ชื่อ : สกุล :

Before
After
ถ./061 20 ก.พ. 2561 ถนนชำรุด บริเวณ บ้านเลขที่ 42 ถนนอนามัยซอย 4 โนนทัน 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อป./011 20 ก.พ. 2561 ตัดต้นไม้ บริเวณ เลขที่ 29/2 ซอยอนามัย ซอย 4 โนนทัน 4 เนื่องจากป้องกัน การหักโค่นของต้นไม้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./542 20 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ บ้านเลขที่ 283 ม.7 ถ.ศรีจันทร์ จำนวน 3 จุด ศรีฐาน 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./541 20 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ถนนเหล่านาดี ซอย 10/10 หลังบ้านประธานชอบ หลอดสั้น 2.ถนนเหล่านาดี ซอย 10/15 ดับ 2 หลอด 3. ถนนเหล่านาดี ซอย 10/12 หดน้าหอพักวงกลม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./014 20 ก.พ. 2561 ขอให้ตรวจสอบการก่อสร้างอาคาร พาณิชย์ บริเวณ อาคารพาณิชย์ ติดบ้านเลขที่ 222/31-32 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง อาคาร คลส 3 ชั้น ตั้งอยู่บนถนนกสิกรทุ่งสร้าง ทิศตะวันออกของอาคารพาณิชย์ ได้ทำการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ชิดแนวเขต ของที่ดินของข้าพเจ้า ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินข้างเคียง ดังนั้น ขอให้ทางเทศบาล ได้เข้าไปตรวจสอบว่าการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ดังกำล่าว ได้ถูกก่อสร้างขึ้นถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เนื่องจาก ข้าพเจ้าได้รับความเดือดร้อน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./540 20 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยสุขสบาย 13 หน้าบ้านเลขที่ 49/58 และ เลขที่ 88/10 ซอยโพธิสาร 15
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./539 20 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 500/107 ถ.เทพารักษ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./535 20 ก.พ. 2561 เปลี่ยนหลอดไฟ 1. ซอยมิตรภาพ15 หน้าบ้านเลขที่ 98/19 และติดๆกัน จำนวน 2 หลอด 2. ซอยมิตรภาพ11 ตรงข้ามซอย11/5 ตรงหอคอยเสียงตามสาย 1 หลอด 3. ซอยมิตรภาพ9 หน้าบ้านเลขที่ 2/6 จำนวน 1 หลอด ขอบคุณครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./538 19 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าไม่ติดมาเปนปีแล้วแต่วันนี้มีพนักงานมาเปลี่ยนแค่กลางซอยที่พึ่งขาดไม่ทราบว่าจะต้องรออีกนานมั้ยคะตอนนี้เปิดไฟรอบบ้านไว้เพราะกลัวคะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./533 19 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 200/24 ซอยแยกถนนทานตะวัน 2 นางวินิต อินเคน 090--5866775
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./536 19 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าดับ(หลอดไฟฟ้าส่องสว่างบนเสาไฟฟ้า) บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 194/43 หมู่บ้านโพธิบัลลังก์ซอย-5
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./157 19 ก.พ. 2561 ฝาท่อชำรุด ซอยสวัสดี ปากซอยมิตรภาพ 8/1 ซอยเคลือบรูปวิทยาศาสตร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./156 19 ก.พ. 2561 ตรวจสอบท่อระบายน้ำ เนื่องจาก น้ำเสียไหลเข้าบ้าน เลขที่ 113/7 ถ.ศรีจันทร์ ใกล้กับเกษตรจังหวัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./534 19 ก.พ. 2561 ไฟส่องสว่างถนน หน้าบ้าน 194/43 หมู่บ้านโพธิบัลลังก์ ดับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./532 19 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 222/142 ซอยประชาสโมสร 40
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./531 19 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 93/7 ซอยศรีจันทร์ 10/1 และเลขที่ 93/110 หลอดยาว ตรงลานจอดรถซอยศรีจันทร์ 10/1 หลอดยาว 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./101 19 ก.พ. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ถนนศิลปสนิท ตรงข้ามร้านขายส้มตำ หน้าหมู่บ้านพิมานศิลป์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./530 19 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ถ.กลางเมือง ตัด เมืองเก่าเฟอร์นิเจอร์ หน้าร้านเสริมสวย ปดานวาด หน้าวัดกลาง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./529 19 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 93/280 ซอยน้ำทิพย์ 1 หลอดยาว 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./033 19 ก.พ. 2561 การตั้งถังขยะกีดขวาง มาตั้งวางหน้าบ้านเป็นประจำ บริเวณ บ้านเลขที่ 205/57 ซอยแม่ทองพูล ถ.กลางเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ฟ./528 19 ก.พ. 2561 สายไฟหย่อนต่ำมาก บริเวณ ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 7 ดอนย่านาง 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./525 19 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 211/22 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง 23 ใกล้ที่ทำการชุมชน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./524 19 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าดับ 1.เลขที่ 151/23 ซอย 4/16 เหล่านาดี ดับบ่อย ขอเปลี่ยนยกชุด เสาสุดท้ายในซอย 4/16 2.ไฟหน้าบ้านเลขที่ 39/44 ถ.เหล่านาดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./523 19 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ขายรถเก่า ซอยประชาสโมสร 27 นาคะประเวศน์ และรอบหอพัก ซอยชาตะผดุง 16/4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./099 19 ก.พ. 2561 เครื่องหมายจราจรบนพื้น เลือนหาย บริเวณ สามแยก บ้านดอน กสิกรทุ่งสร้าง - ราษฎร์คนึง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ท./155 19 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าดับบริเวณบ้านเลขที่329 ตรง โรงแรมกาเซีย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./537 17 ก.พ. 2561 ขอไฟสปอร์ตไลท์ติดที่มุมโค้งศาลปู่แสงเพื่อเพิ่มแสงสว่างให้มากขึ้นเพราะตอนกลางคืนจะมืดมากมักมีอุบัติบ่อย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./100 17 ก.พ. 2561 ขอความอนุเคราะห์ขอรถเกรดเพื่อปรับถนนทางโค้งศาลปู่แสงตลอดแนวรั้วศาล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./526 17 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าดับหลอดยาวบริเวณเสาหน้าร้านชิดชลเนื้อย่างซอยมิตรภาพ34(GF)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./527 17 ก.พ. 2561 ไฟฟ้าดับ3จุดบริเวณถนนรอบบึงหนองแวงฝั่งทิศตะวันออกคือ 1.ด้านหน้าร้านอาหารยี่ปุ่นชื่อร้านHokkaio(หลอดสั้น) อยากจะให้เปลี่ยนรางโคมไฟให้ใหม่ เพราะอันเก่าเก่ามาก 2.ข้างรั้วบ้านเลขที่48/33(หลอดสั้นแบบประหยัดไฟ) 3.หน้าบ้านเลขที่48/33(หลอดยาว)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427]