ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./1263 16 ก.ค. 2561 ขอเพิ่มไฟฟ้า ไฟแสงจันทร์เพิ่ม 10 จุดบริเวณ ถนนรอบบึงหนองใหญ่ ชุมชนหนองใหญ่ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1262 16 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 222/127 เลขที่ 222/138 เลขที่ 222/53 เลขที่ 222/14 ซอยชุมชนธนาครประชาสโมสร 40 ,42 , 44
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1261 16 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ศาลเจ้าปู่ , ศรีจันทร์ 33 และ 35 ถ.หลังชลประทาน แยก 10
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1260 16 ก.ค. 2561 ขอเปลี่ยนโคมไฟแสงจันทร์ บริเวณ ซอยบ้านพ่ออุดม ถ.ทิศตะวันตกวัดป่าศิริวัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./1258 16 ก.ค. 2561 ชุมชนโพธิบัลลังก์ทอง ไฟฟ้าให้แสงสว่างถนนในชุมชนไม่ติดดังนี้ 1. เสาต้นสุดซอย 1 2. ต้นหน้าบ้านเลขที่ 194/144 สุดซอย 6 3.ถนนสายหลักปากซอย 8 เสาต้นหน้าบ้านเลขที่ 194/318 4. ซอยศรีจันทร์ 39 ตรงข้ามทางเข้าชุมชน ตชด. ไม่ติด 2 หลอดที่เสาต้นหน้าบ้านเลขที่ 232/84 และ232/88 ขอความกรุณามอบหมายผู้รับผิดชอบไปดำเนินการแก้ไขด้วย ขอบพระคุณล่วงหน้า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1259 15 ก.ค. 2561 แจ้งหลอดไฟส่องสว่างในซอยดับ และขายึดโคมไฟติดกับเสาไฟฟ้าหลุดหลวม หลอดไฟเป็นแบบ fluorescent (นีออนชนิดยาว)จำนวน 1 หลอด พิกัด : ซอยศรีจันทร์35 แยกสอง ซ้ายมือ เสาไฟฟ้าต้นที่3 นับจากแยกสอง ตามแผนที่แนบ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อป./053 15 ก.ค. 2561 ขอให้ช่วยตัดต้นไม้ใหญ่ ต้นพญาสัตบรรณ เนื่องจากเกรงจะเป็นอันตรายจากลมพายุ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
การพิจารณา :
Before
After
อท./065 13 ก.ค. 2561 ดิฉันอาศัยอยู่ในชุมชนบะขามได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก ล่าสุดมีการเกิดอุบัติเหเหตุเกิดขึ้นจากการจอดรถล้ำออกมา ตรงเซเว่นหัวมุมชุมชนเส้นศรีจันทร์ และ ต้นซอยประชาสโมสร 29 เปิดทำการร้านเนื้อย่าง แต่มีรถมาจอดหน้าร้านล้ำมาถึงถนนตรงเข้าซอย พนักงานร้านเนื้อกะทะ ยืนกลางถนนซอย อาจเกิดอุบัติเหตุได้ เพราะซอยเข้าออกมีเลนส์เดียว ปกติรถเข้าออกได้ทีละทางพอมาเปิดสร้างความเดือดร้อนและกีดขวางทางจราจร ซึ่งการจอดรถและการตั้งวางร้านล้ำออกมาตรงฟุตบาท ถนน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./041 13 ก.ค. 2561 ต้องการร้องทุกข์เกี่ยวกับการก่อสร้างของที่ดินฝั่งตรงข้ามกับตัวบ้านค่ะ มีการถมที่สูงประกอบกับฝนตกหนักทำให้ดินไหลเข้าท่อระบายน้ำทำให้น้ำท่วมในตัวบ้านค่ะ ทรัพย์สินเสียหายหลายอย่าง ซึ่งปกติไม่เคยมีเหตุการณืน้ำท่วมเลยค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อช./291 13 ก.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้ บริเวณ อวภาส อพาร์ทเม้นต์ ถ.ศรีจันทร์ซอย 35
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อส./244 13 ก.ค. 2561 เก็บขยะซอยมิตรภาพซอย 7
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./290 13 ก.ค. 2561 ตัดกิ่งไม้ ต้นคูณ เกี่ยวสายไฟ หน้าร้านตรงข้ามโรงเรียนแก่นนคร ร้าน Mou Coffee และร้าน MCU Shop
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1257 13 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลยร้านซุปเปอร์หมู ขายอาหารเช้า เยื้อง ที่ทำการ สส.จักรินทร์ ดับ 1 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./289 13 ก.ค. 2561 ป้ายชุมชนชำรุด แตกหัก เสียหาย ชุมชนโนนทัน 3 มีรถป้ายทะเบียน บพ2770 พระนครศรีอยุธยา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./1256 13 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ซอยชาตะผดุง 17/15 ดับทั้งซอย ซอยชัยพฤกษ์ 6 ดับทั้งซอย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1255 13 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าชำรุก บริเวณ 1.ซอยชัยพฤกษ์ 6 1 จุด 2.ซอยชัยพฤกษ์ 3 1 จุด 3.ซอยชาตะผดุง 22 1 จุด 4.ซอยสุขสบาย 16 1 จุด 5.ซอยสุขสบาย 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1254 13 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 152/6 ซอยพัฒนา ถ.กสิกรทุ่งสร้าง 13
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1253 13 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ชัยพฤกษ์ซอย 5 หลังตลาดโนนทัน ดับตลอดสาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1252 13 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยสวัสดี 8/9 เข้ามา มี 2-3 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1250 13 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.เสาแรกของซอยศรีจันทร์ 23 2.เสาแรกของซอย 4 ในวอยศรีจันทร์ 23 3.หัวมุมหน้าหอพัก ทางแยกเข้าซอยตัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./380 13 ก.ค. 2561 ดูดท่อระบายน้ำปากซอยประชาสโมสร 29
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1251 13 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ ปากซอยรอบเมือง 11
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./243 12 ก.ค. 2561 น้ำจากห้องน้ำเหม็นมาก ไหลออกมา จากห้องน้ำบริเวณสวนรัชดานุสรณ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./1249 12 ก.ค. 2561 ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.หน้าบ้านเลขที่ 151/30 ซอยเหล่านาดี 4 2.หน้าบ้านเลขที่ 39/8 3.หน้าบ้านเลขที่ 39/20 4.หน้าบ้านเลขที่ 148 ซอยเหล่านาดี 6/4 5. หน้าบ้านเลขที่ 162/7 ซอยเหล่านาดี 6/4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./122 12 ก.ค. 2561 ถนนชำรุด เทศบาลได้มีการทำเครื่องสูบน้ำที่สะพานคลองน้ำเสีย ถ.ประชาสโมสร 52 และมีการเจาะถนน เพื่อวางท่อระบายน้ำ และทางเทศบาลได้นำปูนมาปิดถนนเจาะไว้ แต่ปูนที่ปิดไว้ได้แตก ทำให้ถนนชำรุด จึงขอความกรุณาซ่อมให้ด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อส./241 12 ก.ค. 2561 เสียงรบกวน บริเวณ ถ.กัลปพฤกษ์ จากร้านบางกอก ช่วงเวลาตั้งแต่ 19.00 - 23.00 น. บ้านอยู่ติดกับร้าน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./242 12 ก.ค. 2561 ขยะมาเก็บให้อาทิตย์ละ 1 ครั้ง เก็บไม่เสร็จ เหลือทิ้งไว้เป็นประจำ ได้ขนไปทิ้งเองเป็นประจำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./240 11 ก.ค. 2561 เอาถังขยะออก บริเวณ ร้านสังฆภัณฑ์ ตรงข้าม ธนาคารกสิกรไทย ถ.หน้าเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./064 11 ก.ค. 2561 เอาแผงกั้นเหล็กออก บริเวณ ตรงข้ามธนาคารกสิกรไทย ถ.หน้าเมือง ร้านขายสังฆภัณท์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อค./040 11 ก.ค. 2561 ตรวจสอบแนวเขตทางสาธารณะ ถนนราษฎร์คนึง 31 ทางเข้าศาลาชุมชน โนนชัย 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472]