ชื่อ : สกุล :

Before
After
ฟ./258 28 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ปากซอยฉิมพลี 3 อยู่ข้างประตูวัด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./033 27 พ.ย. 2560 ขอคลื่นระนาด จำนวน 3 จุด 1 ถนนลงตลอดแลงศรีฐาน 2ถนนลงไปตัดถนนศรีจันทร์(หน้าวัด) 3ถนนตลาดแลงไปตัดถนนศรีจันทร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./257 27 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ปากทางไปเหล่านาดี2 หัวมุม ตรง 7 ตลาดโต้รุ่ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./256 27 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับบ้านเลขที่666/26_666/2-666/72รวม3จุดครับผม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./076 27 พ.ย. 2560 ฝาท่อชำรุด มากจำนวน3ฝาหน้าบ้านเลขที่666/72_666/384อันตรายในการเดินทางใช้ถนนม ากครับขอบคุณครับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./255 27 พ.ย. 2560 ไฟถนนเสีย (บริเวณข้างร้านทำผม "จุ๋มจิ๋ม") มะลิัวัลย์ ซอย 9
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./075 25 พ.ย. 2560 มีท่อระบายน้ำในซอยฝาคอนกรีตแตกหักและหล่นลงในท่อระบาย เหตุจากรถที่สวนกันในซอยเหยียบท่อ ปัจจุบันได้ทำสัญลักษณ์​เตือนไว้ตามภาพที่แนบ รบกวนเทศบาล​ช่วยเร่งแก้ไขด้วยค่ะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./049 24 พ.ย. 2560 ร้องเรียนเรือง ไม่มีสัญญาฯไฟ จราจร หน้า ร้าน จ่าบาว ลาบเป็ด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : นโยบาย (รอเข้าแผน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : นโยบาย (รอเข้าแผน)
Before
After
ฟ./254 24 พ.ย. 2560 ไฟดับหมู่บ้าน ศรีธาณี 2จุด 1 ซอย 1 หน้าบ้านเลขที่ 277/4 2 ซอย 5 หน้าบ้านเลขที่ 277/27
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./041 24 พ.ย. 2560 เก็บขยะ เก็บใบไม้ ท่สวนสาธารณะบึงหนองแวงตราชู
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อส./040 24 พ.ย. 2560 ขยะส่งกลิ่นเหม็น หน้าร้าน ทรูทรี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./048 24 พ.ย. 2560 เสาศาลารอรถหัก บริเวณ ใกล้ๆขนส่งขอนแก่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./251 24 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ ซ โพธิสารหน้าบ้านเลขที่ 44/1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./252 24 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับสองจุด 1 ทางเข้า โรงแรมเป็นหนึ่ง 2 ซอยราดหน้าน้องเมย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./047 23 พ.ย. 2560 ขอให้มาตรวจเช็คซ่อมเครื่องออกกำลังกายและทาสีใหม่ที่สวนสาธารณะบึงหนองแวง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./253 23 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับ2เสาหน้าบ้านเลขที่43/50(บ้านกรรณิการ์)บริเวณซอยมิตรภาพ34(ซอยGF)ฝั่งทางร้านเนื้อย่างชิดชล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./032 23 พ.ย. 2560 ขอรถแย็ค ขยายไหล่ทาง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
อช./045 23 พ.ย. 2560 หญ้า ท่วมสูง ซอย 20 ถ.หลังศูนย์ราชการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ถ./030 23 พ.ย. 2560 ขอปรับถนนด้วยการเทหินคลุม ซอย เหล่านาดี 12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./029 23 พ.ย. 2560 ถนน ชำรุด ในชุมชน หน้าบ้านพัก อ.บ.จ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./073 23 พ.ย. 2560 ขอความอรุเคราะห์รถดูดท่อระบายน้ำและปรับปรุงถนนที่เป็นหลุดเป็นบ่อ ตรงเหล่านาดี12
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./074 23 พ.ย. 2560 ฝาบ่อพักชำรุด หน้าร้าน ซัวเถา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./072 23 พ.ย. 2560 ฝาท่อแตก บริเวณ ถ 5 พฤศจิกา ข้างร้านก๋วยเตี๋ยวนงลักษณ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./248 23 พ.ย. 2560 ไฟดับบริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 17/17
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./249 23 พ.ย. 2560 จุด1 อยู่บ้านเลขที่ 88/253 ซอยสมานมิตร จุด2 หน้าบ้านเลขที่ 79/13 ซอยคำสะอาด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./250 23 พ.ย. 2560 เลยต้นโพธิ์ (ศาลปู่เงิน) หน้าบ้านเลขที่ 40/25 หน้าบ้านเลขที่ 39/4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./246 23 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับในซอยกลางเมือง 18 หน้าร้านเรือนนางขนมไทย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./245 23 พ.ย. 2560 จุดที่1 ถนนศิลปสนิทหลอดแสงจันทร์ ติดอู่พรเทพเจริญพร จุดที่2 ซอยศิลปสนิท 5 ติดบ้านเลขที่ 46/81 จุดที่3 ซอยศิลปสนิท 8 ติดบ้านเลขที่ 46/70 จุดที่4 ถนนหมอชาญอุทิศ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./247 23 พ.ย. 2560 ไฟฟ้าดับในซอย 20 และ ซอย DR คาร์แคร์ ติดปั้ม mp
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อช./046 23 พ.ย. 2560 ขอทาสีเครื่องออกกำลังกายใหม่ บริเวณหน้าแฟลตตำรวจซอยศรีมารัตน์ 18
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406]