ชื่อ : สกุล :

Before
After
อส./185 25 พ.ค. 2560 อยากให้มาพุ่นยาไล่ยุงหน่อยครับ ยุงเยอะมากครับ ที่สนามบาสบึงแก่นนคร ช่วยหน่อยครับ มันเยอะมาก คนจะมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กลับต้องมาเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./184 25 พ.ค. 2560 ร้านอาหารบริเวณ หลัง รร กัลยา เปิดเกินเวลาและใช้เสียงดัง และใช้เสียงดังหลังเที่ยงคืน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ถ./112 25 พ.ค. 2560 ถนนเป็นหลุม บริเวณถนนเสรีสัมพันธ์ มี2จุด 1.บริเวณหน้าร้านตัดผมชื่อร้านนิวออดี้ซอยขั้นเทพ 2.บริเวณหน้าร้านตำแซ้บนัว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./265 25 พ.ค. 2560 ฝาท่อระบายน้ำแตก บริเวณ ซอยวัดอดุลยาราม 7/2 แตกแบบยุบตัวลงไป หน้าร้านหมูกะทะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./264 24 พ.ค. 2560 เก็บท่อคอนกรีต จากถนน บริเวณ หอพักจันทร์เลิศ ซอยศรีจัทร์ 29 ชุมชนศิริมงคล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./897 24 พ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยมิตรภาพ 6 ตลอดทั้งสาย หลังธ.ไทยพานิชย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./182 24 พ.ค. 2560 เก็บขยะ บริเวณ ด้านหลังโรงเรียนพัฒนาเด็ก ถ.ประชาสโมสร 13 หน้าโรงแรมอวานี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./896 24 พ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ บ้านนางพัชรี บุตรศรีชา ถ.จอมศรี 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./895 24 พ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ศรีจันทร์ ซอย 23 ซอย 1 จำนวน 1 จุด และซอย 2 2 จุด จำนวน 3 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./894 24 พ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 645/3 ซอยกลางเมือง หน้าร้านอาหารตามสั่ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./890 24 พ.ค. 2560 ไฟฟ้าชำรุด บริเวณซอยเหล่านาดี 7 เสาที่ 2 ชุมชนแก่นนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ฟ./889 24 พ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยมิตรภาพ 1 จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
ท./263 24 พ.ค. 2560 ท่อระบายน้ำอุดตัน ซอยเกสร ถ.มิตรภาพ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./262 24 พ.ค. 2560 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณเลขที่ 93/251 ถ.อนามัย เลยวิทยาลัยสาธารณสุข
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./888 24 พ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยสุขอำนวย ซอยราษฎร์คนึง 10 ซอยราษฎร์คนึง 18/1 และบ้านเลขที่ 71 ถ.ราษฎร์คนึง 18
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : สำรวจ/จัดหาวัสดุ (8-30 วัน)
Before
After
อท./050 24 พ.ค. 2560 จัดระเบียบการวางป้ายของผู้ประกอบการที่ถนนสาธารณะบริเวณถนนเสรีสัมพันธ์ฝั่งทางเข้าหมู่บ้านพิมานหรรษา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
อช./212 24 พ.ค. 2560 ขอป้ายชื่อเครื่องออกกำลังกาย วิธีออกกำลังกายประจำแต่ละเครื่อง ที่อยู่ด้านหน้าของเครื่องออกกำลังกายทุกๆเครื่อง เพราะปัายเก่าลบเลือนรางมองไม่เห็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./891 24 พ.ค. 2560 ไฟฟ้าหลอดยาวดับที่เวทีลานแอโรบิคกลางเกาะบึงหนองแวงตราชูและปรับระบบเดินสายไฟใหม่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./892 24 พ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับหลอดยาว เสาหน้าบ้านเลขที่135/9 เยื้องหน้าสถานีดับเพลิงหนองแวง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ท./261 24 พ.ค. 2560 ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ หน้าโรงเรียนเทคนิค ซอยโรงน้ำแข็งข้างซอยรางวีท่อระบายน้ำอุดตัน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./887 24 พ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ เทศบาลฝั่งตรงข้ามโรงแรมพูลแมน ถ.ประชาสำราญ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ถ./111 24 พ.ค. 2560 ที่ซอยเวชยันต์ ต.ในเมืองขอนแก่น การซ่อมบำรุงถนนซอยเวชยัต์ ต.ในเมืองจ.ขอนแก่น ซ่อมกันแค่นี้รึเปล่าครับ เห็นหัวซอยท้ายซอย ซ่อมสะสวยเลย แต่กลางซอยเป็นแบบที่เห็นนี่ล่ะครับ สัญญาว่าจ้างให้แล้วเสร็จวันที่1มิถุนายน 60 ก็หวังว่าผู้รับเหมาคงมาทำเพิ่มให้เสร็จนะครับ ถ้าทำแค่นี้ วิศวะกรผู้ตรวจงานคงไม่กล้าเซนต์ผ่านแน่นอน ถ้าผ่านได้ เดี๋ยวผมร้องไม่เลิกนะครับ อาจร้องถึงผู้ว่าเลยล่ะครับ.... ดูต่อได้ที่ : http://forum.khonkaenlink.info/index.php?topic=17626951.0
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักการช่าง
การพิจารณา :
Before
After
อส./181 23 พ.ค. 2560 ตัดหญ้า บริเวณข้างทาง ซอยประชาสโมสร 52
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อส./180 23 พ.ค. 2560 ขอฉีดพ่นยุง บริเวณ ชุมชนศิริมงคล บริษัทไทยพิพัฒน์ ฮาร์ดแวร์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการสาธารณสุขฯ
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
อท./049 23 พ.ค. 2560 การจอดรถกีดขวางหน้าร้าน บริเวณ ร้านไอติมเฮา และร้านห้องแต่งตัว ถ.หลังเมือง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักปลัดเทศบาล
การพิจารณา :
Before
After
ท./258 23 พ.ค. 2560 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ หน้าบริษัท ซี เค เจริญยนต์ ถ.หน้าเมือง โรงหนังปริ๊น ก่อนถึง บขส.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ท./259 23 พ.ค. 2560 ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ซอยไทยพิพัฒน์ ถ.ศรีจันทร์ 25 จำนวน 2 จุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ซับซ้อน (1-3 เดือน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : ซับซ้อน (1-3 เดือน)
Before
After
ฟ./886 23 พ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ ในซอยอดุลยาราม 6 จำนวน 2 หลอด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./884 23 พ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ บริเวณ หอพักกรีนโรม และซอยไทยพิพัฒน์ ถ.ศรีจันทร์ 25
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)
Before
After
ฟ./883 23 พ.ค. 2560 ไฟฟ้าดับ หลอด LED บริเวณ ต้นคูณ ถ.ชีท่าขอน ก่อนซอยแยกพระบิณฑบาตร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เร่งด่วน (1-7 วัน) สำนักการช่าง
การพิจารณา : เร่งด่วน (1-7 วัน)

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348]