล้ว ขอความกรุณาตรวจซ่อมแก้ไข ให้ติดสว่างด้วย จะขอบคุณยิ่ง สังคม สุวรรณแสง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480]