ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./1386 08 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.สามัคคีอุทิศ โกดังมินิมาร์ท ตัดถ.อำมาตย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1388 08 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ฝั่งมิตซู ร้านกาแฟ ตรงที่ยูเทิร์นเลี้ยวรถพอดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1387 08 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หมู่บ้านไทยประเสริฐ หลังตลาด อ.จิระ เลขที่ 49/49 ซอย 1 หลอดสามแยก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./263 08 ส.ค. 2561 เหตุรบกวน จาการ ไปทานอาหารตามสั่งแม่สะออง และมีขนสุนัขปลิวมาเป็นจำนวน มากจากร้านสแกนเสื้อ ดี เคที่อยู่ข้างเคียง ในซอย จีเอฟ ถ.มิตรภาพ ก่อนถึงร้านชิดชล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1385 08 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.บ้านกอก ซอย 8 จำนวน 2 จุด ซอย 10 ซอย 12 ซอย 16 ซอย 18 จำนวน 6 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./421 08 ส.ค. 2561 ฝาท่อชำรุด ฝาท่อชำรุดซอยข้างโรงเรียนเทกวนโด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./329 08 ส.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้ ต้นขนุนล้มพาดสายไฟที่ซอยกัลยาสามัคคี ในชุมชนธารทิพย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./420 08 ส.ค. 2561 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ซอยหลังธนาคารกรุงไทย จะเห็นตรงตึกสีเหลือง สี่แยกตรงขึ้นมา ใกล้ร้านค้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./419 08 ส.ค. 2561 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ซอยเทพารักษ์ 8 ตลอดสาย ชุมชนพัฒนาเทพารักษ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1384 08 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ซอย7/2 หน้าบ้านเลขที่ 141/96 หลอดยาว 1 หลอด ซอย 11 หน้าบ้านเลขที่ 140/128 หลอดยาว 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1383 08 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ตรงข้ามหอพักชาย หอ 3 ชั้น เลยหมู่บ้านศรีจันทร์ ซอยศรีจันทร์ 31
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1382 07 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าร้านแหนมมะยม ถ.พิมพสุต เจ้าพ่อทองสุข
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./071 07 ส.ค. 2561 เหตุรำคาญ มีคนเร่ร่อน มาอาศัยหลับนอน ที่ศาลาเอนกประสงค์ ข้างวัดป่าวิเวกธรรม 5-6 คน ตอนเย็นดื่มสุรา ส่งเสียงรบกวน พระในวัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1381 07 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เลขที่ 1.หน้าบ้านเลขที่ 182/111 ร้านตัดผม 2.หน้าบ้านเลขที่ 23/75-76 รถทัว 3.หน้าบ้านเลขที่ 76/21 ร้านอาหาร 4.ข้างบ้าน 76/32-33
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./418 07 ส.ค. 2561 ลอกท่อในชุมชน ลอกท่อถนนเทพารักษ์ ทั้งสองฝั่ง ประมาณ 800 เมตร ถึงเทพารักษ์ 2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ท./417 07 ส.ค. 2561 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ เลขที่ 69/62 ซอยวัดป่าวิเวกธรรม ซอยผิวดี ถ.ศรีจันทร์ , 182/111 หน้า รพ.จิตเวช และ 182 วัดคาทอริค
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1380 07 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 200/116 ซอยชัยพฤกษ์ 12 และหน้าอพาร์ทเม้นต์ จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./328 07 ส.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอยมิตรภาพ 14 และ ถนนปรีชาประสิทธิ์ ต้นไม้สูงปกคลุมถนนซอย ทั้ง 2 แห่ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1378 07 ส.ค. 2561 ขอให้ขยับเสากล้องวงจรปิด บริเวณเลขที่ 18/15 ถ.ศรีจันทร์ หนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1379 07 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับหน้าบ้านเลขที่ 243/110 ซอยไทยสมุทรซอย8
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1377 07 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 123/4 ซอยศรีจันทร์ 34 บ้านชนาทิพย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./416 07 ส.ค. 2561 ดิฉันขอความอนุเคราะห์จากทางเทศบาลนครขอนแก่นให้ปรับปรุงถนนชำรุด และฝาท่อระบายน้ำชำรุด ในบริเวณซอย 9 ถนนกลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนมากในการใช้รถใช้ถนนในซอยดังกล่าว ประกอบกับซอย 9 มียานพาหนะสัญจรจำนวนมากเนื่องจากใช้เป็นทางลัดไปยังถนนเหล่านาดีในชั่วโมงเร่งด่วน อาจเกิดอันตรายกับผู้ใช้รถใช้ถนนได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./415 07 ส.ค. 2561 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ถ.มะลิวัลย์ซฮย 8 ตลาดเช้าหน้าร้านขายโจ๊ก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./132 07 ส.ค. 2561 ถนนชำรุดเป็นหลุมบริเวณแยกวงเวียน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1376 07 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าแสงสว่างถนน ซอย ชาตะผดุง 20 ชำรุดไม่ติด 2 จุด แก้ไขให้ด้วยครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1375 07 ส.ค. 2561 ขอให้ขยับตู้สัญญาณไฟจราจร ( ตู้เขียว ) บริเวณ เลขที่ 18/15 ถ.ศรีจันทร์ หนองใหญ่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1372 06 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ตรงข้ามบ้านเลขที่ 232/28 ถ.ศรีจันทร์ ซอย 39 ชุมชนหนองใหญ่ 3 ซอยทางเข้าบ้านหนองไฮ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1373 06 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าแสงสว่างถนนซอยธารทิพย์ 2/4 ดับใช้งานไม่ได้ ขอให้แก้ไขให้ด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./414 06 ส.ค. 2561 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ เลขที่ 99/1 ซอยเหล่านาดี 10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1371 06 ส.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 99/1 ซอยเหล่านาดี ซอย 10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481]